Cac yeu cau ve sap xep bao ve truc le tet

1 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:59

CÁC YÊU CẦU VỀ SẮP XẾP BẢO VỆ TRỰC LỄ - TẾT 1/ Kiểm tra tình trạng họat động camera: - Trước bắt đầu nghỉ Lễ 1-2 ngày, kiểm tra hệ thống camera có hoạt động tốt hay khơng - Trường hợp camera có bất thường báo Anh Trường xử lý gấp để đảm bảo camera hoạt động tốt ghi lại đầy đủ thông tin 2/ Bố trí bảo vệ trực: - Trao đổi với Cơ Lan để xếp nhân trực ngày Lễ - tết, đảm bảo ln có nhân trực 24/24 ngày nghỉ - Bảo vệ: Thường bố trí trực theo làm việc ngày thường (ca ngày trực ngày, ca đêm trực đêm) - Quản lý: Thường có Anh Hái Bác chia nhau: Anh Hái trực đêm, Bác trực ngày - Đối với trực tết, có số ngày nghỉ dài họp với bảo vệ để xếp lịch trực tết cho phù hợp (1 người trực ca 24/24 để thay nghỉ), vừa đảm bảo cơng việc, nhân viên vừa có ngày nghỉ với gia đình - Gửi thơng tin lịch trực tết lên group Nhân sự: Thời gian, người trực, số điện thoại liên hệ 3/ Thông báo lịch trực cho bảo vệ Lưu ý thực thep quy định, đặc biệt điểm: - Ngày nghỉ khơng có giao dịch nên phải khóa cửa - Tuyệt đối khơng cho vào công ty - Không để nhân viên tụ tập nhậu nhẹt, đánh khu vực khuôn viên trước cơng ty Nếu có phải báo cáo ngay, khơng báo cáo đội bảo vệ quản lý bị phạt 4/ Kiểm tra camera báo cáo BGĐ tình hình trực lễ/tết: - Ngày làm sau Lễ, tiến hành kiểm tra camera xem bảo vệ có làm theo u cầu hay khơng - Trường hợp khơng có thời gian kiểm tra, đề xuất người hỗ trợ kiểm tra - Báo cáo với BGĐ - Xử lý trường hợp vi phạm có Huyen Tran – 30/08/2019
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac yeu cau ve sap xep bao ve truc le tet , Cac yeu cau ve sap xep bao ve truc le tet