LỘ TRÌNH THAM QUAN 21 11 ( 18 10 2019 )

2 18 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:56

LỘ TRÌNH THAM QUAN 21.11 Giới thiệu Kho chứa - FSC 3– Loading Bay – Máy cắt – Line xéo SÂN KHẤU TIỆC Chú thích : - Icon : khu vực tham quan - Icon : khu vực tham quan thêm - Icon - Icon - Line đỏ : cửa kho : nơi tập trung nhóm khách tham quan : hướng tham quan 1/ Lộ trình tham quan : khu vực Khu vực 1: khu vực máy cắt Khu vực 2: khu vực line xéo Khu vực 3: khu vực lên xuống hàng – Loading Bay * Giới thiệu thêm Khu vực chứa giấy Duplex, Ivory, FSC… 2/ Nhóm tham quan : nhóm tầm 50-60 khách : - Để nhóm khơng rối đi, nhóm xuất phát cách khoảng phút - Người thuyết trình hướng dẫn tập trung Cửa kho để dẫn đầu chuyến tham quan - Hướng xuất phát ( từ khu tập trung đến cửa kho ) hướng ( từ Loading Bay sảnh tiệc ) : nhân viên hướng dẫn khách - Các Sale XNK chung với nhóm tham quan 3/ Lộ trình dự kiến : * Nhân viên tập trung khách từ địa điểm tập trung -> Đến cổng kho, Người thuyết trình hướng dẫn tiếp nhận nhóm tham quan -> Khu vực máy cắt ( ) -> Khu line xéo ( ) -> Giới thiệu thêm khu chứa giấy Duplex, Ivory… -> cửa số đến Loading Bay ( ) -> Nhân viên dẫn khách sảnh tiệc, đường giới thiệu thêm khu vực trạm cân… 4/ Thời gian dự kiến chuyến : - 15 phút / nhóm Nhóm Giờ xuất phát dự kiến Giờ kết thúc chuyến dự kiến 16:30 16:45 16:35 16:50 16:40 16:55 16:45 17:00 16:50 17:05 16:55 17:10 17:00 17:15 17:05 17:20 17:35 TEAM HẬU CẦN 12.10.2019 ( Chỉnh sửa lần : 14.10.2019 Chỉnh sửa lần : 18.10.2019 ) ... 16:55 16:45 17:00 16:50 17:05 16:55 17 :10 17:00 17:15 17:05 17:20 17:35 TEAM HẬU CẦN 12 .10. 2019 ( Chỉnh sửa lần : 14 .10. 2019 Chỉnh sửa lần : 18. 10. 2019 ) ... kho, Người thuyết trình hướng dẫn tiếp nhận nhóm tham quan -> Khu vực máy cắt ( ) -> Khu line xéo ( ) -> Giới thiệu thêm khu chứa giấy Duplex, Ivory… -> cửa số đến Loading Bay ( ) -> Nhân viên dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: LỘ TRÌNH THAM QUAN 21 11 ( 18 10 2019 ) , LỘ TRÌNH THAM QUAN 21 11 ( 18 10 2019 )