Quy dinh PTCNS

1 21 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:15

Stt Địa điểm/hồ sơ/vật dụng Qui định xếp hồ sơ tài liệu Nhãn tài liệu vật dụng Qui định xếp lưu giữ sử dụng VPP Tủ hồ sơ chung Tủ hồ sơ cá nhân Văn định chế Văn giải công việc Bàn ghế làm việc, máy vi tính, chuột, bàn phím Sàn nhà, Lối khu vực Cách thức xếp/vệ sinh Sắp xếp rõ ràng theo tên tài liệu ,hồ sơ, có dán nhãn nhận biết bên ngồi mục lục bên File để dễ tìm Mọi người dễ dàng nhận biết rõ tài liệu hay vật dụng liên quan Các loại trang thiết bị văn phòng chung để ngăn nắp, thuận tiện, dễ lấy Các văn phòng phẩm cấp phát sử dụng phải thường xuyên vệ sinh, lau chùi Sắp xếp ngăn nắp, vị trí Lau chùi vệ sinh Sắp xếp ngăn nắp, vị trí Lau chùi vệ sinh Sắp xếp khoa học bàn làm việc dựa theo tính chất quan trọng cơng việc tần suất sử dụng Để nơi dễ nhận thấy, dễ tìm Dán nhãn xếp theo 03 file: - Chưa giải - Đang giải - Đã giải Không có tài liệu, vật dụng vơ ích bàn Lau chùi bụi bẩn Gọn gàng , ngăn nắp Bố trí lối đi, khu vực làm việc, lưu trữ hợp lý, sẽ, gọn gàng Sàn nhà xung quanh khu vực làm việc sẽ, khơng có vật dụng hay tài liệu vứt thải bừa bãi Thời gian thực 1lần/tuần 1lần/tuần Đầu sáng hàng ngày Hàng ngày Đầu sáng hàng ngày Cuối buổi chiều Hàng ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy dinh PTCNS , Quy dinh PTCNS