So tay nhan vien tham khao 2009

59 29 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:23

CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP SỔ TAY NHÂN VIÊN NĂM 2009 Sổ tay nhân viên 2009 TÂM TÀI CHÍ KHÍ DŨNG – CÙNG TẠO DỰNG TƯƠNG LAI Fast Software Co., Ltd 2/59 Sổ tay nhân viên 2009 Chúng ta sống đất nước giới với biến đổi nhanh chóng theo xu ngược Sự bùng nổ thị trường chứng khoán, thị trường nhà đất Việt Nam năm 2006-2007 xuống, tuột dốc, đóng băng vào năm 2008 Suy thối khủng hoảng kinh tế giới kinh tế Việt Nam vào cuối năm 2008 dự đốn kéo dài năm 2009 Đi với bùng nổ suy thoái kinh tế phát triển thành cơng nhanh chóng, lụi tàn phá sản trắng tay Nhiều triệu người giàu lên Nhiều triệu người thất nghiệp Nhiều tiến khoa học, cơng nghệ, văn hóa, nghệ thuật Nhưng cạnh môi trường bị hủy hoại Rồi chiến tranh, bạo lực, khủng bố hàng ngày diễn nhiều nơi giới Bên cạnh giàu nghèo, bên cạnh xa hoa đói khổ, cực… Trong nguy có Tất biến đổi nhanh chóng trái ngược ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ nhận thức Những phân vân định hướng, hành động theo trào lưu, phong trào Ở mức cá nhân Ở mức công ty Về mặt: đạo đức, giá trị, quan hệ (gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, cộng đồng), cơng việc, đường hướng… Sự thay đổi nhanh chóng trái ngược cho ta hội để so sánh, suy nghĩ Và thời điểm biến động, xáo trộn mạnh mẽ xã hội ta có hội so sánh suy nghĩ Những biến đổi mạnh 2-3 năm cuối có lẽ năm 2009 hội cho suy nghĩ lựa chọn Cơ hội khơng có giai đoạn thay đổi lên xuống từ từ Hãy tận dụng hội để suy nghĩ, trao đổi lựa chọn Và lại không bàn đến vấn đề người sống ý nghĩa mục đích Tỷ dụ thành cơng hạnh phúc thành cơng hạnh phúc hạnh phúc thành cơng? Chổ đứng, vị trí, sứ mệnh chúng ta, công ty xã hội đâu? Đã có chưa? Đã rõ ràng chưa? Những giá trị quan trọng chúng ta, tập thể công ty? Mục tiêu, tầm nhìn nào? Cái ta đặt ra, mong muốn đạt phía trước gì? Để đạt mục tiêu tầm nhìn đặt cách đi, chiến lược gì? Chúng ta kiên trì theo đuổi đam mê phải ln tìm tòi hội kinh doanh nắm bắt chúng? Hay hai? Điểm mạnh chúng ta, công ty nằm đâu? Cái làm cho khác biệt? Chúng ta phải nỗ lực tập trung vào xây dựng phát triển để tạo nên trì khác biệt? Tất điều phải đặt bối cảnh giới luôn thay đổi biên độ biến động ngày lớn Hãy nhìn thật rộng, so sánh thật nhiều quan điểm, góc nhìn khác Tìm tòi nhiều nguồn thơng tin Suy xét từ đồng nghiệp, bạn bè, người thân họ hạnh phúc, họ thành cơng, họ có quan điểm, cách sống nào… Trao đổi, thảo luận với nhiều người khác Và dành thời gian cho việc Hay không nên thời gian vào vấn đề này? Chúng có thật cần thiết không? Trong bối cảnh giới biến động, thay đổi, tự suy ngẫm rà soát lại sứ mệnh, giá trị cốt lõi, tầm nhìn, chiến lược cơng ty: Sứ mệnh: “Phát triển tư vấn ứng dụng phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn” & “Xây dựng tổ chức nơi có điều kiện tốt để thành viên phát triển tài nghề nghiệp, giàu có vật chất tinh thần” Giá trị cốt lõi: Tâm Tài Chí Khí Dũng – Cùng Tạo Dựng Tương lai Tầm nhìn dài hạn: Là công ty trường tồn, phát triển bền vững, nhà cung cấp giải pháp tin cậy Việt Nam hệ thống thơng tin quản lý doanh nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước, thành viên ngày phát triển nghề nghiệp, giàu có vật chất tinh thần Tầm nhìn 10-60-360 đến năm 2010: Fast Software Co., Ltd 3/59 - Sổ tay nhân viên 2009 Có 10 ngàn khách hàng Doanh thu đạt 60 tỷ Với đội ngũ nhân viên 360 người Chiến lược xây dựng phát triển công ty - xây dựng để trường tồn phát triển bền vững theo hướng sau: Xây dựng móng cơng ty vững sở làm rõ theo đuổi sứ mệnh (năng lực mạnh, cơng việc đam mê), sở giá trị cốt lõi mà đề cao, niềm tin mà tin tưởng Nhân viên - Khách hàng - Cổ đông - Đối tác - Cộng đồng hài lòng Quản trị theo mục tiêu “Tốt – Nhanh – Nhiều - Rẻ - Khách hàng nội hài lòng” Xây dựng tổ chức luôn học tập, cải tiến, đổi phát triển Một vài suy nghĩ, trao đổi người 29-31.12.2008 Giám đốc công ty, Phan Quốc Khánh Fast Software Co., Ltd 4/59 Sổ tay nhân viên 2009 Mục đích Sổ tay nhân viên Sổ tay nhân viên cung cấp thông tin cần thiết sau: Tổ chức cơng ty Các quy định, nội quy, sách công ty Các sản phẩm dịch vụ cơng ty Các quy trình làm việc Chính sách nhân cơng ty Một số lưu ý sử dụng Sổ tay nhân viên: Sổ tay nhân viên ban hành vào đầu năm khơng có sửa đổi cập nhật năm số thơng tin sổ tay bị thay đổi năm Khi có thay đổi áp dụng theo quy định nêu văn ban hành không theo quy định sổ tay nhân viên Có số vấn đề sổ tay giới thiệu sơ lược, khơng trình bày chi tiết Để có thơng tin chi tiết cần tham khảo văn liên quan tương ứng với vấn đề cụ thể Một số vấn đề số tay mang tính chất quy định để thực hiện, số vấn đề mang tính chất hướng dẫn trợ giúp Fast Software Co., Ltd 5/59 Sổ tay nhân viên 2009 Nội dung Sứ mệnh, niềm tin giá trị cốt lõi, chiến lược tầm nhìn 1.1 Sứ mệnh .8 1.2 Niềm tin giá trị cốt lõi .8 1.3 Tầm nhìn 10 1.4 Chiến lược 10 Thông tin chung công ty 11 Tổ chức công ty 12 3.1 FAST đối tác mối quan hệ thắng 12 3.2 Sơ đồ tổ chức công ty .12 3.3 Ban giám đốc .13 3.4 Phòng tổng hợp FHO 14 3.5 Mơ hình tổ chức FRD chi nhánh FHN, FSG, FĐN 14 3.6 Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm FRD 14 3.7 Các đơn vị kinh doanh FHN, FSG, FĐN 15 3.7.1 Chức nhiệm vụ 15 3.7.2 Mơ hình chung tổ chức chi nhánh 15 3.7.3 Giám đốc chi nhánh .16 3.7.4 Phòng kinh doanh 16 3.7.5 Phòng marketing 16 3.7.6 Phòng tư vấn ứng dụng .17 3.7.7 Phòng lập trình ứng dụng 17 3.7.8 Phòng bảo hành chăm sóc khách hàng 18 3.7.9 Phòng kế tốn .18 3.7.10 Phòng hành nhân 18 Tổ chức sản xuất kinh doanh 20 4.1 Các cơng đoạn quy trình sản xuất kinh doanh .20 4.2 Quản trị dự án/hợp đồng lớn 20 4.2.1 Tổ chức nhân thực hợp đồng/dự án lớn .20 4.2.2 Các bước thực dự án/hợp đồng lớn 22 4.2.3 Các tài liệu liên quan đến dự án/hợp đồng lớn 23 Hệ thống thông tin nội 25 5.1 Các kênh thông tin nội công ty 25 5.2 Trao đổi thông tin nội 25 5.3 Hệ thống mạng máy tính cơng ty 25 5.4 Các phần mềm quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh .25 5.5 Cơ sở liệu tri thức, học tập, đào tạo 25 5.6 Hệ thống thông tin kết nối internet 25 5.7 Hệ thống báo cáo quản trị 26 Quản trị đánh giá theo phương pháp thẻ điểm cân đối BSC 26 Các quy định lương, thưởng phúc lợi 27 7.1 Các quy định lương 27 7.1.1 Bảng thang lương 27 7.1.2 Cơ cấu lương để xác định mức lương .27 7.1.3 Mức lương khởi điểm nhân viên trường 27 7.1.4 Mức lương khởi điểm nhân có thâm niên làm việc 28 7.1.5 Mức lương thời kỳ đào tạo thử việc .28 7.1.6 Khoảng thời gian kỳ xét duyệt lương 28 7.1.7 Mức tăng lương cho lần xét duyệt lương 29 7.1.8 Kế hoạch kinh doanh, quỹ lương cấu tổ chức nhân 29 7.1.9 Quy trình xét duyệt tăng lương 30 Fast Software Co., Ltd 6/59 Sổ tay nhân viên 2009 7.2 Các quy định khen thưởng 30 7.2.1 Khen thưởng năm .30 7.2.2 Khen thưởng kết kinh doanh năm .31 7.2.3 Khen thưởng nhân ngày thành lập công ty 11.6 hàng năm 32 7.3 Quy định chi phúc lợi 33 7.3.1 Quy định phụ cấp tiền ăn trưa cho ngày làm 33 7.3.2 Tặng quà vào dịp lễ .33 7.3.3 Liên hoan dịp lễ 33 7.3.4 Chi phí hoạt động văn thể, dã ngoại, liên hoan năm 34 7.3.5 Chế độ nghỉ mát hàng năm 34 7.3.6 Một số phúc lợi khác 35 7.4 Quy định tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp 36 7.4.1 Quy định chung 36 7.4.2 Thang lương để tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp .36 7.5 Quy định chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm nghỉ không lương .38 7.5.1 Quy định số ngày nghỉ phép lương nghỉ phép 38 7.5.2 Quy định nghỉ lễ, tết 38 7.5.3 Quy định chế độ nghỉ liên quan đến hiếu hỉ 39 7.5.4 Quy định số ngày nghỉ ốm lương nghỉ ốm .39 7.5.5 Quy định làm thêm chế độ cho làm thêm 39 7.5.6 Quy định nghỉ thai sản chế độ nghỉ thai sản 40 7.5.7 Quy định nghỉ không lương làm thêm bù 40 7.5.8 Quy định nghỉ trường hợp sau công tác xa nhiều ngày 40 7.6 Quy định chế độ cơng tác phí .40 7.7 Quy định cho nhân viên vay tiền 41 7.8 Quy định phụ cấp tiền điện thoại di động 41 7.9 Quy định bán cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên 42 7.10 Lương, thu nhập, lợi ích hưởng thuế thu nhập cá nhân 42 Tuyển dụng chế độ hợp đồng lao động công ty 43 8.1 Tuyển dụng 43 8.2 Tập 43 8.3 Thử việc .44 8.4 Các dạng hợp đồng lao động 44 8.5 Một số yêu cầu chung nhân viên FAST .44 8.6 Chấm dứt hợp đồng lao động 45 Học tập đào tạo 46 9.1 Vấn đề học tập đào tạo .46 9.2 Thời gian dành cho học tập đào tạo 46 9.3 Ngân sách đào tạo 47 9.4 Học tập nâng cao trình độ tiếng Anh .47 9.5 Hình thức đào tạo 47 10 Các quy định bậc thi, kiểm tra xét duyệt nâng bậc 48 10.1 Mục đích phân bậc .48 10.2 Nguyên tắc phân bậc 48 10.3 Các tiêu chí phân bậc .48 10.3.1 Nhóm tiêu chí “Trình độ chun mơn, nghiệp vụ” 48 10.3.2 Tiêu chí “Làm việc theo ISO” .49 10.3.3 Tiêu chí “Học tập, tìm tòi, sáng tạo” 49 10.3.4 Nhóm tiêu chí “Các kiến thức kỹ hỗ trợ” 49 10.3.5 Tiêu chí “Khả hồn thành cơng việc thực tế” 49 10.3.6 Tiêu chí “Lập kế hoạch, tổng kết đánh giá” 49 10.3.7 Tiêu chí “Trình độ quản lý nhóm, dự án” 50 10.3.8 Các tiêu chí khác .50 10.4 Các bậc trình độ cho chun mơn, vị trí cơng việc 50 Fast Software Co., Ltd 7/59 Sổ tay nhân viên 2009 10.5 Thời gian xét duyệt nâng bậc bậc 50 10.6 Bậc trình độ lương .51 10.7 Quy trình xét duyệt nâng bậc 51 10.7.1 Quy trình xét duyệt nâng bậc 51 10.7.2 Các trường hợp ngoại lệ việc xét duyệt nâng bậc 51 11 Các quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm luân chuyển cán quản lý 52 12 Các quy định chế độ báo cáo định kỳ cập nhật nhật ký công việc 53 12.1 Các quy định chế độ báo báo định kỳ cho quan chức 53 12.2 Các quy định chế độ báo cáo định kỳ nội công ty 53 12.3 Các quy định việc cập nhật ký công việc hàng ngày 53 13 Về việc đánh giá định kỳ trình làm việc phát triển cá nhân 54 14 Nội quy làm việc số quy định xử phạt vi phạm kỷ luật lao động 55 14.1 Nội quy làm việc 55 14.2 Quy định xử phạt tiền muộn sớm .56 14.3 Quy định nghỉ mà không báo cho cán phụ trách biết 57 14.4 Quy định xử phạt tiền không cập nhật nhật ký công việc 57 14.5 Quy định việc xử phạt liên quan đến vi phạm quy định việc sử dụng chìa khóa văn phòng công ty 57 14.6 Quy định xử phạt tiền chơi trò chơi, sử dụng internet sai mục đích làm việc 57 14.7 Một số quy định xử phạt tiền khác 58 14.8 Quy định chứng từ tốn cơng tác phí 58 Fast Software Co., Ltd 8/59 Sổ tay nhân viên 2009 Sứ mệnh, niềm tin giá trị cốt lõi, chiến lược tầm nhìn Trong phần trình bày sứ mệnh, niềm tin giá trị cốt lõi, chiến lược tầm nhìn FAST Những vấn đề giúp cho thành viên thấy rõ định hướng cơng ty làm gì, phát triển sao, giá trị niềm tin đề cao mong muốn đẩy mạnh cơng ty Mỗi nhân viên có trách nhiệm suy nghĩ, thảo luận, trao đổi vấn đề này, đối chiếu với cách nhìn, quan điểm, lựa chọn thân Từ nhân viên xác định xem FAST có phải nơi để phát triển cá nhân tạo dựng nghiệp thân hay không Nếu khơng - tìm nơi phù hợp cho phát triển thân; Nếu có - “Tâm Tài Chí Khí Dũng – Cùng Tạo Dựng Tương lai” Đây tảng cho việc phát triển bền vững trường tồn công ty cá nhân 1.1 Sứ mệnh Sứ mệnh FAST là: Bằng nỗ lực lao động sáng tạo kiên trì, xây dựng cơng ty trường tồn phát triển bền vững, cung cấp hệ thống thông tin đại, chất lượng cao, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, đóng góp cho cộng đồng, mang lại cho thành viên công ty điều kiện tốt để phát triển tài nghề nghiệp, giàu có vật chất tinh thần Phần mềm giúp quản lý tốt Software for Better Management Chúng ta làm gì: Phát triển tư vấn ứng dụng hệ thống thông tin đại, chất lượng cao Cho ai: Các khách hàng doanh nghiệp Với mục đích gì: Giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả, qua góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh đóng góp cho cộng đồng Mang lại cho thành viên công ty điều kiện tốt để phát triển tài nghề nghiệp, giàu có vật chất tinh thần Bằng cách nào: Nỗ lực lao động sáng tạo kiên trì Trên sở, tảng gì: Một cơng ty trường tồn phát triển bền vững Có công việc thúc chúng ta: Làm phần mềm, giải pháp đại, chất lượng cao lĩnh vực hệ thống thông tin để giúp khách hàng doanh nghiệp quản lý hiệu Xây dựng cơng ty có mơi trường, có điều kiện tốt để làm việc, phát triển nghề nghiệp, phát triển tài năng; xây dựng công ty có mơi trường văn hóa sơi nổi, vui vẻ, có tình thần đồng đội hỗ trợ lẫn công việc, sống Làm điều tốt, điều thiện, đóng góp cho cộng đồng, xã hội, đất nước 1.2 Niềm tin giá trị cốt lõi Dưới niềm tin mà tin tưởng Và niềm tin giá trị cốt lõi mà ta trân trọng, mong muốn xây dựng Có giá trị mà chưa có, ít, yếu Nhưng chúng tin vào nó, mong muốn hàng ngày xây dựng “Tâm Tài Chí Khí Dũng – Cùng Tạo Dựng Tương Lai” Stt Niềm tin, giá trị cốt Fast Software Co., Ltd Giải thích 9/59 Sổ tay nhân viên 2009 lõi Tâm Niềm tin: Đạo đức nhân văn làm cho sống tốt đẹp Mục tiêu cao hạnh phúc cá nhân cộng đồng xã hội Giá trị: Tâm Mong muốn làm điều tốt, điều lương thiện, không làm điều ác, điều xấu Có lòng nhân ái, bao dung, chân tình, thận thiện, quan tâm đến người khác, chia với người khác Thể trực tiếp tình cảm hành động với người xung quanh: người ruột thịt gia đình, họ hàng, đồng nghiệp, cộng đồng xã hội nơi sống, làm việc, đất nước giới Tôn trọng nhân cách, nhân phẩm cá nhân, người Trung thực giữ chữ tín Tài Niềm tin: Một cá nhân cảm thấy hạnh phúc cá nhân phát triển, khả cá nhân sử dụng phát huy Giá trị: Tài (phát huy tài năng, khả có người) Xây dựng cơng ty có mơi trường, sân chơi cá nhân phát triển tối đa khả năng, lực người Mỗi cá nhân tồn cơng ty ln học tập phát triển để phát huy đầy đủ khả năng, lực tiềm ẩn bên Khám phá, sáng tạo hồn thiện Chí Niềm tin: Mỗi người có sứ mệnh hạnh phúc làm, thực hiện, hồn thành sứ mệnh Giá trị: Chí Chúng ta mong muốn làm sản phẩm mình, phát triển FAST, tư vấn, triển khai ứng dụng cho khách hàng sản phẩm làm Mỗi cá nhân để lại dấu ấn sản phẩm làm ra, ứng dụng thực cho khách hàng Mỗi người theo đuổi thực sứ mệnh sứ mệnh chung tồn cơng ty - “phần mềm giúp quản lý tốt hơn” Chúng ta góp sức xây dựng nước Việt Nam hạnh phúc, giàu mạnh phát triển bền vững giá trị sáng tạo thơng qua sản phẩm dịch vụ Khí Niềm tin: Vui vẻ tốt buồn chán Giá trị: Khí Quan điểm sống tư tích cực: ln vui vẻ, lạc quan; khó khăn ln ln có sống; bình thường hàng ngày phải vượt qua Dũng Niềm tin: Muốn tiến bước phải vượt qua khó khăn Giá trị: Dũng Chấp nhận thử thách, rủi ro Tin tưởng trách nhiệm Cùng Niềm tin: Cùng làm, chơi – Mạnh hơn, vui Giá trị: Cùng Tinh thần đồng đội, đồng tâm, đoàn kết, làm, chơi Fast Software Co., Ltd 10/59 Sổ tay nhân viên 2009 - Cơng việc nêu hợp đồng lao động hồn thành - Nhân viên bị bắt giam bị trát tòa án u cầu khơng tiếp tục cơng việc làm - Nhân viên chết tòa án cơng nhận tích - Các trường hợp khác Bộ luật Lao động Việt Nam quy định Thời hạn báo trước trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: - ngày làm việc thời gian thử việc - 10 ngày làm việc hợp đồng lao động thời vụ - 30 ngày làm việc hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 12 tháng tới 36 tháng - 45 ngày làm việc hợp đồng không xác định thời hạn Trước định chấm dứt hợp đồng lao động có hiệu lực, bên phải hồn tất nghĩa vụ bên lại: - Xác nhận toán khoản nợ - Nhân viên bàn giao giấy tờ, tài liệu, phần mềm, tài sản công ty cho người quản lý trực tiếp người định ngày trước nghỉ việc - Nhân viên bàn giao tên mật truy cập vào máy tính làm việc cho người quản lý trực tiếp người định ngày trước nghỉ việc Trợ cấp việc: - Nhân viên làm việc công ty từ đủ 12 tháng trở lên, chấm dứt hợp đồng lao động luật,được hưởng trợ cấp thơi việc ½ tháng lương tính đóng BHXH cho năm làm việc Bồi thường: - Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, bên vi phạm phải bồi thường cho biên theo qui định Bộ luật lao động - Nếu bên vi phạm nhân viên, nhân viên phải bồi thường cho cơng ty bao gồm chi phí đào tạo (nếu có) Fast Software Co., Ltd 45/59 Sổ tay nhân viên 2009 Học tập đào tạo 9.1 Vấn đề học tập đào tạo Công nghệ yêu cầu khách hàng liên tục thay đổi thay đổi nhanh, cạnh tranh, đáp ứng ngày tốt nhiều nhu cầu khách hàng, phát triển cá nhân yếu tố bắt buộc phải liên tục học tập Mục tiêu bước xây dựng công ty trở thành tổ chức học tập – Learning Organization Từng cá nhân, quản lý lãnh đạo phải nhận thấy vấn đề cấp bách việc học tập đào tạo Và phải coi việc quan trọng kế hoạch làm việc việc làm cuối việc khác làm xong việc làm Trong kế hoạch làm việc, mục đào tạo học tập phải nêu rõ được: Cái gì: Học/đào tạo Ai: Ai học/đào tạo Thời gian dành cho việc đào tạo/học tập Kết phải đạt được, giai đoạn (milestones) kết cuối Chi phí Khen thưởng kỷ luật liên quan đến việc đào tạo/học tập Hàng năm tất nhân viên với người quản lý trực tiếp đánh giá kết làm việc định hướng phát triển nêu rõ nhu cầu đào tạo nhân viên Công ty lập kế hoạch đào tạo nhân viên cách linh hoạt, quan tâm thấu hiểu hoàn cảnh nhân viên Nhu cầu đào tạo phát triển cá nhân lập kế hoạch, thực đánh giá theo kế hoạch đào tạo phòng ban gắn liền với mục tiêu cơng ty 9.2 Thời gian dành cho học tập đào tạo Một vấn đề vướng mắc, lớn cản trở việc học tập đào tạo thời gian Lý khơng có thời gian cho học tập đào tạo việc đào tạo/học tập thường không nằm kế hoạch làm việc thực cuối làm xong công việc khác việc khác khơng có Cơng ty quy định thời gian trung bình dành cho việc học tập 10% thời gian làm việc, tức khoảng 2,5 ngày công/1 tháng, khoảng tháng công/1 năm Trong trường hợp việc học kỹ thuật nghiệp vụ đòi hỏi thời gian dài cần tập trung cắt cử người dành toàn thời gian làm việc cho việc học tập Có thể thực chế độ luân phiên cắt cử người dành toàn thời gian cho việc học tập, đào tạo lại, đào tạo Đối với nhân viên có nhiều kinh nghiệm, chuyên gia lĩnh vực nên có lịch làm việc dành khoảng 10% thời gian cho việc đào tạo, truyền kinh nghiệm cho nhân viên khác Các phần cần phải có kế hoạch nhân dư thừa có thời gian dành cho học tập đào tạo Một kế hoạch nhân vừa đủ tiết kiệm khơng có thời gian dành cho học tập đào tạo, đặc biệt ký nhiều hợp đồng, gặp hợp đồng khó có nhhững biến động nhân 9.3 Ngân sách đào tạo Tuỳ theo trường hợp cụ thể chi phí đào tạo cơng ty chi trả hồn tồn cơng ty chi trả phần nhân viên chi trả phần Fast Software Co., Ltd 46/59 Sổ tay nhân viên 2009 Ngân sách đào tạo tài liệu khóa học cơng ty tổ chức nội th ngồi trung bình tháng lương/một nhân viên/1 năm Nếu ngân sách dùng khơng hết chuyển sang năm sau ngược lại ứng trước năm sau để trả chi phí cho khóa học đắt tiền Có thể phân bổ chi phí đào tạo dồn luân phiên theo năm cho nhân viên để đảm bảo chi phí cho khóa học đắt tiền Ngồi cơng ty có sách cho nhân viên vay ưu đãi để chi trả học phí khóa học phục vụ cho công việc công ty 9.4 Học tập nâng cao trình độ tiếng Anh Các tài liệu kỹ thuật nghiệp vụ chủ yếu tiếng Anh, mà tiếng Anh nhiều nhân viên FAST q kém, khơng đủ sức để đọc tài liệu Việc cản trở lớn cho việc học tập đào tạo, chí có thời gian kinh phí Vì chi nhánh, phận nhân viên phải nỗ lực học tập nâng cao trình độ tiếng Anh nhân viên lưu ý trình độ tiếng Anh ứng viên tuyển dụng 9.5 Hình thức đào tạo Hình thức đào tạo: Cơng ty tổ chức buổi xeminar, buổi học công ty tổ chức Tham gia khoá đào tạo ngắn hạn bên ngồi Tham gia khóa đào tạo nội Tự học: Mỗi cá nhân tự học, tự tìm hiểu theo yêu cầu đặt cho vị trí cơng việc cơng ty Fast Software Co., Ltd 47/59 Sổ tay nhân viên 2009 10 Các quy định bậc thi, kiểm tra xét duyệt nâng bậc 10.1 Mục đích phân bậc - Nhân viên dễ dàng xác định kế hoạch phát triển cá nhân - Phân cơng rõ trách nhiệm hồn thành loại công việc khối lượng việc khác bậc Phân công người – việc, nâng cao suất lao động: không sức – không thực được, sức – lãng phí, khơng thích thú - Tổ chức quản lý dễ dàng theo bậc, bậc quản lý bậc dưới, tránh tình trạng dồn hết việc quản lý, phân công công việc vào giám đốc/trưởng phòng, cơng việc bị ùn tắc phải chờ đợi, không phát triển cán quản lý cấp giữa, giám đốc trở thành người giải vụ, khơng làm việc phân tích, kế hoạch, chiến lược - Việc xếp lương có sở, theo bậc/năng lực, tránh tình trạng xếp lương theo chủ quan, theo thâm niên kinh nghiệm Lưu ý: - Phải tách riêng việc bậc trình độ nhân viên với hoàn thành nhiệm vụ giao hàng ngày nhân viên - Bậc trình độ nói lên khả làm việc, khả hồn thành nhiệm vụ giao nhân viên, việc thực tế có hoàn thành nhiệm vụ giao hàng ngày hay khơng phụ thuộc vào tinh thần trách nhiệm, cố gắng nhân viên thực công việc giao quản lý cấp 10.2 Nguyên tắc phân bậc - Phân bậc dựa vào tiêu chí rõ ràng, định lượng được, kiểm tra - Các bậc khác khả thực tế giải công việc/dự án với mức độ khó khăn phức tạp khác 10.3 Các tiêu chí phân bậc Các tiêu chí dùng để phân bậc xây dựng dựa đánh giá sau: Trình độ chun mơn, nghiệp vụ Làm việc theo ISO Học tập, tìm tòi, sáng tạo Các kiến thức kỹ hỗ trợ Khả hồn thành cơng việc thực tế Lập kế hoạch đánh giá thực cơng việc Trình độ quản lý nhóm, dự án 10.3.1 Nhóm tiêu chí “Trình độ chun mơn, nghiệp vụ” - Nhóm tiêu chí “Trình độ chun mơn, nghiệp vụ” cụ thể cho vị trí cơng việc: chun mơn gì, nghiệp vụ phải nắm vững mức độ tương ứng cho bậc - Nhóm tiêu chí kích thích nhân viên phát triển cá nhân chuyên môn nghiệp vụ - Do chun mơn, nghiệp vụ nhiều (ví dụ riêng việc hiểu biết sản phẩm FAST có nhiều sản phẩm – FA, FB, HRM, CRM…) nên việc xét duyệt phải thực liên tục hàng tuần, kiểu nhân viên kiếm đủ chứng xét duyệt Nếu để đến kỳ xét duyệt kiểm tra khơng thể làm trường hợp khơng đạt u cầu khó cho nhân viên (mục tiêu nhóm tiêu chí kích thích nhân viên phát triển cá nhân đánh trượt để lựa chọn) Fast Software Co., Ltd 48/59 Sổ tay nhân viên 2009 10.3.2 Tiêu chí “Làm việc theo ISO” - Tiêu chí “Làm việc theo ISO” nhằm đánh giá kiến thức thực tế ứng dụng quy định quy trình làm việc cơng ty - Tiêu chí giúp nhân viên làm việc bản, chuyên nghiệp - Việc kiểm tra trình độ nhân viên theo tiêu chí dựa vào tài liệu thực tế qua công việc hàng ngày mà nhân viên thực Nhân viên có trách nhiệm photocopy tài liệu thực nộp cho tổ kiểm tra xét duyệt nâng bậc 10.3.3 Tiêu chí “Học tập, tìm tòi, sáng tạo” - Tiêu chí nhằm đánh giá khả khuyến khích nhân viên học tập, tìm tòi, sáng tạo nghiên cứu nhân viên công việc hàng ngày - Học tập, tìm tòi đánh giá qua việc học sản phẩm mới, công cụ làm việc mới, nghiệp vụ mới… - Tiêu chí đánh giá qua việc đóng góp ý kiến mặt hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày cơng ty, ví dụ sản phẩm, dịch vụ, tài liệu, quy trình thực hợp đồng/dự án, quy trình thực cơng việc hàng ngày, góp ý quản lý nhân sự, đào tạo… - Riêng mảng tìm tòi nghiên cứu đánh giá qua kết nghiên cứu chuyên đề nghiệp vụ, quy trình làm việc, công cụ, giải pháp phục vụ công việc hàng ngày phần mềm tiện ích tự làm, sưu tầm, phương án giải khó khăn thương gặp 10.3.4 Nhóm tiêu chí “Các kiến thức kỹ hỗ trợ” Tiêu chí “Các kỹ hỗ trợ” nhằm đánh giá trình độ thực tế khuyến khích nhân viên nâng cao kỹ hỗ trợ cho công việc hàng ngày nhằm nâng cao suất lao động Các kỹ hỗ trợ gồm có: Tin học văn phòng Ngoại ngữ Sử dụng thiết bị văn phòng Các chương trình phần mềm quản lý nội công ty: Fast Forum, Fast e-Teamwork 10.3.5 Tiêu chí “Khả hồn thành cơng việc thực tế” - Đa số tiêu chí để xét phân bậc đánh giá kiến thức, khả vấn đề nhân viên qua thi cử, xét duyệt, không đánh giá dựa việc hồn thành cơng việc thực tế hàng ngày Tiêu chí “Khả hồn thành cơng việc thực tế” bổ sung cho khiếm khuyết - Việc đánh giá khả hồn thành cơng việc thực tế thực qua kiểm tra công việc hàng ngày cho số công việc lựa chọn tương ứng với yêu cầu bậc nhân viên Tương tự việc kiểm tra tiêu chí trình độ chun mơn, nghiệp vụ, để kiểm tra tiêu chí kinh nghiệm làm việc nhân viên cần kiếm đủ tài liệu chứng minh hồn thành cơng việc cụ thể xét duyệt Ví dụ, giả sử cần yêu cầu phải tham gia vào dự án với tư cách trưởng dự án cần có xác nhận xét duyệt, phải hoàn thành tốt tài liệu báo cáo khảo sát cho khách hàng cụ thể cần xét duyệt đạt/không đạt báo cáo khảo sát cụ thể 10.3.6 Tiêu chí “Lập kế hoạch, tổng kết đánh giá” - Tiêu chí nhằm khuyến khích nhân viên làm việc có kế hoạch, tự xem xét tự đánh giá công việc thực hiện, sở đưa phương án làm việc tốt cho tương lai - Kế hoạch tổng kết: tuần, tháng, quý, tháng năm Fast Software Co., Ltd 49/59 Sổ tay nhân viên 2009 10.3.7 Tiêu chí “Trình độ quản lý nhóm, dự án” Tiêu chí “Trình độ quản lý nhóm, dự án” đánh giá qua tiêu sau: Quản lý nhóm: phân cơng cơng việc, đào tạo nhân viên, đánh giá kết Quản trị dự án: lập kế hoạch, phân công công việc, giám sát tiến độ Số nhân viên quản lý Đào tạo nhân viên 10.3.8 Các tiêu chí khác Ngồi tiêu chí đánh giá nêu đưa tiêu chí khác như: -Khả làm việc nhóm, giao tiếp với khách hàng -Đóng góp xây dựng cơng ty -… Tuy nhiên tiêu chí khơng định lượng được, gây tranh cãi từ phía nhân viên người đánh giá nên khơng đưa vào danh sách tiêu chí xét duyệt nâng bậc “Đào tạo nhân viên” xem nhiệm vụ, công việc phải thực hàng ngày khơng đưa vào tiêu chí phân bậc trình độ 10.4 Các bậc trình độ cho chun mơn, vị trí cơng việc Trình độ nhân viên cho chun mơn, vị trí cơng việc chia thành bậc sau: Bậc – nhân viên Bậc – nhân viên Bậc – nhân viên Bậc – nhân viên, quản lý nhóm, quản lý phòng Bậc – quản lý nhóm, quản lý phòng Bậc – quản lý nhóm, quản lý phòng Bậc – quản lý nhóm, quản lý phòng 10.5 Thời gian xét duyệt nâng bậc bậc Để thi nâng bậc cần có thời gian kinh nghiệm làm việc vị trị bậc thời 10.6 Xét nâng bậc Thời gian kinh nghiệm làm việc trung bình bậc hành Từ tập lên bậc Khoảng từ 1-2 tháng kinh nghiệm làm việc vị trí tập - đào tạo Từ bậc lên bậc Khoảng tháng kinh nghiệm làm việc bậc Từ bậc lên bậc Khoảng tháng kinh nghiệm làm việc bậc Từ bậc lên bậc Khoảng năm kinh nghiệm làm việc bậc Từ bậc lên bậc Khoảng năm kinh nghiệm làm việc bậc Từ bậc lên bậc Khoảng năm kinh nghiệm làm việc bậc Từ bậc lên bậc Khoảng năm kinh nghiệm làm việc bậc Bậc trình độ lương Bậc trình độ lương có liên quan với Nếu khía cạnh khác, thâm niên, trách nhiệm cơng việc… giống bậc trình độ cao – lương cao Fast Software Co., Ltd 50/59 Sổ tay nhân viên 2009 10.7 Quy trình xét duyệt nâng bậc 10.7.1 Quy trình xét duyệt nâng bậc Việc xét duyệt nâng bậc thực theo quy trình phương pháp sau: - Định kỳ tháng lần năm lần (vào khoảng tháng tháng 7) công ty tổ chức kiểm tra, đánh giá để xét duyệt nâng bậc Đối với nhân viên việc xét duyệt lần đầu thực kết thúc giao đoạn đào tạo thử việc - Tổ xét duyệt nâng bậc gồm cán cấp nhóm, cấp phòng quản lý trực tiếp, cán phòng nhân đào tạo, giám đốc/phó giám đốc công ty/chi nhánh số chuyên gia theo chuyên môn - Việc kiểm tra/đánh giá thông qua kiểm tra/đánh giá sau: + Kết thực công việc/hợp đồng giao thời gian trước xét duyệt + Kiểm tra kiến thức thông qua thi viết trình bày trước hội đồng thi tài liệu thực thực công việc/hợp đồng giao + Các đánh giá tinh thần xây dựng công ty, giúp đỡ đồng nghiệp, sáng kiến/góp ý xây dựng, kỷ luật lao động, tham gia vào hoạt động phong trào công ty… - Việc kiểm tra/đánh giá dựa theo tiêu chí/yêu cầu bậc tương ứng 10.7.2 Các trường hợp ngoại lệ việc xét duyệt nâng bậc Trong trường hợp cụ thể có ngoại lệ việc xét duyệt nâng bậc xét duyệt vượt bậc, nâng bậc trước thời hạn, hạ bậc, kéo dài thời gian xét duyệt nâng bậc… Fast Software Co., Ltd 51/59 Sổ tay nhân viên 2009 11 Các quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm luân chuyển cán quản lý Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thuyên chuyển cán quản lý cấp công ty HĐQT phê duyệt theo điều lệ công ty Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thuyên chuyển cán quản lý cấp chi nhánh, phận giám đốc chi nhánh, phận định Với vị trí, sau từ đến năm, giám đốc chi nhánh, phận có quyền hạn thực luân chuyển sang vị trí cơng việc Fast Software Co., Ltd 52/59 Sổ tay nhân viên 2009 12 Các quy định chế độ báo cáo định kỳ cập nhật nhật ký công việc 12.1 Các quy định chế độ báo báo định kỳ cho quan chức Các báo cáo thuế tài cho quan chức (Cục thuế, Sở kế hoạch đầu tư…) thực định kỳ theo mẫu thời gian nộp theo quy định quan chức 12.2 Các quy định chế độ báo cáo định kỳ nội công ty Mỗi phận, phòng ban chức có báo cáo thực kế hoạch định kỳ tuần, tháng, quý, tháng năm Các phận, phòng ban chức có trách nhiệm bước hồn thiện mẫu biểu báo cáo để nâng cao chất lượng việc lập kế hoạch, kiểm sốt cơng việc để làm sở cho việc thống kê phân tích phục vụ cho việc nâng cao khả quản lý hiệu hoạt động kinh doanh 12.3 Các quy định việc cập nhật ký công việc hàng ngày Hàng ngày nhân viên có trách nhiệm cập nhật nhật ký cơng việc (vào chương trình Fast e-TeamWork tệp Excel) Đối với nhân viên cơng tác xa ngày phải cập nhật tệp Excel sau công tác cập nhật lại vào chương trình Fast e-TeamWork Đối với nhân viên công tác xa dài ngày phải cập nhật tệp Excel gửi cơng ty lần/1 tuần Cán phụ trách trực tiếp có trách nhiệm cập nhật vào Fast e-TeamWork cho nhân viên công tác xa Việc cập nhật nhật ký bắt buộc với tất nhân viên cán công ty Riêng Ban Giám Đốc Công ty Giám đốc chi nhánh khơng bắt buộc phải cập nhật tất nhật ký công việc, tham gia nhiều thời gian vào dự án/hợp đồng phải cập nhật thời gian tham gia vào dự án/hợp đồng để phục vụ cho cơng việc quản trị phân tích dự án Fast Software Co., Ltd 53/59 Sổ tay nhân viên 2009 13 Về việc đánh giá định kỳ trình làm việc phát triển cá nhân Cơng ty hồn thiện dần bước công việc sau: - Các bảng mô tả công việc, chức trách nhiệm vụ cho vị trí cơng việc cơng ty - Phương pháp đánh giá hệ thống báo cáo đánh giá mức độ hồn thành cơng việc, q trình làm việc phát triển cá nhân nhân viên công ty Định kỳ hàng tháng, quý, tháng, năm thực đánh giá mức độ hồn thành cơng việc, trình làm việc phát triển cá nhân nhân viên Đây sở cho việc xét duyệt nâng bậc trình độ, nâng lương xét khen thưởng Đánh giá sau thời gian đào tạo thử việc: Sau thời gian đào tạo thử việc, kết học tập thử việc nhân viên đánh giá dựa tiêu chí sau: Nhận thức nhân viên công ty lĩnh vực chuyên môn/ phần việc đảm nhận; Thích nghi tốt hòa đồng với mơi trường chung; Khả đóng góp cho cơng ty; Nguyện vọng phù hợp với hội cơng ty cung cấp Kết thử việc để xem xét ký hợp đồng lao động với nhân viên Hết hạn hợp đồng lao động, nhân viên đánh giá kết làm việc đóng góp với cơng ty, để xem xét lực làm việc ký tiếp hợp đồng lao động, gian hạn hợp đồng lao động chấm dứt công việc công ty Đánh giá kết làm việc hàng năm Nhân viên làm việc từ đủ tháng trở lên, năm lần, người quản lý trực tiếp đánh giá kết quả, lực làm việc đề phương hướng, kế hoạch làm việc thời gian Việc đánh giá kết làm việc bao gồm: Xem xét kết làm việc thời gian trước sở đối chiếu với mục tiêu cá nhân đặt trước; Xác định mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo; Năng lực làm việc nhân viên (bao gồm kiến thức, kỹ năng, ý thức/ thái độ làm việc); Mục tiêu đào tạo phát triển ngắn hạn dài hạn; Đánh giá chung nhân viên người quản lý trực tiếp công việc, môi trường làm việc đề xuất (nếu có) Fast Software Co., Ltd 54/59 Sổ tay nhân viên 2009 14 Nội quy làm việc số quy định xử phạt vi phạm kỷ luật lao động 14.1 Nội quy làm việc Điều Quy định làm việc - Ngày làm việc: thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, trừ ngày lễ theo quy định nhà nước - Giờ làm việc: từ 00 đến 17 00 Riêng thứ làm việc từ 00 đến 12 00 - Giờ nghỉ trưa từ 12 00 đến 13 00 - Chiều thứ 7, từ 13.00 đến 15.00: tham dự theo sở thích xeminar, trao đổi phát triển cá nhân - Các chi nhánh có quy định làm việc khác với quy định không sai lệnh thời gian 30 phút để tiện cho việc phối hợp làm việc chi nhánh - Đối với trường hợp làm việc theo quy định làm việc vào ngày nghỉ, ngày lễ tùy theo quy định nơi mà thực thông báo xin phép cần thiết cho nơi thuê nhà biết Điều Quy định bảo mật thông tin - Nghiêm cấm việc chép tài liệu chương trình cơng ty làm mua chưa phép Ban giám đốc để chuyển cho người thứ 3: người ngoài, khách hàng đối tác công ty kể nhân viên không quyền truy nhập tài liệu chương trình - Nghiêm cấm việc chép mang nhà làm việc tài liệu chương trình lưu hành nội cơng ty: gồm chương trình cơng ty làm ra, tài liệu có dấu “Chỉ lưu hành nội bộ” chưa phép Ban giám đốc - Nghiêm cấm tiết lộ thông tin công nghệ, kinh doanh, tài thơng tin nội khác cho người thứ biết chưa phép Ban giám đốc Điều Quy định giữ gìn bảo vệ tài sản công ty - Không di chuyển, tháo lắp tài sản chưa phép Ban giám đốc - Không mang tài sản công ty nhà chưa phép Ban giám đốc - Không chép qua đĩa mềm, qua mạng cơng cộng chương trình khơng cần thiết công ty để tránh virus - Người cuối trước phải tắt điện, nước, điều hồ, quạt, bình nước; tắt máy tính; đóng chốt, khoá cẩn thận cửa sổ, cửa vào - Thực quy định liên quan đến chìa khóa văn phòng làm việc cơng ty Điều Quy định chế độ tiết kiệm - Không sử dụng điện thoại lâu, đặc biệt gọi vào máy di động đường dài - Sử dụng mã số tiết kiệm 171, 178 để gọi điện, gửi fax đường dài - Tăng cường sử dụng internet để thay cho điện thoại - Cân nhắc cẩn thận in photo với số lượng lớn - Hạn chế sử dụng tài sản công ty vào việc riêng Không in với số lượng lớn cho việc riêng cá nhân - Hạn chế làm việc riêng làm việc Điều Quy định chơi trò chơi, nghe nhạc, học ngoại ngữ, truy cập internet, chuông điện thoại - Nghiêm cấm chơi trò chơi máy cơng ty (trong ngồi làm việc) - Nghiêm cấm lưu trữ trò chơi máy tính cơng ty Fast Software Co., Ltd 55/59 Sổ tay nhân viên 2009 - Nghiêm cấm nghe nhạc công ty làm việc - Nghiêm cấm chơi thể thao, tự học ngoại ngữ làm việc, trừ trường hợp có định riêng Ban giám đốc - Nghiêm cấm truy cập internet xem thông tin, chat không phục vụ công việc công ty internet làm việc - Không ồn ào, trật tự làm việc, ảnh hưởng đến công việc người khác: trao đổi, tranh luận, nói chuyện điện thoại, để chng điện thoại kêu to Điều Quy định vệ sinh nơi làm việc - Giữ gìn vệ sinh, ngăn nắp nơi làm việc - Khơng hút thuốc phòng làm việc - Định kỳ vào sáng thứ hàng tuần nhân viên, phòng ban có trách nhiệm dọn dẹp ngăn nắp nơi làm việc Điều Quy định việc quản lý chìa khóa văn phòng làm việc - Chìa khóa mở văn phòng làm việc giao cho nhân viên giám đốc chi nhánh duyệt Các nhân viên khơng tự ý đánh thêm chìa khóa vào văn phòng cơng ty - Người quyền giữ chìa khóa khơng tự ý cho mượn chìa khóa - Việc mượn chìa khóa để làm việc phải giám đốc chi nhánh duyệt thơng qua nhân viên văn phòng phụ trách giữ chìa khóa Sau sử dụng phải giao trả chìa khóa cho nhân viên văn phòng phụ trách giữ chìa khóa cơng ty Điều Các quy định khác - Không tiếp khách riêng công ty - Không cho phép người lạ sử dụng tài sản, máy tính công ty chưa phép Ban giám đốc Lưu ý: Giám đốc chi nhánh có trách nhiệm liên hệ với nơi cho thuê văn phòng làm việc để thực nghiêm ngặt quy định bảo vệ, phòng cháy chữa cháy trơng giữ xe nhân viên khách hàng hàng ngày vào ngày nghỉ, ngày lễ Tùy theo điều kiện cụ thể giám đốc chi nhánh có quy định giữ chìa khóa cơng ty 14.2 Quy định xử phạt tiền muộn sớm Theo làm việc quy định công ty, nhân viên làm muộn hay sớm bị phạt tiền Mức phạt tiền sau nhân viên: - Đi muộn/về sớm khoảng từ - 15 phút: phạt 5.000đ - Đi muộn/về sớm khoảng từ 15 – 30 phút: phạt 10.000đ - Đi muộn/về sớm khoảng từ 31 – 60 phút: phạt 20.000đ - Trong khoảng muộn/về sớm tiếp theo: phạt 10.000đ Ví dụ, muộn 45 phút số tiền phạt 20.000đ; muộn 30 phút bị phạt 30.000đ Đối với trưởng nhóm phó phòng mức phạt gấp đôi so với mức phạt nhân viên Đối với trưởng phòng mức phạt gấp so với mức phạt nhân viên Riêng Ban Giám Đốc Công ty, Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh khơng áp dụng việc chấm công muộn sớm xử phạt muộn sớm, chấm công ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng Fast Software Co., Ltd 56/59 Sổ tay nhân viên 2009 Thời gian muộn sớm xác định dựa vào chấm công thủ công máy chấm công (quẹt thẻ/vân tay) Trong trường hợp thẳng đến khách hàng phải báo cho cán phụ trách biết Hàng ngày cán chuyên trách (do giám đốc phân công) công bố danh sách nhân viên muộn sớm Fast e-Forum Tiền phạt nhân viên nộp cho cán chuyên trách bị trừ trực tiếp vào lương vào tháng Tiền phạt công ty sử dụng cho hoạt động văn thể, liên hoan 14.3 Quy định nghỉ mà không báo cho cán phụ trách biết Nếu nghỉ ½ ngày ốm, nghỉ phép, nghỉ không lương mà không thông báo cho cán phụ trách biết bị phạt với mức tiền 50.000đ/1 lần vi phạm 14.4 Quy định xử phạt tiền không cập nhật nhật ký công việc Nếu không cập nhật nhật ký công việc cập nhật thiếu mặt tổng thời gian bị phạt tiền với mức phạt 5.000đ cho lần (ngày) không cập nhật cập nhật thiếu nhân viên Đối với trưởng nhóm phó phòng mức phạt gấp đơi so với mức phạt nhân viên Đối với trưởng phòng phó giám đốc mức phạt gấp so với mức phạt nhân viên Hàng ngày cán chuyên trách (do giám đốc phân công) công bố danh sách nhân viên vi phạm quy định cập nhật nhật ký công việc hàng ngày Fast e-Forum Tiền phạt nhân viên nộp cho cán chuyên trách bị trừ trực tiếp vào lương vào tháng Tiền phạt công ty sử dụng cho hoạt động văn thể, liên hoan 14.5 Quy định việc xử phạt liên quan đến vi phạm quy định việc sử dụng chìa khóa văn phòng cơng ty - Nhân viên vi phạm quy định việc sử dụng chìa khóa cơng ty bị phạt 50.000đ/lần vi phạm - Trong trường hợp vi phạm quy định việc sử dụng chìa khóa cơng ty gây nên mát tài sản phải đền bù giá trị tài sản bị mát chịu hình thức kỷ luật 14.6 Quy định xử phạt tiền chơi trò chơi, sử dụng internet sai mục đích làm việc Trong làm việc nhân viên không sử dụng internet để xem thông tin, chat không phục vụ công việc Nếu vi phạm bị phạt tiền với mức phạt 5.000đ cho lần vi phạm nhân viên Đối với cán mức nhóm, phòng ban giám đốc mức phạt gấp 2, lần so với mức phạt nhân viên Tại công ty không chơi trò chơi nào, kể ngồi làm việc Nếu vi phạm bị phạt với mức phạt 5.000đ cho lần vi phạm nhân viên Đối với trưởng nhóm phó phòng mức phạt gấp đơi so với mức phạt nhân viên Đối với trưởng phòng phó giám đốc mức phạt gấp so với mức phạt nhân viên Đối với Giám đốc mức phạt gấp lần so với mức phạt nhân viên Hàng ngày cán chuyên trách (do giám đốc phân công) công bố danh sách nhân viên vi phạm quy định sử dụng internet, chơi trò chơi Fast e-Forum Fast Software Co., Ltd 57/59 Sổ tay nhân viên 2009 Tiền phạt nhân viên nộp cho cán chuyên trách bị trừ trực tiếp vào lương vào tháng Tiền phạt công ty sử dụng cho hoạt động văn thể, liên hoan 14.7 Một số quy định xử phạt tiền khác Nếu nhân viên cuối mà quên không tắt điều hòa khơng tắt điện sáng, tắt cầu giao điện theo quy định bị phạt 50.000đ/1 lần vi phạm nhân viên Nếu nhân viên cuối mà qn khơng đóng cửa sổ, khóa cửa vào phòng làm việc cơng ty bị phạt 50.000đ/1 lần vi phạm nhân viên Nếu nhân viên đánh nơi nơi làm việc bị phạt 50.000đ/1 lần vi phạm Đối với trưởng nhóm phó phòng mức phạt gấp đôi so với mức phạt nhân viên Đối với trưởng phòng phó giám đốc mức phạt gấp so với mức phạt nhân viên Đối với Giám đốc mức phạt gấp lần so với mức phạt nhân viên Trong trường hợp khơng khóa cửa đóng cửa sổ, cắt cầu giao điện mà dẫn đến mát tài sản, làm hỏng tài sản mưa gió hắt vào, chập điện phải đền bù tài sản theo giá trị tài sản bị hư hỏng 14.8 Quy định chứng từ tốn cơng tác phí Để đảm bảo yêu cầu quan chức chứng từ kế tốn, nhân viên tốn cơng tác phí phải tuân thủ quy định sau: - Tiền lại máy bay: phải có vé hãng hàng khơng Nếu mua HN, SG ĐN phải có thêm hóa đơn tài đại lý bán vé - Tiền lại tàu hỏa: phải có vé đường sắt Việt Nam - Tiền lại taxi: phải có chứng từ hãng taxi, ghi rõ nơi đi, nơi đến, số km Lưu ý, để tiết kiệm việc sử dụng taxi phải cân nhắc kỹ lưỡng - Tiền lại xe khách: có vé theo kê khai có ghi rõ nơi đi, nơi đến - Tiền lại xem ơm: theo kê khai có ghi rõ nơi đi, nơi đến - Tiền nhà nghỉ, khách sạn: phải có hóa đơn tài nhà nghỉ, khách sạn - Tiền phụ cấp cơng tác phí: có giấy đường có đóng dấu quan nơi đến cơng tác lệch điều động công tác công ty - Tiền tiếp khách – ăn uống quà cáp: từ 100.000đ trở lên phải có hóa đơn tài chính; 100.000đ phải có hóa đơn bán lẻ Nếu khơng có chứng từ khơng tốn Nếu khơng có hóa đơn tài số tiền 100.000đ phải tách thành nhiều hóa đơn bán lẻ nhỏ 100.000đ Lưu ý: tiền tiếp khách – ăn uống quà cáp phải theo quy định chi phí tiếp khách phải duyệt trước giám đốc phụ trách Fast Software Co., Ltd 58/59 WWW.FAST.COM.VN ...Sổ tay nhân viên 2009 TÂM TÀI CHÍ KHÍ DŨNG – CÙNG TẠO DỰNG TƯƠNG LAI Fast Software Co., Ltd 2/59 Sổ tay nhân viên 2009 Chúng ta sống đất nước giới với biến đổi nhanh chóng theo... với nhu cầu riêng Fast Software Co., Ltd 25/59 Sổ tay nhân viên 2009 Đối với công ty BGĐ công ty có báo cáo quản trị sau: Hàng tuần: báo cáo nhanh tuần Hàng tháng: báo cáo nhanh tháng Hàng quý,... 29-31.12.2008 Giám đốc công ty, Phan Quốc Khánh Fast Software Co., Ltd 4/59 Sổ tay nhân viên 2009 Mục đích Sổ tay nhân viên Sổ tay nhân viên cung cấp thông tin cần thiết sau: Tổ chức công ty Các quy
- Xem thêm -

Xem thêm: So tay nhan vien tham khao 2009 , So tay nhan vien tham khao 2009 , 2 Niềm tin và các giá trị cốt lõi, 7 Các đơn vị kinh doanh FHN, FSG, FĐN, 2 Quản trị dự án/hợp đồng lớn, 1 Các quy định về lương, 3 Quy định về chi phúc lợi

Mục lục

Xem thêm