Ke hoach xay dung he thong QTTT

57 29 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:06

Nội dung 1.Thảo luận tình Phương pháp luận Quản trị tri thức - Định nghĩa - Quy trình chuyển hóa tri thức - Cơng cụ quản lý tri thức Cách thức tiến hành - Phân chia giai đoạn - Các bước tiến hành BC1: Xây dựng mơi trường chuyển hóa tri thức BC2: Xây dựng chất xúc tác chuyển hóa tri thức BC3: Xây dựng hoạt động thúc đẩy chuyển hóa tri thức ( năm ) THẢO LUẬN Case study – thảo luận nhóm • Tình 01: Bạn lãnh đạo cơng ty, Trưởng phòng kinh doanh cơng ty bạn nghỉ việc đột ngột nghỉ việc chuyển sang làm cho công ty khác Sản phẩm công ty sản phẩm kĩ thuật, nên việc kinh doanh sản phẩm đòi hỏi nhiều hiểu biết, quy trình hướng dẫn Trưởng phòng kinh doanh người nắm tồn thơng tin khách hàng trình làm việc khách hàng tiềm Câu hỏi thảo luận: - Trong trường hợp có rủi ro, khó khăn, vấn đề phát sinh? - Với vị trí lãnh đạo, bạn làm để hạn chế rủi ro, khó khăn gặp phải việc tương tự lại sảy sau? Case study – thảo luận nhóm • Tình 02: Các phận cơng ty bạn làm việc địa điểm cách xa Và cấp quản lý trực tiếp phận thường công tác xa Trong chất công việc lại thường xuyên phải có phối hợp, trao đổi phận với cấp quản lý thường xun phải nắm bắt tình hình cơng việc để có đạo kịp thời Câu hỏi thảo luận: - Để đáp ứng nhu cầu trao đổi, phối hợp cập nhật thông tin phận khác nhau, người nơi khác đó, bạn làm nào? Case study – thảo luận nhóm • Tình 03: Cơng ty bạn cơng ty tư vấn luật, có nhiều văn bản, tài liệu pháp lí cần chia sẻ công ty, tài liệu lại thường có phiên khác cần lưu giữ để đối chiếu, so sánh Bên cạnh thơng tin làm việc với khách hàng cần chia sẻ nội nhóm làm việc, không tiết lộ cho người thuộc nhóm khác Câu hỏi thảo luận: - Bạn chọn giải pháp để lưu trữ, chia sẻ thơng tin, tài liệu tình đó? Case study – thảo luận nhóm • Tình 04: Các phận công ty bạn làm việc địa điểm cách xa Và cấp quản lý trực tiếp phận thường công tác xa Trong chất công việc lại thường xuyên phải có phối hợp, trao đổi phận với cấp quản lý thường xuyên phải nắm bắt tình hình cơng việc để có đạo kịp thời Câu hỏi thảo luận: - Để đáp ứng nhu cầu trao đổi, phối hợp cập nhật thông tin phận khác nhau, người nơi khác đó, bạn làm nào? Case study – thảo luận nhóm • Tình 05: Bạn lãnh đạo công ty bạn muốn cơng ty tồn 50 năm Câu hỏi thảo luận: - Bạn làm nào? Case study – thảo luận nhóm  Hướng dẫn thực  Chia làm 05 nhóm thảo luận 05 tình  Thảo luận xong, nhóm cử người trình bày kết nhóm PHƯƠNG PHÁP LUẬN Xây dựng hệ thống quản trị tri thức xây dựng môi trường tự ý thức nâng cao lực Làm để lương tăng gấp đôi ?  Cho họ mơi trường người có lương tăng gấp đơi CHÍNH SÁCH THỬ NGHIỆM Ý TƯỞNG MỚI HỒN THIỆN QUY TRÌNH ISO CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ - Đảm bảo hỗ trợ tài cho cộng đồng ảo CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG - Đưa lực sở thích chia sẻ kiến thức vào yêu cầu tuyển dụng CHÍNH SÁCH ĐÁNH GIÁ - Đưa kết chia sẻ kiến thức vào đánh giá hàng năm CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO NHỮNG NGƯỜI LEAD CÁC NHÓM CHIA SẺ BC3: Xây dựng hoạt động thúc đẩy chuyển hóa tri thức ( năm ) LÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ KỸ NĂNG CHIA SẺ VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIA SẺ Dự án đào tạo thủ lĩnh tiềm • Mục đích: – Xây dựng thương hiệu nhân CMC – Xây dựng nguồn tuyển dụng – Xây dựng hoạt động cho team giảng viên nội • Thời gian : năm • Ý tưởng triển khai sơ lược – Xây dựng kế hoạch – Triển khai trước mắt Hà Nội – Thành lập câu lạc thủ lĩnh tiền • Chi phi dự trù: 70 triệu VND Dự án đào tạo lãnh đạo nòng cốt • Mục đích: – Tạo giá trị tăng thêm cho lãnh đạo – Quảng bá thương hiệu nhân CMC – Tăng cường chất lượng quản lý cho lãnh đạo • Thời gian: 1năm • Ý tưởng triển khai sơ lược – Thành lập câu lạc lãnh đạo - Offline hộ thảo chia sẻ kiến thức – Hội thảo trao đổi gặp gỡ yếu nhân, giao lưu khách mời – Tạo môi trường giao lưu cho lãnh đạo cấp trung công ty khác CMC ( mời tham dự…) • Chi phi dự trù: 50 triệu VND Lên kế hoạch xây dựng đào tạo giảng viên nội • Mục đích: – Gây dựng sở cho dự án quản trị tri thức – Tạo chủ động cho trình đạo tạo – Tạo tâm lý tơn trọng cho thành dự án • Thời lượng: 1năm triển khai • Ý tưởng triển khai sơ lược : – – – – Lên kế hoạch dự trù Lên chi phí dự trù Xin định Ban giám đốc Tiến hành, đánh giá tiếp xúc với giảng viên tiềm – Tiến hành hoạt động team theo kế hoạch DỰ ÁN THÀNH LẬP TỜ BÁO NỘ BỘ DỰ ÁN THÀNH LẬP KÊNH RADIO NỘI BỘ Văn hóa hệ thống quy tắc ứng xử văn hóa ngầm định  Muốn xây văn hóa phải xây quy ước loạt hành động trì quy ước Văn hóa ngầm định bao gồm 25% văn hóa ứng xử sếp cao nhất, 30% văn hóa ứng xử lãnh đạo cấp trung, 45% anh em nhân viên Chân thành cảm ơn! ... nhập Nhập tâm Kết hợp Nối kết TT TT ẩn TT ẩn TT TT ẩn TT ẩn TT TT Nguồn: The knowledge creating company, I Nonaka and H Takeuchi CƠ SỞ QUẢN TRỊ TRI THỨC Lãnh đạo Hỗ trợ Cấu trúc – Văn hóa – CS nhân... tập, David Skyrme + Công cụ Kỹ thuật Lưu ý quan trọng  QTTT hướng đến người, không hướng đến công nghệ (Công nghệ yếu tố thúc đẩy)  QTTT trình dài hạn, khơng phải dự án chóng vánh Đó trình... Kiến trúc không gian Thiết kế cấu tổ chức Chính sách lộ trình POKM Cơng cụ văn hóa Các chun gia QTTT Cơng nghệ 15 Nhóm cơng cụ quản lý tri thức Nhóm cơng cụ liên quan nhân tố người : Không gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach xay dung he thong QTTT , Ke hoach xay dung he thong QTTT