Hệ thống học nhóm Thông đất và Dương xỉ ở Việt Nam theo hệ thống PPG (Pteridophyte Phylogeny Group) I

5 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:03

Theo hệ thống PPG I, nhóm Thông đất và Dương xỉ ở Việt Nam được sắp xếp trong 2 lớp, 3 phân lớp, 14 bộ, 37 họ và 136 chi, trong đó có 6 họ được ghi nhận mới cho Việt Nam, gồm: Cystopteridaceae, Rhachidosaraceae, Diplaziopsidaceae, Didymochlaenaceae, Hypodematiaceae và Nephrolepidaceae. Bên cạnh đó, giới hạn và vị trí của của một số chi và họ theo quan điểm của PPG I tương đối khác so với các nghiên cứu trước đó. Khoa học Tự nhiên Hệ thống học nhóm Thơng đất Dương xỉ Việt Nam theo hệ thống PPG (Pteridophyte Phylogeny Group) I Đỗ Văn Trường* Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Ngày nhận 14/11/2018; ngày chuyển phản biện 19/11/2018; ngày nhận phản biện 17/12/2018; ngày chấp nhận đăng 21/12/2018 Tóm tắt: Theo hệ thống PPG I, nhóm Thông đất Dương xỉ Việt Nam xếp lớp, phân lớp, 14 bộ, 37 họ 136 chi, có họ ghi nhận cho Việt Nam, gồm: Cystopteridaceae, Rhachidosaraceae, Diplaziopsidaceae, Didymochlaenaceae, Hypodematiaceae Nephrolepidaceae Bên cạnh đó, giới hạn vị trí của số chi họ theo quan điểm PPG I tương đối khác so với nghiên cứu trước Từ khóa: Dương xỉ, hệ thống học, Khuyết thực vật, PPG I Chỉ số phân loại: 1.6 Classification of the Lycophytes and ferns of Vietnam following the classification scheme of PPG I Van Truong Do* Vietnam National Museum of Nature, Vietnam Academy of Science and Technology Received 14 November 2018; accepted 21 December 2018 Abstract: According to the PPG (Pteridophyte Phylogeny Group) I, totally there are classes, subclasses, 14 orders, 37 families, and 136 genera of the lycophytes and ferns in Vietnam, of which the six following families were newly recorded: Cystopteridaceae, Rhachidosaraceae, Diplaziopsidaceae, Didymochlaenaceae, Hypodematiaceae, and Nephrolepidaceae Furthermore, the delimitation and location of some families and genera of the lycophytes and ferns in Vietnam according to the classification scheme of PPG I were rather different from the previous studies Keywords: classification, Fern, Lycophytes, PPG I Classification number: 1.6 * Đặt vấn đề Ở nước ta, phần lớn tài liệu nghiên cứu hệ thống học phân loại thực vật biên soạn từ đầu kỷ trước, khối lượng vị trí họ thừa nhận xếp theo hệ thống Bentham & Hooker (1862-1883) [1], Takhtajan (1973) [2], Cronquist (1981) [3], Brummitt (1992) [4] sở hình thái học khơng phản ánh đầy đủ mối quan hệ nguồn gốc phát sinh lồi Kể từ kỹ thuật PCR hình thành phát triển, góp phần quan trọng nghiên cứu mối quan hệ phát sinh loài tiến hóa sinh vật, đồng thời sở quan trọng để hình thành phát triển hệ thống phân loại đại Trong đó, APG (Angiosperm Phylogeny Group) [5-8], ứng dụng rộng rãi nghiên cứu đào tạo trường đại học, viện nghiên cứu Theo quan điểm hình thái học truyền thống, nhóm thực vật bậc cao có mạch chia thành nhóm: nhóm Khuyết thực vật hay gọi nhóm thực vật bậc cao sinh sản bào tử bao gồm ngành: ngành Lá thông (Psilotophyta), ngành Thông đất (Lycopodiophyta), ngành Cỏ tháp bút (Equisetophyta) ngành Dương xỉ (Polypodiophyta); nhóm thực vật có hạt (Spermatophytes) bao gồm: ngành Hạt kín (Angiospermae) ngành Hạt trần (Gymnospermae) Kết nghiên cứu gần mối quan hệ phát sinh chủng loại thực vật bậc cao có mạch, tác giả chứng minh rằng, ngành Thông đất (Lycopodiophyta) nhóm khởi nguồn cho thực vật bậc cao có mạch, có quan hệ “chị-em” với nhóm Euphyllophytes (Spermatophytes + Monilophytes (gồm Psilotophyta, Equisetophyta, Email: dovantruong_bttn@yahoo.com 61(8) 8.2019 Khoa học Tự nhiên Polypodiophyta)) [9-13] (hình 1) Trong nghiên cứu hay xuất gần đây, danh pháp nhóm Monilophytes thường sử dụng Pteridophytes hay “ferns and fern allies” Hình Sự phân chia nhóm thực vật bậc cao có mạch [13] Trên sở nghiên cứu sinh học phân tử kết hợp với đặc điểm hình thái, Smith cs (2006) [13] đề xuất hệ thống đại nhóm Dương xỉ, tạm gọi PPG (Pteridophyte Phylogeny Group), bao gồm lớp (classes), 11 (orders), 37 họ (families), bước đầu đưa quan điểm vị trí chi họ Tuy nhiên, vị trí mối quan hệ số chi họ chưa rõ ràng Trải qua thập kỷ, kết nghiên cứu sinh học phân tử gần củng cố thêm chứng vị trí mối quan hệ taxa đóng góp quan trọng việc hình thành PPG I [14] Trong hệ thống này, tác giả đề xuất hệ thống đại cho nhóm Khuyết thực vật (ngành Lá thông, ngành Thông đất, ngành Cỏ tháp bút, ngành Dương xỉ), bao gồm: lớp, 14 bộ, 51 họ, 337 chi Như vậy, hệ thống bao quát đại cho ngành Thơng đất nhóm Dương xỉ giới Hệ thống học nhóm Khuyết thực vật Việt Nam phải kể đến cơng trình Phạm Hồng Hộ (1999) [15] Ơng liệt kê 139 chi 33 họ thuộc nhóm Khuyết thực vật, nhiên tác giả không tên hệ thống lựa chọn Trong “Danh lục loài thực vật Việt Nam”, Phan Kế Lộc [16] sử dụng loạt hệ thống khác để xếp nhóm Dương xỉ Việt Nam 143 chi, 34 họ thuộc ngành thực vật, ngành Lá thơng (Psilotophyta) Cỏ tháp bút (Equisetophyta) có họ nhất, ngành Thông đất (Lycopodiophyta) gồm họ, ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) đa dạng với 29 họ Gần nhất, sở hệ thống Smith cs (2006) [13], Phan Kế Lộc (2010) [17] xếp 717 lồi nhóm Dương xỉ Việt Nam vào 135 chi, 28 họ, 11 lớp: Khuyết 61(8) 8.2019 thông (Psilotopsida), Cỏ tháp bút (Equisetopsida), Dương xỉ tòa sen (Marattiopsida) Dương xỉ (Polypodiopsida) Đây cơng trình có tính hệ thống đầy đủ họ thực vật ngành Lá thông, Thông đất, Cỏ tháp bút, Dương xỉ Việt Nam so với nghiên cứu trước [15, 16] Tuy nhiên, tác giả chưa so sánh hay đánh giá khác biệt vị trí giới hạn taxa (họ chi) theo quan điểm hệ thống PPG với nghiên cứu trước [15, 16] Như vậy, ngành Thơng đất nhóm Dương xỉ Việt Nam bước đầu xếp theo hệ thống phân loại, nhiên hệ thống lạc hậu, khơng có cập nhật, hệ thống phân loại truyền thống xây dựng chủ yếu dựa vào đặc điểm hình thái giải phẫu, chưa xét đến mối quan hệ phát sinh chủng loại tiến hóa họ thực vật Do đó, tiếp cận với kết nghiên cứu lựa chọn hệ thống đại, thích hợp để xếp nhóm thực vật Việt Nam cần thiết Trong nghiên cứu này, sử dụng hệ thống PPG I làm sở để xếp taxa nhóm Thơng đất Dương xỉ ghi nhận Việt Nam Kết nghiên cứu góp phần vào việc đánh giá tính đa dạng khu hệ Dương xỉ Việt Nam, tiếp cận với phát triển khoa học giới, đồng thời để nâng cao hiểu biết giới hạn vị trí taxa phục vụ cho việc xếp mẫu tiêu hệ thống phòng tiêu Việt Nam, thuận tiện cho trình nghiên cứu trao đổi mẫu vật với phòng tiêu giới Đối tượng phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Nhóm Khuyết thực vật Việt Nam gồm: ngành Lá thông, ngành Thông đất, ngành Cỏ tháp bút, ngành Dương xỉ Phương pháp nghiên cứu Trên sở kế thừa tài liệu từ nghiên cứu trước hệ thống học nhóm Khuyết thực vật Việt Nam tác giả Phạm Hoàng Hộ (1999) [15], Phan Kế Lộc (2001, 2010) [16, 17], chúng tơi tiến hành phân tích, tổng hợp, so sánh xếp họ chi nhóm Khuyết thực vật Việt Nam theo hệ thống đại PPG I [14] Kết thảo luận Quan điểm giới hạn vị trí taxa thực vật ngành Lá thông, Thông đất, Cỏ tháp bút, Dương xỉ Việt Nam Phạm Hoàng Hộ [15], Phan Kế Lộc [16], tương đối đồng nhất, có số điểm khác biệt giới hạn số họ quan điểm (bảng 1) Vị trí giới hạn chi họ thực vật ngành Lá thông, Cỏ tháp bút, Dương xỉ Việt Nam theo quan điểm trước [15, 16] có nhiều khác biệt so với quan điểm Phan Kế Lộc Khoa học Tự nhiên [17] tác giả dựa hệ thống đại PPG Smith cs [13] Tuy nhiên, ngành Thông đất chưa đề cập đến nghiên cứu Phan Kế Lộc [17] (bảng 1) So sánh họ chi thực vật ngành Lá thông, Thông đất, Cỏ tháp bút, Dương xỉ Việt Nam theo quan điểm Phạm Hoàng Hộ [15], Phan Kế Lộc [16, 17] với hệ thống PPG I [14] cho thấy, nhóm thực vật Việt Nam xếp lớp, phân lớp, 14 bộ, 37 họ 136 chi (bảng 1, biểu đồ 1) Bảng Sắp xếp họ chi thực vật ngành Thơng đất nhóm Dương xỉ Việt Nam theo hệ thống PPG I [15] Hệ thống PPG I Hệ thống chi thực vật Việt Nam theo PPG I Hệ thống chi thực vật theo quan điểm khác Phạm Hoàng Hộ Phan Kế Lộc Phan Kế Lộc (1999) (2001) (2010) LYCOPODIOPSIDA A Bộ Lycopodiales Họ Lycopodiaceae Phân họ Lycopodielloideae Lycopodiella Lycopodiella Không đề cập đến Phân họ Lycopodioideae Lycopodium Lycopodium Lycopodium Không đề cập đến Phân họ Huperzioideae Huperzia Huperzia Huperzia Không đề cập đến Isoetes Isoetes Isoetes Không đề cập đến Selaginella Selaginella Selaginella Không đề cập đến Equisetum Equisetum Equisetum Equisetum Psilotum Psilotum Psilotum Psilotum B Bộ Isoetales Họ Isoetaceae C Bộ Selaginellales Họ Selaginellaceae POLYPODIOPSIDA Phân lớp Equisetidae D Bộ Equisetales Họ Equisetaceae Phân lớp Ophioglossidae E Bộ Psilotales Họ Psilotaceae F Bộ Ophioglossales Họ Ophioglossaceae Biểu đồ Số lượng họ chi nhóm Khuyết thực vật Việt Nam theo quan điểm khác Giới hạn vị trí taxa theo quan điểm PPG I tương đồng với quan điểm Phan Kế Lộc [17], vị trí số taxa có thay đổi như: chi Acystopteris trước thuộc họ Woodsiaceae chuyển sang họ Cystopteridaceae; chi Rhachidosorus (Woodsiaceae) chuyển sang họ Rhachidosoraceae; chi Diplaziopsis (Woodsiaceae) chuyển sang họ Diplaziopsidaceae; chi Athyrium, Deparia, Diplazium (Woodsiaceae) chuyển sang họ Athyriaceae; chi Didymochlaena (Dryopteridaceae) chuyển sang họ Didymochlaenaceae; chi Hypodematium (Dryopteridaceae Woodsiaceae), Leucostegia (Dryopteridaceae Davalliaceae) chuyển sang họ Hypodematiaceae; chi Nephrolepis (Lomariopsidaceae Oleandraceae Davalliaceae) chuyển sang họ Nephrolepidaceae; giới hạn số chi phân họ Thelypteridoideae (Thelypteridaceae), phân họ Dryopteridoideae (Dryopteridaceae), phân họ Microsoroideae (Polypodiaceae) có thay đổi so với quan điểm Phan Kế Lộc [17] (bảng 1) Bên cạnh đó, theo quan điểm PPG I, số lượng họ thực vật nhóm Thơng đất Dương xỉ Việt Nam nhiều so với số họ thực vật thống kê nghiên cứu trước [15-17], họ ghi nhận cho khu hệ thực vật Việt Nam, gồm: Cystopteridaceae, Rhachidosaraceae, Diplaziopsidaceae, Didymochlaenaceae, Hypodematiaceae, Nephrolepidaceae (bảng 1, biểu đồ 1) 61(8) 8.2019 Phân họ Helminthostachyoideae Helminthostachys Helminthostachys Helminthostachys Helminthostachys Phân họ Ophioglossoideaa Ophioglossum Ophioglossum Ophioglossum Ophioglossum Phân họ Botrychioideae Botrychium Botrychium Botrychium Botrychium Angiopteris (gồm Archangiopteris) Christensenia Angiopteris Angiopteris (gồm Archangiopteris) Angiopteris Marattia Marattia Marattia Marattia Osmunda Osmunda Osmunda Osmunda Cephalomanes Cephalomanes Cephalomanes Cephalomanes Crepidomanes Crepidomanes Crepidomanes Crepidomanes Trichomanes Trichomanes Trichomanes Trichomanes Vandenboschia Vandenboschia Hymenophyllum Hymenophyllum Hymenophyllum Cheiropleuria Cheiropleuria (Cheiropleuriaceae) Dipteris Cheiropleuria Cheiropleuria (Cheiropleuriaceae) Dipteris Dipteris Phân lớp Marattidae G Bộ Marattiales Họ Marattiaceae Christensenia Phân lớp Polypodiidae H Bộ Osmundales Họ Osmundaceae I Bộ Hymenophyllales Họ Hymenophyllaceae Abrodictyum Phân họ Trichomanoideae Phân họ Hymenophylloideae J Bộ Gleicheniales 10 Họ Dipteridaceae 11 Họ Gleicheniaceae K Bộ Schizaeles 12 Họ Lygodiaceae 13 Họ Schizaeaceae Didymoglossum Dipteris 15 Họ Marsileaceae Didymoglossum Vandenboschia Hymenophyllum Dicranopteris Dicranopteris Dicranopteris Dicranopteris Diplopterygium Diplopterygium Diplopterygium Diplopterygium Gleichenia Gleichenia Gleichenia Gleichenia Lygodium Lygodium (Schizaeaceae) Schizaea Lygodium (Schizaeaceae) Schizaea Salvinia Azolla (Azollaceae) Salvinia Azolla (Azollaceae) Salvinia Salvinia Marsilea Marsilea Marsilea Marsilea Schizaea M Bộ Salviniales 14 Họ Salviniaceae Abrodictyum Azolla Lygodium Schizaea Azolla Khoa học Tự nhiên N Bộ Cyatheales 16 Họ Plagiogyriaceae 17 Họ Cibotiaceae Plagiogyria Cibotium Plagiogyria Cibotium (Thyrsopteridaceae) Plagiogyria Cibotium (Dicksoniaceae) Alsophila 18 Họ Cyatheaceae Cyathea Phân họ Blechnoideae Plagiogyria Cyathea Cyathea 27 Họ Athyriaceae Cyathea 19 Họ Lindsaeaceae Sphenomeris Tapeinidium Lindsaea (Dennstaedtiaceae) Sphenomeris (Dennstaedtiaceae) Tapeinidium (Dennstaedtiaceae) Acrostichum Ceratopteris (Parkeriaceae) Coniogramme (Adiantaceae) Acrostichum Ceratopteris (Parkeriaceae) Coniogramme (Adiantaceae) Onychium (Adiantaceae) Pityrogramma (Adiantaceae) Pteris Onychium (Adiantaceae) Pityrogramma (Adiantaceae) Pteris Syngramma (Adiantaceae) Taenitis (Adiantaceae) Adiantum (Adiantaceae) Antrophyum (Vittariaceae) Vittaria (Vittariaceae) Syngramma (Adiantaceae) Taenitis (Adiantaceae) Adiantum (Adiantaceae) Antrophyum (Vittariaceae) Vittaria (Vittariaceae) Blechnum Brainea Athyrium (Aspleniaceae) Deparia (gồm Lunathyrium) Diplazium (Aspleniaceae) Blechnum Brainea Athyrium (Woodsiaceae) Macrothelypteris Macrothelypteris Macrothelypteris Phegopteris Phegopteris Phegopteris Pseudophegopteris 28 Họ Thelypteridaceae Phân Lindsaeineae Lindsaea (Dennstaedtiaceae) Sphenomeris (Dennstaedtiaceae) Tapeinidium (Dennstaedtiaceae) Deparia Diplazium Sphaeropteris O Bộ Polypodiales Lindsaea Diplazium (Woodsiaceae) Blechnum Brainea Athyrium (Woodsiaceae) Deparia (Woodsiaceae) Diplazium (Woodsiaceae) Cibotium Alsophila Sphaeropteris Blechnum Brainea Athyrium Phân họ Phegopteridoideae Lindsaea Sphenomeris Tapeinidium Phân Pteridineae Pseudophegopteris Pseudophegopteris Pseudophegopteris Ampelopteris Christella Coryphopteris Cyclogramma Ampelopteris Christella Coryphopteris Cyclogramma Ampelopteris Christella Coryphopteris Cyclogramma 20 Họ Pteridaceae Phân họ Parkerioideae Phân họ Cryptogrammoideae Acrostichum Ceratopteris Coniogramme Anogramma Onychium Pityrogramma Phân họ Pteridoideae Pteris Syngramma Taenitis Adiantum Phân họ Vittarioideae Antrophyum Vittaria 21 Họ Dennstaedtiaceae Ceratopteris Cyclosorus Coniogramme Onychium Adiantum Glaphyropteridopsis Metathelypteris Parathelypteris Pneumatopteris Pronephrium Pseudocyclosorus Stegnogramma Pneumatopteris Pronephrium Pseudocyclosorus Stegnogramma Glaphyropteridopsis Metathelypteris Parathelypteris Pneumatopteris Pronephrium Pseudocyclosorus Stegnogramma Antrophyum Thelypteris Thelypteris Thelypteris Trigonospora Trigonospora Trigonospora Didymochlaena Didymochlaena (Dryopteridaceae) Didymochlaena (Dryopteridaceae) Hypodematium (Woodsiaceae) Leucostegia (Davalliaceae) Pteris Syngramma Taenitis Vittaria Aleuritopteris Hemionitis Hemionitis (Adiantaceae) Hemionitis (Adiantaceae) Hemionitis Mildella Mildella (Adiantaceae) Mildella (Adiantaceae) Mildella Notholaena Notholaena (Adiantaceae) Notholaena (Adiantaceae) Notholaena Dennstaedtia Dennstaedtia Dennstaedtia Dennstaedtia Histiopteris Histiopteris Histiopteris Histiopteris Hypolepis Hypolepis Hypolepis Hypolepis Microlepia Microlepia Microlepia Microlepia Monachosorium Monachosorium Monachosorium Monachosorium Pteridium Pteridium Pteridium Pteridium 29 Họ Didymochlaenaceae 23 Họ Rhachidosoraceae 24 Họ Diplaziopsidaceae 25 Họ Aspleniaceae Cystopteris (Aspleniaceae) 30 Họ Hypodematiaceae Phân họ Polybotryoideae Asplenium Asplenium Diplaziopsis (Woodsiaceae) Diplaziopsis (Woodsiaceae) Asplenium Asplenium Hymenoasplenium Elaphoglossum Stenochlaena Stenochlaena Phân họ Woodwardioideae Woodwardi Woodwardi Woodwardi 61(8) 8.2019 Didymochlaena (Dryopteridaceae) Hypodematium (Dryopteridaceae) Leucostegia (Dryopteridaceae) Polystichopsis Bolbitis Bolbitis (Lomariopsidaceae) Elaphoglossum Elaphoglossum (Lomariopsidaceae) Lomagramma Lomagramma (Lomariopsidaceae) Rumohra (Davalliaceae) Teratophyllum (Lomariopsidaceae) Pleocnemia Rumohra Pleocnemia Arachniodes Arachniodes Ctenitis Ctenitis Cyrtomium Cyrtomium Cyrtomium Cyrtomium Acrophorus Phân họ Dryopteridoideae Dryopteris (gồm Acrophorus, Acrorumohra, Dryopsis) Polystichum 10 Pleocnemia Rumohra Rumohra (Davalliaceae) Teratophyllum Teratophyllum (Lomariopsidaceae) Arachniodes Arachniodes (gồm Polystichopsis) Ctenitis Ctenitis Teratophyllum 26 Họ Blechnaceae Stenochlaena Thelypteris (gồm Thelypteris, Metathelypteris, Parathelypteris) Bolbitis (Lomariopsidaceae) Elaphoglossum (Lomariopsidaceae) Lomagramma Phân họ Elaphoglosoideae Hymenoasplenium Phân họ Stenochlaeoideae Leucostegia (Davalliaceae) Polystichopsis Bolbitis Rhachidosorus (Woodsiaceae) Diplaziopsis Leucostegia Cyclosorus (gồm Ampelopteris, Christella, Cyclogramma, Glaphyropteridopsis, Pneumatopteris, Pronephrium, Pseudocyclosorus, Stegnogramma, Trigonospora) 31 Họ Dryopteridaceae Cystopteris (Woodsiaceae) Rhachidosorus Metathelypteris Hypodematium Acystopteris (gồm Cystopteris) Acystopteris Cystopteris Cyclosorus Phân họ Thelypteridoideae Pityrogramma Phân Aspleniineae 22 Họ Cystopteridaceae Cyclosorus Anogramma Aleuritopteris Phân họ Cheilanthoideae Acrostichum Acrorumohra Dryopteris Dryopteris Dryopteris Polystichum Polystichum Polystichum Khoa học Tự nhiên 32 Họ Nephrolepidaceae 33 Họ Lomariopsidaceae 34 Họ Tectariaceae Nephrolepis Cyclopeltis Lomariopsis Arthropteris Pteridrys Tectaria 35 Họ Oleandraceae 36 Họ Davalliaceae Oleandra Davallia 37 Họ Polypodiaceae Phân họ Loxogrammoideae Loxogramme Phân họ Platycerioideae Platycerium Pyrrosia Phân họ Drynarioideae Arthromeris Aglaomorpha Gymnogrammitis Selliguea Goniophlebium Lecanopteris Phân họ Microsoroideae Phân họ Polypodioideae Lemmaphyllum (gồm Caobangia) Lepisorus Leptochilus (gồm Kontumia) Microsorum Neocheiropteris Paragramma Polypodium Acrosorus Calymmodon Cochlidium Phân họ Grammitidoideae Grammitis Prosaptia Scleroglossum Nephrolepis (Davalliaceae) Cyclopeltis (Dryopteridaceae) Lomariopsis Arthropteris (Davalliaceae) Pteridrys (Dryopteridaceae) Tectaria (Dryopteridaceae) Oleandra (Davalliaceae) Davallia (gồm Araiostegia, Davallodes) Loxogramme (Grammitidaceae) Platycerium Pyrrosia Aglaomorpha (gồm Photinopteris) Arthromeris Gymnogrammitis (Davalliaceae) Selliguea Goniophlebium Nephrolepis (Oleandraceae) Cyclopeltis (Dryopteridaceae) Lomariopsis Arthropteris (Oleandraceae) Pteridrys (Dryopteridaceae) Tectaria (Dryopteridaceae) Oleandra Nephrolepis (Lomariopsidaceae) Arthropteris Tác giả trân trọng cảm ơn Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam hỗ trợ kinh phí thực nhiệm vụ khoa học theo chương trình hỗ trợ cán trẻ Pteridrys TÀI LIỆU THAM KHẢO Cyclopeltis Lomariopsis Tectaria Oleandra [1] G Bentham & J.D Hooker (1862-1883), Genera plantarum ad exemplaria imprimis in herbariis kewensibus servata definite, London: L Reeve & Co [2] A Takhtajan (1973), Evolution und Ausbreitung der Blutenpflanzen, Stuttgart Davallia (gồm Araiostegia, Davallodes) Davallia (gồm Araiostegia, Davallodes) Loxogramme Loxogramme [3] A Cronquist (1981), An integrated system of classification of flowering plants, New York: Columbia University Press Platycerium Pyrrosia Platycerium Pyrrosia [4] R.K Brummitt (1992), Vascular Plant Families and Genera, Royal Botanic Gardens, Kew Aglaomorpha Aglaomorpha Arthromeris Gymnogrammitis (Davalliaceae) Selliguea Goniophlebium Lecanopteris Arthromeris [5] Angiosperm Phylogeny Group (AGP) I (1998), "An ordinal classification for the families of flowering plants", Annals of the Missouri Botanical Garden, 85, pp.531-553 Gymnogrammitis Selliguea Goniophlebium Lecanopteris Caobangia Lemmaphyllum Lemmaphyllum Lemmaphyllum Lepisorus Lepisorus Lepisorus Kontumia Leptochilus Leptochilus Leptochilus Microsorum Neocheiropteris Paragramma Polypodium Acrosorus (Grammitidaceae) Calymmodon (Grammitidaceae) Cochlidium (gồm Xiphopteris) Grammitis (Grammitidaceae) Prosaptia (Grammitidaceae) Scleroglossum (Grammitidaceae) Microsorum Neocheiropteris Paragramma Polypodium Acrosorus (Grammitidaceae) Calymmodon (Grammitidaceae) Cochlidium (gồm Xiphopteris) Grammitis (Grammitidaceae) Prosaptia (Grammitidaceae) Scleroglossum (Grammitidaceae) Microsorum Neocheiropteris Paragramma Polypodium Acrosorus Calymmodon Cochlidium Grammitis Prosaptia Scleroglossum *Tên latin họ thực vật in đậm PPG I họ ghi nhận cho Việt Nam; họ ngoặc đơn chứa đựng chi tương ứng theo quan điểm trước Kết luận Dựa hệ thống PPG I, nhóm Thơng đất Dương xỉ Việt Nam xếp lớp, phân lớp, 14 bộ, 37 họ 136 chi Theo quan điểm này, số lượng họ thực vật nhiều so với nghiên cứu trước đó, họ ghi nhận cho Việt Nam, gồm: Cystopteridaceae, Rhachidosaraceae, Diplaziopsidaceae, Didymochlaenaceae, Hypodematiaceae, Nephrolepidaceae Bên cạnh đó, giới hạn vị trí của số chi họ theo quan điểm PPG I tương đối khác so với quan điểm Phạm Hoàng Hộ (1999), Phan Kế Lộc (2001, 2010) Sử dụng hệ thống PPG I cho việc xếp mẫu phòng tiêu thực vật Việt Nam theo trình tự sau: mẫu tiêu xếp theo chi, chi đặt họ tương ứng họ xếp theo alphabet (A-Z) 61(8) 8.2019 LỜI CẢM ƠN [6] Angiosperm Phylogeny Group (AGP) II (2003), "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of fowering plants: APG II", Botanical Journal of the Linnean Society, 41, pp.399-436 [7] Angiosperm Phylogeny Group (AGP) III (2009), "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of fowering plants: APG III", Botanical Journal of the Linnean Society, 161, pp.105-112 [8] Angiosperm Phylogeny Group (AGP) IV (2016), "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of fowering plants: APG IV", Botanical Journal of the Linnean Society, 181, pp.1-20 [9] K.M Pryer, H Schneider, S Magallón (2004), "The radiation of vascular plants", Assembling the Tree of Life, Oxford Univ Press, New York, pp.138-153 [10] K.M Pryer, E Schuettpelz, P.G Wolf, H Schneider, A.R Smith, R Cranfill (2004), "Phylogeny and evolution of ferns (monilophytes) with a focus on the early leptosporangiate divergences", Amererica Journal of Botany, 91, pp.1582-1598 [11] K.M Pryer, H Schneider, A.R Smith, R Cranfill, P.G Wolf, J.S Hunt, S.D Sipes (2001), "Horsetails and ferns are a monophyletic group and the closest living relatives to seed plants", Nature, 409, pp.618-622 [12] K.M Pryer, A.R Smith, J.S Hunt, J.Y Dubuisson (2001), "rbcL data reveal two monophyletic groups of filmy ferns (Filicopsida: Hymenophyllaceae)", Amererica Journal of Botany, 88, pp.1118-1130 [13] A.R Smith, K.M Pryer, E Schuettpelz, P Korall, H Schneider, P.G Wolf (2006), "A classification for extant ferns", Taxon, 55, pp.705-731 [14] The Pteridophyte Phylogeny Group (PPG I) (2016), "A communityderived classification for extant lycophytes and ferns", Journal of Systematics and Evolution, 54, pp.563-603 [15] Phạm Hoàng Hộ (1999), Cây cỏ Việt Nam, Tập 1, NXB Trẻ [16] Phan Kế Lộc (2001), Danh lục loài thực vật Việt Nam, Tập 1, NXB Nông nghiệp [17] Phan Ke Loc (2010), "The updaed checklist of the fern flora of Vietnam following the classification scheme of A Smith, et al (2006)", Journal of Fairylake Botanical Garden, 9, pp.1-13 11 ... Dennstaedtia Dennstaedtia Dennstaedtia Dennstaedtia Histiopteris Histiopteris Histiopteris Histiopteris Hypolepis Hypolepis Hypolepis Hypolepis Microlepia Microlepia Microlepia Microlepia Monachosorium... phần vào việc đánh giá tính đa dạng khu hệ Dương xỉ Việt Nam, tiếp cận v i phát triển khoa học gi i, đồng th i để nâng cao hiểu biết gi i hạn vị trí taxa phục vụ cho việc xếp mẫu tiêu hệ thống. .. chi) theo quan i m hệ thống PPG v i nghiên cứu trước [15, 16] Như vậy, ngành Thơng đất nhóm Dương xỉ Việt Nam bước đầu xếp theo hệ thống phân lo i, nhiên hệ thống lạc hậu, khơng có cập nhật, hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống học nhóm Thông đất và Dương xỉ ở Việt Nam theo hệ thống PPG (Pteridophyte Phylogeny Group) I, Hệ thống học nhóm Thông đất và Dương xỉ ở Việt Nam theo hệ thống PPG (Pteridophyte Phylogeny Group) I

Từ khóa liên quan