BM01 giấy đề nghị đi công tác

1 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:07

CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Địa : Lơ Số C8,C9,C10-1 Đường N5B KCN Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP.HCM Giấy đề nghị công tác Người đề nghị: Bộ phận: Lý công tác: Thời gian: Nơi công tác: Danh sách công tác: Stt Họ tên Bộ phận Ghi Trường hợp công tác dài ngày từ ngày trở lên phải có chương trình cơng tác kèm theo Phần chế độ duyệt: Stt Loại chi phí Mức Ngày tháng năm 20 Người đề nghị Số tiền định mức Số lượng Quản lý Thành tiền Ghi Duyệt
- Xem thêm -

Xem thêm: BM01 giấy đề nghị đi công tác , BM01 giấy đề nghị đi công tác