Noi quy l¢m viec

2 17 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:23

EduViet Consultancy J.S.C Add: Room 1001, CT4, Song Da Urban, Pham Hung Road, Ha Noi Tel: (844) 7855518 Fax: (844) 7855518 Website: www.eduviet.vn Email: contact@eduviet.vn Nhóm truyền thơng Nội quy làm việc nhóm truyền thơng - Eduviet I Quy định chung 1- Nhóm truyền thơng Web (sau gọi tắt Nhóm) làm việc theo tinh thần tự giác, tự chủ, tự chịu trách nhiệm với kết cơng việc Chế độ quyền lợi hưởng theo Quy định hành Công ty cổ phần tư vấn giáo dục Viet Nam II Một số quy định cụ thể Thời gian làm việc Làm theo chế độ hành chính, thành viên phải làm Hàng tháng họp lần vào chiều thứ Sáu tuần cuối tháng Phân công thực a) Ơng Nguyễn Hùng Cường - Trưởng nhóm có trách nhiệm quản lý tất trang web công ty, định hướng nội dung, giao nhiệm vụ cho thành viên, phê duyệt kết công việc, chủ trì họp b) Ơng Đinh Quang Huy – Thành viên nhóm có trách nhiệm quản lý chịu trách nhiệm trang www.works.vn Có kế hoạch xây dựng, trì phát triển trang web Ngồi ra, có trách nhiệm thực tất cơng việc có liên quan trưởng nhóm giao c) Bà Nguyễn Hồng Nhung – Thành viên kiêm thư ký nhóm - có trách nhiệm quản lý chịu trách nhiệm trang www.hrportal.vn Có kế hoạch xây dựng, trì phát triển trang web Ngồi ra, có trách nhiệm thực tất cơng việc có liên quan trưởng nhóm giao ( ghi chép tình hình hoạt động nhóm…) d) Ơng Đặng Văn Cơng – Thực tập viên có trách nhiệm trợ giúp trưởng nhóm thành viên khác việc phát triển trì trang www.works.vn, trang www.hrpotal.vn trang www.hrlink.vn Ngoài ra, đảm nhận cơng việc khác có liên quan trưởng nhóm giao phó Quy định làm việc EduViet Consultancy J.S.C Add: Room 1001, CT4, Song Da Urban, Pham Hung Road, Ha Noi Tel: (844) 7855518 Fax: (844) 7855518 Website: www.eduviet.vn Email: contact@eduviet.vn Nhóm truyền thơng Trong làm việc, người lao động phải ln có tác phong cơng nghiệp chấp hành tuyệt đối quy định trật tự Văn phòng Cơng ty, cụ thể sau: - Các thành viên nhóm phải giúp đỡ công việc giao - Đầu cuối tuần thành viên phải lập kế hoạch báo cáo kết làm việc cho trưởng nhóm - Trang phục phải gọn gàng, văn minh, lịch - Không làm việc riêng, khơng tụ tập nói chuyện gây ồn trật tự làm việc - Phải triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Khơng chơi game làm việc - Không sử dụng trang thiết bị, máy văn phòng vào việc riêng - Phải giữ gìn vệ sinh chung - Khi đến làm việc không tình trạng say bia, rượu - Nghiêm cấm việc sử dụng chất kích thích hình thức cờ bạc Lưu ý: - Trường hợp thành viên nhóm bị vi phạm điều lệ bị nhắc nhở Thành viên bị nhắc nhở lần/tuần bị phạt 20.000 vnđ Số tiền xung vào quỹ nhóm để lấy kinh phí cho họp tổ chức vào hang tháng - Đối với thành viên không vi phạm nội quy, ln hồn thành cơng việc giao với kết tốt tuyên dương trước công ty kiến nghị với giám đốc có hình thức khen thưởng xứng đáng ...EduViet Consultancy J.S.C Add: Room 1001, CT4, Song Da Urban, Pham Hung Road, Ha Noi Tel: (844) 7855518 Fax: (844) 7855518 Website: www.eduviet.vn Email: contact@eduviet.vn Nhóm... truyền thơng Trong làm việc, người lao động phải ln có tác phong công nghiệp chấp hành tuyệt đối quy định trật tự Văn phòng Cơng ty, cụ thể sau: - Các thành viên nhóm phải giúp đỡ công việc giao... quỹ nhóm để lấy kinh phí cho họp tổ chức vào hang tháng - Đối với thành viên không vi phạm nội quy, ln hồn thành cơng việc giao với kết tốt tuyên dương trước công ty kiến nghị với giám đốc có
- Xem thêm -

Xem thêm: Noi quy l¢m viec , Noi quy l¢m viec