slides b¢i giảng đ¢o tạo nội bộ sổ tay nh¬n vi↑n

4 24 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:22

Giới thiệu CƠNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG CMC Sổ Tay Nhân Viên NỘI QUY, QUY ĐỊNH LÀM VIỆC • • • • • • Thời làm việc Thời gian làm việc bình thường ngày 44 tuần Cụ thể sau: • Ngày làm việc : Từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần • Giờ làm việc : 8:00 đến 17:00 (riêng Thứ bảy làm đến 12:00) • Nghỉ trưa : 01 (12:00 – 13:00) • Nghỉ tuần : Chiều thứ bảy ngày Chủ nhật Confidential Tác phong trang phục Ra vào nơi làm việc Confidential Xin cảm ơn
- Xem thêm -

Xem thêm: slides b¢i giảng đ¢o tạo nội bộ sổ tay nh¬n vi↑n , slides b¢i giảng đ¢o tạo nội bộ sổ tay nh¬n vi↑n