Bài thảo luận nhóm: Phân tích chuỗi cung ứng của công ty Sữa đậu nành Vinasoy

29 72 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:52

Bài thảo luận nhóm Phân tích chuỗi cung ứng của công ty Sữa đậu nành Vinasoy được biên soạn với các nội dung: Tổng quan về chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng, thực trạng chuỗi cung ứng của công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy, đánh giá về hoạt động quản trị chuỗi cung ứng của công ty Cinasoy. Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                   CHƯƠNG 1:  TỔNG QUAN VỀ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ QUẢN TRỊ  CHUỖI CUNG ỨNG Khái quát chung về chuỗi cung ứng Ngày nay, để  cạnh tranh thành công trong bất kỳ  mơi trường kinh doanh nào,   các doanh nghiệp khơng chỉ tập trung vào hoạt động của riêng mình mà phải tham  gia vào cơng việc kinh doanh của nhà cung cấp cũng như khách hàng của nó. Bởi lẽ,   khi doanh nghiệp muốn đáp  ứng sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng họ  buộc   phải quan tâm sâu sắc hơn đến dòng dịch chuyển ngun vật liệu; cách thức thiết   kế, đóng gói sản phẩm và dịch vụ  của nhà cung cấp; cách thức vận chuyển, bảo   quản sản phẩm hồn thành và những mong đợi thực sự  của người tiêu dùng hoặc  khách hàng cuối cùng vì thực tế  là có nhiều doanh nghiệp có thể  khơng biết sản   phẩm của họ được sử dụng như thế nào trọng việc tạo ra sản phẩm cuối cùng cho   khách hàng. Cạnh tranh có tính tồn cầu ngày càng khốc liệt, chu kỳ sống của sản   phẩm mới ngày càng ngắn hơn, mức độ kỳ vọng của khách hàng ngày càng cao hơn   đã thúc ép các doanh nghiệp phải đầu tư và tập trung nhiều vào chuỗi cung ứng của   nó. Thêm vào đó, những tiến bộ liên tục và đổi mới trong cơng nghệ  truyền thơng   và vận tải (ví dụ, truyền thơng di động, Internet và phân phối hàng qua đêm), đã thúc  đẩy sự  phát triển khơng ngừng của chuỗi cung  ứng và những kỹ  thuật để  quản lý  nó.  Trong một chuỗi cung  ứng điển hình, doanh nghiệp mua ngun vật liệu từ  một hoặc nhiều nhà cung cấp; các bộ phận, chi tiết hoặc thậm chí sản phẩm sau đó  được sản xuất ở một hay một số nhà máy, và được vận chuyển đến nhà kho để lưu   trữ    giai đoạn trung gian, cuối cùng đến nhà bán lẻ  và khách hàng. Vì vậy, để  giảm thiểu chi phí và cải thiện mức phục vụ, các chiến lược chuỗi cung ứng hiệu    phải xem xét đến sự tương tác ở  các cấp độ  khác nhau trong chuỗi cung  ứng   Chuỗi cung  ứng, cũng được xem như  mạng lưới hậu cần, bao gồm các nhà cung   cấp, các trung tâm sản xuất, nhà kho, các trung tâm phân phối, và các cửa hàng bán    Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 1 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                   lẻ, cũng như  ngun vật liệu, tồn kho trong q trình sản xuất và sản phẩm hồn   thành dịch chuyển giữa các cơ sở Quản trị chuỗi cung ứng 2.1    Khái niệm Sự xuất hiện của quản trị chuỗi cung  ứng ban đầu chỉ là việc liên kết sự vận  chuyển và logistics với sự thu mua hàng hóa, tất cả được gọi chung là q trình thu  mua hàng hóa. Q trình hợp nhất ban đầu này sớm mở rộng ra lĩnh vực phân phối  và logistics cho khách hàng tiêu dùng cuối cùng. Các cơng ty sản xuất bắt đầu tích  hợp chức năng quản lý ngun liệu vào những quy trình này. Từ đó, chuỗi cung ứng   ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp. Quản trị  chuỗi cung  ứng gắn liền với hầu như  tất cả  các hoạt động của doanh nghiệp từ  việc hoạch   định và quản lý q trình tìm nguồn hàng, thu mua, sản xuất thành phẩm từ ngun  liệu thơ, quản lý hậu cần… đến việc phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp, các   kênh trung gian, nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng. Nói chung, quản trị chuỗi cung  ứng gồm quản lý cung và cầu trong tồn hệ thống của các doanh nghiệp Quản trị chuỗi cung ứng là tập hợp những phương thức sử dụng một cách tích  hợp và hiệu quả  nhà cung cấp, người sản xuất, hệ thống kho bãi và các cửa hàng  nhằm phân phối hàng hóa được sản xuất đến cùng địa điểm,đúng lúc với đúng u   cầu về  chất lượng,với mục đích giảm thiểu chi phí tồn hệ  thống trong khi vẫn   thỏa mãn những yêu cầu về mức độ phục vụ 2.2    Quy trình quản trị chuỗi cung ứng 2.2.1 Lập kế hoạch      Hoạt động này bao gồm lập kế hoạch và tổ  chức các hoạt động cho ba yếu tố  liên quan là tìm nguồn cung  ứng, sản xuất và phân phối. Ba yếu tố  trong lập kế  hoạch gồm: ­ Dự báo nhu cầu ­ Giá sản phẩm  Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 2 Qu n tr chu i cung ng Huy n GV: Nguy n Th L - Qu n l t n kho Trong y u t n y bao g m nh ng ho t ng c n thi t u v o nh m t o c c s n ph m, d ch v Hai ho t ho t ng cung ng v ho t bao g m nh ng h nh ng n y ng uc t c L n i Ho t c n cc cy ut ng ch nh c n quan t m l ng t n d ng va kho n ph i thu Ho t ng cung ng mua nguy n v t li u hay c c d ch v c n thi t Ho t ng t n d ng v kho n ph i thu l c c ho t ho t c ng r t l n ng thu c c ngu n ti n m t C hai n hi u qu c a chu i cung ng n n ng l c c a chu i cung ng s n xu t v t n tr s n ph m ng n y bao g m vi c l p k ho ch s n xu t ch nh theo c ng su t nh m y, i c ng vi c, qu n l ch t l y l ho t ng v b o tr thi t b ng nh m x y d ng v ph t tri n s n ph m, d ch v m chu i cung ng cung c p C c ho t ng c n thi t c a s n xu t l thi t k s n ph m, qu n l s n xu t, qu n l nh m y L qu tr nh t nh s n xu t n kh ch h ng th ng qua nh ph n ph i N l m t ph n c a chu i cung ng t nh s n xu t L ho t ng t ng h p bao g m nh n s n ph m, d ch v cho kh ch h ng Hai ho t n kh ch h ng n h ng t kh ch h ng, ph n ph i c c t h ng ng ch nh y u t ph n ph i s n ph m, d ch v l th c thi c c n h ng t kh ch h ng v giao s n ph m cho kh ch h ng Ph n ph i l ho t ng nh m gia t ng hi u qu h th ng cung ng, c n b ng nhu c u h ng h a v ch ng lo i, gia t ng hi u qu giao d ch Ph t tri n chu i cung ng c ng nh c ng nghi p Vi t Nam, nh ng ng nh h tr , c Nh m: No limit n ng l c nh gi c th mang l i nhi u l i ch cho n s l ng c ng ty Vi t Nam tham gia chu i cung ng c n qu t Vi t Nam v n Trang Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                   chưa hội nhập vào chuỗi cung  ứng của khu vực. Do đó, khi Việt Nam trở  thành   nước có thu nhập trung bình, việc tham gia vào chuỗi cung  ứng chính là đều Việt  Nam cần chú ý hơn nếu vẫn muốn duy trì năng lực cạnh tranh của mình       Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam khi đề cập đến chuỗi cung ứng đề có  chung câu hỏi “Quản trị chuỗi cung ứng thực chất là gì? Liệu cơng việc ấy đã được   thực hiện trong doanh nghiệp chúng tơi hay chưa? Nếu chưa chúng tơi phải làm  điều  gì đầu tiên?”       Quả  đúng như  vậy, trong bối cảnh mà quản trị  chuỗi cung  ứng và logistics  đang trở  thành một xu hướng quan trọng, có ý nghĩa về  mặt chiếc lược với doanh   nghiệp thì việc hiểu đúng và đi đúng sẽ là bước quan trọng đầu tiên       Về bản chất, quản trị chuỗi cung  ứng là việc quy về một mối và thống nhất  quản lý và cộng tác giữa các bộ  phận. Trước đây, để  bán một sản phẩm phải trải   qua rất nhiều phòng ban, từ mua hàng, đến bộ phận sản xuất, đến logistics và dịch  vụ  khách hàng  Cơng việc  ấy vẫn đang diễn ra   tất cả  các cơng ty, tuy nhiên  người ta nhận ra rằng việc khơng phối hợp giữa phòng ban sẽ làm chuỗi cung ứng  trở nên phức tạp. Điều đặc biệt, cơng việc tối ưu khi đó sẽ trở thành tối ưu cục bộ,  dẫn đến lãng phí trong tổng thể doanh nghiệp. Nó chẳng khác gì làm cầu mà khơng  có đường thơng xe, chẳng khác gì mua ngun vật liệu giá rẽ  chất đống ở  đấy để  rồi sản xuất thì cầm chừng.        Quan trọng hơn, bấy lâu nay, logistics và chuỗi cung  ứng là những vùng đất   mà rất ít doanh nghiệp Việt Nam đụng đến. Hoặc có “đụng” thì chỉ  là những lướt   nhẹ hơn là một cuộc đào xới, và tìm kiếm thực sự. Điều này cũng dễ giải thích bởi  hai ngun nhân chính mà nhiều chun gia cho rằng đó là “chuyện thường ngày  ở  huyện”. Thứ  nhất, các nhà điều hành (CEO, tổng giám đốc,  ) nghĩ rằng cần tập   trung hơn cho marketing, cho bán hàng, cho khai phá thị  trường. Đặc biệt là trong  bối cảnh doanh nghiệp đang yếu tồn diện từ  marketing, đến bán hàng, đến phát  triển thị trường, kênh phân phối  Chưa nói đén dòng xốy cạnh tranh khơng ngừng  nghĩ với đối thủ, những kẻ quấy rối quan trọng nhất. Và doanh nghiệp vơ tình qn  mất một vũ khí cạnh tranh thầm lặng­ chuỗi cung  ứng. Chuỗi cung  ứng thực sự có    Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 4 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                   thể giúp nhiều hơn ta tưởng trong cuộc chiến tranh đó. Ngun nhân thứ hai là thiếu  thơng tin, thiếu sự minh bạch trong tồn chuỗi cung  ứng. Khi hỏi một nhà quản lý  cấp cao của doanh nghiệp về  mức độ  hiệu quả  của chuỗi cung  ứng mà họ  đang   vận hành, thường thì câu trả  lời là “Tốt , tơi chẳng thấy có vấn dề  gì cả”. Nhưng   khi hỏi thêm “Tốt  ở mức độ  nào? Cơ  sở nào anh cho là tốt?” thì câu trả  lời sẽ  rất   chung chung. Đấy cũng là căn bệnh chung của nhiều doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG 2:  THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CƠNG TY SỮA  ĐẬU NÀNH VIỆT NAM VINASOY Vài nét về cơng ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy và chuỗi cung ứng của  cơng ty Vinasoy 1.1    Lịch sử thành lập và phát triển của cơng ty Vinasoy 1.1.1 Giới thiệu về Cơng ty ­ Tên doanh nghiệp: Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy ­ Tên giao dịch: Vietnam Soya Milk Product Factory ­ Trụ sở: 02 Nguyễn Chí Thanh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ­ Điện thoại: 0553.719.719 ­ Fax: 0553.810.391 ­ Email: daunanhvn@vinasoy.com.vn ­ Website: http://www.vinasoy.com.vn  ­ Logo nhà máy:   Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 5 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                         Cơng ty CP Đường Quảng Ngãi là một trong những Cơng ty lớn tại Miền  Trung, với các sản phẩm chủ lực là đường và sản phẩm thực phẩm, đồ uống      Vinasoy là một trong 13 đơn vị  thành viên trực thuộc Cơng ty CP Đường   Quảng Ngãi, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng sữa đậu nành.  Nhà máy có chế độ hạch tốn kế tốn độc lập và có tư cách pháp nhân. Vinasoy vừa  đi qua hành trình 15 năm hình thành và phát triển. Bằng chiến lược tập trung vào   tiềm năng của những hạt đậu nành, Vinasoy vững bước đi lên với những thành quả  ấn tượng. Trong 10 năm trở  lại đây, sản lượng tiêu thụ  tăng trưởng bình qn hơn   40%/năm. Những kết quả đó đã chứng minh sức mạnh tập trung vào tiềm năng của   hạt đậu nành đã mang đến cho Vinasoy sự phát triển mạnh mẽ và bền vững 1.1.2 Q trình hình thành và phát triển của Nhà Máy Sữa Đậu Nành  Việt Nam Vinasoy       Tiền thân của Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy là phân xưởng sữa  được thành lập vào năm 1997, trực thuộc cơng ty Cổ Phần đường Quảng Ngãi với  tên gọi là Trường Xn −  ấp  ủ  hồi bão của những người sáng lập về  một mùa   xn trường tồn. Với tổng số vốn đầu tư  ban đầu 60 tỷ đồng, nhà máy được trang  bị  một dây chuyền thiết bị  hiện đại của tập đồn Tetra Pak­ Thụy Điển với cơng  suất 10 triệu lít/năm , với 100 cơng nhân. Mặt hàng chủ lực của cơng ty lúc bấy giờ  là sữa tiệt trùng, sữa chua và kem, riêng sữa đậu nành Fami chỉ  là một sản phẩm   nhỏ trong đa dạng sản phẩm      Đến tháng 3/1999 Nhà máy sữa Trường Xn sáp nhập vào Nhà máy nước  khống   thiên   nhiên   Thạch   Bích  theo  quyết   định   số   448/ĐQN­TCLĐ/QĐ     ngày  19/08/1999 của ông Nguyễn Xuân Huế về việc sáp nhập Nhà máy sữa vào Nhà máy  nước khống thiên nhiên Thạch Bích       Đến tháng 01/2003 Nhà máy sữa Trường Xn được tách ra khỏi Nhà máy  nước khống thiên nhiên Thạch Bích theo quyết định số  15/QĐ­ĐQN­TCLĐ cơng   bố ngày 06/01/2003, do ơng Võ Thành Đàng – Giám đốc Nhà máy ký và có hiệu lực  kể từ ngày 06/01/2003. Đến tháng 05/2005 Nhà máy sữa Trường Xn đổi tên thành   Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 6 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                   Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy theo quyết định số 265QĐ­TCLĐ ngày  16/05/2005      Ngày 24/7/2013, Cơng ty Sữa đậu nành Việt Nam ­   Vinasoy đã chính thức  khánh thành nhà máy sản xuất sữa đậu nành thứ 2 tại Bắc Ninh với cơng nghệ hiện   đại nhất của Tetra Pak. Sự kiện này đã mở ra một trang mới vì khát vọng đậu nành   của Vinasoy trong hành trình phát triển vững bền hơn 15 năm qua, thể  hiện tinh   thần của doanh nghiệp: Tập trung để khác biệt và dẫn đầu        Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy ­ Bắc Ninh xây dựng trên tổng diện tích  61.000m2 nằm trong Khu Cơng nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nhà máy được  khởi cơng xây dựng vào tháng 8/2012 với tổng số vốn đầu tư hơn 650 tỉ đồng, cơng  suất thiết kế  180 triệu lít/năm (giai đoạn 1 là 90 triệu lít/năm). Tháng 5/2013, nhà  máy đã hồn thành giai đoạn 1 và đã được đưa vào hoạt động, đảm bảo cung cấp   đầy đủ, kịp thời các sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng, đặc biệt là khu vực   miền Bắc      Ngày  13/11/2013, Vinasoy thành lập Trung tâm Nghiên cứu  Ứng dụng đậu  nành Vinasoy đầu tiên tại Việt Nam (gọi tắt là VSAC) với mục tiêu đầu tư  chun   sâu nghiên cứu về hạt đậu nành phục vụ cho việc phát triển kinh doanh bền vững.  Quy mơ hoạt động của VSAC được hoạch định sâu và rộng, từ  khâu đầu đến khâu   cuối: Từ nghiên cứu phục tráng, lai tạo giống; cải tiến quy trình trồng trọt ­ cơ giới   hóa; nhằm nâng cao năng suất, chất lượng ngun liệu đầu vào đến việc nghiên   cứu chun sâu về dinh dưỡng hạt đậu nành và cơng nghệ sản xuất nhằm chế biến  ra các sản phẩm giàu dinh dưỡng phục vụ  người tiêu dùng. Việc ra đời Trung tâm  VSAC theo mơ hình quốc tế  đã đánh dấu bước đi chiến lược của Vinasoy, khẳng   định vị thế, trách nhiệm của doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực đậu nành       Ngày 25/8/2015, Cơng ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy chính thức khánh   thành giai đoạn 2 nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh với tổng cơng suất thiết  kế  là 180 triệu lít sữa/ năm, tổng số  vốn đầu tư  cho 2 giai đoạn là hơn 1.280 tỉ  đồng. Với 2 nhà máy ở Quảng Ngãi và Bắc Ninh, Vinasoy quyết tâm nâng khả năng  cung ứng sữa đậu nành lên hơn 1,5 tỉ sản phẩm/năm, vinh dự đứng trong danh sách   Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 7 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                   top 5 cơng ty sản xuất sữa đậu nành lớn nhất thế  giới. Sự  kiện này tiếp tục ghi   nhận một thành tựu mới của Vinasoy trong suốt hành trình 18 năm khai phá tiềm   năng q giá của hạt đậu nành, với một niềm tin bền bỉ vào một mục tiêu tốt đẹp,   góp phần thúc đẩy xu hướng dinh dưỡng lành trong cuộc sống hiện đại của người  tiêu dùng Việt Nam. Vị thế của Vinasoy sẽ tiếp tục được nâng cao khi nhà máy thứ  3 tại KCN VSIP 2A Bình Dương bắt đầu khởi cơng xây dựng vào cuối năm 2015 1.2     Hoạt động kinh doanh của cơng ty Vinasoy 1.2.1 Các dòng sản phẩm       Đậu nành là nguồn cung cấp protein hồn hảo nhất với đầy đủ các axit amin   cần thiết, nhiều omega 3 và omega 6 nhưng khơng chứa cholesterol và rất ít chất   béo no. Nắm bắt những đặc điểm này, nhà máy đã và đang nghiên cứu sản xuất các  sản phẩm từ  đậu nành để  đáp  ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng cao của người  tiêu dùng. Hiện cơng ty đang sản xuất 2 dòng sản phẩm là Fami và Vinasoy ­ Fami là dòng sản phẩm dành cho gia đình bổ  sung những dưỡng chất thiết   yếu, đặc biệt là đạm đậu nành. Với mức giá thấp phù hợp với mọi gia đình, đặc   biệt là nhóm khách hàng có thu nhập thấp. Hiện nay Fami đang có các dòng sản   phẩm như: Fami ngun chất, Fami canxi và Fami kid ­ Vinasoy là dòng sản phẩm cao cấp, cung cấp các dưỡng chất chăm sóc sức  khỏe và vẻ  đẹp từ  bên trong. Dòng sản phẩm Vinasoy giàu đạm tự  nhiên và giàu   isoflavones, giúp cân bằng nội tiết tố estrogen và chống oxy hóa. Điều này giúp cho  sản phẩm định vị  là sản phẩm dành cho phụ  nữ  với nhu cầu làm đẹp. Hiện nay  Vinasoy có 2 dòng sản phẩm là: Vinasoy ngun chất và Vinasoy mè đen 1.2.2 Thị phần của Vinasoy       Từ  năm 2010­2012 ln đạt trên 50% và ln giữ  vị  trí đầu ngành. Cụ  thể  năm 2010 chiếm 65% thị  phần sữa đậu nành cả  nước, năm 2011 chiếm 72% thị  phần, năm 2012 chiếm 78% thị  phần. Đến năm 2013 chiếm 77,8% thị  phần,   đến  năm 2014 chiếm 82,7 % thị phần sản lượng tồn quốc. Vị thế này gần như là chiếm  độc tơn trên thị trường sữa đậu nành của Việt Nam 1.2.3 Sản lượng của Vinasoy  Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 8 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                    Tổng sản lượng sữa tiêu thụ  của Nhà máy từ  năm 2010­2013 tăng đều qua        các năm cho thấy Doanh nghiệp đã có chiến lược phát triển bền vững và đạt hiệu   quả cao trong q trình kinh doanh của Doanh nghiệp.  Tổng sản lượng VinaSoy đạt được trong năm 2013 là 134 triệu lít, đến năm 2014  đạt gần 193 triệu lít – tăng gần 60 triệu lít. Năm 2015 dự  kiến tổng sản lượng sẽ  tăng lên khoảng 230 đến 240 triệu lít. Do đó trong 2015 Vinasoy đã đầu tư  nâng  cơng suất Nhà máy sữa đậu nành ở Tiên Sơn ­ Bắc Ninh từ 90 triệu lít lên 180 triệu   lít/năm, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường 1.2.4 Doanh thu Năm 2014, doanh thu thuần của VinaSoy trên 3.142 tỷ đồng (tăng gần 49% so        với năm 2013); nộp thuế  201 tỷ  đồng (tăng 42%), lương bình quân chung trên 10   triệu đồng/ người/tháng. Hiện VinaSoy đang giải quyết việc làm cho khoảng 1.400   lao động. Nói thêm về  tăng trưởng, năm 2014 sản lượng của VinaSoy tăng 44%.  Trong tình hình kinh tế  khó khăn và khi ngành hàng tiêu dùng cả  nước chỉ  tăng  ở  mức bình qn là 10%, nên tốc độ tăng trưởng của VinaSoy được xem là một hiện  tượng đặc biệt của cả  nước. Đây cũng là điều kiện để  VinaSoy đầu tư  nâng cơng   suất, tăng sản lượng trong thời gian tới       Trong sản xuất kinh doanh, chúng tơi ln theo dõi tình hình thị  trường để  bắt kịp và đáp  ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Vì vậy, sau Fami ngun chất,   VinaSoy tiếp tục cho ra  sản phẩm Fami Canxi nhằm gia tăng giá trị dinh dưỡng của   sản phẩm. Và vào cuối tháng 10.2014 VinaSoy đưa ra thị  trường sản phẩm Fami  Kid, đáp  ứng thị  hiếu, nhu cầu của khách hàng nhỏ  tuổi. Nhờ  Fami Canxi và Fami   Kid mà sản lượng của VinaSoy tăng trưởng cao trong năm 2014 Thực trạng chuỗi cung ứng sản phẩm Fami của công ty Vinasoy 2.1          Nguồn cung ứng Ngày 13/11/2013 Vinasoy thành lập “Trung tâm nghiên cứu  ứng dụng đậu  nành Vinasoy”(VSAC) với hai đối tác chiến lược cùng hợp tác nghiên cứu là Đại   học Missouri và Đại học Illinois­hai trường đại học hàng đầu của Mỹ  để  tìm ra  giống đậu nành tốt nhất cho nơng dân  Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 9 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                         Trong nhiều năm qua, Vinasoy ln  ưu tiên sử  dụng nguồn ngun liệu là  đậu nành trong nước do chất lượng dinh dưỡng, vị thơm ngon và đảm bảo sự tươi  mới cho sản phẩm do khơng mất thời gian nhập khẩu. Xuất phát từ  trái tim của  những người làm kỹ  thuật, đội ngũ Vinasoy ln tìm thấy niềm vui và tâm huyết  cho các cơng tác cải thiện giống và phương thức trồng trọt cùng với người nơng   dân, cụ thể là người nơng dân ở khu vực Đắc Nơng. Với sự ra đời của VSAC, trong   thời gian tới, Vinasoy sẽ tập trung tạo ra mơ hình trồng đậu nành chuẩn tại khu vực   này, cải thiện cả  chất lượng và năng suất vùng ngun liệu, phục vụ  tốt cho sản   xuất        Vinasoy hiểu rằng nguồn ngun liệu là cội nguồn giá trị của sản phẩm. Để  có nguồn ngun liệu hảo hạng, nhiều năm qua, các chun gia Vinasoy đã đi khắp   các vùng miền, tìm vùng đất và phương pháp canh tác thích hợp nhất cho giống đậu  nành thơm ngon đặc biệt. Với kinh nghiệm q báu của mình, Vinasoy tinh tường   trong việc tuyển chọn ngun liệu đầu vào, đảm bảo 100% hạt đậu nành “tươi” có   hàm lượng dinh dưỡng cao nhất. Với sự hợp tác từ  các Trung tâm nghiên cứu đậu  nành uy tín nhất ở trong và ngồi nước, các kỹ sư nơng nghiệp của Vinasoy đã bền  bỉ  nghiên cứu chọn thuần giống đậu nành trong nước và lai tạo các giống mới, tổ  chức các hoạt động “hội nghị  đầu bờ” giúp người nơng dân hiểu hơn về kỹ  thuật  canh tác hiện đại, áp dụng cơ giới hóa giúp tăng năng suất, rút gọn quy trình bao tiêu  sản phẩm       Với kinh nghiệm sản xuất qua nhiều năm, Vinasoy nhận thấy hạt đậu nành  trong nước, đặc biệt   vùng ngun liệu chủ  lực Đắc Nơng, cho hương vị  thơm   ngon đặc trưng mà hầu hết các loại đậu nành nhập khẩu đều khơng có. Vì thế, dù  gặp nhiều khó khăn trong cơng tác tổ chức thu mua số lượng lớn, Vinasoy vẫn ln   ưu tiên lựa chọn vùng ngun liệu trong nước để  đảm bảo hương vị  cũng như  sự  tươi mới cho sản phẩm nhờ giảm thời gian vận chuyển.     Chính vì vậy, VinaSoy tiến hành mở  rộng đầu tư  vùng ngun liệu lớn tại   Đăk Nơng và thu mua sản phẩm từ nơng dân với giá cao hơn thị trường 3.000­4.000   đồng/kg để ln mua được ngun liệu tốt  Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 10 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                   Kênh phân phối trực tiếp      Hiện nay, kênh phân phối trực tiếp của Cơng ty gồm có nhân viên kinh doanh  của Cơng ty, thực hiện việc giải quyết đơn đặt hàng qua điện thoại, bán trực tiếp  cho người tiêu dùng như: cấp phát sữa cho các cơ quan có chế độ làm việc độc hại  (nhà máy mì, trường học, nhà máy lọc dầu Dung Quất,…); và trong nội bộ Cơng ty   Đường Quảng Ngãi hay bán từ cửa hàng giới thiệu sản phẩm được đặt trước cổng   Cơng ty. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm qua kênh trực tiếp chỉ chiếm khoảng hơn 9%   trong tổng doanh thu của cơng ty      Kênh phân phối gián tiếp:       Là doanh nghiệp dẫn đầu tại Việt Nam về sản xuất sữa đậu nành, Cơng ty   Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy đang chiếm giữ  82,7 % thị phần sản lượng tồn   quốc. Hiện tại, cơng ty có 156 NPP trên hệ  thống phân phối sản phẩm Vinasoy và  có trên 142.000 điểm bán hàng trên hệ  thống cả  nước. Kênh bán hàng chủ  yếu là  thơng qua các hệ thống điểm bán lẻ, tạp hóa và siêu thị trên tồn quốc Horeca Siêu thị Cơng ty Nhà phân  phối Các điểm  bán lẻ Người tiêu  dùng Mơ hình nhà phân phối       Mơ hình nhà phân phối, bên cạnh sử dụng kênh phân phối truyền thống Cơng   ty  sử   dụng  kênh  phân  phối   hiện  đại   qua   siêu  thị     hình  thức   Horeca   (Hotel  –  Restaurant ­ Cafe). Trong mơ hình này, các nhà phân phối sẽ mua hàng trực tiếp từ  Cơng ty với mức giá do Cơng ty đưa ra đã có trừ một phần chiết khấu. Các nhà phân  phối khi phân phối lại cho các trung gian sỉ  và lẻ  phải thực hiện chiết khấu theo    Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 15 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                   mức mà Cơng ty u cầu. Người tiêu dùng sẽ  mua hàng với mức giá bán ra   các   điểm bán lẻ      Mơ hình đại lý Cơng ty Đại lý Bán lẻ Người tiêu  dùng Mơ hình đại lý           Theo mơ hình trên, Cơng ty sẽ tìm kiếm, lựa chọn các đại lý và tiến hành ký  kết hợp đồng mua bán hàng hóa. Theo đó, các đại lý sẽ mua hàng trực tiếp từ Cơng   ty với mức giá do Cơng ty đưa ra. Sau đó, các đại lý tự nâng giá để bán cho các trung   gian phân phối. Và cuối cùng, người tiêu dùng sẽ mua hàng với mức giá trần hoặc  có thể là giá thả nổi tùy thuộc vào khu vực thị trường           b. Hình thức tổ chức kênh phân phối hiện tại             Mối quan hệ giữa cơng ty với các thành viên trong kênh phân phối thực chất   là mối quan hệ bên ngồi tổ chức và được thiết lập bởi các hợp đồng đại lý. Cơng  ty đã phát triển và mở  rộng sự  liên kết với những nhà phân phối bằng những hợp   đồng, nhưng do phần lớn nhà phân phối này đều phân phối sản phẩm của nhiều   nhà sản xuất khác, và sản phẩm của nhà sản xuất nào đem lại nhiều lợi nhuận thì   họ sẽ đầu tư nhiều nguồn lực hơn để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đó      ­   Điều kiện tuyển chọn: Phải thỏa mãn các điều kiện bắt buộc của Nhà nước  và đáp ứng được u cầu về phương diện kinh doanh      ­   Các tiêu chuẩn lựa chọn: VinaSoy đưa ra các tiêu chuẩn lựa chọn thành viên  kênh trong đó có các tiêu chuẩn quan trọng như: Hiện tại đang là nhà phân phối của   ít nhất 1 cơng ty trong nghành hàng sữa, nhà phân phối có kinh nghiệm trên thị  trường, có tiềm lực tài chính tốt đáp ứng tối thiểu 2 tuần tồn kho, có tinh thần hợp   tác tốt, khả năng kinh doanh bền vững và có thể phát triển cùng cơng ty 2.4     Ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong quản trị chuỗi cung ứng           Trong mơi trường kinh doanh cạnh tranh ngày một gia tăng, DN nào cũng phải   nỗ lực tìm kiếm giải pháp quản lý hiệu quả các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực và   cơng nghệ để đạt mục tiêu giảm chi phí, tăng lợi nhuận và phát triển bền vững. Bên   Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 16 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                   cạnh đó doanh nghiệp cũng phải đưa ra các giải pháp quản lý tồn diện nhằm cung  cấp sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng nhanh hơn, tốt hơn và hiệu quả hơn           Để giải quyết hiệu quả các vấn đề trên, Cơng ty đã và đang sử dụng các ứng   dụng cơng nghệ  thơng tin hiện đại trong việc quản lý doanh nghiệp và quản trị  chuỗi cung  ứng của mình. Tiêu biểu như: hệ  thống hoạch định nguồn nhân lực   doanh nghiệp ERP (Enterprise Resources Planning); hệ thống quản lý mối quan hệ  khách hàng CRM ( Customer Relationship Management); hệ thống websile c ủa cơng  ty Hệ   thống   hoạch   định   nguồn   nhân   lực   doanh   nghiệp   ERP   (Enterprise   Resources   Planning)           Năm 2006 Lãnh đạo Cơng ty CP Đường Quảng Ngãi đã quyết định đưa  vào  ứng dụng thí điểm hệ  thống ERP tại Vinasoy, đây là giải pháp  ứng dụng CNTT   giúp doanh nghiệp quản trị hoạt động một cách tồn diện          Xác định u cầu giải pháp phù hợp với  đặc thù và điều kiện triển khai là yếu  tố  tiên quyết, Vinasoy đã quyết tâm lựa chọn giải pháp ERP nội để  triển khai tại  doanh nghiệp mình. Qua thời gian khảo sát, phân tích và chuẩn hóa quy trình, đầu   năm 2008, Vinasoy đã đưa vào ứng dụng modules đầu tiên là PO và OP, tiếp sau đó  đến cuối năm 2010 thì 8 modules còn lại lần lượt được chuyển giao. Hệ thống ERP   hiện tại tích hợp 10 modules như sau: ­  Mua hàng (PO) ­  Quản trị kho và hoạch định nhu cầu dự trữ tối ưu (IN­MRP) ­  Quản trị sản xuất (MA) ­  Kiểm sốt chất lượng (QC) ­  Bảo trì và xử lý sự cố thiết bị (MR) ­  Điều phối bán hàng (OP) ­  Kế tốn tài chính và kế tốn quản trị (FA) ­  Quản trị hệ thống phân phối (DM) ­  Quản trị nguồn nhân lực (HR) ­  Quản trị văn phòng (EO)  Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 17 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                        Hệ thống ERP đem lại cho VinaSoy những lợi ích như: ­  Cung cấp cái nhìn tồn cảnh tại bất kỳ thời điểm nào ­  Thay đổi thói quen, tư duy làm việc, kỹ năng quản lý ­  Tiết kiệm chi phí SXKD ­  Chủ động hoạch định chiến lược ­  Mang lại lợi thế cạnh tranh          Hệ   thống  quản lý   mối  quan hệ   khách  hàng CRM   ( Customer  Relationship   Management)      Vinasoy chủ yếu giao dịch với khách hàng trung gian. Vì vậy, với hệ thống phân   phối bao gồm 200 nhà phân phối và hơn 128.000 điểm bán rộng khắp trên cả nước,   Vinasoy hiểu rằng việc quản lý khách hàng trung gian, đội ngũ nhân viên bán hàng,   quản lý thơng tin khách hàng và nắm bắt xu hướng thị  trường là điều quan trọng  trên con đường xây dựng thương hiệu uy tín và phát triển bền vững Khách hàng Thơng tin, u cầu,thắc mắc,  khiếu nại Phòng kế hoạch kinh doanh Đ ặt lệnh Khách  Phần mềm DMS hàng pPhần mềm DMS Thơng  tin về  Phòng kế hoạch kinh doanh KH Phòng kế hoạch kinh doanh Hệ thống quản lý thơng tin khách hàng của Vinasoy           Nguồn dữ liệu về khách hàng chủ yếu được nhập từ phần mềm DMS, hợp   đồng mua, hợp đồng đại lý, các chứng từ  hóa đơn, biên bản giao nhận hàng, nhân   viên thị  trường, phiếu thăm dò khách hàng, thu thập thơng tin trực tiếp và qua các  hội nghị khách hàng  Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 18 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                        Phần mềm quản lý khách hàng được chia thành 3 phân hệ: ­ Kho hàng ­ Thành phẩm  ­ Công nợ                    Mỗi phân hệ  là một chức năng riêng và được quản lý bởi một người có   quyền và trách nhiệm trong lĩnh vực được phân cơng Hệ thống websile của cơng ty           Để thương hiệu VinaSoy vượt ra khỏi phạm vi tỉnh thì phải kể đến sự  góp  cơng của website chính cùng địa chỉ vệ tinh được cài đặt sẵn. "Đây chính là những  chiếc cầu nối Vinasoy đến với mọi người", anh Lê Hữu Phước, nhân viên phòng  CNTT khẳng định. Bởi theo anh Phước, website của VinaSoy khơng chỉ  cung cấp  mọi thơng tin liên quan đến DN, tính năng sản phẩm thương mại mà nó còn là cơng  cụ hỗ trợ cho nhà phân phối sản phẩm, nhân viên quản lý bán hàng và bộ phận điều   phối Logistics của VinaSoy thường xun tương tác với nhau. Nhờ  vậy, VinaSoy   khơng còn bị  động trong việc tiếp cận và xử  lý thơng tin cũng như  hoạch định thị  trường. Ngồi ra, website cũng là địa chỉ để khách hàng chia sẻ thơng tin, đóng góp ý   kiến trực tuyến với nhà sản xuất. Điều này giúp VinaSoy chủ  động điều chỉnh và  hồn thiện quy cách phân phối, bán hàng theo hướng chun nghiệp, hiện đại           Quả  thật, chỉ cần vào website thì khách hàng đã có trong tay đầy đủ  những  thơng tin cần thiết như: Mẫu mã, chi phí các loại sản phẩm mới; ngành nghề hoạt  động, năng lực sản xuất của DN mà khơng cần phải mất thời gian đến tận nơi tìm  hiểu. Điều này vừa giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn DN phù hợp để hợp tác, vừa   giúp lãnh đạo DN nắm bắt và chỉ đạo kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh   Hơn nữa, khách hàng và DN có thể  giao dịch trong mọi hồn cảnh. Vừa tiết kiệm   chi phí, thời gian vừa thể  hiện sự chun nghiệp của DN. Đây chính là cái lợi lớn   nhất mà website mang lại cho DN 2.5     Bộ phận logistics  Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 19 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                            Hiện nay cơng ty vẫn tự làm logistic cho doanh nghiệp mình và doanh nghiệp   có cái nhìn sâu rộng về  những vấn đề  cần giải quyết về  logistic (hậu cần). Một   trong những vấn đề đó là :  ­ Vùng ngun liệu            + Diện tích và sản lượng đậu nành nội địa đang bị  thu hẹp mà lại đi phụ  thuộc vào ngun liệu nước ngồi thì khơng đủ sản lượng để phát triển trong tương   lai. Chính vì vậy, Vinasoy tiến hành mở  rộng đầu tư  vùng ngun liệu lớn  ại Đăk  Nông và thu mua sản phẩm từ  nông dân với giá cao hơn thị  trường 3.000 – 4.000  đồng/kg để luôn mua được nguyên liệu tốt           + Vinasoy liên kết với hai trung tâm nghiên cứu về đậu nành tại Mỹ là trường   Đại học Missouri và trung tâm Nghiên cứu đậu nành thuộc trường Đại học Illinois   để  có những cơng nghệ  đột phá trong việc trồng đậu nành, phương pháp canh tác,   chế biến và bảo quản sau thu hoạch           + Vinasoy thành lập trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, phát triển đậu nành để  hợp tác hỗ  trợ  nơng dân trồng đậu nành. Hy vọng trong năm 2017 với sự  thay đổi   về giống và điều kiện canh tác sẽ cho năng suất cao hơn ­ Đổi mới cơng nghệ          Dây chuyền thiết bị của Vinasoy được cấp bởi tập đồn Tetrapark của Thụy  Điển và sử dụng Cơng nghệ Tetra­Alwinsoy 2.6 ­ Quản lý nguồn lực doanh nghiệp; ­ Mở rộng quy mơ nhà máy; ­ Đưa ra sản phẩm mới; ­ Marketing tập trung vào khuyến mại và game show; ­ Hợp tác với Brand maker – Cơng ty sáng tạo thương hiêu     Nghiên cứu thị trường          Cơng ty có đội ngũ tiếp thị  và bán hàng có kinh nghiệm về phân tích và xác   định thị  hiếu và xu hướng tiêu dùng, đồng thời hỗ  trợ  các nhân viên bán hàng trực   tiếp, những người hiểu rõ thị  hiếu của người tiêu dùng thơng qua việc tiếp cận    Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 20 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                   thường xun với khách hàng tại nhiều điểm bán hàng và qua thơng tin thực tế của   Bác sĩ CKII Đỗ  Thị  Ngọc Diệp – giám đốc trung tâm dinh dưỡng TP.HCM, hiện   nay, vấn đề dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam đang gặp tình trạng phát triển khơng   cân đối: trẻ em nơng thơn, đặc biệt là khu vực từ Miền Bắc trở vào Miền Trung trẻ  bị suy dinh dưỡng thiếu cân và thấp còi; trong khi đó trẻ  em thành phố  thì lại thừa  cân béo phì do việc dùng lượng thực phẩm khơng cân đối. Chính thế  21 tháng 10   năm 2014 Vinasoy đã chính thức giới thiệu sản phẩm mới sữa đậu nành Fami Kid   bổ  sung các khống chất Canxi, DHA, các loại vitamin cần thiết cho sự phát triển  của trẻ, đặc biệt trong giai đoạn từ 6 đến 12 tuổi           Tiếp tục nỗ lực khám phá giá trị  vàng của hạt đậu nành đồng thời truyền   thơng đến người tiêu dùng đúng đắn về đậu nành với trẻ em, Tiến sĩ Marilyn Nash   – Trung tâm nghiên cứu đậu nàn quốc gia Hoa kỳ (NSRL): Thơng tin sữa đậu nành  ảnh hưởng đến sự  phát triển giới tính của trẻ  em hồn tồn khơng có cơ  sở  khoa   học. NSRL khuyến khích nên sử dụng sản phẩm sữa đậu nành tốt cho sức khỏe          Vinasoy đã tiên phong định vị thị trường và đầu tư cho nhận diện thương hiệu   Việc nhìn ra tiềm năng từ sản phẩm sữa đậu nành khi các doanh nghiệp lớn bỏ ngỏ  cùng với dự  đốn việc uống sữa đậu nành hộp giấy sẽ  là xu hướng tiêu dùng khi   kih tế phát triển khiến Vinasoy nhanh chóng trở thành người tiên phong và dễ dàng  ghi dấu  ấn với người tiêu dùng. Đồng thời với việc định hướng tập trung vào sữa  đậu nành CEO Vinasoy sớm đầu tư cho nhận diện thương hiệu - Ước tính mỗi năm Vinasoy đầu tư 5­7% doanh thu cho việc quảng bá thương   hiệu - Có 156 NPP trong hệ  thống phân phối sản phẩm Vinasoy có trên 142.000   điểm bán hàng trên hệ thống cả nước. Kênh bán hàng chủ yếu là thơng qua các hệ  thống điểm bán lẻ, tạp hóa, siêu thi trên tồn quốc - Theo kết quả điều tra thị trường năm 2014 của cơng ty nghiên cứu thị trường   Nielsen, Vinasoy chiếm 81,5% thị trường sữa đậu nành Việt Nam - Trong nửa đầu năm 2015, doanh thu từ  sữa đậu nành Vinasoy đạt 1.787 tỷ  đồng  Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 21 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                   - Cơng ty có đội ngũ nghiên cứu và phát triển, các nhân sự làm cơng tác nghiên  cứu thị trường để  xác định xu hướng và thị hiếu tiêu dùng để tham mưu đưa ra  những quyết định đúng nhất CHƯƠNG 3:  ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ  CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CƠNG TY VINASOY Thành cơng và hạn chế trong chuỗi cung ứng sản phẩm Fami của cơng ty  Vinasoy 1.1 Thành cơng - Từng bước cải thiện hoạt động thu mua ngun liệu và cải thiện mối quan hệ  giữa nhà cung cấp ngun liệu đậu nành và cơng ty. Biểu hiện ở các hoạt động của    Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 22 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                   cơng ty như: từng bước điều chỉnh đầu tư, nâng cấp và đến nay hệ  thống thiết bị,   quy trình sản xuất sữa Vinasoy là một trong những hệ thống tiên tiến của nhà máy  đường Quảng Ngãi - Hoạt động tổ chức kênh phân phối: hệ thống 4 kênh phân phối đã thiết lập của   cơng ty có sự  phù hợp với từng khách hàng, giúp Cơng ty chiếm lĩnh được thị  trường - Nhà máy đã đạt được một số  kết quả  khả  quang như: bảo quản ngun vật  liệu tốt đảm bảo được chất lượng ngun vật liệu, đảm bảo được quy trình sản  xuất diễn ra nhịp nhàng khơng bị  thiếu hụt ngun vật liệu trong sản xuất, qua đó   đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng về một sản phẩm sữa tươi ngun chất - Có cơng nghệ tiên tiến hiện đại, máy móc được nhập từ Thụy Điển, hiện nhà  máy đang sử dụng của tập đồn Tetrapak là dây chuyền khép kín tự động, chinh nh ́ ờ  vào điều này mà nhà máy đã nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, ha giá ̣   thành sản phẩm - Thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng đã được khai thác có hiệu quả và ngày càng  được phát triễn mở rộng - Cơ cấu tổ chức quản lý tại nhà máy được bố trí theo mơ hình trực tuyến chức   năng rất thuận lợi và tạo sự linh hoạt trong hoạt động quản lý, hỗ trợ và kiến nghị  giữa các phòng ban - Năm 2014, Vinasoy đạt doanh thu 3.142 tỷ đồng, tăng trưởng 49% so với năm  2013 và nắm giữ  thị  phần  ấn tượng là 82,7% về  sản lượng trên tất cả  các thị  trường trên cả  nước­ theo số  liệu nghiên cứu thị  trường đến tháng 12/2014 của  Nielsen Việt Nam. VinaSoy cho biết tiềm năng của ngành còn rất lớn khi các nhà  sản xuất mới chỉ  cung cấp  được gần 180 triệu lít, khoảng 1/4 sức tiêu thụ  thị  trường Mảnh đất đầy tiềm năng, còn nhiều dư  địa để  VinaSoy tiếp tục cày xới  nhưng cũng hấp dẫn khiến nhiều đối thủ mới chen chân canh tác cùng Quảng Ngãi - Đam bao song hanh nguôn thông tin và dong san phâm. Vi du khi biêt đ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ược thị  trương đang cân loai san phâm v ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ưa đam bao chât l ̀ ̉ ̉ ́ ượng tươi ngon vơi gia re va tiên ́ ́ ̉ ̀ ̣   dung, Vinaoy đa tiên hanh nghiên c ̣ ̃ ́ ̀ ứu va cho ra đ ̀ ời san phâm goi giây tiên dung ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̣  Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 23 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                   1.2    Hạn chế - Ngun liêu Đ ̣ ậu nành trong nước khơng đáp ứng đủ nhu cầu, cụ thể:      Do người dân đã chuyển đổi cây trồng từ  cây đậu nành sang các loại cây trồng  khác có năng lợi nhuận cao hơn, làm cho sản lượng đậu nành trong nước giảm,  trong khi đó nhu cầu thì tăng cao, để  có đủ  ngun vật liệu sản xuất Vinasoy đã  mua đậu nành của nơng dân cao hơn 3.000 – 4.000 đ/kg so với giá thị trường và cùng   với chi phí về  vận chuyển tăng làm cho chi phí giá thành sản xuất sản phẩm của   doanh nghiệp tăng cao nên gía bán đơn vị sản phẩm của doanh nghiệp có phần cao  hơn so với những sản phẩm sữa đậu nành khác - Những hạt đậu nành được trồng ở  Tây Ngun thì thơm ngon hơn nhưng tốn   chi phí vận chuyển, sản lượng đậu nành khơng cao khó đáp ứng nhu cầu của cơng   ty khi tăng sản lượng sản xuất trong những năm tới - Mang l ̣ ươi cung  ́ ưng con nhiêu nâc trung gian, do đo lam tăng chi phi giao dich, ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣   tăng gia ban ́ ́ - Thi tr ̣ ương rông nên ch ̀ ̣ ưa bao quat hêt ́ ́ - Công ty chưa tao ra môi liên kêt chăt che gi ̣ ́ ́ ̣ ̃ ưa c ̃ ửa hang va cac siêu thi ̀ ̀ ́ ̣ - Đâu nanh t ̣ ̀ ự chế biến ban ngoai thi tr ́ ̀ ̣ ương la môt thach th ̀ ̀ ̣ ́ ưc l ́ ơn cho Công ty ́ Một số  bài học kinh nghiệm từ  hoạt động quản trị  chuỗi cung  ứng của  công ty Vinasoy ­ Luôn xac đinh chuôi cung  ́ ̣ ̃ ưng la môt trong nh ́ ̀ ̣ ững lợi thê canh tranh cua Doanh ́ ̣ ̉   nghiêp.  ̣         Yêu tô c ́ ́ ơ ban c ̉ ủa các Công ty ngay nay là s ̀ ở  hưu đ ̃ ược môt chuôi cung  ̣ ̃ ứng   trôi h ̣ ơn hăn đôi thu. Noi canh khac qu ̃ ́ ̉ ́ ́ ́ ản trị chuỗi cung  ứng không con la môt ch ̀ ̀ ̣ ức   năng mang tinh hoat đông cua cac Công ty ma tr ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ở thanh 1 bô phân chiên l ̀ ̣ ̣ ́ ược cua cac ̉ ́  Công ty. Trong trương h ̀ ợp cua Vinasoy Công ty đa  xac đinh, xây d ̉ ̃ ́ ̣ ựng va phat tri ̀ ́ ển   chuỗi cung  ứng cua minh thanh môt l ̉ ̀ ̀ ̣ ợi thê canh tranh. V ́ ̣ ơi viêc đâu t ́ ̣ ̀  xây dựng   chuỗi cung  ứng thanh môt l ̀ ̣ ợi thê, Vinasoy mong muôn giam đ ́ ́ ̉ ược thời gian nhân ̣   hang đên khi giao san phâm cuôi cung đên nha ban le. H ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ơn thê n ́ ưa viêc đâu t ̃ ̣ ̀  nay ̀   Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 24 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                   giúp chuỗi cung ứng trở nên gon le (lean supply chain) va co thê đap  ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ưng nhanh nhu ́   câu khach hang ̀ ́ ̀ ­ Xây dựng thêm nha may đê đap  ̀ ́ ̉ ́ ứng nhu câu khach hang, giam chi phi v ̀ ́ ̀ ̉ ́ ận   chuyên, ti ̉ ết kiệm thơi gian ̀      Nhăm tăng năng suât, phát tri ̀ ́ ển dai han thi tr ̀ ̣ ̣ ương, tôi đa hoa va tôi  ̀ ́ ́ ̀ ́ ưu hoa công ́   suât, đâu t ́ ̀  xây dựng nha may m ̀ ́ ơi v ́ ơi công nghê hiên đai nhăm duy tri chât l ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ượng  san phâm đat tiêu chuân. Đam bao thiêt bi san xuât tai Vinasoy hiên đai va tiên tiên.  ̉ ̉ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ­ Đinh h ̣ ương chiên l ́ ́ ược tôt nguyên vât liêu đâu vao nguôn cung  ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ứng nguyên vật   liệu cho cơng ty           Đến năm 2018, cùng với giống mới, hệ thống canh tác đồng bộ và những ứng  dụng phân sinh học, phân hữu cơ  sẽ nâng năng suất của đậu nành Tây Ngun đạt  3 tấn/hecta, tương đương với năng suất đậu nành bình qn trên thế  giới, từ  đó  mang lại hiệu quả  kinh tế  góp phần  ổn định đời sống của người nơng dân đồng   thời chất lượng hạt đậu nành sẽ đáp ứng được nhu cầu đa dạng hóa các sản phẩm,   góp phần vào sự phát triển bền vững của Vinasoy          Ơng Huỳnh Sơn Hải, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đậu nành   Vinasoy khẳng định: “Hướng đi phát triển vùng ngun liệu Tây Ngun vừa là   trách nhiệm, vừa là chiến lược của Vinasoy và Trung tâm Nghiên cứu  Ứng dụng   đậu nành nhằm hợp tác bền vững cùng người nơng dân, góp phần thúc đẩy nền   nơng nghiệp đậu nành Việt Nam. Sự lớn mạnh của vùng ngun liệu Tây Ngun  sẽ tạo điều kiện cho Vinasoy có nguồn đậu nành trong nước dồi dào, tươi mới,   để  đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của người tiêu dùng” ­ Đầu tư xậy dựng hệ thống thơng tin để hỗ trợ cho chuỗi cung ứng Với việc mạnh dạng đầu tư  vào hệ  thống thống thơng tin, đặc biệt là  hệ  thống  hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp ERP (Enterprise Resources Planning) giúp   cho Vinasoy có thể nâng cao được cơng tác quản lý và lợi thế canh tranh của mình.  Hệ  thống  thơng tin có thể  cung cấp cái nhìn tồn cảnh tại bất kỳ  thời điểm nào ,  thay đổi thói quen, tư  duy làm việc, kỹ năng quản lý, tiết kiệm chi phí SXKD Chủ  động hoạch định chiến lược, mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp  Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 25 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                   KẾT LUẬN Qua thời gian  nghiên cứu về    Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy,  chúng tơi nhận thấy được cơng tác quản lý chuỗi cung  ứng là đều cần thiết khách  quan của mọi nền sản xuất xã hội. Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả đảm bảo q  trình sản xuất của doanh nghiệp diễn ra nhịp nhàng, đem sản phẩm đến người tiêu  dùng một cách nhanh nhất,  tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp giúp doanh  nghiệp  ổn định phát triển. Và với Vinasoy thì cơng tác quản lý chuỗi cung  ứng rất  được chú trọng, cơng ty đã tổ chức cơng tác quản lý chuỗi cung ứng khá tốt sử dụng  ngun vật liệu hợp lý ­ tiết kiệm ­ hiệu quả. Với sự nỗ lực khơng ngừng của ban   lãnh đạo Nhà máy và tập thể cán bộ cơng nhân viên trong tồn Nhà máy, việc đảm  bảo quản lý chuỗi cung ứng tại xí nghiệp ngày còn được tăng cường và hồn thiện,  góp phần nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống cho  cán bộ cơng  nhân viên, đóng góp ngân sách cho Tỉnh nhà  Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 26 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                   TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng của trường ĐH Tài Chính Kế Tốn Giáo trình Quản trị logictics kinh doanh của trường ĐH Kinh tế quốc dân Bài luận văn Thạc sĩ của Cơ Nguyễn Thị  Phương Tú tại trường Đại học Kinh tế  Đà Nẵng Bài luận văn Thạc sĩ của Cô Phan Thị  Mỹ  Kiều tại trường Đại học Kinh tế  Đà   Nẵng http://vietnamnet.vn http://www.vinasoycorp.vn http://www.pcworld.com.vn/articles/kinh­doanh/quan­tri/2010/04/1218601/erp­tai­ vinasoy­kien­tri­theo­duoi­muc­tieu/ http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/bitstream/TVDHKT/24017/2/Tom%20tat%20­ %20Phan%20Thi%20My%20Kieu.pdf http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh­nhan/doanh­nhan­ngo­van­tu­ceo­vinasoy­dam­ khac­biet­de­thoat­hiem­111843.html http://qns.com.vn/language/vi­VN/C%C3%A2u­chuy%E1%BB%87n­ QNS/ItemID/695/View/Details.aspx www.baodatviet.vn  Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 27 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                   MỤC LỤC  Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 28 Quản trị chuỗi cung ứng                                                        GV: Nguyễn Thị Lệ  Huyền                                   LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay hoạt động chuỗi cung  ứng khơng còn là vấn đề  xa lạ  đối với các  doanh nghiệp trong và ngồi nước nữa. Bởi lẽ, để  cạnh tranh một cách thành cơng   trong bất kỳ  mơi trường kinh doanh nào hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải   tham gia vào cơng việc kinh doanh của nhà cung cấp, nhà sản xuất cũng như khách  hàng của nó. Điều này u cầu các doanh nghiệp khi đáp ứng sản phẩm hoặc dịch   vụ mà khách hàng cần phải quan tâm sâu sắc hơn đến dòng dịch chuyển ngun vật  liệu, cách thức thiết kế  và đóng gói sản phẩm và dịch vụ  của nhà cung cấp, cách   thức vận chuyển và bảo quản sản phẩm hồn thành những điều mà người tiêu dùng   hoặc khách hàng cuối cùng u cầu. Hơn nữa, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt ở  thi trường tồn cầu hiện nay, việc giới thiệu sản phẩm mới với chu kỳ sống ngày  càng ngắn hơn, cùng với mức độ  kỳ  vọng ngày càng cao của khách hàng đã thúc   đẩy các doanh nghiệp phải đầu tư và tập trung nhiều vào chuỗi cung ứng của mình   Tuy nhiên hoạt động chuỗi cung ứng diễn ra như thế nào? Quản lý chuỗi cung ứng   như thế nào để đạt hiệu quả nhất? Đó cũng là câu hỏi và lý do nhóm chọn đề tài “  phân tích chuỗi cung ứng của cơng ty Sữa đậu nành Vinasoy” để làm sáng tỏ những   kiến thức được học tại trường và chuỗi cung ứng thực tế  Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 29 ... chung chung. Đấy cũng là căn bệnh chung của nhiều doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG 2:  THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CƠNG TY SỮA  ĐẬU NÀNH VIỆT NAM VINASOY Vài nét về cơng ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy và chuỗi cung ứng của cơng ty Vinasoy. .. như thế nào để đạt hiệu quả nhất? Đó cũng là câu hỏi và lý do nhóm chọn đề tài “  phân tích chuỗi cung ứng của cơng ty Sữa đậu nành Vinasoy  để làm sáng tỏ những   kiến thức được học tại trường và chuỗi cung ứng thực tế Nhóm: No limit                                                                                                 Trang 29... CHƯƠNG 3:  ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ  CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CƠNG TY VINASOY Thành cơng và hạn chế trong chuỗi cung ứng sản phẩm Fami của cơng ty Vinasoy 1.1 Thành cơng - Từng bước cải thiện hoạt động thu mua ngun liệu và cải thiện mối quan hệ 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận nhóm: Phân tích chuỗi cung ứng của công ty Sữa đậu nành Vinasoy, Bài thảo luận nhóm: Phân tích chuỗi cung ứng của công ty Sữa đậu nành Vinasoy