Báo cáo thực tập: Công ty cổ phần tư vấn môi trường Sài Gòn

77 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:57

Báo cáo thực tập: Công ty cổ phần tư vấn môi trường Sài Gòn có nội dung trình bày về tổng quan công ty cổ phần tư vấn môi trường Sài Gòn, tổng quan về nước, phê duyệt phương pháp. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ HĨA HỌC Báo cáo thực tập CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MƠI TRƯỜNG SÀI GỊN GVHD: SVTT: TS LÊ ĐÌNH VŨ PHAN TẤN LẬP MSSV: 12027491 Khố: 2012-2016 I   g n Chươ Tổng quan  công ty I I   g n Chươ Tổng Quan  Về Nước NỘI DUNG I I I   g n Chươ PHÊ DUYỆT  PHƯƠNG PHÁP I TỔNG QUAN CÔNG TY CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  MƠI TRƯỜNG SÀI GỊN • Địa chỉ:  45/1 Bùi Quang Là, P.12, Quận Gò  Vấp, Tp. Hồ Chí Minh • Lĩnh vực hoạt động:  Lĩnh vực mơi trường, đo đạc phân tích thí nghiệm mơi trường,  kinh doanh Phòng thí nghiệm mơi trường Phòng thí nghiệm mơi trường II. TỔNG QUAN NƯỚC O H H2 O O H PHÂN LOẠI NỘI  DUNG CHỈ TIÊU KẼM Phạm vi áp dụng Quy  trình  được  sử  dụng  để  xác  định  hàm  lượng  kẽm  trong  nước  thải  sinh  hoạt,  nước  thải  công  nghiệp,  nước  ngầm,  nước  uống,  nước  cấp  sinh  hoạt,  nước mặt Nguyên tắc Kẽm hình thành phức màu xanh với 2 ­carboxy­  2‘  ­  hydroxy­  5‘  ­  sulfoformazyl  benzen  (zincon)  trong  dung  dịch  đệm  pH  =  9.0,  có  bước  sóng  hấp  thụ tối ưu ở λ = 620 nm.  CHỈ TIÊU KẼM Thiết bị/ dụng cụ Hóa  chất ­ Dung dịch Zn chuẩn ­ Máy UV ­ VIS ­ Dung dịch Kali Cyanid  ­ Bình định mức 50 ml ­ Dung dịch đệm, pH 9 ­ Bình Erlenmeyer 50 ml ­ Thuốc thử Zincon ­ Cyclohexanone ­ HCl đậm đặc và 1N ­ NaOH 6N và 1N Xác định giới hạn phát hiện Giới hạn định lượng của phương pháp Mẫu thí nghiệm NN01 Ký hiệu Thể tích acid S1 1,25 C thí  nghiệm  (mg/L) 25,9 S2 1,30 26,9 S3 1,25 25,9 S4 1,35 27,9 S5 1,30 26,9 S6 1,40 29,0 S7 1,40 29,0 S8 1,35 27,9 S9 1,40 29,0 S10 1,35 27,9 Trung bình 27,63 Tính tốn và kiểm tra  SD 1,200 kết quả LOD 3,600 LOQ 12,001 Đánh giá LOD đã tính được: tính R = Xtb / LOD  27,63 R = 3,600 = 7,68  Nhận xét:  4 
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập: Công ty cổ phần tư vấn môi trường Sài Gòn, Báo cáo thực tập: Công ty cổ phần tư vấn môi trường Sài Gòn, I. TỔNG QUAN CÔNG TY

Từ khóa liên quan