Kết quả điều tra các loài cây thức ăn của tê giác một sừng Việt Nam ở vườn quốc gia Cát Tiên

6 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:33

Bài viết trình bày về thành phần cây thức ăn của tê giác một sừng Việt Nam có tại khu vực Cát Lộc và tiến hành thu thập mẫu vật của các cây được tê giác ăn; phân tích phân của tê giác; xác định mức độ sử dụng cây thức ăn. 27(3): 55-60 Tạp chí Sinh học 9-2005 Kết điều tra loài thức ăn Tê giác sừng Việt Nam Vờn Quốc Gia Cát Tiên Nguyễn Xuân Đặng, Hà Văn Tuế Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Loài thú lớn tê giác sừng java (Rhinoceros sondaicus) đứng trớc nguy bị diệt vong cao toàn cầu (bậc CRrất nguy cấp, IUCN 2003) Loài quần thể nhỏ sống biệt lập nhau, đồng thời phân loài khác Quần thể Vờn quốc gia (VQG) Ujung Kulon (Inđônêxia) thuộc phân loài tê giác sừng java (Rhinoceros sondaicus sondaicus) với khoảng 60 cá thể quần thể khác VQG Cát Tiên (Việt Nam) thuộc phân loài tê giác sừng việt nam (Rhinoceros sondaicus annamiticus) với khoảng 7-10 cá thể [1, 5] Do vậy, việc bảo tồn phục hồi loài tê giác sừng java nói chung phân loài tê giác sừng việt nam nói riêng vần đề cấp bách đợc cộng đồng nhà bảo tồn quốc tế Nhà nớc Việt Nam quan tâm Tại VQG Cát Tiên, tê giác sinh sống hoạt ®éng tËp trung ë phÇn phÝa nam cđa khu vùc Cát Lộc thuộc địa phận huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng Rừng đ bị tác động nhiều theo đánh giá số chuyên gia [1], không sinh cảnh phù hợp cho cho tê giác Vì vậy, đ phối hợp với VQG Cát Tiên tiến hành điều tra trạng sinh cảnh khu vực Cát Lộc nhằm đánh giá khả cung cấp thức ăn cho tê giác Báo cáo nhằm giới thiệu kết nghiên cứu thành phần thức ăn tê giác sừng việt nam có khu vực Cát Lộc Công việc nghiên cứu đợc tiến hành từ năm 1999 đến năm 2004 với tài trợ kinh phí Dự án bảo tồn VQG Cát Tiên Chơng trình nghiên cứu khoa học tự nhiên I Phơng pháp nghiên cứu Thu thập mẫu vật đợc tê giác ăn Mẫu vật mà tê giác ăn đợc thu thập nhiều đợt điều tra từ 1999 đến 2004 Các đợc xác định tê giác ăn dựa vào yếu tố sau Khác với loài thú móng guốc lớn khác có mặt vùng nh bò tót (Bos gaurus), nai (Cervus unicolor), hoẵng (Muntiacus muntjak), dấu vết ăn tê giác có nét đặc trng riêng nhận biết đợc Tê giác thờng bứt gọn cụm lớn cành non bứt ngang bụi thấp, loài móng guốc nói thờng bứt cụm nhỏ phần non Tê giác thờng dùng thân đè ngả nhiều cao xuống để ăn nên nơi tê giác ăn thờng thấy cao bị đè g y đổ nghiêng Quanh có dấu vết tê giác ăn thờng có dấu chân tê giác, vết tê giác cọ vào thân cây, gặp phân tê giác Ngoài ra, hỗ trợ cho việc xác định mà tê giác ăn, có kinh nghiệm quan sát lâu năm số ngời dân địa phơng thuộc dân tộc thiểu số Stiêng đợc mời tham gia đoàn điều tra Các sau xác định có dấu vết tê giác ăn đợc sơ định loại trờng, chụp ảnh thu mẫu làm tiêu để phân tích giám định lại phòng thí nghiệm Công việc giám định tên khoa học trờng nh qua mẫu vật chủ yếu TS Hà Văn Tuế số chuyên gia thực vật khác Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật thực Tài liệu đợc sử dụng chủ yếu Cây cỏ Việt Nam Phạm Hoàng Hộ (1993), có tham khảo số tài liệu khác Nguyễn Tiến Bân (1997), Võ Văn Chi (1977), Trần Đình Lý cs (1993), Viện Điều tra Quy hoạch Rừng (1977-1989) Các ảnh chụp tê giác ăn tiêu thực vật đợc lu giữ VQG Cát Tiên phục vụ hoạt động bảo tồn nghiên cứu vờn 55 Phân tích phân tê giác Phân tê giác dễ nhận biết có kích thớc khối lợng lớn nhiều so với phân loài thú móng guốc khác sống sinh cảnh Ngoài ra, cấu trúc đặc thù hàm nên nhai thờng cắt cành non thành đoạn dài khoảng cm, đoạn cành đợc thải với phân Khi gặp b i phân tê giác mới, dùng gậy đập tơi phân để thu thập phận chứa phân nh vụn lá, đoạn cành, gai, hạt, vỏ, Đồng thời thu lợm khoảng 0,3-0,5 kg phân mang lán trại, dùng rá lỗ nhỏ nớc lọc rửa để tiếp tục thu thập phận nhỏ chứa phân Các phận thu đợc đem rửa dùng kính lúp để xác định loài mà tê giác đ ăn Phơng pháp cho kết hạn chế khó xác định đến loài thông qua mẫu nhỏ phận chứa phân, trừ số loài phổ biến vùng Xác định mức độ sử dụng thức ăn Việc xác ®Þnh møc ®é sư dơng hay møc ®é −a thÝch tê giác loài thức ăn cã ý nghÜa quan träng cho viƯc lùa chän c¸c biện pháp tác động thích hợp điều tiết nguồn thức ăn cho tê giác vùng Tuy nhiên, việc làm khó, đòi hỏi có nghiên cứu chuyên sâu với bớc thử nghiệm phức tạp Do vậy, bớc đầu tạm xác định mức độ sử dụng loại thức ăn theo ba cấp sau: - Rất thích ăn: gồm loài có tần suất gặp dấu vết tê giác ăn nhiều, ăn với khối lợng lớn (vặt trụi lá, cành non; cao bị đè xuống ăn nhiều) - Thích ăn: gồm loài có tần suất gặp dấu vết tê giác ăn cao, nhng ăn với khối lợng không nhiều - ăn: gồm loài phổ biến vùng hoạt động tê giác, nhng tần suất gặp dấu vết ăn thấp II Kết thảo luận Thành phần loài đợc tê giác ăn Qua mẫu vật thu thập từ có dấu vết tê giác ăn, đ xác định đợc 56 danh lục thức ăn tê giác gồm 68 loài thuộc 30 họ Trong đó, họ Dâu tằm (Moraceae) có loài, họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)-7 loài; họ Bứa (Clusiaceae), Cà phê (Rubiaceae), họ Đậu (Fabaceae) họ có 4-5 loài; họ lại có 1-2 loài Trong số 68 loài tê giác ăn, có loài thân thảo (1 loài thài lài loài riềng) lại gỗ, bụi bụi trờn Nh vậy, tê giác thuộc loài thú ăn cành chủ yếu ăn cỏ nh loài hơu, nai bò tót Sự lệch pha phổ thức ăn giúp giảm bớt căng thẳng cạnh tranh thức ăn tê giác loài móng guốc lớn có vùng Kết phân tích 13 b i phân cho thấy b i phân tê giác lớn, trọng lợng trung bình b i dao động từ 3-4 kg Phân tê giác không kết thành bó dài nh phân voi mà thành đống lớn mềm mịn Thành phần chủ yếu b vụn cành non thân gỗ có đờng kính 2-3 mm, đợc cắt vụn thành đoạn dài 1,5-2,0 cm Việc nhận dạng loài tê giác ăn qua mảnh vụn phân khó, nhận diện đợc mảnh vụn cña rau bÐp (Gnetum gnemon L.), bång bång (Draceana angustifolia Roxb.), mây song (Calamus rudentum Lour), bứa (Garcinia sp.), điều (Anacardium occidentale L.) khế (Barringfonia acutangula Gaertn.) Công trình nghiên cứu Hoogerwerf (1970) VQG Ujung Kulon (Inđônêxia) cho thấy tê giác sừng java sử dụng 70 loài khác làm thức ăn Tác giả ghi nhận tê giác không thích ăn loài cỏ thân thảo thấp, loài tre, loài dây leo loài thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) nhng ăn loài có nhiều gai nh song mây (Calamus sp.), cọ (Palmae) số có độc tố nguy hiểm cho ngời nh Laportea stimulans So sánh danh lục thức ăn tê giác sừng java tê giác sõng viƯt nam cho thÊy cã nhiỊu chi gièng nhng thành phần loài khác nhau, có lẽ hƯ thùc vËt ë VQG Ujung Kulon kh¸c víi hƯ thực vật VQG Cát Tiên Tuy nhiên, có số loài nh chuối rừng (Musa sp.), đu đủ (Carica papaya), xoài (Mangifera caesia), có VQG Cát Tiên nhng cha gặp dấu vết mà tê giác sừng việt nam ăn Bảng Danh lục thức ăn tê giác sừng việt nam TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tên phổ thông Dé mốc Còng nớc Xăng mả trâm Bồng bồng Dấu dầu, ba gạc xoan Ngái Rau bép, nhíp Bứa delpye Đằng hoàng, vàng nghệ Bứa poilane Bứa scheffer, roi Kơ nia, cầy Vải guốc, trờng Ươi, lời Chòi mòi nhọn Chòi mòi sóng Lá khôi Tờm tê (Stiêng) Riềng tàu, riềng dại Quỳnh táu Cù đèn Pèng eng (Stiêng) Ngọc nữ vòm Trắc nhung Phất dụ bầu dục Rau bò khai, hồng trục Tiểu đậu thuỳ Ngái lông, ngái vàng Sung hẹp Sung cụt Sung nang, sung gợn Cò ke Sóc cứng Cui mùa thu Xú hơng Bùm bụp phấn nâu Bớm bạc biên hoà Ô bì Quýt rừng Cách rộng Hà thủ ô nam Dây trứng cuèc Tªn khoa häc Breynia glauca Craib Calophyllum dongnaiense Pierre Carallia eugenioides King Dracaena angustifolia Roxb Euodia sutchuenensis Dode Ficus hispida L f Gnetum gnemon L Garcinia delpyana Pierre Garcinia hanburyi Hook f Garcinia poilanei Gagnep Garcinia schefferi Pierre Irvingia malayana Oliv ex A Benn Xerospermun noronhianum (Blume) Blume Scaphium macropodum (Mig.) BeumÐe ex Heyne Antidesma bunius (L.) Spreng Antidesma costulatum Pax & Hoffm Ardisia silvestris Pitard Allophyllus leviscens Gagnep Alpinia chinensis (Retz.) Rosc Combretum latifolium Blume Croton thorellii Gagnep Canthium rheedii DC Clerodendrum pitasites (Lour.) Moore Dalbergia velutina Benth Dracaena elliptica Thunb Erythropalum scandens Blume Elettariopsis triloba (Gagnep.) Loes Ficus fulva Reinw ex Blume Ficus stenophylla Hemsl Ficus subincisa Smith Ficus vasculosa Wall ex Miq Grewia asiatica L Glochidion rigidum Muell.- Arg Heritiera cordata Kosterm Lasianthus lecomtei Pitard Mallotus sp Mussaenda hoaensis Pierr ex Pitard Opilia amentacea Roxb Paramignya griffithii Hook f Premna latifolia Roxb Streptocaulon juventas (Lour.) Merr Stixis scandens Lour Møc ®é −a thÝch +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 57 TT 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Tên phổ thông Mạy tèo Trâm Sảng Lài trâu Hu đay, hu đen Giền đỏ Lòng mức lông Lòng mức nhuộm Gạc hơu trơn Mán đỉa trâu, cộ ôm Lâm trai nhẵn Điều (đào lộn hột) Chiếc khế Cánh dơi Bi điền xoan Mây cam bốt Mây đá Chành ràng Cò ke Máu chó Ràng ràng trái lông Lòng mang nhỏ Mơ leo Sắn dây rừng Ruối quýt gai, ô rô trơn Đẻn dài, đẻn Tên khoa học Streblus macrophyllus Blume Syzygium sp Sterculia lanceolata Cav Tabernaemontana pauciflora Blume Trema orientalis (L.) Blume Xylopia vielana Pierre Wrightia pubescens R.Br Wrightia tinctoria R.Br Wendlandia glabrata §É CAO Archidendron lucidum (Benth.) I Nielsen Amischolotype mollissima (Bl.) Hassk Anacardium occidentale L Barringtonia acutangula (L.) Gaertn Bauhinia bracteata (Benth.) Baker Bridelia ovata Decne Calamus cambodjensis Becc Calamus rudentum Lour Dodonea viscosa (L.) Jacq Grewia asiatica L Knema lenta Warb Ormosia dasycarpa Jacks Pterospermum grewiaefolium Pierre Paederia scandens (Lour.) Merr Pueraria montana (Lour.) Merr Streblus taxoides (Heyne) Kurz Vitex pierreana P Dop Møc ®é −a thÝch ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + Ghi chó: (+): ăn; (++): thích ăn; (+++): thích ăn Tập tính ăn tê giác Tê giác chủ yếu chọn ăn lá, thân cành non Mới gặp chúng ăn vài loài nh khế (Barringtonia acutangula), ngái lông (Fiscus fulva), ngái (Fiscus hispida), mây song (Calamus rudentum) mây cambốt (Calamus cambodjensis) Tầm với tê giác thờng không 3m Với cao, chúng dùng thân đè đổ xuống để bứt cành, ăn Môi tê giác có mấu thịt dài linh hoạt nh ngón tay, giúp chúng túm chặt cành cho vào mồm để bứt Tê giác ăn bánh tẻ cành non có đờng kính tới 0,5cm Tê giác có tính chọn lọc thức ăn cao Giữa tầng bụi rậm rạp với nhiều loài mọc xem lẫn nhng chúng lựa ăn cành số loài Một số cao tới 4-5 m 58 vợt tầm với tê giác nh ngót dại, bứa, nhng thức ăn chúng a thích nên chúng dùng thân đè cho đổ xuống để ăn Mức độ a thích tê giác loài chúng sử dụng làm thức ăn có khác Dựa vào quan sát trực tiếp tần suất sử dụng khối lợng cành bứt ăn loài, tạm chia loài tê giác ăn thành nhóm: thích ăn, thích ăn ăn (xem bảng) Kết số 68 loài thức ăn ghi nhận đợc, có 14 loài tê giác thích ăn, 37 loài thích ăn 17 loài ăn Các loài mà tê giác thích ăn loài thân gỗ dạng bụi gỗ lớn Đây loài cần ý bảo vệ phát triển để tạo nguồn thức ăn thích hợp cho tê giác đây, cần lu ý rằng, rau bép loại rau rừng đợc ngời dân thiểu số địa phơng (Stiêng Châu Mạ) a thích thờng xuyên khai thác phục vụ nhu cầu thức ăn hàng ngày họ Cây trớc phổ biến khu vực Cát Lộc nhng năm gần nhu cầu thị trờng cao nên ngời dân thờng đốn hạ để thu hái nên đ bị suy giảm nhiều Khả cung cấp thức ăn sinh cảnh vùng tê giác hoạt động Trong năm tới, tiến hành nghiên cứu chi tiết trữ lợng khả cung cấp thức ăn dạng sinh cảnh nh cạnh tranh thức ăn tê giác số loài thú móng guốc lớn khu vực đây, nêu lên số ghi nhận ban đầu vấn đề Theo kết điều tra Sở Khoa học, Công nghệ Môi trờng tỉnh Lâm §ång (1999), khu vùc C¸t Léc cã kiĨu thảm thực vật tự nhiên là: - Rừng thờng xanh rộng thứ sinh hay bị tác động, chiếm khoảng 13,5% diện tích khu vực Cát Lộc, tập trung phía bắc khu bảo tồn, nơi tê giác không đến hoạt động đợc có cụm dân c án ngữ đờng tiếp cận chúng tới khu vực - Rừng thờng xanh rộng mọc hỗn giao với tre nứa, chiếm khoảng 23,5% diƯn tÝch - Rõng tre nøa nhiƯt ®íi thø sinh, chiếm khoảng 40,5% diện tích - Trảng lô ô thấp xen bụi, chiếm khoảng 7,7% diện tích Bảng danh lục loài tê giác ăn nêu cho thấy hầu hết loài mà tê giác ăn tập trung kiểu thảm rừng thờng xanh rộng, kiểu thảm phổ biến Cát Lộc rừng tre nứa nhiệt đới thứ sinh trảng lồ ô thấp xen bụi Đây kiểu thảm có nguồn thức ăn hạn chế cho tê giác Hơn nữa, nhiều loài tê giác ăn loài gỗ lớn, cao tíi 15-20 m nh− k¬ nia,tr−êng, −¬i, bøa, vợt tầm với tê giác Do vậy, chúng khai thác đợc thức ăn từ tái sinh thấp loài kiểu thảm rừng tre nứa trảng lồ ô, tỷ lệ tái sinh loài gỗ cao thấp Nh vậy, rõ ràng sinh cảnh khu vực tê giác hoạt động sinh cảnh thích hợp cho tồn tài phát triển lâu dài quần thể tê giác mét sõng viƯt nam Cã thĨ hiƯn sè lợng tê giác (7-10 cá thể) nên sinh cảnh có khả cung cấp đủ thức ăn cho tê giác Trong tơng lai, số lợng tê giác đợc tăng lên sinh cảnh đáp ứng nhu cầu thức ăn cho chúng Cần có nghiên cứu kỹ khẳng định đợc điều III Kết luận đề nghị Kết nghiên cứu bớc đầu đ ghi nhận đợc 68 loài mà tê giác ăn, có 14 loài tê giác thích ăn, 37 loài thích ăn 17 loài ăn Tê giác chủ yếu ăn cành loài thân gỗ bụi, ăn quả, hạt chúng ăn loài thân thảo Sinh cảnh khu vực tê giác hoạt động hiƯn chđ u lµ rõng tre nøa thø sinh trảng lồ ô bụi nên có nguồn thức ăn hạn chế cho tê giác Để đảm bảo đủ nguồn thức ăn cho quần thể tê giác khu vực Cát Lộc tồn phát triển lâu dài, cần có biện pháp bảo vệ làm giàu nguồn thức ăn cho tê giác Tài liệu tham khảo Cao Van Sung et al., 1998: A report on the results of training and field survey of Javan rhiniceros in Cat Loc Nature Reserve (South Vietnam), April-May 1998 B¸o cáo kỹ thuật, Hà Nội, 75 tr Hoogerwerf A., 1970: Ujung Kulon-The land of the last Javan Rhinoceros: 47-153 Leiden IUCN, 2003: 2003 IUCN Red List of Threatened Species Ngun TiÕn B©n, 1997: CÈm nang tra cøu nhận biết họ thực vật Hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) Việt Nam 532 tr Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Xuân Đặng, Phạm Hữu Khánh, 1999: Kết điều tra tê giác (Rhinoceros sondaicus annamiticus) VQG Cát Tiên Báo cáo kỹ thuật Dự án bảo tồn VQG Cát Tiên 36 tr Phạm Hoàng Hộ, 1993: Cây cỏ Việt Nam, tập 1-3 Montreal Võ Văn Chi, 1997: Từ điển thuốc Việt 59 Nam, 1458 tr Nxb Y häc, Chi nh¸nh Tp Hå ChÝ Minh Sở Khoa học, Công nghệ Môi trờng tỉnh Lâm Đồng Viện Sinh học nhiệt đới, 1999: Báo cáo kết điều tra đa dạng sinh học Khu BTTN Cát Lộc Báo cáo kỹ thuật Viện Điều tra Quy hoạch Rừng, 19771989: Cây gỗ rừng Việt Nam, tËp 1-7 Hµ Néi Study of Vietnamese Rhinoceros (Rhinoceros sondaicus annamiticus) food plants in the Cattien National Park, Vietnam NGUYEN XUAN DANG, HA VAN TUE Summary The study of vietnamese rhinoceros (Rhinoceros sondaicus annamiticus) food plants was conducted in Catloc sector of the Cattien national park, where the last population of this sub-species survived The study was based on the analysis of 13 fresh rhino dung piles and specimens collected from plants eaten by the rhinos during 1999 to 2004 68 rhino food plant species were identified; most of them are wood trees and bushes, except herb species 14 species are ‘very favorite”, 37 species are “favorite” and 17 species are “accidental” rhino food plants The forests in Catloc are mainly mixed bamboo-wood forests and regenerating small bamboo forests that contain low density of rhino food plants These rhino food plants are affected by the human harvest, the destruction and the forage of other great ungulates (gaur, sambar deer, barking deer etc.) in the area Ngµy nhËn bµi: 20-4-2004 60 ... đợc 68 loài mà tê giác ăn, có 14 loài tê giác thích ăn, 37 loài thích ăn 17 loài ăn Tê giác chủ yếu ăn cành loài thân gỗ bụi, ăn quả, hạt chúng ăn loài thân thảo Sinh cảnh khu vực tê giác hoạt... ăn, thích ăn ăn (xem bảng) Kết số 68 loài thức ăn ghi nhận đợc, có 14 loài tê giác thích ăn, 37 loài thích ăn 17 loài ăn Các loài mà tê giác thích ăn loài thân gỗ dạng bụi gỗ lớn Đây loài cần ý... số loài nh chuối rừng (Musa sp.), đu đủ (Carica papaya), xoài (Mangifera caesia), có VQG Cát Tiên nhng cha gặp dấu vết mà tê giác sừng việt nam ăn Bảng Danh lục thức ăn tê giác sừng việt nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả điều tra các loài cây thức ăn của tê giác một sừng Việt Nam ở vườn quốc gia Cát Tiên, Kết quả điều tra các loài cây thức ăn của tê giác một sừng Việt Nam ở vườn quốc gia Cát Tiên

Từ khóa liên quan