532 1 2 noi quy chung cty1

2 20 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:23

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 5375995 Fax: 04 5376006 NỘI QUY CHUNG ♦ Điều 1: Tuyệt đối giờ: Phải tuân thủ giấc quy định vị trí Thực ghi báo cáo giấc đầy đủ Trường hợp đột xuất phải có ghi lý đáng phải gọi điện xin phép cấp quản lý ghi nhận lần trễ Các vi phạm mức độ số lần lập lại mà bị kỷ luật bậc 1, bậc 2, đến bậc ♦ Điều 2: Đảm bảo ngày làm việc: phải đảm bảo tuân thủ lịch làm việc Nếu muốn xin nghỉ phép phải có lý đáng gửi đơn xin phép trước tối thiểu ngày Các trường hợp đột xuất chấp nhận là: ma chay trực hệ: cha, mẹ, vợ chồng, Nghỉ ốm phải có giấy chứng nhận bác sĩ Hay cơng tác đột xuất phải có quy định quyền, hay quy định BGĐ Các vi phạm kỷ luật từ bậc I  bậc III bậc IV ♦ Điều 3: Muốn xin việc: phải gửi đơn xin tối thiểu trước tuần BGĐ định cho việc vào thời điểm nào, quy định cơng tác bàn giao, bồi thường thiệt hại (nếu có), tốn lương Nếu khơng tn thủ theo quy trình này, cá nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước thiệt hại hành vi hình gây ♦ Điều 4: Ngoại hình: ln mặc đồng phục theo quy định phận Ngoại hình tươm tất, sẽ, gọn gàng Vi phạm bị kỷ luật bậc hay bậc ♦ Điều 5: Tính đồn kết: Các nhân viên đồn kết, khơng gây chia rẽ, xích mích, tuyệt đối khơng gây gỗ, lớn tiếng với Nếu vi phạm kỷ luật bậc đến bậc ♦ Điều 6: Www.vctel.com/www.vanchung.vn Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 5375995 Fax: 04 5376006 Tuyệt đối trung thực: công tác, nghiêm cấm hành vi có tính gian lận, ăn cắp hay cấu kết với phần tử xấu gây tổn hại đến công ty Vi phạm kỷ luật bậc đến bậc ♦ Điều 7: Tính kỷ luật cao: Tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh cấp thực nội quy, văn ban hành, nghiêm cấm hành vi mang tính vơ kỷ luật Vi phạm kỷ luật từ bậc đến bậc ♦ Điều 8: Phẩm chất đạo đức: phải người nhân viên có đời sống lành mạnh, phẩm chất đạo đức tốt Không vi phạm luật lệ nhà nước, Không vi phạm phẩm chất đạo đức sơ đẳng dù làm việc VD: ( ăn cắp, cướp giật, mượn nợ, bạc, hút chích…) Vi phạm: kỷ luật bậc đến bậc ♦ Điều 9: Tác phong công việc: Làm tốt công việc giao siêng năng,hăng say công việc, tìm tòi, học hỏi Vi phạm kỷ luật bậc đến bậc ♦ Điều 10: Giữ gìn bí mật: Tuyệt đối giữ gìn bí mật nội bộcơng ty Nghiêm cấm hành vi cấu kết cá nhân công ty cạnh tranh khác, gây tổn hại đến công ty Vi phạm kỷ luật bậc đến bậc Www.vctel.com/www.vanchung.vn ...Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 15 7 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 5375995 Fax: 04 5376006 Tuyệt đối trung thực:... phạm kỷ luật bậc đến bậc ♦ Điều 7: Tính kỷ luật cao: Tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh cấp thực nội quy, văn ban hành, nghiêm cấm hành vi mang tính vơ kỷ luật Vi phạm kỷ luật từ bậc đến bậc ♦ Điều... việc giao siêng năng,hăng say công việc, ln tìm tòi, học hỏi Vi phạm kỷ luật bậc đến bậc ♦ Điều 10 : Giữ gìn bí mật: Tuyệt đối giữ gìn bí mật nội bộcơng ty Nghiêm cấm hành vi cấu kết cá nhân công
- Xem thêm -

Xem thêm: 532 1 2 noi quy chung cty1 , 532 1 2 noi quy chung cty1