BAN GIAO PVH CP

1 19 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:05

BÁO CÁO BÀN GIAO TRANG THIẾT BỊ PVH-CP STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Ngày Số xe 27/4/19 51C-17194 27/4/19 51C-42809 27/4/19 51C-42809 27/4/19 51C-72120 28/4/19 51C-99734 28/4/19 51C - 99734 28/4/19 51 C - 99407 11/5/2019 51 C - 42613 Trang Thiết Bị Chứng từ XNK Chứng từ KD Tủ Lạnh Kế tốn thuế Kế tốn cơng nợ Tủ sever Màn hình UPS Ổn áp Hộp giấy Sever KD Sever XNK CPU Bàn phím Chuột Máy Fax,Scan,PT Máy in Máy XHD (Thuế) CPU Máy Scan Bàn phím Chuột Scan,fax Photo Máy in Màn hình Thùng dây Chứng từ NS Kế toán thuế CSKH Chứng từ CN Chứng từ PM Chứng từ Quỹ Chứng từ KD Chứng từ CN Chứng từ KD Chưng từ ĐP Thảm chân Xe đạp Cây lau nhà Xọt Xô Thuốc tẩy Ca Tủ sắt Bình nước Chân Màn hình CPU Bàn Phím + Chuột Máy in Máy in kim Máy hủy tài liệu Đồ Anh Trương Chứng từ Sếp Ngọc Ghế VP Đơn vị tính PVH bàn giao CP nhận Thùng Thùng Cái Thùng Thùng Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Thùng Thùng Thùng Thùng Thùng Thùng Thùng Thùng Thùng Thùng Thùng Cái Chiếc Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái cái Cái Cái Thùng Thùng 23 10 10 33 1 1 25 7 10 31 28 13 11 1 3 22 4 14 11 13 1 16 30 23 10 10 33 1 1 25 7 10 32 27 13 11 1 3 22 4 14 11 13 1 16 31
- Xem thêm -

Xem thêm: BAN GIAO PVH CP , BAN GIAO PVH CP