Danh sách đội viên PCCC cơ sở công ty cp giấy CP

2 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:02

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP DANH SÁCH PHỤ CẤP CHO ĐỘI VIÊN ĐỘI VIÊN PCCC CƠ SỞ Stt Họ Tên Chức vụ Bộ phận Ngày sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp Phụ cấp Hoàng Nhật Tân Đội trưởng Quản kho 06/09/1988 34088003458 18/05/2016 HCM 300.000 đ Nguyễn Hữu Điền Nguyễn Trọng Hữu Đội phó Đội viên Bảo vệ Hành 29/09/1978 20/12/1988 079078003046 301251215 09/11/2016 16/09/2011 TP.HCM Long An 200.000 đ 100.000 đ Trần Xuân Phong Nguyễn Văn Tám Đội viên Đội viên Kỹ sư điện Điều phối kho 02/03/1981 1989 341015264 385392082 18/01/2016 18/01/2018 CA Đồng Tháp CA tỉnh Bạc Liêu 100.000 đ 100.000 đ Lý Văn Đã Trần Văn Lâm Đội viên 1965 1967 233098264 340878556 18/06/2016 08/03/2016 Kum Tum Đồng Tháp 100.000 đ Đội viên Bảo vệ Bảo vệ Trần Văn Chung Đội viên Bảo vệ 27/08/1994 361625341 15/01/2009 Cà Mau 100.000 đ Huỳnh Quốc Việt Đội viên Thợ máy 1991 385465668 26/06/2009 CA tỉnh Bạc Liêu 10 11 Nguyễn Tiến Hồ Nguyễn Vũ Khánh Đội viên Đội viên Thợ máy Tài xế tải 24/10/1995 24/10/1990 385850507 079090010022 20/11/2017 13/07/2018 CA tỉnh Bạc Liêu Huyện Bình Chánh 12 13 Trần Hữu Dũng Trần Hoàng Phúc Đội viên Đội viên Barcode Barcode 02/09/1993 29/09/1998 187209880 025754173 27/08/2011 03/06/2013 CA Nghệ An HCM 14 15 Nguyễn Nhật Tường Phan Thanh Quý Đội viên Đội viên XNK QC 08/02/1994 08/10/1991 197339052 241166088 25/10/2011 15/05/2018 Quảng Trị Đăk Lắk 16 17 Trương Chấn Hiệp Hồ Kim Tín Đội viên Đội viên Tài xế vp Thợ máy 14/10/1994 16/05/1979 079094000828 225426625 14/03/2016 20/12/2006 HCM Khánh Hòa 18 19 Ngơ Hưng Phước Nguyễn Trường Ninh Đội viên Đội viên Kho Tài xế vp 03/12/1968 06/08/1983 025122916 272739564 16/04/2009 09/04/2015 HCM Đồng Nai Bùi Xuân Đức Đội viên Bảo vệ 28/02/1976 0183219452 23/08/2019 Hà Tĩnh 100.000 đ Đặng Trường Thông Đội viên Bảo vệ 03/12/1997 0301769761 Long An 100.000 đ 20 21 Tổng 26/06/2016 100.000 đ 1.100.000 đ Ghi Nghỉ việc tháng 10.2019 Nghỉ việc tháng 10.2019 Cập nhật 11.2019, chưa có chứng nhận PCCC Cập nhật 11.2019, chưa có chứng nhận PCCC CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Nơi nhận: - Như trên; - Phòng HCNS; - Lưu VP BAN GIÁM ĐỐC (Ký ghi rõ họ tên) ...CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Nơi nhận: - Như trên; - Phòng HCNS; - Lưu VP BAN GIÁM ĐỐC (Ký ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh sách đội viên PCCC cơ sở công ty cp giấy CP , Danh sách đội viên PCCC cơ sở công ty cp giấy CP

Từ khóa liên quan