Bien ban hop ngay 16 015 2019

2 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:59

Công ty Cổ phần Giấy CP Lô C8,C9,C10-1 KCN Lê Minh Xuân 3, H Bình Chánh, TPHCM BIÊN BẢN HỌP Thời gian: Từ 13h15 đến 14h45, ngày 16 tháng 05 năm 2019 Địa điểm: Văn phòng Cơng ty CP Giấy CP Lơ C8,C9,C10-1 KCN Lê Minh Xn 3, H Bình Chánh, TPHCM Đại diện Công ty CP Giấy CP Bà Vương Thùy trang Trần Thị Thanh Huyền Chức vụ: Phó GĐ Chức vụ: TP NS Đại diện cơng ty TNHH DVBV Chuyên nghiệp VN Yuki Sepre 24 Ông Lê Bá Hùng Ông Phan Thanh Tùng Chức vụ: Giám đốc Điều hành Chức vụ: Giám đốc Nghiệp vụ Nội dung trao đổi: CP làm rõ quy trình làm việc, trách nhiệm cơng việc đội bảo vệ Yuki triển khai đầy đủ vị trí bảo vệ theo đề xuất Yuki CP liệt kê tóm tắt u cầu cơng việc đính kèm CP thông báo vi phạm tác phong trách nhiệm đội bảo vệ tháng triển khai vừa qua: - Cho xe cẩu vào nhà kho, khơng tn thủ theo quy trình, gây nguy hiểm cho hàng hóa nhà kho (biên làm việc đính kèm) - Bảo vệ ngủ làm việc (bản tường trình đính kèm) - Cho xuất hàng sau quy định, xe qua trạm cân khơng thực quy trình cân xe theo quy định - Một số vi phạm khác mà CP nhắc nhở yêu cầu khắc phục Các ý kiến, đề xuất Yuki: - Yuki nhận biết rõ trách nhiệm đội bảo vệ thi hành nhiệm vụ CP, nhận sai phạm nhân viên Yuki theo thông tin CP phản ánh - Yuki rà sốt xem xét lại vị trí - Sáng ngày 16/05/2019, hai vị trí chủ chốt Yuki làm việc CP nghỉ đột xuất, Yuki có điều Giám đốc nghiệp vụ ông Phan Thanh Tùng xuống trực tiếp đạo điều nhân viên có kinh nghiệm vận hành trạm cân Mỹ Hảo sang để tiếp ứng vận hành, nhiên quy trình hoạt động trạm cân khác nên có xin hỗ trợ hướng dẫn từ CP Hoạt động trạm cân sáng có phần bị gián đoạn Yuki xem xét đưa biện pháp ngăn ngừa, khắc phục cố Sẽ bố trí đội ngũ nhân nghiệp vụ tham gia trainning để Yuki trainning lại cho đội bảo vệ chỗ, đảm bảo 5/7 nhân viên nắm việc vận hành công việc trạm cân công việc khác - Đề nghị CP hỗ trợ trainning lại hệ thống liê quan đến công việc bảo vệ - Đề nghị CP làm mái che vị trí gần trạm cân, để trời mưa tài xế xuống xe có chỗ trú mưa - Đề nghị cho vị trí nữ để đảm bảo nhân ổn định cho trạm cân - Đề nghị bố trí điện thoại cung cấp thông tin liên hệ Các ý kiến, đề xuất CP: - Cung cấp sơ đồ tổ chức bao gồm lực lượng chỗ, lực lượng động cán nghiệp vụ ngày mai - Lên danh sách cán tham gia trainning đề xuất lịch trainning, nội dung cần CP hỗ trợ trainning - Đề nghị Yuki có cơng giải trình phương án giải pháp để đảm bảo an toàn cho CP - Trong giai đoạn đội trưởng bảo vệ củ nghỉ, Mr Tùng trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý báo cáo với CP nhân đội bảo vệ đạt yêu cầu ổn định trở lại - CP đồng ý đề xuất vị trí bảo vệ nữ cho Trạm cân - Thêm Mr Hùng Mr Tùng vào group báo cáo đội bảo vệ CP để nắm bắt thông tin đạo kịp thời - CP xếp lịch đào tạo lại cho cán chỗ phòng nghiệp vụ Yuki - CP yêu cầu đổi lực lượng nhân tại, Yuki chọn lọc nhân chất lượng có lực tốt để đảm bảo thực đủ yêu cầu công việc thống - Đề nghị Yuki tuân thủ nghiêm ngặt quy định không cho xuất hàng khỏi công ty sau 17 Chỉ giải có thị trực tiếp từ người có thẩm quyền - Đề nghị Yuki quản lý chặt chẽ công việc nhân viên, tự kiểm tra đánh giá hiệu công việc nhân viên bảo vệ, kiểm tra việc tuần tra nhân viên thông qua chip tuần tra - CP cung cấp bảng mẫu chữ ký với phân quyền cụ thể, Yuki nắm rõ để kiểm soát nội dung công việc giao - Đề nghị Yuki đưa đề xuất mức phạt nhân viên Yuki vi phạm, khơng hồn thành trách nhiệm -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien ban hop ngay 16 015 2019 , Bien ban hop ngay 16 015 2019