Báo cáo hợp ngày 23 09 19 mr hữu, ms huyền, trinh, trâm, thúy

3 24 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:06

CÁC CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KHO: Mr Tân - Kiểm soát LayOut, Rack kệ kho cắt - Hàng nhập đủ tiêu chuẩn quy định công ty - Báo cáo kiểm soát TH sai lỗi - Kiểm tra báo cáo trường hợp hư hỏng, hàng hóa khơng đạt tiêu chuẩn chất lượng,… sai lỗi nhân viên kho - Phân chia lại khu vực xuất - nhập hàng - Kiểm tra mưa dột, ghi nhận trường hợp bất thường - Kiểm tra niêm phong cửa thoát hiểm - Kiểm tra hệ thống sử dụng cho kho CP Báo cáo đề xuất xử lý có cố, Bất thường - Phối hợp với nhân xử lý trường hợp sai lỗi vi phạm - Ghi nhận theo dõi tình hình nhân kho Mr Tám - Kiểm balet - Bối trí Thợ máy, báo cáo người nghỉ - Kiểm tra tắt điện - Đóng mở niêm phong - Quản lý tủ cơng cụ cho máy cắt - Báo cáo cuồn mổ, rách, nhăn - Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng cắt Mr Tâm - Cơng việc thả cuồng - Tìm cuồn Mr Cường - Nhập hàng theo list XNK gửi từ chiều hôm trước + Hàng nội địa - In Barcode nhập - Nhập lịch công tác máy cắt (Lịch cắt hàng ban ngày) - Nhập lịch tăng ca máy cắt (Lịch cắt đêm) + Tính suất tăng ca đêm - Nhập cắt cuồn (Xử lý vấn đề liên quan) - In Barcode chuyển kho+ Trả hàng - Xác nhận chuyển kho sau dán quét barcode - Xác nhận nhập kho sau quét Barcode - Nhập báo cáo kiểm tra cuồn thành file lưu vào ổ đĩa Barcode Cắt - Quét lệnh cắt + tem cuồn (10 máy cắt)-> Tạo phiếu cắt cuồn tự động PM - Dán + Quét Barcode thành phẩm - Tăng ca theo máy NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÁY 10 Nguyên nhân 1.1 Nguyên nhân từ máy - Lỗi từ phận đếm trang giấy 1.2 Nguyên nhân từ người: Thợ Máy - Máy nên người chưa có kinh nghiệm vận hành - Chủ quan tin tưởng vào độ xác máy - Không nhận thấy khác biệt gasm giấy Lỗi QC - Mr Tám - Có báo cáo việc chưa theo sát việc xử lý triệt để Chưa báo cáo cho Cô Lan kiểm tra, xử lý - Báo cáo sai đối tượng dẫn đến cố chưa giải Bộ phận phụ trách kho - Thông tin bị đứt không phân định trách nhiệm thuộc Người kiểm tra báo cáo cuối từ Cường chưa xử lý xong vấn đề - Chưa đào sâu nguyên nhân để khăc phục triệt để Hướng khắc phục - Đã báo nhà cấp máy 10 kiểm tra khắc phục, tiếp tục theo dõi để kiểm tra chất lượng máy Trinh kiểm tra máy khác, thợ khẳng định tự kiểm tra lỗi tương tự - Những sản phẩm lỗi chư khắt phụ chưa cho giao cho khách - Xây dựng hệ thống báo cáo hai chiều, có phát sinh cố, cần báo cáo ngay, phân định trách nhiệm trách nhiệm phản hồi cho người báo cáo “tôi nhận thông tin xử lý “, sau xử lý xong phải thông tin lại cho người báo “ xử lý xong” - Xác định cấp quản lý trực tiếp , vấn đề liên quan việc phát sinh công việc phải cấp trực tiếp bố trí, nhân viên cấp có trách nhiệm báo cáo vấn đề phát sinh cho cấp quản lý trực tiếp công việc vượt khả xử lý cơng việc ... Không nhận thấy khác biệt gasm giấy Lỗi QC - Mr Tám - Có báo cáo việc chưa theo sát việc xử lý triệt để Chưa báo cáo cho Cô Lan kiểm tra, xử lý - Báo cáo sai đối tượng dẫn đến cố chưa giải Bộ phận... thống báo cáo hai chiều, có phát sinh cố, cần báo cáo ngay, phân định trách nhiệm trách nhiệm phản hồi cho người báo cáo “tôi nhận thông tin xử lý “, sau xử lý xong phải thông tin lại cho người báo. .. định trách nhiệm thuộc Người kiểm tra báo cáo cuối từ Cường chưa xử lý xong vấn đề - Chưa đào sâu nguyên nhân để khăc phục triệt để Hướng khắc phục - Đã báo nhà cấp máy 10 kiểm tra khắc phục,
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo hợp ngày 23 09 19 mr hữu, ms huyền, trinh, trâm, thúy , Báo cáo hợp ngày 23 09 19 mr hữu, ms huyền, trinh, trâm, thúy