Bo nho vi dai

9 37 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:06

Bộ nhớ Vĩ đại Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Bộ nhớ người Bộ nhớ tức thời (bộ nhớ giác quan) Bộ nhớ ngắn hạn (bộ nhớ làm việc) Bộ nhớ dài hạn Bộ nhớ mô tả Bộ nhớ liệu Bộ nhớ kiện Bộ nhớ kỹ Bộ nhớ động tác Bộ nhớ tiến trình Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Bộ nhớ mô tả Rau Nước Bếp ga Hành Mỳ Bột canh Dầu Thịt xay Mỡ 10.Nồi Nấu canh 10điểm Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Bộ nhớ mô tả Rau Bếp ga Hành Mỳ Bột canh Dầu Mỡ Nấu canh 7điểm Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Bộ nhớ mô tả Hành Mỳ Bột canh Dầu Mỡ Nấu canh 5điểm Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Kỹ tung bóng  Mắt nhìn vào đểm bóng đến trán  Tay thuận cầm qủa  Tung thứ bên tay thuận lên điểm cao  Tung bên tay không thuận  Tiếp tục tung thứ bên tay thuận  Hai tay tung Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Bộ nhớ tức thời - nhớ giác quan Bộ nhớ ngắn hạn - nhớ làm việc Bộ nhớ dài hạn Bộ nhớ Mô tả Bộ nhớ Kỹ Bộ nhớ Dữ liệu Bộ nhớ Động tác Bộ nhớ Sự kiện Bộ nhớ Tiến trình Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Nhẩm lại trì Thơng tin từ giác quan Bộ nhớ giác quan Tồn thơng tin bị vòng từ 0,5 đến giây Chú ý Bộ nhớ ngắn hạn Mã hố Gợi nhớ Bộ nhớ dài hạn Thơng tin khơng Một vài thơng nhẩm lại bị tin bị mất sau 15 giây theo thời gian Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Để có kỹ Tại cần kỹ Động tác & thao tác Động tác & hoạt động bổ trợ Luyện xác Ngày ngày liệt PHẢN XẠ CẬN BẢN NĂNG Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao ... canh 10điểm Làm Tâm người Vi t sáng – Nâng Tầm người Vi t cao Bộ nhớ mô tả Rau Bếp ga Hành Mỳ Bột canh Dầu Mỡ Nấu canh 7điểm Làm Tâm người Vi t sáng – Nâng Tầm người Vi t cao Bộ nhớ mô tả Hành... nhớ ngắn hạn (bộ nhớ làm vi c) Bộ nhớ dài hạn Bộ nhớ mô tả Bộ nhớ liệu Bộ nhớ kiện Bộ nhớ kỹ Bộ nhớ động tác Bộ nhớ tiến trình Làm Tâm người Vi t sáng – Nâng Tầm người Vi t cao Bộ nhớ mô tả Rau... tung thứ bên tay thuận  Hai tay tung Làm Tâm người Vi t sáng – Nâng Tầm người Vi t cao Bộ nhớ tức thời - nhớ giác quan Bộ nhớ ngắn hạn - nhớ làm vi c Bộ nhớ dài hạn Bộ nhớ Mô tả Bộ nhớ Kỹ Bộ nhớ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bo nho vi dai , Bo nho vi dai

Từ khóa liên quan