Nghiên cứu sản xuất phân vi sinh cố định đạm từ bùn thải nhà máy bia Việt Nam

8 29 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:14

Nhà máy bia Việt Nam (VBL) thải ra lượng bùn khô khoảng 6 tấn/ngày, bùn thải có thành phần nitơ tổng 1,86%, photpho tổng 7,17%, kali 0,108%, Zn 856,89 mg/kg, Cu 89,60 mg/kg, Ni 43,20 mg/kg, Pb 8,88 mg/kg, Mn 93,55 mg/kg, Co 2,99 mg/kg, Fe 2800 mg/kg và Cr 200,46 mg/kg. Bùn thải này được tận dụng như vật liệu thô làm phân vi sinh cố định đạm. Với các chủng Rhizobium sp.: RH1, RH2, RH3, RH4 và Azotobacter sp. sau 2 tuần ủ trên chất mang có tỷ lệ phối trộn bùn thải:than bùn là 3:1, có độ ẩm 45%, pH = 7, nhiệt độ phòng, với lượng giống 40 ml/100 g. Chúng tôi thu được kết quả với số lượng tế bào lần lượt là 2,37 × 109 kl/g, 2,9 × 109 kl/g, 3,65 × 109 kl/g, 2,77 × 109 kl/g, 6,18 × 109 kl/g. Số lượng tế bào đạt được này thấp hơn so với số lượng tế bào được ủ trên than bùn. Nghên cứu này góp phần giảm tải ô nhiễm, giảm giá thành loại bỏ chất thải và giảm giá thành sản xuất phân vi sinh. TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 137-144 NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PHÂN VI SINH CỐ ĐỊNH ĐẠM TỪ BÙN THẢI NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM Võ Thị Kiều Thanh*, Lê Thị Ánh Hồng, Phùng Huy Huấn Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, (*)thanhvtk@itb.ac.vn TÓM TẮT: Nhà máy bia Việt Nam (VBL) thải lượng bùn khơ khoảng tấn/ngày, bùn thải có thành phần nitơ tổng 1,86%, photpho tổng 7,17%, kali 0,108%, Zn 856,89 mg/kg, Cu 89,60 mg/kg, Ni 43,20 mg/kg, Pb 8,88 mg/kg, Mn 93,55 mg/kg, Co 2,99 mg/kg, Fe 2800 mg/kg Cr 200,46 mg/kg Bùn thải tận dụng vật liệu thô làm phân vi sinh cố định đạm Với chủng Rhizobium sp.: RH1, RH2, RH3, RH4 Azotobacter sp sau tuần ủ chất mang có tỷ lệ phối trộn bùn thải:than bùn 3:1, có độ ẩm 45%, pH = 7, nhiệt độ phòng, với lượng giống 40 ml/100 g Chúng thu kết với số lượng tế bào 2,37 × 109 kl/g, 2,9 × 109 kl/g, 3,65 × 109 kl/g, 2,77 × 109 kl/g, 6,18 × 109 kl/g Số lượng tế bào đạt thấp so với số lượng tế bào ủ than bùn Nghên cứu góp phần giảm tải nhiễm, giảm giá thành loại bỏ chất thải giảm giá thành sản xuất phân vi sinh Từ khóa: Azotobacter, Rhizobium, bùn thải khô, cố định đạm, phân vi sinh MỞ ĐẦU Trong sản xuất phân vi sinh, yếu tố quan trọng để đạt hiệu kinh tế việc lựa chọn chất mang đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho vi sinh vật tồn phát triển, không gây độc vi sinh vật trồng, đồng thời chất mang phải dồi dào, giá thành rẻ, dễ tìm chất hữu sử dụng để sản xuất phân hữu vi sinh lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải Dân số giới ngày tăng, nhu cầu cần thiết phục vụ cho sống ngày nhiều, lượng chất thải bùn thải thải môi trường tăng lên Thông thường, lượng bùn thải xử lý cách đổ biển, đem chôn lấp hay đốt đòi hỏi tốn chi phí cao [6, 16] Trong đó, lượng bùn thải giàu chất hữu cơ, nitơ, photpho sử dụng nguồn dinh dưỡng cho trồng Tại Vương quốc Anh, hàng năm có khoảng 18 triệu bùn thải bón cho nơng nghiệp nguồn phân hữu cơ, có khoảng 60% lượng bùn thải Hoa Kỳ bón cho mùa màng [16] Theo tài liệu Hội đồng liên minh châu Âu (1999-2001), có 40% lượng bùn thải nước châu Âu tái sử dụng lại cho nông nghiệp [16] Khi tái sử dụng bùn thải ứng dụng nông nghiệp, nhiều nhà khoa học lo ngại đến số yếu tố tồn bùn thải gây tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường sức khỏe cộng đồng Qua nhiều nghiên cứu, phần lớn nhà khoa học lĩnh vực cho rằng, rủi ro đưa bùn thải ứng dụng nông nghiệp không đáng kể Tuy nhiên, cần phải có nghiên cứu phân tích tiêu kim loại nặng (Zn, Cu, Ni, Cr, Pb) giá trị pH đạt yêu cầu trước đưa vào sử dụng [5, 6, 7] Nghiên cứu Quebec (Canada) số tác giả [5, 6] cho thấy, bùn tạo từ trình xử lý nước thải sinh họat nước thải cơng nghiệp trì phát triển nhiều dòng vi khuẩn cố định đạm khác bùn thải có thành phần dinh dưỡng yếu tố phát triến cho loài vi khuẩn cố định đạm C, N, P, Ni, Cu, Zn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu Giống Rhizobium từ nốt sần đậu xanh (ở Thủ Dầu Một, Bình Dương) kí hiệu RH1, đậu phộng (ở quận 9, Hồ Chí Minh), kí hiệu RH2, đậu đũa (ở Thủ Dầu Một, Bình Dương), kí hiệu RH3, đậu đen (ở Bảo lộc), kí hiệu RH4 Chúng tơi phân lập bảo quản Viện Sinh học nhiệt đới, phòng Cơng nghệ biến đổi sinh học môi trường YMA; giống vi khuẩn Azotobacter từ Viện Kỹ thuật Nông nghiệp Thái Lan cung cấp, bảo quản Viện Sinh học nhiệt đới, phòng Cơng nghệ 137 Kieu Thanh Vo Thi, Anh Hong Le Thi, Huy Huan Phung biến đổi sinh học môi trường LG; giống đậu xanh, đậu đen đậu phộng cung cấp từ Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam; than bùn mua từ sở Hiệp Phát đường Lê Bá Hương, Ấp 1, Lê Minh Xuân, Hồ Chí Minh; bùn thải cung cấp từ nhà máy bia Việt Nam Phương pháp Các phương pháp thực hiện: phương pháp tuyển chọn khả cộng sinh chủng với chủ “phương pháp cầu giấy” [17]; phương pháp (8038) so màu với thuốc thử Nessler - máy so màu DR/2400 để xác định khả cố định đạm vi khuẩn Azotobacter; phương pháp xử lý than bùn bùn thải làm chất mang; phương pháp đếm khuẩn lạc; phương pháp nhiễm lên kiểm tra số lượng Rhizobium Phương pháp tạo chế phẩm Bước 1: Bốn chủng Rhizobium đánh giá tuyển chọn có hiệu lực cộng sinh cho lọai đậu chủng Azotobacter đưa vào lên men nhân nhanh sinh khối điều kiện nhiệt độ phòng, sau 48 đạt mật độ vi khuẩn 109 tế bào/ml dịch lên men Bước 2: Chuẩn bị kg than bùn bùn thải tỷ lệ 1:3, pH = 6,8, có độ ẩm chế phẩm đạt 45%, vào bao polypropylene (22  32 cm) Đóng gói hấp khử trùng lần 121oC, 30 phút, để qua 48 sau hấp khử trùng lần 121oC, 15 phút để diệt bào tử sót lại Bước 3: Nhiễm 400 ml dịch lên men vào bao polypropylene chuẩn bị bước Sau tuần, thu chế phẩm vi sinh (gồm loại cho chủng) KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Thành phần dinh dưỡng bùn lắng Thành phần dinh dưỡng bùn lắng bao gồm thành phần photpho, nitơ, kali, mùn yếu tố quan trọng để đánh giá khả tận dụng bùn lắng làm phân bón hữu nơng nghiệp Chúng xem xét số tiêu chuẩn: sử dụng bùn lắng làm phân bón hữu thành phần chất dinh dưỡng cần đạt tổng N: 0,3-0,8%; tổng P: 0,1-0,2%; tổng K: 0,2-0,3%; CaO: 0,4-1,8%; C/N: 20-25% Bảng Thành phần dinh dưỡng bùn thải chọn làm thí nghiệm so với thành phần dinh dưỡng bùn thải sử dụng làm phân bón trồng Bùn thải Than bùn chọn làm thí nghiệm Thành phần dinh dưỡng bùn thải sử dụng làm phân bón Tổng N (%) Tổng P (%) Tổng K (%) pHKCl Bùn Thải 1,86 7,17 0,108 6,0-7,5 Than Bùn Nghèo dinh dưỡng Trung bình dinh dưỡng Khá dinh dưỡng 0,6 0,2 < 0,01 2,8 0,08 < 0,06 < 1-2 0,09-0,15 0,06-1 2-4 > 0,3 > 0,2 >8 Dựa vào thành phần dinh dưỡng phân tích bùn thải bảng so với thành phần dinh dưỡng bùn thải sử dụng làm phân bón (Trung tâm nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Khuyến nơng), chúng tơi có nhận xét sau: hàm lượng Nitơ (N) bùn thải 1,86%; hàm lượng photpho (P) bùn thải 7,17% so với thành phần dinh dưỡng bùn thải sử dụng 138 Mùn làm phân bón tương ứng > 0,3%; > 0,2%, vậy, kết luận bùn thải thuộc vào loại giàu dinh dưỡng đạt chất lượng dinh dưỡng để dùng làm phân bón hữu Hàm lượng kali (K) bùn thải 0,108%, so với thành phần dinh dưỡng bùn thải sử dụng làm phân bón cần phải đạt từ 0,2-0,3%, có nghĩa khơng đạt chất lượng hàm lượng K TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 137-144 Ngồi ra, bùn thải có chất nhiểm vi lượng chất thông thường nồng độ nhỏ (ppm), nhiên, chúng lại gây ảnh hưởng đáng kể chúng chất khó phân hủy sinh học, có độc tính cao, có khả tích lũy (bioaccumulation) khếch đại (biomagnification) theo chuỗi thức ăn sinh học, số chất có khả gây ung thư biến đổi gen Bảng Hàm lượng kim loại nặng bùn thài từ nhà máy bia Việt Nam (mg/kg hay ppm) Chỉ tiêu phân tích Zn Cu Ni Cr Pb Co Fe Mn Cd Hg Hàm lượng kim loại nặng bùn thài từ nhà máy Bia Việt Nam (Kết kiểm nghiệm - mã số 242/AS Cetnarm - Trường đại học Nông lâm Hồ Chí Minh) Hàm lượng (mg/kg) 856,89 89,60 43,20 200,46 8,88 2,99 2800 93,55 Phương pháp ACIAR ASS 019-2007 ACIAR ASS 007-2007 ACIAR ASS 014-2007 ACIAR ASS 006-2007 ACIAR ASS 015-2007 ACIAR ASS 005-2007 AOAC 990.08-2000 ACIAR ASS 012-2007 Sau phân tích mẫu bùn thải (bảng 2) với hàm lượng Cu, Zn, Ni Pb 89,6 mg/kg, 856,98 mg/kg, 43,2 mg/kg, 8,88 mg/kg so với hàm lượng Cu, Zn, Ni Pb bùn trạm xử lý nước thải dùng làm phân bón nông nghiệp (bảng 2) 704 mg/kg, 2550 mg/kg, 58 mg/kg, 492 mg/kg Như vậy, mẫu bùn thải đạt hàm lượng KLN cho phép để làm phân bón hàm lượng KLN vi lượng cần thiết cho trồng Hàm lượng Cu cần thiết cho trình tổng hợp leghemoglobin, thiếu đồng, Đậu thường tạo nốt sần nhỏ bé nằm rãi rác khắp rễ Hàm lượng Co đạt 2,99 mg/l, Co có tác dụng đáng kể việc nâng cao sản lượng nâng cao hoạt động cố định nitơ Đậu Fe đạt 2800 mg/l Fe, Co, Cu có tác dụng chất trung gian vận chuyển điện tử q trình oxy hóa khử có enzyme xúc tác Mn đạt 93,55 mg/kg coi nguyên tố vi lượng cần thiết vi khuẩn nốt sần [10] Hàm lượng Cr mẫu bùn phân tích 200,46 mg/kg cao so với hàm lượng Cr (bảng 2) 176 mg/kg Hàm lượng kim loại nặng bùn trạm xử lý nước thải dùng làm phân bón nơng nghiệp [16] Hàm lượng (mg/kg 2550 704 58 176 492 12 Khảo sát số lượng tế bào vi sinh cố định đạm sau tuần ủ chất mang có độ mịn = 10-40 µm theo tỷ lệ phối trộn với lượng giống 40 ml/100 g chế phẩm có độ ẩm 45%, nhiệt độ phòng, chúng tơi thu được kết hình Bằng phương pháp xử lý thống kê phân tích phương sai mẫu ANOVA, mức ý nghĩa 0,05, chưa thấy khác biệt số lượng vi sinh nuôi cấy than bùn bùn thải với tỷ lệ khác Tuy nhiên, kết chứng tỏ sử dụng bùn thải từ công ty bia Việt Nam làm phân bón sinh học Dựa vào kết hình 1, chúng tơi chọn tỷ lệ than bùn (TB) bùn thải (BT) 1:3, có hiệu kinh tế giảm thiểu ô nhiễm môi trường So với chế phẩm vi sinh thương mại sử dụng kỷ trước mà chúng góp phần gia tăng sức sản xuất cánh đồng, số lượng tế bào vi khuẩn sản phẩm nghiên cứu đạt tiêu chuẩn phân bón Việt Nam, Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn (2001) [3] Một chế phẩm vi sinh tốt phải chuẩn Khảo sát tỷ lệ chất mang 139 Kieu Thanh Vo Thi, Anh Hong Le Thi, Huy Huan Phung bị với giống Rhizobium lựa chọn cho hiệu cố định nitơ cao điều kiện đất trồng, với khác lớn chủ, mà có tính đặc trưng cao để cạnh tranh cho hình thành nốt sần kích thích thích ứng chủ Giống Rhizobium phải sống sót thành phần chế phẩm, trì thuộc tính suốt thời gian bảo quản Chúng chịu yếu tố gây sốc môi trường acid, sấy khô, nhiệt độ cao thuốc trừ sâu hóa học Nhưng yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng số lượng Rhizobium sống sót cao khơng bị nhiễm bẩn [14] Hình Ảnh hưởng chất mang lên sinh trưởng vi sinh vật chế phẩm Ở nước Ôxtrâylia, Netherland, Rwanda Thái Lan quy định tiêu chuẩn tế bào Rhizobium/1 g sản phẩm vi sinh thay đổi khoảng × 107 - × 109 [6] Ở Canada, tiêu chuẩn thiết lập dựa số tế bào Rhizobium tối thiểu bám hạt: 103 tế bào Rhizobium/hạt nhỏ (cỏ ba linh lăng), 104 hạt trung bình (mungbean, pieonpea, sainfoin) 105 hạt lớn (đậu nành, đậu Hà Lan, bean) Tuy nhiên, tiêu chuẩn đề nghị tồn số lượng vi khuẩn 105 hạt lớn tăng 106 [14] sản lượng đậu nành tăng với số lượng Rhizobium Pháp xác định tiêu chuẩn tối thiểu tế bào Rhizobium 106/hạt đậu nành [9], vì, có phần nhỏ chế phẩm vi sinh ứng dụng kết hợp với hạt sau canh tác Tuy nhiên, khơng có qui định Hoa Kỳ vương quốc Anh, chất lượng sản phẩm tỷ lệ ứng dụng phụ thuộc vào 140 khuyến cáo nhà sản xuất [8] Để đáp ứng tiêu chuẩn cho sản phẩm nhiễm hạt, số lượng Rhizobium yêu cầu chế phẩm vi sinh dạng lỏng dạng rắn phụ thuộc vào loại đậu chủ (kích cở hạt) tỷ lệ ứng dụng sản phẩm khuyến cáo từ nhà sản xuất Ví dụ, chế phẩm vi sinh bán Canada vào năm 1997 (CFIA, 1997); số lượng Rhizobium tối thiểu yêu cầu để phân loại sản phẩm đạt yêu cầu thay đổi từ × 106 đến 1,3 × 109 tế bào Rhizobium/1 g ml sản phẩm [5] Khảo sát tỷ lệ giống Chúng khảo sát tỷ lệ giống chất mang than bùn bùn thải tỷ lệ 1:3, pH = 6,8, độ ẩm 45%, với tỷ lệ giống cấy vào 100 g chất mang sau: mẫu 1: 20 ml giống; mẫu 2: 30 ml giống; mẫu 3: 40 ml giống; mẫu 4: 50 ml giống TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 137-144 Kết biểu diễn dạng đồ thị (hình 2) để so sánh số lượng tế bào gram chất mang, nhận thấy, mẫu với lượng giống cấy vào 40 ml/100 g chất mang có độ ẩm 45% cho số lượng tế bào cao > 109 tế bào/g chất mang tương đương với mẫu mẫu mà nhiễm lượng giống cao 50 ml/100 g chất mang, kết phù hợp với công bố nhà sản xuất phân bón vi sinh Thái Lan [15] Do đó, chọn số lượng giống 40 ml/100 g chất mang để sản xuất chế phẩm vi sinh Hình Ảnh hưởng tỷ lệ giống lên số lượng vi sinh vật chế phẩm Kết đánh giá hiệu lực cộng sinh chế phẩm họ Đậu Để kiểm tra khả cộng sinh chế phẩm Rhizobium, chúng tơi sử dụng phương pháp tính ước lượng số Rhizobium cách nhiễm lên Với n = 2, s = 10, độ pha loãng tối thiểu 10-1 Ghi nhận số có nốt sần phần thực nghiệm (+), số khơng có nốt sần (-) thu kết bảng 3, hình [17] Bảng Số lượng vi khuẩn thu nhiễm chế phẩm lên đậu Đối chứng Đậu xanh Đậu phộng Đậu đũa RH1 5,8 × 107 0 RH2 1,7 × 101 5,8 × 107 RH3 0 5,8 × 107 RH4 0 0 Nhiễm lên mọc tốt Sau tuần kiểm tra lượng nốt sần cây, thu kết sau: dùng để đối chứng khơng có nốt sần; chủng vi khuẩn RH1 phân lập từ đậu xanh tạo nốt sần cho đậu xanh; chủng vi khuẩn RH2 Đậu đen 1,7 × 101 1,7 × 101 phân lập từ đậu phộng tạo nốt sần cho đậu phộng, đậu xanh đậu đen; chủng RH3 phân lập từ đậu đũa tạo nốt sần cho đậu đũa; chủng RH4 phân lập từ đậu đen tạo nốt sần cho đậu đen 139 Kieu Thanh Vo Thi, Anh Hong Le Thi, Huy Huan Phung Hình Cây nhiểm chế phẩm vi sinh cố định đạm cộng sinh Hình Nốt sần rễ sau tuần nhiễm chủng vi khuẩn Kết phù hợp với nghiên cứu trước loại vi khuẩn xâm nhiễm lên nhóm định họ Đậu Thí dụ: nhà khoa học Việt Nam cho biết, vi khuẩn nốt sần điền hoa vàng (S cannabana) tạo nốt sần điền hạt tròn (S paludosa) ngược lại, đó, khơng có khả tạo nốt sần lên loại đậu khác (đậu xanh, đậu đũa, đậu phộng, đậu nành ) [11] KẾT LUẬN Cũng có trường hợp vi khuẩn nốt sần xâm nhập vào loại đậu không đặc hiệu chúng Khi đó, chúng tạo nốt sần cố định nitơ yếu [11] Có tác giả cho rằng, nhờ đặc điểm mà vi khuẩn nốt sần tồn lâu dài vùng đất khơng có mặt loại đậu đặc hiệu chúng Nhân tố định tính chun hóa vi khuẩn nốt sần tồn ADN chúng Có thể dùng nhiều tác nhân lý, hóa sinh học để làm thay đổi tính chuyên hóa [11] Các chủng Rhizobium sp.: RH1, RH2, RH3, RH4 Azotobacter sp sau tuần ủ chất mang có tỷ lệ phối trộn bùn thải: than bùn 3:1, có độ ẩm 45%, pH = 7, nhiệt độ phòng, với lượng giống 40 ml/100 g số lượng tế bào đạt 2,37 × 109 kl/g, 2,9 × 109 kl/g, 3,65 × 109 kl/g, 2,77 × 109 kl/g, 6,18 × 109 kl/g đạt tiêu chuẩn phân bón Việt Nam - Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn 142 Bùn thải từ trình xử lý nước thải nhà máy bia Việt Nam có thành phần chất: nito tổng 1,86%, photpho tổng 7,17%, kali 0,108%, Zn 856,89 mg/kg, Cu 89,60 mg/kg, Ni 43,20 mg/kg, Pb 8,88 mg/kg, Mn 93,55 mg/kg, Co 2,99 mg/kg, Fe 2800 mg/kg, Cr 200,46 mg/kg, tận dụng vật liệu thô làm phân vi sinh cố định đạm TÀI LIỆU THAM KHẢO TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 137-144 Anne Willems, 2007 The Taxonomy of Rhizobia: an overview, first international meeting on Microbiat Phosphate solubization Springer: 3-14 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Cục Trồng trọt - Trung tâm Khuyến nông quốc gia, 2007 Các văn quản lý nhà nước phân bón Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2001 Tuyển tập tiêu chuẩn Việt Nam, tập Trung tâm Thông tin Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp Công nghệ thực phẩm, 1991 Hội thảo sản xuất sử dụng phân sinh-hóa từ than bùn, lần thứ nhất, Hồ Chí Minh Ben Rebah F., Tyagi R D., Prevost D., Rao Y Surampalli, 2002 Wastewater Sludge as a New Medium for Rhizobial Growth, Water Qual Res J Canada Ben Rebah F., Prevost D., Tyagi R D., 2001 Wastewater sludge as a substrate for growth and carrier for rhizobia: the effect of storage conditions on survival of Sinorhizobium meliloti Bioresource Technology, 83: 145-151 Ben Rebah F., Prevost D., Yezza A., Tyagi R D., 2007 Agro-industrial waste materials and wastewater sludge for rhizobial inoculant production, Bioresource Technology, 98 Brockwell J., 2004 Abundant, cheap nitrogen for Autralian farmers: a history of Australian Nodulation and Nitrogen Fixation Conferences, Soil Biology& Biochemistry Catroux G., 1991 Inoculant standards and controls in France quality 10 Nguyễn Lân Dũng, 1984 Vi sinh vật đất chuyển hóa hợp chất cacbon, nitơ Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 11 Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty, 1980 Vi sinh vật học, tập Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 12 Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, Bùi Thị Ngọc Dung, Lê Đức, Trần Khắc Hiệp, Cái Văn Thanh, 2000 Phương pháp phân tích đất-nước-phân bón-cây trồng Nxb Giáo Dục, Hà Nội 13 Lupwayi N Z., Olsen P E., Keyser H H., Collins M M., Singleton P W., Rice H J., 2000 Inoculant quality and its evaluation Field Crops Res., 65: 259-270 14 Olsen P E., Rice W A., Bordeleau L M., Biederbeck V O., 1994 Analysis and regulation of legum inoculants in Canada: the needs for an increase in standards Plant Soil, 161: 127-134 15 Technical training on biofertilizer inoculant production, 2004 A cooperative Training program by The Inwent - Capacity Buiding international, Germany and InwentRegional ASEAN office, Makati city, The Philippines and Institute of Agricultural Technology, Suranaree University of Technology, Nakhon Rachasima, Thailand 16 Báo cáo tổng hợp, 2000 Nghiên cứu biện pháp bảo vệ môi trường hoạt động nạo vét, vận chuyển đổ bùn lắng kênh rạch Hồ Chí Minh, viện Mơi trường Tài nguyên, đại học quốc gia Hồ Chí Minh 17 Vincent J M., 1970 A Manual for the Practical Study of the Root-Nodule Bacteria, International Biologycal Programme Handbook No.15 143 Kieu Thanh Vo Thi, Anh Hong Le Thi, Huy Huan Phung A STUDY ON N-FIXING BIOFERTILIZER PRODUCTION WITH DRY SLUDGE FROM WASTEWATER TREATMENT PROCESSES OF VIETNAM BREWERY LIMITED Kieu Thanh Vo Thi, Anh Hong Le Thi, Huy Huan Phung Institute of Tropical Biology, VAST SUMMARY The wastewater treatment processes of Vietnam Brewery Limited (VBL) generated about ton/day dry sludge which it contains 1.86% total Nitrogen, 7.17% total phosphor, 0.108% Kali, 856.89 mg kg-1 Zn, 89.60 mg kg-1 Cu, 43.20 mg kg-1 Ni, 8.88 mg kg-1 Pb, 93.55 mg kg-1 Mn, 2.99 mg kg-1 Co, 2,800 mg kg-1 Fe, 200.46 mg kg-1 Cr This dry sludge can be used as a raw material to produce N-fixing biofertilizer is considered as a new alternative for recycling Bacterial species: Rhizobium sp.: RH1, RH2, RH3, RH4 and Azotobacter sp had been inoculated with the mixture of dry sludge and peat (3:1), Ao = 45%, pH = 7, room temperature, 40 ml/100g broth culture The results showed that the cell count reached 2.37 × 109 cfu g-1, 2.9 × 109 cfu g-1, 3.65 × 109 cfu g-1, 2.77 × 109 cfu g-1, 6.18 × 109 cfu g-1, respectively The quantity of cells per gram of inoculants in this experiment was lower in dry sludges than in peat based carrier These new practices contribute in reducing the pollution load Consequently, this can decrease the cost of sludge disposal and the cost of N-fixing biofertilizer production Keywords: Dry sludge, carrier, N-fixing, sludge disposal, biofertilizer Ngày nhận bài: 21-6-2012 144 ... 109 kl/g, 6,18 × 109 kl/g đạt tiêu chuẩn phân bón Vi t Nam - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 142 Bùn thải từ trình xử lý nước thải nhà máy bia Vi t Nam có thành phần chất: nito tổng 1,86%,... phân tích phương sai mẫu ANOVA, mức ý nghĩa 0,05, chưa thấy khác biệt số lượng vi sinh nuôi cấy than bùn bùn thải với tỷ lệ khác Tuy nhiên, kết chứng tỏ sử dụng bùn thải từ cơng ty bia Vi t Nam. .. công bố nhà sản xuất phân bón vi sinh Thái Lan [15] Do đó, chúng tơi chọn số lượng giống 40 ml/100 g chất mang để sản xuất chế phẩm vi sinh Hình Ảnh hưởng tỷ lệ giống lên số lượng vi sinh vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sản xuất phân vi sinh cố định đạm từ bùn thải nhà máy bia Việt Nam, Nghiên cứu sản xuất phân vi sinh cố định đạm từ bùn thải nhà máy bia Việt Nam

Từ khóa liên quan