Tiểu luận Quản trị kinh doanh quốc tế: Chiến lược toàn cầu của Nestlé

25 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:57

Tiểu luận Quản trị kinh doanh quốc tế: Chiến lược toàn cầu của Nestlé có kết cấu nội dung gồm 3 chương, nội dung tài liệu gồm có: Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh quốc tế, khái quát về Nestlé, chiến lược kinh doanh của Nestlé. Mời các bạn cùng tham khảo! TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ­­­­­­oOo­­­­­­ TIỂU LUẬN  MƠN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ CHIẾN LƯỢC TỒN CẦU CỦA NESTLÉ GVHD: TS. NGUYỄN HÙNG PHONG Nhóm TH: Nhóm 7­ Cao học QTKD K22 ­ Đêm 3 Nguyễn Vạn An Nguyễn Mạnh Hồi Bắc Lương Thế Đạt Nguyễn Thị Ngọc Diễm Huỳnh Thị Như Hiếu Chiến lược tồn cầu hóa của Nestlé Tp.Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2013 GVHD: TS. Nguyễn Hùng Phong – Nhóm TH: Nhóm 7­ UEHK22Đêm3 Trang 2 Chiến lược tồn cầu hóa của Nestlé MỤC LỤC CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ 1.1.Chiến lược tồn cầu 1.2.Chiến lược địa phương hóa 1.3.Chiến lược quốc tế hóa 1.4.Chiến lược xuyên quốc gia CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT VỀ NESTLE CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NESTLÉ 10 3.1. Việc Nestlé tập trung đầu tư vào các thị trường mới nổi liệu có khả thi khơng?  Tại sao? .10 3.2.  Cơng ty theo đuổi chiến lược gì trong việc phát triển kinh doanh tại các thị  trường mới nổi? Chiến lược này có khả thi khơng? .14 3.3. Từ góc độ tổ chức, yếu tố nào giúp chiến lược thực hiện hiệu quả? 15 3.4. Nestlé đang theo đuổi chiến lược nào: tồn cầu, quốc tế, xun quốc gia, hay   địa phương hóa? 17 3.5. Chiến lược có khả  thi khi đưa ra áp dụng tại các thị  trường và quốc gia mà  Nestlé đang hoạt động khơng? Tại sao? 18 3.6. Cấu trúc quản lý của Nestlé và phương châm hoạt động của nó có đồng bộ với  chiến lược tổng thể khơng?  20 GVHD: TS. Nguyễn Hùng Phong – Nhóm TH: Nhóm 7­ UEHK22Đêm3 Trang 3 Chiến lược tồn cầu hóa của Nestlé CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH  QUỐC TẾ Các cơng ty đa quốc gia ln đối diện với hai vấn đề cốt lõi, đó là chi phí và giá trị  đem lại cho khách hàng. Với đặc thù của mơi trường cạnh tranh tồn cầu, các cơng ty đa   quốc gia phải lựa chọn các chiến lược phát triển, hoặc lợi thế  về  chi phí, hoặc lợi thế   sự  khác biệt (thường được biểu hiện dưới dạng mức độ  địa phương hóa của cơng   ty). Dưới đây là bốn chiến lược chính được các cơng ty đa quốc gia sử  dụng trong kinh  doanh quốc tế Chiến lược tồn cầu 1.1 Khái niệm Chiến lược kinh doanh tồn cầu là sự mở rộng thị trường ra ngồi biên giới quốc  gia bằng cách tiêu chuẩn hóa các sản phẩm và dịch vụ. Mục đích là để  mở  rộng thị  trường, sản xuất được nhiều hàng hóa, có nhiều khách hàng và   kiếm được lợi nhuận  cao hơn. Bên cạnh đó, việc thực hiện chiến lược tồn cầu giúp cơng ty khai thác và phát  triển lợi thế cạnh tranh của mình 1.2 Ưu điểm Khám phá tác động của đường cong kinh nghiệm Khai thác kinh tế vùng 1.3 Nhược điểm Thiếu đáp ứng nhu cầu địa phương 1.4 Điều kiện áp dụng Một là, để  thực hiện chiến lược toàn cầu trước hết cần phải căn cứ  vào những  yếu tố  nội bộ  của doanh nghiệp như:   đủ  tiềm lực về  tài chính, nguồn nhân lực có  chun mơn cao, trình độ quản lý chun nghiệp, có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế như  am hiểu về văn hóa, pháp luật và chính trị của quốc gia sẽ kinh doanh GVHD: TS. Nguyễn Hùng Phong – Nhóm TH: Nhóm 7­ UEHK22Đêm3 Trang 4 Chiến lược tồn cầu hóa của Nestlé Hai là, dựa vào đặc tính của sản phẩm. Với chiến lược tồn cầu, các sản phẩm   của cơng ty tại mỗi thị trường là như nhau, nghĩa là với cùng một loại sản phẩm sẽ được  cơng ty đưa đến tồn bộ các thị trường trong và ngồi nước mà sự thay đổi về hình dáng,  mẫu mã, chất lượng,  là khơng đáng kể thậm chí là khơng có. Nói đúng hơn là nhu cầu   về một loại sản phẩm của các khách hàng ở mỗi thị trường khơng có sự khác biệt nhiều.  Tóm lại, chiến lược tồn cầu sẽ khả thi khi áp lực về đòi hỏi đáp ứng địa phương Ba là, Sức ép giảm chi phí cao. Khi hoạt động sản xuất kinh doanh tốn khá nhiều  chi phí thì hoạt động theo chiến lược tồn cầu sẽ  giúp tiết kiệm chi phí rất nhiều. Sản   phẩm được kinh doanh ở  các thị  trường là như  nhau, do đó, doanh nghiệp san sẻ  khối   lượng sản phẩm giữa cácthị trường dễ dàng. Sản phẩm được sản xuất ở thị trường này   vẫn được bán   thị  trường khác một cách thuận lợi. Các doanh nghiệp khơng cần phải   đặt nhà máy sản xuất ở tất cả các thị trường Hơn thế  nữa, với lợi thế  về chi phí thấp chiến lược này sẽ  giúp các cơng ty dễ  dàng tấn cơng vào thị trường quốc tế, nhất là khi trên thế giới quan tâm đến vấn đề tiết   kiệm chi phí Ngồi ra, chiến lược tồn cầu hóa sẽ  gặp nhiều thuận lợi hơn khi lĩnh vực kinh   doanh của cơng ty nằm trong chính sách khuyến khích kinh doanh của các quốc gia mà  cơng ty nhắm đến. Sản phẩm được đưa đến các nước này là sản phẩm vốn có của doanh  nghiệp, chúng khơng những khơng gặp nhiều rào cản thương mại mà còn nhận được sự  ưu ái của chính phủ  các nước này. Đồng thời, cũng khơng chịu nhiều sự chống đối của  các tổ chức và người dân của quốc gia đó Tóm lại, để thực hiện chiến lược tồn cầu doanh nghiệp cần quan sát, nghiên cứu  kỹ  về  tình hình của chính doanh nghiệp, sản phẩm kinh doanh, tình hình thế  giới cũng   như tình hình kinh doanh, điều kiện kinh doanh ở nước ngồi Chiến lược địa phương hóa 2.1 Khái niệm Là chiến lược hướng đến việc tối đa hóa đáp ứng nhu cầu địa phương. Đặc điểm   của cơng ty thực hiện chiến lược địa phương hóa là họ tùy biến sản phẩm và chiến lược   marketing để phù hợp với u cầu địa phương. Xảy ra đồng thời với xu hướng tồn cầu  hóa, chiến lược địa phương hóa có một xu hướng trái ngược lại khuyến khích các cơng   GVHD: TS. Nguyễn Hùng Phong – Nhóm TH: Nhóm 7­ UEHK22Đêm3 Trang 5 Chiến lược tồn cầu hóa của Nestlé ty thích ứng các hoạt động trãi rộng khắp trên thế giới với những đặc điểm và điều kiện  cụ thể 2.2 Ưu điểm Ưu điểm chủ  yếu của  chiến lược địa phương hóa  là đáp  ứng được u cầu địa  phương. Chiến lược này cho phép các cơng ty nghiên cứu kỹ sở thích của người tiêu dùng  ở thị trường các quốc gia khác nhau, đáp ứng nhanh chóng và có hiệu quả các sở thích mới  của người tiêu dùng. Kết quả mà các cơng ty mong đợi khi đưa ra những sản phẩm mới là   người tiêu dùng sẽ  nhận biết được giá trị  cao hơn so với sản phẩm của đối thủ  cạnh  tranh, cho phép cơng ty theo chiến lược địa phương hóa được định giá cao hơn và giành  được thị phần lớn hơn. Chiến lược địa phương hóa hợp lý khi có sức ép cao về phản ứng   địa phương và sức ép thấp về giảm chi phí 2.3 Nhược điểm Tuy nhiên, nhược điểm của chiến lược địa phương hóa là khơng cho phép các  cơng ty khai thác lợi ích kinh tế của qui mơ trong việc phát triển, sản xuất hay marketing   sản phẩm. Như vậy, thơng thường một chiến lược địa phương hóa làm tăng chi phí cho  các cơng ty quốc tế và buộc các cơng ty này phải định giá bán cao hơn để  thu hồi những  chi phí đó. Do đó, chiến lược địa phương hóa thường khơng thích hợp với các ngành mà   cơng cụ  cạnh tranh bằng giá cả. Quyết định thực hiện chiến lược này, định hướng chủ  yếu của các cơng ty là đáp ứng các điều kiện mơi trường của từng quốc gia thị trường, vì  vậy cơng ty khó có thể  xây dựng tốt và rõ ràng các khả  năng và các năng lực tiềm tàng   xun suốt nhằm tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ  cạnh tranh quốc tế  hay tồn cầu và các cơng ty địa phương của các cơng ty chủ nhà 2.4 Điều kiện áp dụng GVHD: TS. Nguyễn Hùng Phong – Nhóm TH: Nhóm 7­ UEHK22Đêm3 Trang 6 Chiến lược tồn cầu hóa của Nestlé Sự  khác biệt về  văn hóa và xã hội đòi hỏi phải có những thay đổi trong chiến  thuật. Các chính quyền của các nước trên thế  giới cũng thường đòi hỏi rằng các  hành động của các cơng ty là phải phù hợp với lợi ích của nước sở tại Khi cơng nghiệp hóa phát triển, các nhà cạnh tranh nội địa tranh giành trong việc   phục vụ  từng phân khúc thị  trường nhỏ, điều này ép cơng ty phải thích  ứng với  nó. Với một nhà cung  ứng địa phương có khả  năng tạo ra sản phẩm đơn chiếc  phù hợp với nhu cầu cụ thể, khách hàng sẽ khơng còn bị ép buộc phải chấp nhận   các sản phẩm được thiết kế cho quốc gia khác. Việc phân phối và bán hàng là hai  yếu tố cần được thích nghi với mỗi nước. Mặc dù tên nhãn và việc quảng cáo có  thể  giống nhau   các nước nhưng sự  phân phối và tổ  chức bán hàng khơng thể  tiêu chuẩn hóa được vì việc tiết kiệm do quy mơ thì chẳng bao nhiêu mà để  cho  thích hợp thì có nhiều vấn đề Khó khăn trong việc tiêu chuẩn hóa bởi vì những khác biệt giữa các quốc gia và  bởi vì tiềm năng có do tiết kiệm quy mơ là rất ít. Ngay việc dùng một cái tên  chung cũng có nhiều bất tiện vì sự liên kết về ngơn ngữ mỗi nơi mỗi khác. Ví dụ  xe tải của Ford hiện là Fiera lại có nghĩa là “bà già xấu xí”   những nước nói   tiếng Tây Ban Nha. Một nhãn hiệu mang tính địa phương có thể  kích thích sự  tự  hào, có thể  kết nối với những truyền thơng hay đặc điểm của địa phương. Còn  một tên nhãn mang tính tồn cầu có thể có ý nghĩa xấu ở một số địa phương hoặc  có  thể liên kết vào chính trị của một nước và do đó cũng thăng trầm theo những   biến cố quốc tế Chiến lược quốc tế 3.1 Khái niệm Chiến lược quốc tế là cơng ty thực hiện một chiến lược kinh doanh trên tất cả các   thị  trường trong và ngồi nước của mình, bằng cách chuyển dịch các kỹ  năng và sản  phẩm có giá trị  cho thị  trường nước ngồi, nơi mà các đối thủ  cạnh tranh bản xứ  thiếu   các kỹ năng hoặc sản phẩm này GVHD: TS. Nguyễn Hùng Phong – Nhóm TH: Nhóm 7­ UEHK22Đêm3 Trang 7 Chiến lược tồn cầu hóa của Nestlé Các sản phẩm của cơng ty được nghiên cứu và phát triển từ  cơng ty mẹ  rồi mới  được sản xuất ở các xưởng, bộ phận ngồi nước. Cách thức tiếp thị sản phẩm ở các thị  trường ngồi nước cũng giống với cách tiếp thị  sản phẩm   thị  trường trong nước. Và   chỉ đáp ứng một phần ít sự khác biệt hóa địa phương trong việc cung cấp sản  phẩm hay  chiến lược marketing. Các hoạt động sản xuất và tiếp thị của các cơng ty con được kiểm   sốt chặt chẽ bởi cơng ty mẹ 3.2 Ưu điểm Cơng ty đã chuyển giao các lợi thế của mình ra thị trường nước ngồi. Nghĩa là, cơng ty  thành lập các nhà xưởng sản xuất, hình thức quảng cáo, thơng điệp sản phẩm ở  các thị  trường ngồi nước giống như các mơ hình sản xuất, marketing trong nước. Tận dụng các   kinh nghiệm sản xuất trước đó và  ưu thế  vè sản phẩm, kỹ  năng để  cạnh tranh trên thị  trường 3.3 Nhược điểm Do sử  dụng cùng mơ hình nên sản phẩm của cơng ty   các thị  trường giống nhau,   cách thức tiếp thị cũng như nhau vì vậy sản phẩm của cơng ty đáp ứng được những   u cầu chung nhất của người tiêu dùng trên tất cả thị trường chứ chưa thể đáp ứng   được những u cầu riêng biệt của từng khu vực. Hay thực hiện chiến lược này cơng   ty thiếu đáp ứng u cầu địa phương Hơn nữa, thay vì đưa các sản phẩm được sản xuất trong nước ra thị  trường nước   ngồi. Cơng ty lại thành lập các nhà xưởng để  sản xuất các sản phẩm đó   ngồi  nước nên khơng thể tận dụng được hiệu ứng kinh nghiệm và tiết kiệm chi phí Nếu cơng ty thực hiện chiến lược quốc tế  ở những thị trường có áp lực u cầu địa   phương cao thì cơng ty sẽ dễ dàng đánh mất lợi thế cạnh tranh của mình. Do có các  đối thủ cạnh tranh sản xuất sản phẩm tập trung vào những u cầu khác biệt ở từng  địa phương và thực hiện các chiến lược marketing, phân phối, chiêu thị,  theo những   u cầu riêng biệt đó 3.4 Điều kiện áp dụng GVHD: TS. Nguyễn Hùng Phong – Nhóm TH: Nhóm 7­ UEHK22Đêm3 Trang 8 Chiến lược tồn cầu hóa của Nestlé Từ khái niệm và những ưu nhược điểm của chiến lược quốc tế chúng ta có thể khái qt  những điều kiện cần thiết để cơng ty thực hiện chiến lược này bao gồm: Một là, cơng ty có tiềm lực tài chính vững mạnh để  có thể  xây dựng lại tồn bộ  hệ thơng sản xuất và hệ thống phân phối ở các thị trường ngồi nước. Đồng thời  cũng tạo điều kiện để cơng ty tồn tại và đối phó với các đối thủ cạnh tranh khi họ  có những hành động làm ảnh hưởng tới cơng ty như: giảm giá, khuyến mại, Hai là, cơng ty có khả năng tạo ra sự khác biệt về kỹ năng, sản phẩm mà các đối  thủ nội địa khó đáp ứng. Do cơng ty cung cấp các sản phẩm giống nhau trên tất cả  thị  trường của mình nên sản phẩm của cơng ty phải có những ưu thế  hơn hẳn so   với các đối thủ trong nước thì mới có thể cạnh tranh được Ba là, cơng ty hoạt động trong lĩnh vực có sức ép giảm giá thấp. Chiến lược quốc   tế  đòi hỏi nguồn kinh phí khá cao, chi phí sản xuất sản phẩm gần như  được cố  định bởi chi phí đầu tư cho các trang thiết bị sản xuất lúc ban đầu nên rất khó để  giảm giá thành. Vì vậy nếu thị  trường u cầu giảm giá mạnh thì cơng ty khơng   thể đáp ứng và dễ dàng bị đào thải khỏi thị trường Bốn là, sức ép u cầu đáp  ứng địa phương thấp. Sản phẩm và các hoạt động   chiêu thị ở các thị trường là như nhau do vậy các sản phẩm chỉ đáp ứng những nhu   cầu tương đồng của các khách hàng khác nhau ở những nơi khác nhau. Chiến lược  khơng đáp ứng được hết các u cầu của từng địa phương Tóm lại, chiến lược quốc tế chỉ thích hợp với những cơng ty có khả năng tạo ra sự khác   biệt với đối thủ  về  kỹ  năng hay sản phẩm. Đồng thời cơng ty đó phải hoạt động trong   lĩnh vực có sức ép giảm chi phí và u cầu đáp ứng nhu cầu địa phương thấp Chiến lược xun quốc gia 4.1 Khái niệm GVHD: TS. Nguyễn Hùng Phong – Nhóm TH: Nhóm 7­ UEHK22Đêm3 Trang 9 Chiến lược tồn cầu hóa của Nestlé Là việc khám phá kinh tế chi phí dựa trên kinh nghiệm và kinh tế vùng, làm tất cả  để tập trung vào đáp ứng u cầu địa phương, tận dụng được các lợi thế  từ  địa phương  như: nguồn vốn, lao động, các chính sách hỗ trợ… 4.2 Ưu điểm Có khả năng khai thác kinh tế địa phương Có khả năng khai thác đường cong kinh nghiệm Thay đổi sản phẩm và marketing đáp ứng u cầu địa phương Thu lợi ích từ học tập tồn cầu 4.3 Nhược điểm Khó khăn trong việc thực hiện về vấn đề tổ chức 4.4 Điều kiện áp dụng và ví dụ Chiến lược xun quốc gia tập trung các nỗ lực chuyển giao các kỹ năng và cung  cấp theo nhiều chiều giữa các cơng ty con trên tồn cầu Chiến lược xun quốc gia có nghĩa là khi một cơng ty đối mặt với áp lực giảm   chi phí cao và áp lực đáp ứng u cầu địa phương cao. Một cơng ty áp dụng chiến   lược xun quốc gia phải cố gắng đạt mục tiêu chi phí thấp và lợi thế  khác biệt   Như  chúng ta thấy, chiến lược này khơng dễ: áp lực cho đáp  ứng u cầu địa  phương và giảm chi phí là những mâu thuẫn trong cơng ty. Đáp  ứng u cầu địa   phương sẽ nâng phí, đồng thời u cầu giảm phí sẽ khó để đạt được GVHD: TS. Nguyễn Hùng Phong – Nhóm TH: Nhóm 7­ UEHK22Đêm3 Trang 10 Chiến lược tồn cầu hóa của Nestlé CHƯƠNG 2:  KHÁI QT VỀ NESTLÉ Nestlé là một trong số những cơng ty đa quốc gia lâu đời nhất. Cơng ty thành lập  vào năm 1866 tại Thụy Sĩ bởi Heinrich Nestlé, chun phân phối “thực phẩm sữa”, một  loại thực phẩm dành cho trẻ em làm từ sữa bột, thực phẩm nướng và đường. Từ  những   ngày đầu, cơng ty đã tìm kiếm cơ hội phát triển tại các nước khác, thành lập văn phòng  nước ngồi đầu tiên tại London vào năm 1868. Năm 1905, cơng ty sáp nhập với Anglo   Swiss Condensed Milk, qua đó mở rộng dòng sản phẩm bao gồm cả sữa đặc và sữa bột  cho trẻ em. Khơng chịu bó buộc trong quy mơ nhỏ  của thị  trường Thụy Sĩ, Nestlé thành   lập nhà máy chế biến sữa đặc và sữa bột cho trẻ em tại Mỹ và Anh vào cuối thế kỉ 19 và  tại Úc, Nam Mỹ, châu Phi, và châu Á vào ba thập kỉ đầu thế kỉ 20 Năm 1929, Nestlé bước vào lĩnh vực kinh doanh sơcơla khi mua lại một cơng ty   sản xuất sơcơla của Thụy Sĩ. Điều này đã dẫn đến sự phát triển của sản phẩm mang tính   cách mạng nhất của Nestlé vào năm 1938, Nescafe, thức uống cà phê hòa tan đầu tiên trên  thế giới. Sau Thế chiến thứ hai, Nestlé tiếp tục mở rộng sang những lĩnh vực kinh doanh   thực phẩm khác,  chủ  yếu thơng qua việc mua  lại các cơng ty khác bao gồm  Maggi   (1947),   Cross   &   Blackwell   (1960),   Findus   (1962),   Libby’s   (1970),   Stouffer’s   (1973),  Carnation (1985), Rowntree (1988), và Perrier (1992) Cuối thập niên 1990, Nestlé sở  hữu 500 nhà máy tại 76 quốc gia và sản phẩm   được bán tại 193 quốc gia, hầu như có mặt tại khắp các nước trên thế  giới. Năm 1998,  doanh thu cơng ty đạt gần 72 tỷ SWF (51 tỷ USD), trong đó q nhà Thụy Sĩ chỉ góp 1%   Tương tự, chỉ có 3% trong số 210.000 nhân viên làm việc tại Thụy Sĩ. Nestlé là nhà sản   xuất lớn nhất thế giới về sản phẩm sữa bột cho trẻ em, s ữa đặc, sơcơla, cà phê hòa tan,   súp, và nước khống. Cơng ty đứng thứ hai về các sản phẩm kem, ngũ cốc điểm tâm, và   thực phẩm cho thú ni. Doanh số kinh doanh thực phẩm tại châu Âu chiếm 38%, tại Mỹ  chiếm 32%, tại châu Phi và châu Á chiếm 20% GVHD: TS. Nguyễn Hùng Phong – Nhóm TH: Nhóm 7­ UEHK22Đêm3 Trang 11 Chiến lược tồn cầu hóa của Nestlé CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA  NESTLE 3.1. Việc Nestlé tập trung đầu tư  vào các thị  trường mới nổi liệu có khả  thi  khơng? Tại sao? Việc Nestlé tập trung đầu tư vào những thị trường mới nổi hồn tồn khả thi Như chúng ta đã biết, Nestlé tập trung kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng, thực   phẩm. Nestlé là nhà sản xuất lớn nhất thế  giới về  sản phẩm sữa bột cho trẻ  em, sữa   đặc, sơcơla, cà phê hòa tan, súp, và nước khống. Cơng ty đứng thứ hai về các sản phẩm   kem, ngũ cốc điểm tâm, và thực phẩm cho thú ni. Doanh số kinh doanh thực phẩm tại   châu Âu chiếm 38%, tại Mỹ chiếm 32%, tại châu Phi và châu Á chiếm 20% Tuy nhiên những thị  trường to lớn đã phát triển như  Tây Âu và Bắc Mỹ  đã bão  hòa. Tại một số nước, tốc độ tăng dân số đã chững lại kéo theo sự sụt giảm nhu cầu tiêu   thụ thực phẩm.  Ví dụ: Hiện nay Châu Âu là nơi có nhiều quốc gia có mức sinh rất thấp. Tỉ  suất   sinh sản (TFR) năm 2011 của châu Âu là 1,6 con, nếu phân theo các khu vực thì thấp nhất   là Nam Âu với 1,4 con, Đơng Âu: 1,5 con và cao nhất là Bắc Âu: 1,9 con Các học giả phương Tây thì chia mức sinh thấp (TFR) thành các mức: 2,0­1,6 con;   1,6­1,3 con và mức 1,3 con trở xuống là mức thấp nhất Vào những năm cuối 1960 đầu 1970, châu Âu đã đạt mức sinh thay thế  (2,1 con)  nhưng sau đó, mức sinh này khơng được duy trì ổn định mà ngày càng xuống thấp. Ngay  từ năm 1971, Đức là quốc gia đầu tiên ở châu Âu có TFR ≤ 2,0 và những năm ngay tiếp  GVHD: TS. Nguyễn Hùng Phong – Nhóm TH: Nhóm 7­ UEHK22Đêm3 Trang 12 Chiến lược tồn cầu hóa của Nestlé theo đó là hàng loạt nước như: Thuỵ Sỹ (1972), Đan Mạch, Netherlands, Austria (1973),  United Kingdom (1974)…. Việc mức sinh  ở mức trên, dưới (xung quanh) mức sinh thay   thế cũng khơng có gì đáng bàn nếu như khơng có hiện tượng mức sinh ngày càng tụt dốc   Năm 1993, Tây Ban Nha và Italy là những quốc gia đầu tiên có mức sinh thấp nhất (TFR   = 1,3 con). Đến năm 1995, có thêm Bulgaria, Cộng hồ Czech, Latvia và Slovenia tham gia   nhóm nước có TFR thấp nhất. Sau đó 7 năm (2002), tình trạng này khơng những khơng   được cải thiện mà còn trầm trọng thêm, châu Âu đã có tới 17 nước có mức sinh thấp   nhất (TFR
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Quản trị kinh doanh quốc tế: Chiến lược toàn cầu của Nestlé, Tiểu luận Quản trị kinh doanh quốc tế: Chiến lược toàn cầu của Nestlé, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ

Từ khóa liên quan