Bài thuyết trình nhóm: Quản trị văn phòng, thư ký văn phòng

14 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:04

Bài thuyết trình nhóm đề tài Quản trị văn phòng, thư ký văn phòng được tiến hành với các nội dung: Định nghĩa, chức năng nhiệm vụ, đặc điểm, tiêu chuẩn. Để nắm vững hơn về nội dung kiến thức bài thuyết trình mời các bạn cùng tham khảo tài liệu. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TỐN QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG THƯ KÝ VĂN PHỊNG GVHD: Th.S Võ Thị Trương Tâm Nhóm: Em thân u THƯ KÝ VĂN PHỊNG Định nghĩa Thư ký văn  phòng Chức năng, nhiệm vụ Đặc điểm Tiêu chuẩn THƯ KÝ Thư ký là một người chuyên thực hiện các công  việc liên quan đến công tác hỗ trợ việc quản lý,  điều  hành  trong  văn  phòng,  thực  hiện  các  cơng  việc liên quan đến giấy tờ, các cơng việc tạp vụ  hành  chính,  sắp  xếp  hồ  sơ,  soạn  thảo  văn  bản,  tiếp  khách,  lên  lịch  trình,  tổ  chức  cuộc  họp,  hội  nghị, lên kế hoạch cho giám đốc Theo  IPS  (International  Professional  Scretaries):  Thư  ký  là  người  trợ  lý  của  cấp  quản  trị,  nắm  vững  nghiệp  vụ  hành  chính  văn  phòng,  có  khả  năng  nhận  lãnh  trách  nhiệm,  hành  động  độc  lập  mà  khơng  cần  sự  kiểm  tra  trực  tiếp,  có  óc  phán  đoán,  óc  sáng  kiến  và  có  thể  đưa  ra  các  quyết  định trong phạm vi quyền hạn của mình THƯ KÝ VĂN PHỊNG “TKVP là những người được giao đảm nhận một phần hoặc tồn bộ các cơng việc liên quan đến những lĩnh vực chun mơn của một văn phòng  như: quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu; đảm bảo các  yêu cầu về thông tin, liên lạc, giao tiếp và tổ chức,  sắp xếp công việc hàng ngày nhằm hỗ trợ, phục vụ  cho hoạt động của một cơ quan hoặc người lãnh đạo  của một cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp” Chức năng Tổ chức  Xử lý văn bản đi ­ đến (đăng ký các văn bản, giúp  lãnh đạo kiểm tra việc thi hành các chỉ thị, quyết  thông tin định của thủ trưởng ) Quản lý  Tổ chức tiếp khách, họp, hội nghị, đàm thoại điện  công  thoại, chuẩn bị cho thủ trưởng đi công tác, việc Nhiệm vụ Thu thập, xử lý và cung cấp thơng tin về  các lĩnh vực mà mình được giao, phụ  trách.  Biên tập văn bản, tổ chức sắp xếp, quản  lý văn bản, hồ sơ tài liệu Giải quyết các thủ tục hành chính để đảm  bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của đơn  vị Đóng vai trò trung tâm tin tức Tổ chức những cơng việc hàng  ngày Đảm bảo thơng tin cho đơn vị và các cơ  quan liên hệ Chun mơn Hiểu sâu sắt về nghề nghiệp của mình, về  nhiệm vụ mà mình được giao Thao tác thành thạo nghiệp vụ chuyên môn u cầu Có khả năng truyền đạt, hướng dẫn các  nghiệp vụ chun mơn cho người khác Có khả thao tác số kỹ thuộc nghiệp vụ hành văn phòng Sử  dụng  tốt  các  trang  thiết  bị  văn  phòng  hiện đại Kỹ năng  Kỹ năng quản lý, tổ chức tốt cơng việc Kỹ giao tiếp, ghi tốc ký, nhập liệu máy ghi âm Kỹ năng vi tính, tin học khơng thể thiếu của TKVP Trí nhớ tốt Có tính độc lập, kiên định và chính kiến  Am hiểu nhiều mảng kiến thức Nhạy bén trong cơng việc TIÊU CHUẨN TIÊU CHUẨN Yêu nghề và có ý thức vươn  lên Có ý thức kỷ luật,tự giác Cẩn thận và chu đáo Cởi mở và biết tự kiềm chế Năng động và linh hoạt Tương trợ và đồn kết Ngoại hình “vừa mắt” Kín đáo (Secretary) Có chính kiến 10 Có tính độc lập  ...THƯ KÝ VĂN PHỊNG Định nghĩa Thư ký văn phòng Chức năng, nhiệm vụ Đặc điểm Tiêu chuẩn THƯ KÝ Thư ký là một người chun thực hiện các cơng  việc liên quan đến cơng tác hỗ trợ việc quản lý, ... IPS  (International  Professional  Scretaries):  Thư ký là  người  trợ  lý  của  cấp  quản trị,   nắm  vững  nghiệp  vụ  hành  chính  văn phòng, có  khả  năng  nhận  lãnh  trách  nhiệm, ... định trong phạm vi quyền hạn của mình THƯ KÝ VĂN PHỊNG “TKVP là những người được giao đảm nhận một phần hoặc tồn bộ các cơng việc liên quan đến những lĩnh vực chun mơn của một văn phòng như: quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu; đảm bảo các 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình nhóm: Quản trị văn phòng, thư ký văn phòng, Bài thuyết trình nhóm: Quản trị văn phòng, thư ký văn phòng

Từ khóa liên quan