phieu chi thay lọc 01

1 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:06

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY PHÙNG VĨNH HƯNG 353 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hiệp Tân, Q Tân Phú ĐT:(84-8)39732589 – Fax:(84-8)39731888 – Website: www.phungvinhhung.com PHIẾU CHI ……/2019-PVH Ngày 04 tháng 09 năm 2019 Công ty: Cổ phần Giấy Phùng Vĩnh Hưng STT Nội dung chi SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ Thay lõi lọc nước số 02 80.000 đ 160.000 đ Khơng hóa đơn Cơng thay 40.000 đ 40.000 đ Khơng hóa đơn Tổng 200.000 đ Số tiền ghi chữ: NGƯỜI LẬP PHIẾU NGƯỜI NHẬN KÝ TÊN BAN GIÁM ĐỐC KÝ DUYỆT
- Xem thêm -

Xem thêm: phieu chi thay lọc 01 , phieu chi thay lọc 01