MTCV sap xep lich nhap lieu kho sang thu 2

2 15 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:55

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC PVH PAPER JSC Ký hiệu: SẮP XẾP LỊCH NHẬP LIỆU KHO SÁNG THỨ Họ tên: Chức danh: Ban hành: Cập nhật: Hiệu lực từ: Lên danh sách nhân viên tham gia công việc nhập liệu: - Nhân viên tham gia nhập liệu bao gồm tất nhân viên làm việc tầng trệt, ngoại trừ: + Bộ phận kế toán thuế + Kỹ thuật điện + Anh Phương PM - Nhân viên làm việc tháng đưa vào danh sách Sắp xếp lịch nhập liệu hàng tuần: - Sắp xếp lịch làm việc tuần nhân viên, để thuận tiện cơng việc lịch làm việc tuần chia phòng ban khác - Lịch làm việc mẫu: - Dán lịch làm việc tủ công nợ thông báo cho người: Page of - Sáng thứ hàng tuần, nhắc lại cho nhân viên phụ trách lịch ngày hôm báo cho Chị Yến, Trâm + Chị Yến: Hướng dẫn, phân công công việc kiểm tra + Trâm: Phân quyền khóa phân quyền bạn hồn thành cơng việc (trong ngày thứ 2) Ngày 10/07/2019 Page of ... việc kiểm tra + Trâm: Phân quyền khóa phân quyền bạn hồn thành cơng việc (trong ngày thứ 2) Ngày 10/07 /20 19 Page of
- Xem thêm -

Xem thêm: MTCV sap xep lich nhap lieu kho sang thu 2 , MTCV sap xep lich nhap lieu kho sang thu 2