8 báo cáo TUẦN

2 18 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:58

CÔNG TY TNHH DVBV CHUYÊN NGHIỆP VN YUKI SEPRE 24 Address: 158/97 Đường TCH 05, KP 11, P.TCH, Quận 12, TP HCM Tel: 08.38315678 – 0908 308 679 Fax:08.3831 1234 Website: www.vnyukisepre24.com.vn Email info@vnyukisepre24.com BÁO CÁO CƠNG TÁC THÁNG Kính gửi: Mục tiêu báo cáo:…………………………………… Khu vực Tuần thứ: …………… tháng …………năm 20…… Thời gian: từ ………………………… đến Tình hình an ninh: a/ An ninh khu vực xung quanh mục tiêu: Tình hình: Ảnh hưởng đến mục tiêu: b/ An ninh mục tiêu: Tình hình: Nguy phát sinh: Hoạt động đơn vị chủ quản: a/ Thời gian làm việc tuần: Thời gian làm việc phát sinh tuần: b/ Hoạt động công nhân, nhân viên, khách hàng: * Công nhân viên: Bình thường Khác thường Nguyên nhân khác thường: Ảnh hưởng đến công tác bảo vệ: Xử lý tình huống: * Khách hàng Số lượng khách đến bình quân ngày/tuần: Ảnh hưởng đến công tác bảo vệ: c/ Xuất nhập hàng hóa đơn vị chủ quản: Có xuất Có nhập Khơng có Sự cố xảy việc xuất nhập: Có Khơng có Ngun nhân: Xử lý: d/Hoạt động hệ thống: * Hệ thống chiếu sáng: Hoạt động tốt Không tốt Hư hỏng Nguyên nhân Biện pháp xử lý: * Hệ thống PCCC: Hoạt động tốt Không tốt Hư hỏng Nguyên nhân: Biện pháp xử lý: * Hệ thống Điện, Nước: Hoạt động tốt Không tốt Hư hỏng Nguyên nhân: Biện pháp xử lý: * Các hệ thống khác: Hoạt động tốt Không tốt Hư hỏng Nguyên nhân: Biện pháp xử lý: Hoạt động lực lượng bảo vệ VN YUKI SEPRE 24: a/Tình hình quân số: * Số vị trí: * Tổng quân số mục tiêu (Tính tổ Trưởng, tổ Phó) ………………… Nhân viên e/Kiểm tra giám sát người, hàng hóa, phương tiện vào mục tiêu: Tự đánh giá: Tốt Chưa tốt Để cố xảy ra: Có Khơng có Ngun nhân: Biện pháp xử lý: f/Tuần tra kiểm sốt: Thường xun Khơng thường xun Ngun nhân: Biện pháp xử lý: g/Ghi chép, lưu giữ soå sách, giấy tờ văn Ghi chép: Lưu giữ (Văn bản, giấy tờ xuất nhập, thông báo yêu cầu từ cấp đơn vị Chủ quản): Phương hướng cho tuần tới: Ý kiến đóng góp mục tiêu, đề xuất: 1/ 2/ 3/ Ý Kiến đóng góp Đơn vị chủ quản: 1/ 2/ 3/ Ngày …… tháng …… Năm 2018 Người báo cáo (ghi rõ họ tên, chức vụ) ………………………… ... 2/ 3/ Ngày …… tháng …… Năm 20 18 Người báo cáo (ghi rõ họ tên, chức vụ) ………………………… ... Lưu giữ (Văn bản, giấy tờ xuất nhập, thông báo yêu cầu từ cấp đơn vị Chủ quản): Phương hướng cho tuần tới: ... nhân: Biện pháp xử lý: f /Tuần tra kiểm sốt: Thường xun Khơng thường xuyên Nguyên nhân:
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 báo cáo TUẦN , 8 báo cáo TUẦN