Tiểu luận: Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại Công ty cổ phần Bluesofts, Hà Nội

66 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:51

Liên hệ zalo số 0832668828 để nhận thêm chương trình MỤC LỤC LỜI NĨI ĐẦU Lý do chọn đề tài Ngày nay, cả thế giới nói chung Việt Nam nói riêng đang chuyển mình đi lên   và phát triển tiếp nhận những thành tựu và khoa học mới. Từ  khi nước ta ra nhập   WTO,nền kinh tế bước sang một trang mới, nền kinh tế mở cửa giao l ưu hàng hố  thơng thương với tất cả các nước. Bên cạnh đó chúng ta học hỏi được cách quản lý   hàng hố các luật trong quản lý hàng hố. Với chính sách của nhà nước và sự đầu tư  của nước ngồi, nền kinh tế  của nước ta đã phát triển một cách nhanh chóng. Vì  vậy, trong hoạt động kinh doanh thương nghiệp tiêu thụ hàng hóa nhỏ và lẻ  là vấn  đề rất quan trọng Trong thời kỳ mà kinh tế phát triển như hiện nay thì việc mua bán và trao đổi   được diễn ra trên nhiều hình thức, và hình thức cơ bản nhất là mở các cửa hàng để  thực hiện việc trao đổi và mua bán đó Để thực hiện q trình mua bán giữa người mua và cửa hàng, giữa cửa hàng  và nhà cung cấp thì chúng ta phải có cơng tác quản lý tốt, để đáp ứng được cơng tác   đó thì rất cần những ứng dụng về tin học, mà đặc biệt nhất là các phần mềm quản  lý và phần mềm quản lý bán hàng    Trong đợt khóa luận tốt nghiệp này, xuất phát từ  những lý do trên, em đã lựa chọn   đề tài: “Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại Cơng ty cổ phần Bluesofts,   Hà Nội.” Mục đích của đề tài ­ Khảo sát mơ hình quản lý bán hàng hàng tại Cơng ty cổ phần Bluesofts, Hà Nội ­ Nghiên cứu lý thuyết : Về cơ sở dữ liệu, về Microsoft Excel ­ Xây dựng một chương trình quản lý bán hàng ­ Tìm hiểu, phân tích và xây dựng báo cáo về  bài tốn quản lý bán hàng tại   doanh nghiệp trong q trình thực tập  Phương pháp nghiên cứu ­ Khảo sát và thu thập dữ liệu, các thơng tin từ các tài liệu và cơ sở dữ liệu có   liên quan ­ Tiếp cận một số phần mềm quản lý bán hàng có sẵn ­ Đến các cơng ty   mà người ta có cách quản lý bằng phương pháp mà em   đang cần tìm hiểu học hỏi thêm ­ Dùng phương pháp phân tích thiết kế  hệ  thống để  tiến hành thực hiện đề  tài Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Chương trình giúp cho người quản lý hoặc người sử  dụng trong việc xem,  cập nhật thơng tin hàng hóa một cách đầy đủ, nhanh chóng, dễ  dàng, chính xác và   tiện lợi Chương trình giảm bớt chi phí về  thời gian cũng như  tiền bạc trong việc   quản lý bán hàng tại doanh nghiệp Chương trình phải sát với thực tế, giao diện thân thiện dễ sử dụng Sau     hồn   thành     phần   mềm     giúp   cho   doanh   nghiệp     cơng   việcsau: Nhân viên bán hàng có thể tìm kiếm hàng hóa, đơn giá Nhân viên thì lập các hóa đơn bán hàng và các phiếu thanh tốn cho kháchhàng Nhân viên cập nhật đơn giá cho hàng hóa, và có thể  thêm, sửa, xóa thơng tin   của các loại hàng hóa Cấu trúc của đề tài Đề tài gồm 3 phần: Chương 1: Tổng quan về quản lý bán hàng Chương 2: Khảo sát và phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng Chương   3:   Chương   trình   quản   lý   bán   hàng   hàng     Công   ty   cổ   phần  Bluesofts, Hà Nội DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT STT Kí Hiệu Ý nghĩa TTPH Thơng tin phản hồi TT Thơng tin NCC Nhà cung cấp Y/C Yêu cầu Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG 1.1 Lý thuyết chung về quản lý bán hàng 1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác quản lý bán hàng  Khái niệm về bán hàng Bán hàng là khâu cuối cùng của q trình hoạt động kinh doanh trong các doanh  nghiệp. Đây là q trình chuyển giao quyền sở  hữu hàng hóa người mua và doanh  nghiệp thu tiền về hoặc được quyền thu tiền  Xét góc độ  về  kinh tế: Bán hàng là q trình hàng hóa của doanh nghiệp được   chuyển từ hình thái vật chất (hàng) sang hình thái tiền tệ (tiền) Q trình bán hàng ở các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói   riêng có những đặc điểm chính sau đây: Có sự trao đổi thỏa thuận giữa người mua và người bán, người bán đồng ý bán,   người mua đồng ý mua, họ trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền Có sự thay đổi quyền sở hữu về hàng hóa: Người bán mất quyền sở hữu, người   mua có quyền sở hữu về hàng hóa đã mua bán. Trong q trình tiêu thụ hàng hóa, các  doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng một khối lượng hàng hóa và nhận lại của  khách hàng một khoản gọi là doanh thu bán hàng. Số  doanh thu này là cơ  sở  để  doanh nghiệp xác định kết quả kinh doanh của mình Bán hàng là q trình trong đó người bán tìm hiểu, khám phá, khơi gợi những  nhu cầu của người mua, sau đó tiếp cận, phát triển quan hệ, chuyển giao giá trị, hỗ  trợ và chăm sóc sau bán hàng Là q trìnhchuyển giao giá trị từ người bán sang người mua, thơng qua việc cung  cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ, nhằm nhận lại giá trị  tương xứng, có thể  là tiền,   quan hệ, lời nói tốt, lời giới thiệu với người khác, Quản lý bán hàng: là hoạt động quản trị  của những người hoặc những nhóm  người thực sự thuộc lực lượng bán hàng hoặc gồm những người liên quan đến hoạt   động liên quan như: Giao hàng, dịch vụ khách hàng, đội trưng bày, nhóm sales audit,   trade marketing, bảo hành, bảo trì hoặc những người hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng   bán hàng nhắm triển khai việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ  của doanh   nghiệp      sở   chiến   lược   kinh   doanh,   nguồn   lực     doanh   nghiệp     mơi  trường kinh doanh có liên quan Để bán hàng hiệu quả trong thời buổi cạnh tranh như hiện nay, khách hàng có vơ   số     lựa   chọn   nhà   cung   cấp   vừa   ý,   đối   với   người bán   hàng   nhiều   kinh  nghiệm trong nghề  thì khơng cần nắm rõ quy trình bán hàng vì họ  đã hiểu q rõ   trong thời gian mới bắt đầu cơng việc, mới vào nghề  bán hàng, giống như  biết   đường đi đến đích nhưng hỏi rằng họ  đi qua những con đường nào, tên con đường  đó ở đâu họ sẽ khơng biết. Dù cách này hay cách khác trong hoạt động bán hàng đều  dẫn đến hợp đồng được ký kết giữa người mua và người bán, người mua và người  bán giúp đỡ  lẫn nhau, người bán giúp người mua tìm được sản phẩm, dịch vụ phù   hợp, người mua giúp người bán đạt được mục tiêu, giải quyết được lượng hàng sản  xuất ra,…  Vai trò của quản lý bán hàng Hoạt động sản xuất kinh doanh phải lấy phục vụ  sản xuất làm mục đích. u  cầu này đòi hỏi mọi hoạt động trong q trình bán hàng phải hướng tới mục tiêu  chiến lược của doanh nghiệp, đồng thời nó cũng phải phục vụ  tốt nhất cho hoạt   động kinh doanh và kích thích được khả  năng sản xuất, nâng cao chất lượng sản  xuất của doanh nghiệp Hoạt động bán hàng phải đảm bảo nâng cao được uy tín và khơng ngừng nâng  cao uy tín của sản phẩm cũng như của Cơng ty Hoạt động bán hàng phải được tổ  chức một cách khoa học hợp lý có kế  hoạch.  Phân cơng vụ thể  và thường xun được theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá. Hơn   thế nữa phải biết tổ chức một cách khoa học và nghệ thuật trong q trình tổ  chức  hoạt động bán hàng Đối với bản thân doanh nghiệp, bán hàng là vấn đề  sống còn quyết định tới sự  tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thơng qua bán hàng thì giá trị  và giá trị  sử  dụng của sản phẩm mới được thể hiện. Sản phẩm tiêu thụ được mới tạo ra doanh  thu để  bù đắp tồn bộ  chi phí (chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng  trực tiếp, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng và chi phí sản xuất chung)  từ  đó doanh nghiệp tiếp tục chu kỳ  sản xuất mới. Việc tăng nhanh q trình bán   hàng( tăng cả  số  lượng và rút ngắn thời gian) đồng thời với việc tăng nhanh vòng  quay vốn giúp tiết kiệm vốn cho doanh nghiệp, đảm bảo thu hồi vốn nhanh chóng  thực hiện tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở  rộng tăng lợi nhuận cho doanh  nghiệp, nâng cao đời sống vật chất cho người lao động và thực hiện đầy đủ  nghĩa   vụ  thuế  với nhà nước. Do vậy việc tổ  chức tốt cơng tác bán hàng và mở  rộng thị  trường tiêu thụ sẽ tăng doanh thu khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường Đối với người tiêu dùng: thơng qua q trình bán hàng sẽ  đáp  ứng nhu cầu tiêu  dùng của người sử dụng đồng thời qua đó giá trị  sử  dụng của hàng hóa mới được   thực hiện Thơng qua kết quả  bán hàng các doanh nghiệp có thể kiểm tra, giám sát tình hình   thực hiện kế  hoạch bán hàng, kế  hoạch lợi nhuận, kiểm tra tình hình quản lý tiền  thu về  bán hàng và tình hình chấp hành kỷ  luật thanh tốn đồng thời đối với Nhà  nước dựa trên số  liệu do kế  tốn cung cấp có thể  nắm bắt được tình hình kinh  doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ  đó thực hiện chức năng quản lý   kiểm sốt vĩ mơ nền kinh tế, và kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước Bán hàng là điều kiện vơ cùng quan trọng để  doanh nghiệp đứng vững trên thị  trường. Thơng qua kết quả bán hàng doanh nghiệp có thể  kiểm tra được tính thích   ứng của sản phẩm trên thị  trường về  sức cạnh tranh,  chất lượng sản phẩm mẫu   mã, giá cả và thị hiếu từ đó có được những kế hoạch sản xuất kinh doanh hiệu quả.  Do đó cơng tác bán hàng cần nắm bắt, theo dõi chặt chẽ, thường xun q trình bán  hàng từ khâu mua hàng, dự trữ, bán hàng, thanh tốn, thu nộp kịp thời đảm bảo xác  định kết quả kinh doanh tránh hiện tượng lãi giả, lỗ thật Hiệu quả của hoạt động bán hàng ngày càng được nâng cao với chi phí thấp nhất  và lợi nhuận ngày càng tăng. Đây là mục tiêu mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải   theo đuổi, bởi vì lợi nhuận là mục tiêu trước mắt quan trọng, mà hoạt động của   hoạt động bán hàng thì  ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Để  có thể  đạt được   mục tiêu này, cơng tác bán hàng phải chú ý phân phối đúng lượng hàng, luồng hàng.  Đảm bảo sự vận động của hàng hố hược hợp lý, giảm bớt chi phí lưu thơng, đồng   thời phát triển các dịch vụ để phục vụ tốt các u cầu của khách hàng nhằm thu hút  khách hàng và làm tăng lợi nhuận  Nhiệm vụ của quản lý bán hàng Đế  đáp  ứng kịp thời những yêu cầu trên quản lý bán hàng phải thực hiện tốt  những nhiệm vụ sau: - Ghi chép đầy đủ, kịp thời sự biến động (nhập – xuất) của từng loại hàng hóa  trên cả hai mặt hiện vật và giá trị - Theo dõi, phản ánh giám sát chặt chẽ q trình bán hàng, ghi chép kịp thời, đầy  đủ các khoản chi phí, thu nhập về bán hàng xác định kết qủa kinh doanh thơng qua   doanh thu bán hàng một cách chính xác - Cung cấp thơng tin chính xác, kịp thời, trung thực, đầy đủ  về  tình hình bán   hàng của từng loại hàng hóa phục vụ hoạt động quản lý doanh nghiệp u cầu đối với nhân viên bán hàng là phải giám sát chặt chẽ hàng hố tiêu thụ  trên tất cả các phương diện: số lượng, chất lượng… Tránh hiện tượng mất mát hư  hỏng hoặc tham ơ lãng phí, kiểm tra tính hợp lý của các khoản chi phí đồng thời   phân bổ chính xác cho đúng hàng bán để xác định kết quả kinh doanh. Phải quản lý  chăt chẽ  tình hình thanh tốn của khách hàng u cầu thanh tốn đúng hình thức và   thời gian tránh mất mát ứ đọng vốn Để  thực hiện tốt các nhiệm vụ  trên, quản lý bán hàng và xác định kết quả  bán  hàng cần chú ý những u cầu cơ bản sau: Xác định đúng thời điểm hàng hố được coi là bán để  kịp thời lập báo cáo bán   hàng và phản ánh doanh thu. Báo cáo thường xun kịp thời tình hình bán hàng và   thanh tốn với khách hàng chi tiết theo từng loại, từng hợp đồng kinh tế nhằm giám  sát chặt chẽ  hàng bán về  số  lượng, chất lượng, thời gian…Đơn đốc việc thu tiền   khách hàng nộp về quỹ Tổ chức hạch tốn chứng từ ban đầu và trình tự ln chuyển chứng từ hợp lí. Các   chứng từ  ban đầu phải đầy đủ, hợp pháp, ln chuyển khoa học, hợp lí khơng q   phức tạp mà vẫn đảm bảo u cầu quản lí, nâng cao hiệu quả cơng tác bán hàng Xác định đúng và tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp,   kết chuyển chi phí  để xác định kết quả kinh doanh chính xác  u cầu của quản lý bán hàng Bán hàng và  xác  định kết  kinh  doanh có  ý  nghĩa  sống còn  đối  với doanh  nghiệp. Kế tốn trong các doanh nghiệp với tư cách là một cơng cụ quản lý kinh tế,   thu nhận xử lý và cung cấp tồn bộ thơng tin về tài sản và sự vận động của tài sản   đó trong doanh nghiệp nhằm kiểm tra, giám sát tồn bộ hoạt động kinh tế, tài chính   của doanh nghiệp, có vai trò quan trọng trong việc phục vụ quản lý bán hàng và xác   định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đó.  3.2 Xây dựng chươngtrình 3.2.1 Giao diện chính của chươngtrình Hình 3.1: Giao diện chính của chương trình Giao diện này cho người dùng thấy được chương trình gồm những sheet nào.  Từ  giao diện ta có thể  thấy được chương trình gồm có 11 sheet : Khách hàng, nhà   cung cấp, kho hàng, nhập hàng, tồn  kho, doanh số bán  hàng, cơng nợ, nhật kí   nhập  hàng, hàng hố, bán hàng, nhật kí bán hàng 3.2.2 Danh mục kháchhàng Hình 3.2: Danh mục khách hàng Ý nghĩa:Danh mục này có tác dụng dùng để quản lý danh sách khách hàng Khách hàng là người (có thể  là cá nhân, tập thể, tổ  chức…) thực hiện các  giao dịch mua bán hàng hóa hay dịch vụ  với các cơ  sở  sản xuất, dịch vụ, các cửa   hàng.    Theo quan điểm Marketing thì khách hàng là những cá nhân hay tổ  chức có   điều   kiện           định   mua   sắm   mà   doanh   nghiệp     hướng     nỗ   lực   Marketing   vào   Khách   hàng   bao   gồm   nhiều   đối   tượng       ngành   nghề   kinh  doanh, sản phẩm sẽ có một đối tượng khách hàng khác nhau.Tuy nhiên khách hàng  thường được phân loại thành hai nhóm chính: Khách hàng tiêu dùng: Là những cá nhân mua sản phẩm, dịch vụ    với mục   đích thỏa mãn nhu cầu cho bản thân hoặc gia đình và mua hàng khơng mang tính   chất thương mại Khách hàng cơng nghiệp: là những tổ chức mua hàng nhằm phục vụ cho hoạt  động sản xuất của doanh nghiệp cũng như để phục  vụ cho các  phòng ban trong tổ  chức. Mỗi nhóm khách hàng có nhu cầu và cách thức mua hàng khác nhau. Do đó   doanh nghiệp cần tìm hiểu nhu cầu, cách thức mua hàng cũng như  các yếu tố   ảnh   hưởng tới từng nhóm khách hàng để  nắm bắt và thỏa mãn nhu cầu riêng của từng   dối tượng khách hàng Danh mục khách hàng bao gồm: STT, mã khách hàng, tên khách hàng,  địa chỉ,   số điện thoại, fax, email, người liên hệ, chức vụ, nhóm khách hàng, ghi chú,… 3.2.3 Danh mục nhà cungcấp Hình 3.3: Danh mục nhà cung cấp Giao diện cung cấp những ngun vật liệu – cơng cụ dụng cụ  bao gồm thơng  tin về  tên, mã số thuế, và địa chỉ liên lạc của cơng ty. Mỗi nhà cung cấp sẽ được  tạo một mã số riêng để tiện cho việc theo dõi và đối chiếu 3.2.4 Danh mục khohàng Hình 3.4: Danh mục kho hàng Danh mục kho hàng bao gồm: ­ Số thứ tự ­ Mã kho ­ Tên kho ­ Địa chỉ ­ Người quản lý 3.2.5 Danh mục hànghố Hình 3.5: Danh mục hàng hố Danh mục hàng hố bao gồm: ­ Số thứ tự ­ Mã hàng hố ­ Tên hàng hố ­ Đơn vị tính ­ Kho hàng 3.2.6 Phiếu nhậpkho – xuất kho Hình 3.6: Phiếu nhập kho Hình 3.7: Phiếu xuất kho Danh mục phiếu nhập kho bao gồm: ­ Mã hàng hố ­ Tên hàng hố ­ Đơn vị tính ­ Số lượng nhập ­ Đơn giá từng sản phẩm ­ Thành tiền ­ Chiết khấu ( nếu có) ­ Tổng tiền Đối với tên hàng hố, ta sử dụng hàm IF lồng Vlookup Cơng thức như sau: =IF([@[Mã   Hàng]]="","",VLOOKUP([@[Mã   Hàng]],'Hàng   Hóa'! $B$10:$H$277,2,0)) Rồi kéo xuống để add hàm cho tên hàng hố tiếp theo Đối với Đơn giá, ta sử dụng hàm IF lồng Vlookup Cơng thức như sau: =IF([@[Mã   Hàng]]="","",VLOOKUP([@[Mã   Hàng]],'Hàng   Hóa'! $B$10:$H$277,4,0)) Thành tiền ta sử dụng hàm If Hàm có cơng thức như sau: =IF([@[Mã Hàng]]="","",[@[SL Nhập]]*[@[Đơn giá]]) Đối với chiết khấu, sử dụng hàm If Với cơng thức như sau: =IF([@[CK(%)]]="","",([@[CK(%)]])/100*[@[Thành Tiền]]) Để tính tổng tiền, ta có cơng thức như sau: =IF([@[CK(%)]]="","",[@[Thành Tiền]]­[@[Chiết khẩu]]) 3.2.7 Bảng kê nhập – xuất hàng hóa Hình 3.8: Bảng kê nhập – xuất kho Danh mục nhật kí nhập hàng bao gồm: ­ Số phiếu nhập ­ Ngày nhập ­ Mã nhập ­ Tên nhà cung cấp ­ Mã hàng hố ­ Tên hàng hố ­ Đơn vị tính ­ Số lượng ­ Đơn giá ­ Thành tiền ­ Người nhập ­ Ghi chú ( Nếu có) 3.2.8 Báo cáo thơng tin nhập – xuất – tồn vật tư hàng hóa Hình 3.9: Báo cáo thơng tin nhập – xuất – tồn vật tư hàng hóa Nhật kí bán hàng bao gồm các mục sau: ­ Mã hàng ­ Tên hàng hố ­ Đơn vị tính ­ Số lượng ­ Đơn giá ­ Thành tiền Chú ý: Dữ liệu được tự động lấy từ các trang tính khác và được phân loại theo  từng kho. Bản báo cáo cũng được chia ra làm các phần cụ  thể  Tồn đầu – Nhập –   Xuất – Tồn cuối để người sử dụng dễ dàng theo dõi 3.2.9 Báo cáo tổng hợp kế quả bán hàng Hình 3.10.Báo cáo tổng hợp kế quả bán hàng Báo   cáo   tổng   hợp   lại   doanh   số   bán   hàng     tất       mặt   hàng     khoảng thời gian. Bao gồm: giá bán, giá vốn từ đó tính tốn được lợi nhuận thuần từ  hoạt động bán hàng của cơng ty KẾT LUẬN  Ưu điểm Quản lý bán hàng bằng excel là việc sử dụng excel vào trong việc quản lý các  nghiệp vụ  bán hàng như  thiết lập báo giá, đơn hàng bán, hợp đồng bán, thống kê   doanh số Việc sử dụng phần mềm quản lý bán hàng bằng excel có những ưu và nhược   điểm riêng, chúng ta cùng tìm hiểu theo những đánh giá sau đây: Ưu điểm của phần mềm quản lý bán hàng bằng excel: Đơn giản, dễ sử dụng Chi phí thấp Tính đại trà cao, có thể tải và dùng miễn phí Có thể chủ động thêm bớt trường dữ liệu, tự tạo báo cáo theo u cầu Thích hợp cho các doanh nghiệp nhỏ, quản lý bán hàng đơn giản Nhược điểm của phần mềm quản lý bán hàng bằng excel: Dữ liệu khơng được đảm bảo an tồn và bảo mật: Khi quản lý việc bán hàng   bằng phần mềm Excel, tất cả  các thơng tin về  hoạt động kinh doanh của doanh  nghiệp chỉ được lưu trong 1 tập tin duy nhất. Khi tập tin này bị lỗi, bị  mất do vơ ý   hay nhiễm virus sẽ làm ảnh hưởng đến các dữ liệu quan trọng Quy trình xuất hàng bán, điều chuyển hàng nội bộ  phức tạp và cồng kềnh  hơn. Khi file Excel có dung lượng q lớn sẽ  làm chậm tốc độ  của máy tính,  ảnh   hưởng đến tiến độ cơng việc Thường chỉ có các tính năng cơ bản như quản lý hàng hóa, khách hàng, nhập   xuất kho, thu chi, hàng tồn kho…   và người quản dùng cũng phải mất nhiều thời   gian  để lập thống kê, báo cáo chi tiết Thường chỉ tiện cho việc ghi chép còn việc báo cáo thì người dùng phải tốn  nhiều cơng sức, thời gian. Do đó, nhà quản lý cũng gặp khá nhiều khó khăn trong   việc kiểm tra hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp gian làm việc Ngồi ra, các hàm, các cơng thức trên excel khá phức tạp, người dùng phải   thực sự hiểu biết về excel mới có thể sử dụng tốt, hiệu quả Khơng những vậy, excel khơng thể giúp lập hóa đơn và hạn chế liên kết với   các thiết bị bán hàng… Dữ liệu bán hàng được lưu trữ rời rạc trên các file Excel khơng đảm bảo tính  an tồn và logic để phục vụ cho việc tập hợp báo cáo tổng hợp và  tham chiếu ràng   buộc dữ liệu Việc liên kết số  liệu các nghiệp vụ  để  tập hợp báo cáo tức thời chưa thực   hiện được, muốn làm thì mất rất nhiều thời gian (Báo cáo bán hàng, báo cáo  thống  kê  doanh số theo nhiều chỉ tiêu như theo nhóm hàng,  mặt hàng, theo nhân viên kinh  doanh, báo cáo cơng nợ đến hạn,  ) Với những doanh nghiệp lớn, khi nghiệp vụ  bán hàng phức tạp, số  lượng  mặt hàng nhiều, số lượng khách hàng cũng rất nhiều thì sử dụng phần  mềm excel  thì rất  khó đáp ứng, thơng tin dữ liệu khó theo dõi, thiếu logics và rời rạc. Và việc  liên kết số  liệu các nghiệp vụ  để  tập hợp báo cáo tức thời chưa thực hiện được,  muốn làm thì mất rất nhiều thời gian và cơng sức, hơn nữa lại khơng đảm bảo độ  chính xác tuyệt đối Hệ  thống này giúp cho người quản   lý một   cách dễ  dàng hơn, các số  liệu  đưa  vào rất lớn cần tính tốn nhiều hệ  thống sẽ  xử lý truy xuất dữ  liệu với thời  gian nhanh nhất đáp ứng nhu cầu thị trường với phương châm “ Nhanh – chính xác –  kịp thời”. Hệ thống này rất dễ  cài đặt trên một số  phần mềm quản lý hiện nay và  khơng đòi hỏi máy tính phải có cấu hình cao  Hạn chế Do   thời   gian   tiến   hành   công   việc   không   nhiều   nên   khơng   thể   tránh   khỏi  những thiếu sót chủ quan, bài tốn thực tế cũng tương đối lớn nên em chưa quản lý   được hết các chức năng mà em mới chỉ quản lý được một số chức năng quan trọng  Hướng phát triển: đề  nảy sinh mà đề tài chưa đáp ứng được thức tế trên cơ  sở kết quả đã đạt được và các nhu cầu tối ưu về dự trữ của các doanh nghiệp với   các định hướng nghiên cứu như sau: Xây dựng đầy đủ các chức năng cho chương trình Thiết lập một CSDL đầy đủ phục vụ cho chương trình Có thể ứng dụng được cho vào thực tế Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng bằng ngơn ngữ C++ Khi tin học chưa ra đời thì việc bán hàng vànhững cơng việc khác được thực   hiện một cách rất khó khăn đòi hỏiphải nắm vững chun   mơn nghiệp vụ    , tốn  nhân  lực thời gian, chiphí cho việc thực hiện. Ngày nay tin học phát triển, nhu cầu  tin  họchóa những cơng việc chun mơn lặp đi lặp lại là u cầu cấp thiết.Tin học  hóa sẽ mang lại lợi ích to lớn về mọi  mặt : nhân cơng,  chi phí tài chính và thậm chí   trình độ  chun mơn của người thựchiện nó ( khơng đòi hỏi có chun mơn   nghiệp vụ  cao) bởi vì nó chỉ  là những thao tác trên máy đơn giản. Tin học hóa bắt  buộc phải cótrong thời đại ngày nay đối với từng cơng ty, những cửa hàng lớnhay  thậm chí chỉ  là những cửa hàng vừa và nhỏ  . Tuy nhiên đầu tư  để  xây dựng hệ  thống phục vụ cơng việc tính trong khoảng thời gian ngắn là tốn kém nhưng xét về  lâu dài thì lợi ích mang lại là rất  to lớn ảnh hưởng đến cả vận mệnh của một cơng   ty Xét về phía ngườixây dựng hệ thống thì đây là vấn đề  khơng thể giải quyết  một cáchtrọn vẹn bằng một chương trình cho mọi hình thức, nó phục vụ vàochun  mơn nghiệp vụ, u cầu thực tế  đặt ra, và vì vậy rất khó nếukhơng muốn nói là  khơng thể thực hiện được một cách tổng qtvấn đề này. Tùy thuộc vào những u   cầu đặt ra đối với từng hồncảnh ta có cách giải quyết khác nhau tạm  thời  trong  khoảng thờigian  nhất định đáp ứng được u cầu đề ra của hệ thống Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó cùng với sự hướng dẫn củagiáo viên hướng  dẫn em đã chọn đề  tài có tên là: “Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại   Cơng ty cổ phần Bluesofts, Hà Nội” làm khóa luận tốt nghiệp Với thời gian thực tập còn hạn chế và sự hiểu biết thực tế cònnhiều bỡ ngỡ  cộng với vốn kiến thức còn phải học hỏi nhiều lạichưa có kinh nghiệm về  phân   tích và thiết kế cũng như lập trình,nên chương trình của em khơng tránh khỏi những   thiếu sót. Bởivậy em kính mong các thầy, cơ giáo xem xét , chỉ  bảo và đónggóp ý   kiến cho báo cáo thực tập của em được hồn chỉnh để  có thểáp dụng được trong  thực tế Cuối cùng em xin chân thành cảm  ơn cơ giáo Phan Thị Thanh Huyền  và các   thầy cơ trong khoa đã tận tình giúp đỡ  em trong suốt thờigian thực tập để  em hồn  thành báo cáo thực tập này TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Nguyễn Tấn Bình, Phân tích hoạt động doanh nghiệp,  Nhà xuất  bản Đại  học quốc gia TP Hồ Chí Minh [2]. Đỗ  Trọng Danh, Nguyễn Vũ Ngọc Tùng, Giáo trình tự  học Microsoft   Excel 2010, Nhà xuất bản văn hóa thơng tin [3].Phạm Văn Dược, Đặng Thị Kim Cương, Phân tích hoạt động kinh doanh,   Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh [4].Trần Mạnh Hà, Giáo trình Excel 2010 các hàm và ví dụ  minh họa, Nhà   xuất bản văn hóa thơng tin [5]. Nguyễn Trọng Hồi (2009), Giáo trình Dự báo và phân tích dữ liệu trong  kinh tế và tài chính, Nhà xuất bản thống kê ... Nhà cung cấp Y/C u cầu Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG 1.1 Lý thuyết chung về quản lý bán hàng 1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức cơng tác quản lý bán hàng  Khái niệm về bán hàng Bán hàng là khâu cuối cùng của q trình hoạt động kinh doanh trong các doanh ... Chương 2: Khảo sát và phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng Chương   3:   Chương   trình   quản   lý   bán   hàng   hàng     Công   ty   cổ   phần Bluesofts, Hà Nội DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT STT Kí Hiệu... đề tài:  Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại Cơng ty cổ phần Bluesofts,   Hà Nội. ” Mục đích của đề tài ­ Khảo sát mơ hình quản lý bán hàng hàng tại Cơng ty cổ phần Bluesofts, Hà Nội ­ Nghiên cứu lý thuyết : Về cơ sở dữ liệu, về Microsoft Excel
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại Công ty cổ phần Bluesofts, Hà Nội, Tiểu luận: Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại Công ty cổ phần Bluesofts, Hà Nội

Từ khóa liên quan