Đề tài: Giải pháp hạn chế tính thời vụ trong hoạt động kinh doanh của khách sạn Park View Huế

68 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:00

Mục tiêu chính của đề tài: Hệ thống hóa những vấn để lý luận cơ bản về du lịch, kinh doanh khách sạn và tính thời vụ trong du lịch, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của khác sạn và tính quy luật thời vụ du lịch của khách sạn Park View, tìm hiểu các nhân tố gây lên tính thời vụ du lịch và những ảnh hưởng bất lợi của tính thời vụ đến hoạt động kinh doanh của khách sạn nhằm đưa ra một số giải pháp khắc phục LỜI CẢM ƠN Để  hồn thành nên chun đề  tốt nghiệp này,em xin gửi lời cảm  ơn chân   thành nhất tới các thầy, cơ giáo giảng dạy tại Khoa du lịch – Đại học Huế đã hết   lòng giảng dạy, trang bị kiến thức cho em trong suốt q trình học tập tại trường Đặc biệt, em xin bày tỏ  sự  biết  ơn sâu sắc tới cơ giáo Th.s Lê Thị  Thanh  Xn – người đã trực tiếp hướng dẫn, theo sát em trong suốt q trình hồn thành  nên chun đề này Em cũng xin cảm  ơn tới tập thể cán bộ nhân viên khách sạn Park View đã   tạo điều kiện và giúp đỡ em trong suốt q trình thực tập, thu thập tài liệu phục  vụ cho việc nghiên cứu chun đề tốt nghiệp Xin cảm  ơn sự hỗ trợ của tồn thể  bạn bè, người thân trong suốt q trình   em làm chun đề Mặc dù có cố gắng, nhưng chun đề khơng thể tránh khỏi những thiếu sót Huế, tháng 5 năm 2016 Sinh viên Bùi Thị Lan Anh LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan rằng đề tài này là do chính tơi thực hiện, các số liệu thu thập   và kết quả  phân tích trong đề tài là trung thực, đề  tài khơng trùng với bất kỳ đề  tài nghiên cứu khoa học nào Huế, tháng 5 năm 2016 Sinh viên thực hiện Bùi Thị Lan Anh CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XUÂN MỤC LỤC SVTH: Bùi Thị Lan Anh  2  K47 HDDL CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XUÂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CSVCKT      :   Cơ sở vật chất kĩ thuật CSSDBTB    :   Cơng suất sử dụng buồng trung bình UBND           :   Ủy ban nhân dân TNHH           :   Trách nhiệm hữu hạn  CN                 :    Chun nghiệp Đvt                 :   Đơn vị tính  Trđ                  : Triệu đồng  TNDL              : Tài ngun du lịch KDKS              : Kinh doanh khách sạn SL                    : Số lượng L – K                : Lượt khách  TGLTBQ         : Thời gian lưu trú bình quân N – K                : Ngày khách NSLĐBQ           : Năng suất lao động bình quân DVBS                : Dịch vụ bổ sung SVTH: Bùi Thị Lan Anh  3  K47 HDDL CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XUÂN DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC SƠ ĐỒ   SVTH: Bùi Thị Lan Anh  4  K47 HDDL CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XUÂN PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Thời vụ là một bài tốn chưa có lời giải thỏa đáng cho những người làm du   lịch.Hạn chế tính thời vụ  để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận ln  là vấn đề “nhức nhối”  đối với các nhà quản lý cũng  như  tất cả  những ai hoạt   động trong lĩnh vực du lịch Trong chiên l ́ ược phat triên kinh tê xa hôi, Đang ta đa xac đinh: “Du lich la ́ ̉ ́ ̃ ̣ ̉ ̃ ́ ̣ ̣ ̀  môt nganh kinh tê tông h ̣ ̀ ́ ̉ ợp, quan trong, mang nôi dung văn hoa sâu săc, co tinh ̣ ̣ ́ ́ ́ ́   liên nganh, liên vung, liên quôc gia va co tinh xa hôi hoa cao. Phat triên du lich la ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̃ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̀  môt h ̣ ương chiên l ́ ́ ược trong đường lôi phat triên kinh tê ­ xa hôi nhăm đap  ́ ́ ̉ ́ ̃ ̣ ̀ ́ ứng   nhu câu phong phu, đa dang cua du khach trong va ngoai n ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ươc”. Do vây, du lich đa ́ ̣ ̣ ̃  trở thanh nganh kinh tê mui nhon gop phân quan trong vao qua trinh san xuât, tăng ̀ ̀ ́ ̃ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ́   thu nhâp kinh tê quôc dân, giai quyêt viêc lam cho ng ̣ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ươi lao đơng.Ngày nay  đ ̀ ̣ ời   sống vật chất tinh thần của con người khơng ngừng được nâng cao và cải thiện,  con người càng có nhiều sự  lựa chọn  trong việc đi du lịch của mình. Chính vì  thế trong những năm gần đây du  lịch trở thành nhu cầu khơng thể thiếu đối với   đại bộ  phận cư  dân trên thế  giới. Du lich được xem là một ngành “cơng nghiệp   khơng khói” và giữ một vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân của   một quốc gia Là một trong những khách sạn lớn (xếp loại tiêu chuẩn 4 sao) lại   vị  trí   gần trung tâm thành phố  Huế, hằng năm khách sạn Park View đón tiếp một số  lượng khách du lịch khá lớn.Hiện nay Park View ngày càng đổi mới, đẩy mạnh   mọi mặt để   trở  thành nơi dừng chân lý tưởng của du khách trong và ngồi   nước. Tuy nhiên khơng nằm ngồi quy luật của hoạt động kinh doanh du lịch,  khách sạn Park View cũng chịu   sự  tác động của tính thời vụ.Hoạt động kinh   doanh của khách sạn cũng chỉ tập trung vào những mùa du lịch cao điểm gây ra  một số tác động bất lợi đến nhiều lĩnh vực như kinh tế ­ xã hội, cơ  sở vật chất  kĩ thuật du lịch, tài nguyên du lịch, khách du lịch. Điều này gây ảnh hưởng không   nhỏ tới doanh thu của khách sạn, sâu xa hơn là tác động  đến mức sống của công,   SVTH: Bùi Thị Lan Anh  5  K47 HDDL CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XUÂN nhân viên, cán bộ và nền kinh tế của Huế.Đây là một vấn đề khiến các nhà quản  lý băn khoăn, trăn trở. Chính vì vậy việc tìm hiểu “Giải pháp hạn chế tính thời   vụ trong hoạt động kinh doanh của khách sạn Park View Huế” khơng chỉ có ý  nghĩa khoa học mà còn mang ý nghĩa thực tiễn đối với hoạt động phát triển du  lịch của Huế nói chung và của khách sạn nói riêng.Với lý do đó mà em quyết định  lựa chọn đề tài này 2. Mục đích nghiên cứu Hệ  thống hóa những vấn để  lý luận cơ  bản về  du lịch, kinh doanh khách  sạn và tính thời vụ trong du lịch Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của khác sạn và tính quy luật thời   vụ du lịch của khách sạn Park View Tìm hiểu các nhân tố  gây lên tính thời vụ  du lịch và những ảnh hưởng bất   lợi của tính thời vụ đến hoạt động kinh doanh của khách sạn nhằm đưa ra  một số giải pháp khắc phục 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Tính thời vụ du lịch của khách sạn Park View 3.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi khơng gian: Khách sạn Park View tại thành phố Huế   Phạm vi thời gian: Số liệu nghiên cứu được thu thập trong thời gian 3 năm  (2013­2015) 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử:  Các khái niệm liên quan đến việc nghiên cứu  tính thời vụ: tác động của tính thời   vụ, giải pháp hạn chế, mùa chính vụ, mùa trái vụ,…  Nghiên cứu sự biến động về lượng khách qua 3 năm 2013 – 2015 dưới tác động  của tính thời vụ 4.2. Phương pháp thu thập dữ liệu:  SVTH: Bùi Thị Lan Anh  6  K47 HDDL CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XN Thu thập số liệu, nguồn thơng tin chung về  khách sạn từ  các bộ  phận của  doanh nghiệp như phòng Kinh Doanh, phòng Tổ Chức, phòng Nhân Sự, bộ phận  Kế tốn của nhà hàng…Thơng tin và số  liệu của  tại khách sạn Park View Huế  từ năm 2013 – 2015 Bao gồm: Số liệu về tổng số lượt khách, từng loại khách (quốc tế, nội địa) tại khách  sạn Park View qua 3 năm 2013 –2015.  Số liệu về doanh thu tại khách sạn Park View qua 3 năm 2013 – 2015 Số liệu về đội ngũ lao động tại khách sạn Park View năm 2014 Bên cạnh đó, thơng tin còn được thu thập từ  những nguồn như  sách, báo,   internet, … 4.3. Phương pháp tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu:   Các chỉ tiêu dùng để phân tích tính thời vụ Cơng suất sử dụng phòng trung bình Chỉ số thời vụ  Nghiên cứu biến động doanh thu theo thời gian Dùng phương pháp quy nạp để tổng hợp lại các ý hay các số liệu để nhận   xét một cách tổng thể, và giải thích số liệu có được Xử lý số liệu về lượt khách qua mỗi tháng trong 3 năm nghiên cứu để rút ra  chỉ số thời vụ Phân tích kết quả thu được sau khi xử lý số liệu để đưa ra nhận xét về tính   thời vụ tại khách sạn, tác động của tính thời vụ đến doanh thu của khách sạn  5. Kết cấu nội dung của đề tài  Chương I: Cơ sở lí luận về tính thời vụ trong du lịch Chương II: Thực trạng tính thời vụ  trong hoạt động kinh doanh của khách   sạn Park View Huế Chương III: Một số giải pháp nhằm hạn chế tác động bất lợi của tính thời  vụ đến hoạt động kinh doanh của khách sạn Park View Huế PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÍNH THỜI VỤ TRONG DU LỊCH  SVTH: Bùi Thị Lan Anh  7  K47 HDDL CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XUÂN 1.1Một số khái niệm cơ bản 1.1.1 Du lịch và khách du lịch  1.1.1.1 Khái niệm về du lịch Từ giữa thế kỷ 19, du lịch bắt đầu phát triển mạnh và ngày nay đã trở thành   một hiện tượng kinh tế  xã hội phổ  biến. Nhiều nước đã lấy chỉ  tiêu đi du lịch   của dân cư là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên,   khái niệm “Du lịch” được hiểu rất khác nhau tại các quốc gia khác nhau và từ  nhiều góc độ  khác nhau. Do hồn cảnh khác nhau, dưới mỗi góc độ  nghiên cứu  khác nhau, mỗi người có một cách hiểu về  du lịch khác nhau. Do vậy có bao   nhiêu tác giả nghiên cứu về du lịch thì có bấy nhiêu định nghĩa Theo Liên hiệp quốc tế  các tổ  chức lữ  hành chính thức (International   Union of  Official Travel Oragnization: IUOTO): Du lịch được hiểu là hành động  du hành đến một nơi khác với địa điểm cư trú thường xun của mình nhằm mục  đích khơng phải để làm ăn, tức khơng phải để làm một nghề hay một việc kiếm   tiền sinh sống, Theo Điều 4, Chương I, Luật du lịch Việt Nam năm 2005: “Du lịch là  hoạt động của con người ngồi nơi cư  trú thường xun của mình nhằm thoả  mãn nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ  dưỡng trong một khoảng thời gian nhất   định” Như vậy,  du lịch là một hoạt động có nhiều đặc thù, bao gồm nhiều thành   phần tham gia, tạo thành một tổng thể hết sức phức tạp. Nó vừa mang đặc điểm  của ngành kinh tế vừa có đặc điểm của ngành văn hóa – xã hội 1.1.1.2. Khái niệm về khách du lịch Theo Luật du lịch của Việt Nam Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi   học, làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập ở nơi đến   Khách du lịch quốc tế  (International tourist): là người nước ngoài, người   Việt Nam định cư    nước ngồi vào Việt Nam du lịch và   cơng dân Việt   SVTH: Bùi Thị Lan Anh  8  K47 HDDL CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XN Nam, người nước ngồi cư trú tại Việt Nam ra nước ngồi du lịch Khách  du  lịch  nội  địa  (Domestic  tourist):là  cơng dân  Việt nam và  người  nước ngồi cư trú tại Việt nam đi du lịch trong vi phạm lãnh thổ Việt Nam Liên đồn quốc tế các tổ chức du lịch (tiền thân của tổ chức du lịch thế   giới): “Khách du lịch là người   lại nơi tham quan ít nhất 24h qua đêm vì lý do   giải trí, nghỉ ngơi hay cơng việc như: thăm thân, tơn giáo, học tập, cơng tác” Đến năm 1968, tổ chức này lại định nghĩa khác: “ Khách du lịch là bất kỳ ai ngủ  qua đêm” 1.1.2. Khái niệm khách sạn   Khách sạn du lịch là cơ  sở  kinh doanh phục vụ  khách du lịch quốc tế  và   trong nước  đáp ứng nhu cầu  về các mặt ăn, nghỉ, vui chơi giải trí và các dịch vụ  cần thiết trong phạm vi khách sạn (theo “ Tổng cục du lịch Việt Nam 1997”) Như  vậy khách sạn là cơ sở  phục  vụ  lưu trú phổ  biến đối với mọi khách   du lịch. Chúng sản xuất, bán và trao cho khách những dịch vụ, hàng hóa đáp ứng  nhu cầu của họ  về  chỗ  ngủ, nghỉ  ngơi ăn uống, chữa bệnh, vui chơi giải trí, ….nhằm thỏa mãn nhu cầu thiết yếu và nhu cầu bổ sung của khách du lịch Chất lượng và sự đa dạng về dịch vụ và hàng hóa trong khách sạn xác định   thứ hạng của nó. Mục đích của hoạt động là thu được lợi nhuận, tuy nhiên cùng  với sự khơng ngừng nâng cao đời sống  vật chất và tinh thần của người dân cũng   sự  phát triển mạnh mẽ  của khoa học kĩ thuật, hoạt động kinh doanh khách  sạn ngày càng phong phú, đa dạng từ đó làm giàu thêm nội dung của khách sạn 1.1.3. Kinh doanh khách sạn 1.1.3.1. Khái niệm Kinh doanh khách sạn là hoạt động kinh doanh trên cơ sở cung cấp các dịch  vụ lưu trú, ăn uống và các dịch vụ bổ sung cho khách nhằm đáp ứng các nhu cầu  ăn, nghỉ và giải trí của họ tại các điểm du lịch nhằm mục đích có lãi SVTH: Bùi Thị Lan Anh  9  K47 HDDL CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XN Kinh doanh lưu trú là hoạt động kinh doanh ngồi lĩnh vực sản xuất vật  chất, cung cấp các dịch vụ cho th buồng ngủ và các dịch vụ bổ sung khác cho   khách trong thời gian lưu lại tạm thời tại các điểm du lịch nhằm mục đích có lãi Kinh doanh ăn uống  bao gồm các hoạt động chế biến thức ăn, bán và phục   vụ  nhu cầu tiêu dùng các thức ăn, đồ  uống và cung cấp các dịch vụ  khác nhau  nhằm thỏa mãn các nhu cầu về ăn uống và giải trí tại các nhà hàng (khách sạn)   cho khách nhằm mục đích có lãi 1.1.3.2. Đặc điểm kinh doanh khách sạn ­KDKS phụ thuộc vào tài ngun du lịch tại các điểm du lịch: KDKS chỉ  có thể  được tiến hành thành cơng tại các nơi có TNDL, bởi lẽ  TNDL là yếu tố thúc đẩy, thơi thúc con người đi du lịch. Nơi nào khơng có TNDL  thì nơi đó khơng thể  có khách tới. Đối tượng khách hàng quan trọng nhất của  khách sạn là khách du lịch. Rõ ràng TNDL có  ảnh hưởng rất mạnh đến kinh  doanh của khách sạn. Mặt khác khả  năng tiếp nhận của TNDL   mỗi điểm du  lịch sẽ quyết định quy mơ của khách sạn trong vùng. Giá trị  và sức hấp dẫn của   TNDL có tác dụng quyết định thứ hạng của khách sạn KDKS đòi hỏi dung lượng vốn đầu tư lớn:  Do u cầu về tính chất lượng của sản phẩm khách sạn: đòi hỏi các thành  phần của CSVCKT của khách sạn cũng phải có chất lượng cao. Tức là   chất lượng của   CSVCKT của khách sạn tăng lên cùng với tăng lên của  thứ hạng  khách sạn Sự sang trọng của các trang thiết bị được lắp đặt bên trong khách sạn làm  đẩy chi phí đầu tư ban đầu của cơng trình khách sạn lên cao Chi phí ban đầu cho cơ sở hạ tầng của khách sạn cao Chi phí đất đai cho một cơng trình khách sạn rất lớn Do tính chất thời vụ  nên mặc dù đầu tư  lớn nhưng khách sạn chỉ  kinh   doanh hiệu quả vài tháng trong năm là ngun nhân gây tiêu hao lớn KDKS đòi hỏi dung lượng lao động trực tiếp tương đối lớn: SVTH: Bùi Thị Lan Anh  10  K47 HDDL CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XUÂN thu va tông chi phi điêu tăng nh ̀ ̉ ́ ̀ ưng do mưc đô tăng doanh thu l ́ ̣ ơn h ́ ơn mưc đô ́ ̣  tăng chi phi nên l ́ ợi nhn tăng lên qua cac năm. T ̣ ́ ỉ suất chi phí cua năm 2015  la ̉ ̀  78,51% nghia la c ̃ ̀ ư 78,51 đơng chi phi bo ra se thu đ ́ ̀ ́ ̉ ̃ ược 100 đơng doanh thu ̀ CSSDBTB sẽ có sự biến động cùng chiều với lượng khách đến khách sạn.  Cụ  thể  năm 2014 giảm xuống 12,25 % so với năm 2013, nhưng lượt khách đến  khách sạn năm 2015 tăng lên kéo theo CSSDBTB tăng theo NSSĐBQ tăng trong 3 năm 2013 – 2015 vì dù có sự  biến động lên xuống về  số lượng lao động qua mỗi năm nhưng sự biến động này khơng đáng kể  so với   sự tăng lên của tổng doanh thu nên NSLĐBQ mỗi năm đều tăng lên Tóm lại, kêt qua va hiêu qua kinh doanh cua khach san t ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ư năm 2013 đên năm ̀ ́   2015 đêu co dâu hiêu kha quan, đăc biêt la cang vê sau m ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ức đơ tăng tr ̣ ưởng cang ̀   lơn. V ́ ơi các ch ́ ủ trương chính sách cũng như những bươc đi đung đăn, trong th ́ ́ ́ ời  gian tới khach san Park View  h ́ ̣ ứa hẹn se con tiêp tuc phat triên theo h ̃ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ướng tich ́   cực, mang lai hiêu qua cao vê măt kinh tê cung nh ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̃ ư xa hôi, gop phân khăng đinh vi ̃ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̣  thê cua minh ́ ̉ ̀ 2.2.2.2. Biến động doanh thu theo thời vụ Doanh thu của khách sạn sẽ biến động theo thời vụ, mà thời vụ  của khách   sạn là phụ thuộc vào lượng khách du lịch  của các mùa trong năm. Sự thay đổi về  lượng khách cũng như  nguồn khách giữa các mùa khác nhau sẽ   ảnh hưởng đến  doanh thu của khách sạn Bảng 2. : Doanh thu của khách sạn Park View Huế theo từng tháng qua 3  năm 2013 – 2015 ĐVT: Nghìn đồng  Năm Tháng 2013 3.034.426 3.012.260 2.215.156 3.404.322 3.302.199 3.178.236 SVTH: Bùi Thị Lan Anh  2014 3.668.902 3.595.232 3.096.232 3.708.169 4.837.565 3.055.897 2015 4.235.789 4.456.789 3.789.025 5.897.256 5.256.356 5.102.748 54  3.646.372,333 3.688.093,667 3.033.471 4.336582,333 4.465.373,333 3.778.960,333 1,129 1,141 0,939 1,342 1,382 1,170 K47 HDDL CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP  10 11 12 3.011.232 2.116.120 1.098.622 1.134.324 3.002.101 3.095.102 3.389.173 1.116.107 1.110.237 2.177.769 3.467.099 2.486.994 GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XUÂN 4.689.123 3.805.369 2.323.036 3.948.346 3.351.027 3.147.396 3.696.509,333 2.345.865,333 1.177.298,333 2.420.146,333 3.273.409 2.909.830,667 1,144 0,726 0,364 0,749 1,013 0,901   (Nguồn: Phòng sale và marketing của khách sạn Park View Huế cung cấp) Ta thấy có sự tương xứng về doanh thu và lượt khách giữa các tháng trong cùng 1   năm.  Nhưng giữa khác năm khác nhau có thể  xảy ra sự  khác biệt, vì doanh thu   khơng chỉ  phụ  thuộc vào lượt khách mà còn phụ  thuộc vào doanh thu bình qn   một khách. Doanh thu thường cao vào các tháng 1, 2, 4, 5,6 và kết quả  này gần   giống với thời vụ du lịch được thống kê theo lượt khách. Lượt khách cao sẽ kéo   theo số phòng bán ra nhiều và doanh thu lưu trú tăng lên dẫn tới doanh thu khách  sạn tăng lên. Bởi vì  doanh thu lưu trú chiếm tỷ  trọng lớn trong tổng doanh thu   của khách sạn. Kết luận này cũng chứng minh một điều rằng tính thời vụ có ảnh   hưởng mạnh đến doanh thu của khách sạn Park View. Doanh thu thấp vào các   tháng 9, 10,12 cùng với sự  giảm sút của lượt khách đã kéo theo sự giảm sút của  doanh thu, trong khi đó, dù ở mùa thấp điểm thì chi phí cũng khơng hạn chế được   nhiều và làm cho lợi nhuận của khách sạn cũng giảm theo. Năm 2013, tháng 4 là  tháng cao điểm, tháng 9 là mùa chết ; doanh thu giữa 2 tháng này có sự chênh lệch   đáng kể  (2.305.700 nghìn đồng).   Điều này cũng xảy ra trong những năm tiếp  theo.Sự  chênh lệch q lớn về doanh thu gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp,  khi doanh thu giảm mạnh, buộc doanh nghiệp phải cắt giảm chi phí để lợi nhuận   tăng lên, nhưng sự cắt giảm như thế nào để khơng bị ảnh hưởng đến chất lượng   dịch vụ của khách sạn 2.2.3. Một số   ảnh hưởng của tính thời vụ  đến hoạt động kinh doanh của  khách sạn Park View  2.2.3.1. Sử dụng khơng hết cơng suất CSVCKT phục vụ du lịch Khách   sạn   Park   View     trang   bị   CSVCKT   chất   lượng   tốt   theo   tiêu  chuẩn của một khách sạn bốn sao.  Với 119 phòng thì vào những tháng cao điểm  SVTH: Bùi Thị Lan Anh  55  K47 HDDL CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XN trong năm khi lượng khách q đơng như tháng 5 thì sẽ trở nên q tải với khách  sạn điều này dẫn đến tình trạng   hư  hỏng trang thiết bị, máy móc phục vụ   Ngược lại vào mùa chết CSVCKT khơng được sử dụng hết dẫn đến sự lãng phí  vơ cùng. Cụ thể như năm 2015 với 4.246 lượt khách, CSSDBP là 71,83% ; ngược  lại vào tháng 9 CSSDBP chỉ ở mức 28,52 % vì lượt khách vào tháng 9 thấp nhất  trong năm 2015 2.2.3.2. Ảnh hưởng đến chính sách giảm giá Do cơ  sở  vật chất chỉ  được sử  dụng ít trong năm nên tỷ  trọng chi phí cố  định trong giá thành của sản phẩm, hàng hóa dịch vụ du lịch tăng lên, bên cạnh đó   khách sạn còn phải bỏ ra một nguồn vốn khá lớn trong việc tu bổ máy móc, th   mướn nhân lực trong mùa cao điểm, nhân viên thời vụ. Điều này  ảnh hưởng đến  chính sách giảm giá thành để tạo lợi thế cạnh tranh Ví dụ  như  giá niêm yết của phòng Standard là 51USD nhưng vào mùa chết  như tháng 9, khách sạn sẽ linh hoạt giảm giá xuống còn khoảng 45­ 47USD 2.2.3.3. Làm hạn chế tính mong muốn của du khách  Khi số lượng khách q tải, thì số lượng buồng phòng thậm chí khơng đủ  sức chứa.  Năm  2014 lượt khách vào tháng 5 rất cao (4.680 lượt khách)  chỉ  với  119 buồng, mỗi ngày cơng suất sử dụng buồng phòng hầu như đều q tải.Ngay   cả đối với những khách có khả năng chi trả họ cũng khơng thể có những nơi nghỉ  ngơi phù hợp với mong muốn của mình.  Ngồi ra những nhu cầu khác về đi lại,  ăn uống của du khách cũng khơng được đáp ứng một cách thỏa đáng 2.2.3.4. Ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn nhân lực Vào mùa cao điểm số  lượng nhân viên chính thức khơng đủ  phục vụ  du  khách, dẫn đến khách sạn phải bỏ  ra chi phí để  tìm kiếm nhân viên thời vụ.  Ngược lại, trong mùa thấp điểm, do doanh thu giảm sút, nhân viên ít việc để làm,  tiền cơng ít ỏi, điều này làm cho nhân viên trong khách sạn có xu hướng chuyển   nơi làm việc, tinh thần chán nản. Một số nhân viên muốn trau dồi kinh nghiệm,   nâng cao khả năng nghiệp vụ, họ sẽ tìm nơi làm việc mới. Tính m vụ gây ra sự  biến động về số lượng nguồn nhân lực SVTH: Bùi Thị Lan Anh  56  K47 HDDL CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XUÂN 2.2.3.5. Những ảnh hưởng khác  Chất  lượng  giảm:Chất  lượng  dịch  vụ  du lịch có  thể   bị  giảm sút  do  tài  ngun du lịch và CSVC được sử  dụng q cơng suất, nguồn nhân lực du lịch   thiếu vào những mùa cao điểm. Nhưng vào mùa thấp điểm thì trên thực tế, chất   lượng dịch vụ du lịch cũng khơng được tốt. Điều này có thể được lý giải bởi bầu  khơng khí chán nản của nhân viên khi cơng việc ít, thu nhập thấp Ảnh hưởng kinh tế: tính thời vụ   ảnh hưởng rõ rệt nhất tới daonh thu của   khách sạn. Vào tháng cao điểm doanh thu khách sạn sẽ vượt chỉ tiêu đề ra, ngược  lại vào những tháng thấp điểm doanh thu giảm sút, tiền lương nhân viên giảm Ảnh hưởng đến khách hàng: khách hàng sẽ  khơng lựa chọn được những  dịch vụ  thỏa mãn nhu cầu của mình vào mùa cao điểm,vào mùa thấp điểm dù  được nhiều sự khuyến mại, nhưng do tinh thần làm việc uể oải(bởi chế độ tiền  lương) của nhân viên, điều này cũng khơng đáp ứng được mong muốn của khách   hàng CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG BẤT  LỢI CỦA TÍNH THỜI VỤ ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA  KHÁCH SẠN PARK VIEW HUẾ 3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của khách  sạn 3.1.1. Mục tiêu Mục tiêu của khách sạn Park View Huế: Phấn đấu đến năm 2016   khách sạn phát triển tốt hơn về  mọi mặt, cạnh   tranh cũng với các khách sạn lớn hơn trên thị trường Huế  Phải đạt lợi nhuận cao: muốn đạt lợi nhuận cao thì phải tăng doanh thu và   giảm chi phí, tuy nhiên việc giảm chi phí phải đảm bảo hợp lý và khơng   làm ảnh hưởng đến năng suất lao động, khơng cắt giảm lương thưởng của  nhân viên và các chi phí hợp lý khác Dựa trên cơ  sở tỷ  lệ  thuận doanh thu so với doanh thu qua các năm, khách  SVTH: Bùi Thị Lan Anh  57  K47 HDDL CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XUÂN sạn phấn đấu trong những năm tới doanh thu tăng từ 10 – 15%, đặc biệt đẩy  mạnh doanh thu dịch vụ bổ sung Phấn đấu cơng suất sữ  dụng phòng bình qn đạt 60 – 70%, trong những  năm tới Thị  trường mục tiêu: Khách du lịch đến từ  các nước châu Âu: Anh, Pháp,  Mỹ, là thị trường có thể khai thác được nguồn khách tốt nhất Nhóm khách hàng mục tiêu: Hướng tới nhóm khách có khả năng thanh tốn  cao,khách doanh nhân, khách đi du lịch, các doanh nghiệp trong và ngồi  nước  Chính sách xây dựng, phát triển sản phẩm khách sạn để  đáp  ứng nhu cầu  của khách hàng, mục tiêu trong đó bao gồm cả chủng loại phòng và dịch vụ,   giá cả, chất lượng để thỏa mãn nhu cầu Để  đạt được mục tiêu đề  ra, đòi hỏi phải có sự  quyết tâm phấn đấu của   ban giám đốc cùng tất cả các nhân viên, không ngừng nâng cao chất lượng phục   vụ và tăng cường dịch vụ bổ sung để tăng thêm lượng khách đến khách sạn SVTH: Bùi Thị Lan Anh  58  K47 HDDL CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XUÂN 3.1.2. Định hướng phát triển   Trong kinh doanh, việc hoạch định chiến lược và phương hướng phát triển  có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp  kinh doanh khách sạn nói riêng. Đó là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh  nghiệp.  Trong mơi trường cạnh tranh gay gắt như  hiện nay thì việc đưa ra chiến  lược sẽ giúp doanh nghiệp có những bước đi đúng hướng và an tồn. Tuy nhiên   chiến lược đó phải phù hợp với điều kiện thực tế của khách sạn thì mới có thể  đem lại hiệu quả cao Khi mà con người có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng hồn thiện  hơn thì họ càng đòi hỏi cao hơn về dịch vụ. Họ sẵn sàng bỏ nhiều tiền để hưởng   những dịch vụ có chất lượng cao bởi nhu cầu tự hồn thiện của con người là nhu   cầu cao nhất. Do đó khách sạn phải có những chiến lược nhằm nâng cao chất  lượng dịch vụ. Và để  đáp  ứng được điều đó khách sạn phải đề  ra được những   phương hướng cũng như  mục tiêu để  có thể  cạnh tranh với các đối thủ  khác   Khách sạn Park View Huế là một khách sạn 4 sao đạt tiêu chuẩn quốc tế. Và để  ngày càng khẳng định vị  trí của mình khách sạn đã đưa ra các phương hướng   trong thời gian tới: Tăng cường quảng bá hình  ảnh về  khách sạn Park View   tất cả  các thị  trường trong nước và  nước ngồi, giữ  vững mối quan hệ làm ăn lâu dài với các   thị  trường nhận khách trong nước, những hãng lữ  hành đã có mối quan hệ  cộng   tác làm ăn lâu dài với khách sạn Duy trì hai loại khách đó là thương gia và khách du lịch. Tập trung vào   những khách có khả năng chi trả cao Giữ  vững các tiêu chuẩn của khách sạn   các bộ  phận như: lễ  tân, nhà   hàng… Tiến tới khách sạn thúc đẩy hình thức đặt phòng qua mạng. Nhằm mang lại   lợi ích cho cả khách hàng và khách sạn SVTH: Bùi Thị Lan Anh  59  K47 HDDL CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XUÂN Trong thời gian tới khách sạn tiếp tục giữ vững giá nhưng gia tăng thêm các   giá trị khác vào trong giá bằng cách tạo ra các dịch vụ đặc biệt như nâng cao chất   lượng phục vụ, cải tiến trang thiết bị và bổ sung thêm các dịch vụ miễn phí Đa dạng hố sản phẩm dịch vụ, tăng thêm các dịch vụ  bổ  sung (mở  rộng  spa, phòng tập thể  dục, cửa hàng đồ  lưu niệm…) Cùng với việc tăng số  lượng  sản phẩm thì chất lượng sản phẩm cũng khơng ngừng được tăng lên.  Đầu tư, trang bị  thêm một số  bộ  phận, đưa doanh thu từng bộ  phận cũng   doanh thu khách sạn khơng ngừng nâng cao, hằng năm trích quỹ  lợi nhuận  tập trung tu sữa cơ sở hạ tầng Quan tâm đến chế độ  tiền lương và tìm cách nâng cao tiền lương, thưởng   cho nhân viên, khuyến khích nhân viên trong q trình phục vụ, tạo niềm tin cho   nhân viên với khách sạn Đón nhận nguồn nhân lực mới, sử  dụng nguồn nhân lực hiện có và nhân   viên mới tuyển vào, đồng thời tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề cho nhân viên, Hồn thiện cơng tác quản lý và CSVCKT, khơng ngừng nâng cao chất lượng  phục vụ  của khách sạn, nhằm đáo  ứng thỏa mãn nhu cầu của khách trên cơ  sở  giữ vững uy tín của khách sạn   Tích cực nghiên cứu thị  trường để  xác định xu hướng biến động nguồn  khách, xác định đặc điểm nguồn khách  làm cơ sở cho việc xác định các giải pháp   thu hút khách Để  đạt được những   điều này cần phải tăng cường tổ  chức các lớp học  nhằm nâng cao tay nghề  và trình độ  chun mơn, nâng cao tính chun nghiệp   trong phục vụ khách cho tất cả các bộ phận 3.1.3. Dự báo ngắn hạn về nguồn khách của Khách sạn Park View Việc đưa ra dự báo ngắn hạn về nguồn khách sẽ giúp cho khách sạn có kế  hoạch trong cơng tác chuẩn bị về mọi mặt: CSVCKT, sự đón tiếp,….Đưa ra dự  báo về tổng lượt khách cảu năm và lượt khách vào những tháng cao điểm, thấp  điểm để có những chiến lược phát triển đúng đắn SVTH: Bùi Thị Lan Anh  60  K47 HDDL CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XN Có nhiều cách để dự đốn số lượt khách trong tương lai của khách sạn.  Để  dự  đốn lượt khách của năm, trong đề  tài của mình, em sử  dụng Phương pháp   dựa vào tốc độ phát triển bình qn    =   Với  =    (tốc độ phát triển bình qn)  Trong đó         là số lượt khách tại năm dự đốn                   L    là tầm xa dự đốn                    n     là số năm nghiên cứu                       là  số lượt khách của năm nghiên cứu cuối cùng (năm 2015)                       là số lượt khách của năm nghiên cứu đầu tiên     (năm 2013) Thay số liệu vào cơng thức ta có bảng dự đốn  ngắn hạn về tống số lượt   khách của khách sạn Park View như sau: Năm 2016 2017 2018 Lượt khách 46.479 52.873 62.116 ĐVT: Lượt khách  Theo xu hướng lượt khách sẽ  tiếp tục tăng qua mỗi năm do sự  hồn thiện   mỗi ngày của khách sạn cũng như khả năng thu hút khách của thành phố Huế.   Dự  đốn về  lượt khách trong tháng 5, tháng 9 năm 2016. Sử  dụng  cơng thức:  Trong đó:                             : lượng khách du lịch dự đốn cho từng tháng i                     : chỉ số thời vụ tháng thứ i  :  Tổng các chỉ số thời vụ  (thường )   : tổng số lượng khách dự báo cho cả năm Thay số liệu vào cơng thức, ta có kết quả ở bảng sau: ĐVT: Lượt khách  SVTH: Bùi Thị Lan Anh  61  K47 HDDL CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XN Năm 2016 Tháng 5 Tháng 9 Lượt khách 5124 2494 SVTH: Bùi Thị Lan Anh  62  K47 HDDL CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XN 3.2. Một số giải pháp hạn chế sự tác động của tính thời vụ đến hoạt động  kinh doanh của khách sạn Park View Huế 3.2.1. Tổ chức lao động hợp lý Khách sạn nên duy trì số lượng lao động có trình độ chun mơn phù hợp và  có số lượng ổn định như hiện nay; có quỹ lao động cơ hữu và lao động hợp đồng   theo thời vụ. Để đảm bảo lao động hợp đồng cần chú ý hợp đồng liên tục, hợp  đồng theo mùa vụ  nhưng được thực hiện trong nhiều năm. Ngồi ra, có thể  liên  kết với các đơn vị  kinh doanh khác để  hỗ  trợ  về  nguồn nhân lực khi q tải và   ngược lại có thể  phân phối nguồn nhân lực của mình đến những nơi khác vào   những mùa trái vụ, để  vẫn đảm bảo thu nhập cho người lao động và giữ  chân  được họ ở lại khách sạn Bên cạnh đó, vào mùa thấp điểm, khách sạn có thể  sử  dụng thời gian này   để kiểm tra lại hoạt động của mình, để đào tạo và đào tạo lại nhân viên,…nhằm  nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách sạn 3.2.2. Tun truyền quảng cáo Quảng cáo là phương tiện nhanh nhất, ngắn nhất và mang lại hiệu quả cao  trong việc đưa hình  ảnh một doanh nghiệp đến với khách hàng, gây dựng  thương hiêụ  của doanh nghiệp đó trong lòng khách hàng.Quảng cáo nhằm  nêu bật những đặc tính vượt trội, những  ưu điểm trong dịch vụ  của khách   sạn. Quảng cáo để nhiều đối tượng khách du lịch biết đến khách sạn Quảng cáo qua tập gấp: rải tập gấp tại các đại lí, cơng ti lữ hành, tại những  điểm du lịch thu hút du khách. Tập gấp được sự  dụng với nhiều thứ  tiếng   như Anh, Pháp,… vì thị trường khách của khách sạn là du khách châu Âu Quảng cáo qua phương tiện truyền thơng, qua mạng internet, qua các hội   nghị   thương   mại,   nâng   cấp   website     khách   sạn   với   tiếng   Pháp   (đối  tượng khách du lịch chủ yếu của khách sạn) và 1 số ngoại ngữ thơng dụng  khác,…  Khách sạn có thể  quảng cáo thương hiệu, đẳng cấp của mình bằng việc  trở thành nhà tài trợ SVTH: Bùi Thị Lan Anh  63  K47 HDDL CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XN Đối với khách nội địa có thể  quảng cáo qua  kênh TRT, hoặc kênh VTV3,   …(những kênh phổ biến có lượng người theo dõi nhiều) với thời lượng vừa  phải nội dung ngắn gọn, súc tích vì quảng cáo qua truyền hình thường có   chi phí rất đắt đỏ. Quảng cáo trên panơ, băng rơn, áp phích,…  3.2.3. Tạo điều kiện cho mùa vụ thứ hai  Cần xác định đâu là những điều thu hút du khách đến với khách sạn cũng  như những yếu kém của khách sạn để hồn thiện chất lượng phục vụ hơn.   Xác định nguồn khách triển vọng, chất lượng và cơ cấu của cơ sở vật chất  kĩ thuật đã có và lượng vốn cần thiết để đầu tư  xây dựng thêm trang thiết   bị phục vụ cho mùa du lịch thứ hai 3.2.4. Nâng cao khả năng đón tiếp  Khả năng đón tiếp là một trong những yếu tố làm nên sự khác biệt của mỗi  khách sạn quyết định rất lớn tới khả năng thu hút du khách.  Cần bổ sung, đa dạng hóa các hoạt động và dịch vụ khác. Đa dạng hóa thực   đơn, nâng cao chất lượng món ăn, đồ  uống. Cải thiện cơ  sở  vật chất kĩ   thuật, đẩy mạnh sự phục vụ, tận tính của nhân viên Kéo dài mùa vụ  chính bằng cách xây dựng thêm trang thiết bị, đẩy mạnh   chất lượng dịch vụ, cơ cấu của CSVCKT, tạo nhiều sự mới lạ, hấp dẫn để  níu giữ du khách Tổ  chức các chương trình đặc biệt cuối tuần: Tổ  chức ‘‘Weekend Buffet’’   Khách sạn tổ  chức các cuộc thi, lễ  hội truyền thống về  quần áo dân tộc,   buffet gánh các món ăn dân tộc, hay các món ăn dân dã của Huế  phục vụ  khách du lịch được tổ chức ở sân vườn hay nhà hàng tạo cảm giác khác biệt  để thu hút du khách Cần nâng cao chất lượng và cải tiến cơ  sở  vật chất kỹ thuật để  phù hợp  với từng đối tượng khách trong phần nghiên cứu thị  trường. Ví dụ  như  khách du lịch cơng vụ  thì phải đầu tư  về  trang thiết bị  hiện đại trong các  phòng họp và các dịch vụ  bổ  sung hỗ trợ, khách Pháp thì thích nghỉ  dưỡng   nên sẽ  thiết kế  phòng tắm thật tiện nghi, ti vi đa dạng chương trình phát  SVTH: Bùi Thị Lan Anh  64  K47 HDDL CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XN sóng, khách nội địa ưa chuộng truyền thống, thích đi kiểu gia đình nên thiết  kế phòng ngủ có giường đơi,… Việc lựa chọn chủ  đề  khơng quan trọng bằng việc tạo cơ  hội cho khách   tham gia vào sự kiện đó. Một cách tạo điều kiện tối đa để khách tham gia là   mời khách đi tham quan chứng kiến các hoạt động của khách sạn trong việc  nấu nướng. Ví dụ  như  hướng dẫn khách làm những món bánh ở  Huế  như  bánh lọc, bánh bèo, bánh khối  Các loại chè: hạt sen, chè cung đình, 3.2.5. Sử dụng tích cực các động lực kinh tế  Chiến lược và chính sách giá là cả  một nghệ  thuật. Nhiều khách sạn chào  bảng giá phòng trơng có vẻ là rất "phải chăng" và hấp dẫn, nhưng thực ra doanh  thu bình qn của họ trên đầu khách cao hơn nhiều so với một khách sạn khác có  biểu giá phòng cao hơn. Sau đây em xin đưa ra một số  chính sách định giá linh  hoạt Theo mùa vụ: Đúng thời vụ: Đây là khoảng thời gian có cường độ tiếp nhận khách du lịch  cao nhất nên khách sạn sẽ chủ động tăng giá kèm theo bổ sung những dịch  vụ hấp dẫn thu hút khách du lịch Trái thời vụ: vào thời điểm này  số lượng khách du lịch đến khách sạn thấp  nhất, nên khách sạn sẽ đưa ra các chính sách như giảm giá phòng, giảm giá  nếu khách hàng đi với số lượng lớn, bên cạnh đó đưa ra những dịch vụ mới   mẻ, những chính sách khuyến mãi hấp dẫn (tặng q lưu niệm, giảm giá  dịch vụ 5%, ) Theo hình thức chuyến đi của khách  Khách du lịch cơng vụ  và khách nghỉ dưỡng là hai đối tượng mục tiêu của   khách sạn và cũng là những khách hàng sẵn sàng chi trả  , thời gian lưu trú khá   dài. Đối với loại khách này sẽ  có giá cả  ban đầu cao hơn và ở  với thời gian dài   sẽ ra những chiêu thức khuyến mãi hấp dẫn Khách du lịch tham quan khách sạn sẽ sử dụng mức  giá sàn Theo kênh phân phối SVTH: Bùi Thị Lan Anh  65  K47 HDDL CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XN Khách đặt trực tiếp sẽ được báo giá sàn của khách sạn Khách đặt qua cơng ty lữ hành: vì khách sạn cần tạo mối quan hệ với cơng  ty lữ  hành và để  làm ăn lâu dài, mức giá bán ra sẽ  cao hơn để  trích một  phần hoa hồng cho cơng ty lữ hành Theo cách sử dụng dịch vụ Khách sử  dụng dịch  trọn gói sẽ  được hưởng mức giá thấp hơn khách sử  dụng dịch vụ từng phần. Điều này sẽ khiến cho khách hàng muốn sử dụng trọn   gói dịch vụ để tiết kiệm chi phí mà lại được hưởng thỏa mãn hơn Theo từng loại sản phẩm: Sản phẩm ăn uống có mức giá thấp hơn sản phẩm lưu trú.Sản phẩm bổ  sung thường có mức giá cao hơn hẳn. Cần có sự linh hoạt trong việc điều chỉnh  giá dựa trên thị phần khách sử dụng sản phẩm PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 1. Kết luận Tác động của tính thời vụ đến hoạt động kinh doanh trong du lịch nói chung  và trong kinh doanh khách sạn nói riêng là điều khơng thể tránh khỏi. Việc duy trì  doanh số kinh doanh ở mức tốt nhất, đảm bảo chất lượng phục vụ cho du khách  quanh năm, giữ  chân được nhân viên dù với tính chất tác động của thời vụ  là  điều mà mỗi khách sạn đang từng ngày tìm phương hướng giải quyết SVTH: Bùi Thị Lan Anh  66  K47 HDDL CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XN Thực hiện đề tài nghiên cứu “Giải pháp hạn chế tính thời vụ trong hoạt động   kinh doanh của khách sạn Park View” tơi rút ra được một số kết luận như sau: Nhìn chung doanh thu của khách sạn Park View Huế tăng dần qua từng năm   Doanh thu cao nhất vào năm 2015. Ta có thể thấy rõ tác động của tính thời vụ thể  hiện ở chỗ Lượt khách đến khách sạn cao nhất vào tháng 5 hằng năm, và thấp nhất vào  tháng 9 điều này dẫn đến CSSDBP cũng tương ứng  cao nhất vào tháng 5 và thấp  nhất vào tháng 9 Khí hậu cũng là một nhân tố  tác động tới tính thời vụ  của khách sạn Park   View thể  hiện   chỗ, thời vụ  của khách sạn diễn ra hầu như  quanh năm do   khách sạn nằm ở thành phố Huế ­ khí hậu gần nhiệt đới. Du khách quốc tế, chủ  yếu là châu Âu sống   những nơi có khí hậu lạnh giá thường đi du lịch vào  những tháng mùa hè, lượt khách quốc tế  cao vào những tháng 4, tháng 5. Đây   cũng là những tháng khách sạn có lượt khách nội địa rất cao. Tuy nhiên lượt   khách nội địa vào tháng 4, tháng 5 cao là do nhân tố thời gian rỗi, sự quần chúng  hóa trong du lịch  chi phối. Khách nội địa thường đi theo gia đình và phụ  thuộc   vào con cái, những “ du khách nhí” thường có kì nghỉ hè vào tháng 4, tháng 5 2. Đề xuất ý kiến Doanh thu là mục đích cuối cùng các doanh nghiệp, trong chun đề  của   mình, em xin đưa ra một số giải đáp để hạn chế sự tác động của tính thời vụ đến  doanh thu tới khách sạn Park View  Thường xun mở các lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng chun mơn nghiệp   vụ cho nhân viên, tăng cường ý thức làm việc cho các nhân viên, đặc biệt là  thái độ phục vụ phải nhiệt tình, chu đáo và vui vẻ hơn Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm Phải tạo mơi trường làm việc thân thiện giữa nhân viên với nhau và các bộ  phận với nhau, có chính sách khen thưởng, kỷ luật hiệu quả.  Bổ sung thêm nhân viên trong bộ phận dịch vụ SVTH: Bùi Thị Lan Anh  67  K47 HDDL CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP  GVHD: THS. LÊ THỊ THANH XN Khách sạn nên đưa ra các sản phẩm khác biệt, mang đặc thù của khách sạn,  để tạo cảm giác mới lạ thu hút khách du lịch trong và ngồi nước Đưa ra chính sách giá phù hợp Với việc thực hiện chun đề   này, em khơng thể  tránh khỏi những thiếu  sót.  Cuối cùng, cho phép em được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tập thể thầy   cơ giáo Khoa Du Lịch – Đại học Huế nói chung và đặc biệt là cơ giáo: Th.S Lê   Thị Thanh Xn, cũng như những anh chị nhân viên của nhà hàng khách sạn Park   View   Huế, gia đình bạn bè đã hướng dẫn, nhiệt tình giúp đỡ  em hồn thành  Chun Đề  Tốt nghiệp này TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh – Thạc sỹ Hồng Thị Lan Phương (2008), Giáo  trình quản trị  kinh doanh khách sạn, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế  quốc  dân PGS. TS Bùi Thị Tám  ­ TS Nguyễn Thị hồng Hải, Tổng quan Du lịch, Nhà   xuất bản Đại học Huế, Huế Philip Kotler (2008), Quản Trị  Marketing, Nhà xuất bản Lao động xã hội,   Hà Nội TS. Nguyễn Thượng Thái (2007), Quản trị  Marketing dịch vụ, Nhà xuất  bản Học viện bưu chính viễn thơng GS.TS Nguyễn Văn Đính – ThS.Trần Thị Minh Hoa (2004), Giáo trình kinh  tế du lịch, Khoa du lịch và khách sạn, trường đại học kinh tế quốc dân –  Nhà xuất bản lao động và xã hội Tài liệu online Khách sạn Park View Huế  www.parkviewhotelhue truy cập ngày 2/2/2016 Trang mạng Doko.vn,  Trang mạng Wikipedia,  Google, Google scholar SVTH: Bùi Thị Lan Anh  68  K47 HDDL ... Chương II: Thực trạng tính thời vụ trong hoạt động kinh doanh của khách   sạn Park View Huế Chương III: Một số giải pháp nhằm hạn chế tác động bất lợi của tính thời vụ đến hoạt động kinh doanh của khách sạn Park View Huế. .. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÍNH THỜI VỤ TRONG HOẠT ĐỘNG  KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN PARK VIEW HUẾ 2.1 Khái qt về khách sạn Park View Huế 2.1.1. Lịch sử  hình thành và q trình phát triển của khách sạn Park View   Huế Khách sạn Parkview là khách sạn thuộc chuỗi  khách sạn cao cấp đạt tiêu... lý băn khoăn, trăn trở. Chính vì vậy việc tìm hiểu  Giải pháp hạn chế tính thời   vụ trong hoạt động kinh doanh của khách sạn Park View Huế  khơng chỉ có ý  nghĩa khoa học mà còn mang ý nghĩa thực tiễn đối với hoạt động phát triển du  lịch của Huế nói chung và của khách sạn nói riêng.Với lý do đó mà em quyết định 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Giải pháp hạn chế tính thời vụ trong hoạt động kinh doanh của khách sạn Park View Huế, Đề tài: Giải pháp hạn chế tính thời vụ trong hoạt động kinh doanh của khách sạn Park View Huế, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÍNH THỜI VỤ TRONG DU LỊCH, 1Một số khái niệm cơ bản, b. Đặc điểm của sản phẩm khách sạn., CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÍNH THỜI VỤ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN PARK VIEW HUẾ, 1 Khái quát về khách sạn Park View Huế., c. Biến động doanh thu theo từng lĩnh vực kinh doanh, CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG BẤT LỢI CỦA TÍNH THỜI VỤ ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN PARK VIEW HUẾ.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm