MTCV quan ly suat an trua nhan vien

4 33 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:59

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC PVH PAPER JSC Ký hiệu: QUẢN LÝ PHẦN ĂN TRƯA CỦA NHÂN VIÊN Họ tên: Chức danh: Ban hành: Cập nhật: Hiệu lực từ: Xác định số lượng suất ăn dựa sách BGĐ duyệt - Nhân viên hưởng sách bao gồm: + Tồn nhân viên văn phòng + Tồn nhân viên kho làm việc CP  Tổng số lượng: Khoảng 90 người - Nhân viên phận vận chuyển không ăn trưa cơng ty nên khơng đặt phần cơm, thay vào phụ cấp tiền cơm tương ứng 18.000đ/người/ngày, tính vào tiền lương hàng tuần Lựa chọn nhà cung cấp suất ăn phù hợp - Khảo sát nhà cung ứng suất ăn, gửi nhân viên mẫu ăn thử, tổng hợp đáng giá, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp - Hợp đồng ký cung ứng năm, hết hợp đồng chất lượng dịch vụ nhà cung cấp tiến hành đánh giá nhà cung cấp, tìm kiếm lựa chọn nhà cung ứng tốt cần thiết - Lưu ý vấn đề vê vệ sinh an toàn thực phẩm làm việc vời nhà cung cấp - Tham khảo hợp đồng SA_TL01 hợp đồng số 47/2019/HĐSA/NK Phân công cho nhân viên báo suất ăn hàng ngày - Ms Nhi kiểm tra chốt số lượng suất ăn văn phòng trước 8h45 ngày - Ms Trinh kiểm tra chốt số lượng suất ăn kho trước 8h45 ngày - Ms Trinh tổng hợp số lượng thông báo cho Nguyên Khang qua group Yalo Nguyên Khang – Giấy CP Đây group trao đổi thông tin khác liên bên Page of 4 Chọn thực đơn hàng tuần - Thứ hàng tuần bên Nguyên Khang gửi thực đơn tuần - Thực đơn có mặn, chọn Đa số cá người thích ăn nên hạn chế chọn cá, đặc biệt cá biển Thực đơn mẫu: - Gửi lại thực đơn cho Nguyên khang chậm sáng thứ Kiểm tra số liệu toán vào cuối tháng - Cuối tháng bên Nguyên Khang gửi bảng kê chi tiết, Trinh đối chiếu số liệu - Theo yêu cầu phận kế toán, phần suất ăn vượt mức quy định yêu cầu tách hóa Page of đơn làm phần: phần chi phí suất ăn phần phí phục vụ Nội dung trao đổi qua email: Lưu ý: Số lao động B số người tham gia đóng bảo hiểm công ty Phùng Vĩnh Hưng, số liệu Nhi cung cấp Vd: Tháng có 53 lao động Chi phí tiền ăn tối đa xuất hóa đơn: = 53 x 730.000đ = 38.690.000đ Tổng chi phí suất ăn thự tế tháng 2.288 suất x 18.000đ = 41.184.000đ Vậy yêu cầu xuất hóa đơn: HĐ 0317: 2.148 suất x 18.000đ = 38.644.000đ HĐ 0319: Phí phục vụ dịch vụ ăn trưa: 2.502.000đ - Xem tài liệu: SA_TL02_bang ke thang SA_TL03_HĐ 0317 – 0319 - Sau chốt số liệu báo Nguyên Khang yêu cầu xuất hóa đơn - Khi nhận hóa đơn kèm bảng kê, kiểm tra lại lần tiến hành toán SA_TL04_uy nhiem chi toan Nguyen Khang Page of Làm việc giải vấn đề phát sinh - Ghi nhận ý kiến nhân viên làm việc với Nguyên Khang đồ ăn q, ăn mặn … - Làm việc giao cơm không với thực đơn chọn - Khơng cung cấp tráng miệng vào trưa thứ - Các vấn đề khác Ngày 10/07/2019 Page of ... SA_TL02_bang ke thang SA_TL03_HĐ 0317 – 0319 - Sau chốt số liệu báo Nguyên Khang yêu cầu xuất hóa đơn - Khi nhận hóa đơn kèm bảng kê, kiểm tra lại lần tiến hành toán SA_TL04_uy nhiem chi toan Nguyen... tuần bên Nguyên Khang gửi thực đơn tuần - Thực đơn có mặn, chọn Đa số cá người thích ăn nên hạn chế chọn cá, đặc biệt cá biển Thực đơn mẫu: - Gửi lại thực đơn cho Nguyên khang chậm sáng thứ Kiểm... tiến hành toán SA_TL04_uy nhiem chi toan Nguyen Khang Page of Làm việc giải vấn đề phát sinh - Ghi nhận ý kiến nhân viên làm việc với Ngun Khang đồ ăn q, ăn mặn … - Làm việc giao cơm không với
- Xem thêm -

Xem thêm: MTCV quan ly suat an trua nhan vien , MTCV quan ly suat an trua nhan vien