So sánh khả năng xâm nhiễm của vi khuẩn Edwardsiella Ictaluri và Aeromonas Hydrophila trên cá tra (Pangasius Hypophthalmus)

7 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:50

Bệnh gan thận mủ và bệnh nhiễm trùng huyết (bệnh đốm đỏ) trên cá tra lần lượt do hai loài vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và Aeromonas hydrophila gây ra. Khi bệnh bùng phát, tỷ lệ chết do 2 bệnh này có thể lên đến 80%. Khả năng xâm nhiễm tự nhiên vào cá của các chủng vi khuẩn này được xác định bằng phương pháp tiêm so sánh với phương pháp ngâm trên cá tra giống. Hai chủng của loài E. ictaluri có độc lực khác nhau (hoang dã và đột biến gen wzz) đều cho kết quả tương tự với khả năng xâm nhiễm cao. Trong khi đó, hai chủng A. hydrophila có độc lực khác nhau (hoang dã và đột biến gen aroA) có khả năng xâm nhiễm bằng phương pháp ngâm thấp hơn nhiều khi so sánh với phương pháp tiêm. TẠP CHÍ SINH HỌC 2014, 36(1se): 1-7 SO SÁNH KHẢ NĂNG XÂM NHIỄM CỦA VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri VÀ Aeromonas hydrophila TRÊN CÁ TRA (Pangasius hypophthalmus) Trần Hạnh Triết, Vũ Thị Thanh Hương, Bùi Thị Thanh Tịnh, Lê Văn Hậu, Trần Thanh Tiếng, Nguyễn Quốc Bình* Trung tâm Cơng nghệ sinh học Hồ Chí Minh, *binhnq@hcmbiotech.com.vn TĨM TẮT: Bệnh gan thận mủ bệnh nhiễm trùng huyết (bệnh đốm đỏ) cá tra hai loài vi khuẩn Edwardsiella ictaluri Aeromonas hydrophila gây Khi bệnh bùng phát, tỷ lệ chết bệnh lên đến 80% Khả xâm nhiễm tự nhiên vào cá chủng vi khuẩn xác định phương pháp tiêm so sánh với phương pháp ngâm cá tra giống Hai chủng loài E ictaluri có độc lực khác (hoang dã đột biến gen wzz) cho kết tương tự với khả xâm nhiễm cao Trong đó, hai chủng A hydrophila có độc lực khác (hoang dã đột biến gen aroA) có khả xâm nhiễm phương pháp ngâm thấp nhiều so sánh với phương pháp tiêm Từ khóa: Aeromonas hydrophila, Edwardsiella ictaluri, khả xâm nhiễm, bệnh gan thận mủ, bệnh nhiễm trùng huyết MỞ ĐẦU Ngành nuôi trồng thủy sản ngành kinh tế mũi nhọn Việt Nam, nghề ni cá tra đóng góp lớn cho kim ngạch xuất nước Năm 2012, kim ngạch xuất đạt 1,74 tỷ USD (VASEP) Tuy nhiên, nghề ni cá tra gặp khó khăn chưa kiểm soát dịch bệnh Trong bệnh gây thiệt hại lớn cho người nuôi phải kể đến bệnh gan thận mủ bệnh nhiễm trùng huyết (bệnh đốm đỏ), bùng phát gây chết từ 60-80% [1] Để đối phó với bệnh, người nơng dân sử dụng nhiều loại kháng sinh, nhiên, việc sử dụng kháng sinh cách tùy tiện gây nhiều tác hại dư lượng kháng sinh sản phẩm, vi khuẩn kháng thuốc nhiều tác hại với mơi trường Vì vậy, nghiên cứu sử dụng vaccine để hạn chế dịch bệnh vấn đề cấp thiết Bệnh gan thận mủ, bệnh đốm đỏ cá tra vi khuẩn E ictaluri A hydrophila gây Hầu hết vaccine cho động vật kể cho cá sử dụng phương pháp tiêm Tuy nhiên, phương pháp đòi hỏi nhiều công lao động không khả thi cá bột hương, thời gian mà cá thường mắc bệnh cao Việc nghiên cứu vaccine sống nhược độc hướng có tiềm ứng dụng ngừa bệnh cá tra Mặc khác, khả xâm nhiễm tự nhiên chủng vi khuẩn vào cá cần hiểu rõ Nhiều nghiên cứu cho thấy, E ictaluri tác nhân gây bệnh sơ cấp, vi khuẩn xâm nhập vào cá theo hai đường Miyazaki et al (1985) Shotts et al (1986) [5, 6] cho quan khứu giác, theo Shotts et al (1986) [6] đường tiêu hóa Cá có biểu bệnh sau 3-4 ngày nhiễm bệnh với tốc độ lây lan nhanh chóng Vi khuẩn A hydrophila ln diện môi trường nuôi cá tra, nhiên, nghiên cứu A hydrophila cho thấy, vi khuẩn tác nhân gây bệnh thứ cấp [3], tác nhân gây bệnh hội [4], xâm nhiễm A hydrophila vào cá thường thông qua tác nhân gây bệnh khác nhờ vào tổn thương vật chủ [2], cá có biểu bệnh 1-2 ngày sau bị nhiễm bệnh Việc đánh giá khả xâm nhiễm A hydrophila vào cá tiền đề để phát triển vaccine sống nhược độc Trong nghiên cứu này, tiến hành lây nhiễm chủng hoang dã đột biến hai loài vi khuẩn E ictaluri A hydrophila vào cá để đánh giá khả lây nhiễm nhằm định hướng nghiên cứu sản xuất vaccine VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chuẩn bị cá thí nghiệm Cá bột mua từ trại sản xuất cá tra giống nuôi bể composite phòng thí nghiệm Trung tâm Cơng nghệ sinh học thành Tran Hanh Triet et al phố Hồ Chí Minh Ở giai đoạn cá bột, cá cho ăn moina, artemia Giai đoạn 16-20 ngày tuổi, cá sử dụng thức ăn giun đỏ (Tubifex tubifex) thức ăn công nghiệp Đến giai đoạn 21-45 ngày tuổi cho cá ăn thức ăn công nghiệp 30 độ đạm xay nhỏ cho vừa cỡ miệng cá Thường xuyên hút bể nhằm loại trừ thức ăn thừa tránh tình trạng nhiễm mơi trường nước Trong q trình ni định kì 1-2 ngày thay nước lần (mỗi lần thay từ 30-40% bể) thay đồng loạt cho tất bể Các bể ni bố trí hệ thống sục khí hoạt động 24/24 Cá dùng thí nghiệm đạt khối lượng 10±3 g/con Trước thử nghiệm, cá kiểm tra ngẫu nhiên cách mổ quan sát bệnh tích xác định khơng nhiễm vi khuẩn Edwardsiella ictaluri Aeromonas hydrophila Chuẩn bị chủng vi khuẩn E ictaluri A hydrophila hoang dã đột biến Các chủng hoang dã sử dụng nghiên cứu bao gồm E ictaluri AG A hydrophila AG phân lập từ mẫu cá bệnh gan thận mủ bệnh đốm đỏ tỉnh An Giang Chủng đột biến gen wzz (E ictaluri WzM) chủng đột biến gen aroA (A hydrophila Aro) tạo từ chủng E ictaluri AG A hydrophila AG Gen wzz đột biến tạo cách nhân dòng đoạn đầu đoạn cuối wzz nguyên thủy, sau gen kháng kanamycin chèn vào để tạo thành cassette HKT Tiếp theo, tiến hành nối cassete chứa gen wzz với suicide plasmid pGP704 cho tiếp hợp với chủng vi khuẩn Ewardsiella ictaluri hoang dã để tạo chủng đột biến gen wzz, tương tự với gen aroA cho tiếp hợp chủng vi khuẩn Aeromonas hydrophila hoang dã để tạo chủng Aeromonas hydrophila đột biến gen aroA có khả kháng kanamycin Sau đó, gen kháng kanamycin loại bỏ phương pháp tái tổ hợp tương đồng Vì vậy, chủng vi khuẩn tạo có gen wzz aroA nguyên thuỷ loại bỏ gần tồn tồn nên khơng có khả hồn độc an tồn cho mơi trường khơng chứa marker kháng kháng sinh Để chuẩn bị dịch vi khuẩn trước thử nghiệm, khuẩn lạc cấy vào ml BHI lỏng, nuôi cấy qua đêm điều kiện lắc 200 vòng/phút 28oC, 16 Sau đó, ml dịch ni cấy cấy chuyền vào 100 ml BHI lỏng ni cấy 200 vòng/phút 28oC, lắc qua đêm E ictaluri đến đạt OD600 0,8-1,0 (~109 CFU/ml), với A hydrophila nuôi cấy lắc khoảng 5-6 đến OD600 đạt 1,4-1,5 (~109 CFU/ml) Sinh khối vi khuẩn ly tâm 2200 g/15 phút 4oC, huyền phù pha loãng NaCl 0,65% theo Ronald (1999) [7] Thử nghiệm độc lực chủng E ictaluri A hydrophila hoang dã, đột biến gen phương pháp tiêm, ngâm cá tra giống Các thử nghiệm tiêm ngâm cá bố trí theo nhóm Mỗi nhóm tiến hành theo phương pháp tiêm ngâm với chủng vi khuẩn nhiều nồng độ khác (bảng 1) Ở phương pháp tiêm, trước tiêm, cá bắt ngâm nước 20oC để làm giảm hoạt động cá Sau đó, bắt đầu tiêm vào xoang bụng 0,1 ml/cá dịch vi khuẩn pha loãng nồng độ định sẵn (bảng 1) Cá chuyển sang bể 100 lít ni theo dõi Ở cơng thức đối chứng ĐC(-), cá tiêm 0,1 ml/cá NaCl 0,65% Đối với phương pháp ngâm, cá vớt xô chuẩn bị sẵn lít dịch vi khuẩn nồng độ cần pha loãng (bảng 1), ngâm 30 phút nhiệt độ phòng Riêng cá cơng thức ĐC(-) ngâm nước Sau ngâm, cá chuyển vào bể 100 lít ni theo dõi Cá sau xử lý tiêm ngâm nuôi nhiệt độ nước 28±2oC Hằng ngày theo dõi dấu hiệu bệnh lý tỷ lệ chết tích lũy nhóm cá thí nghiệm Chất lượng nước bể kiểm tra ngày số DO, pH, NH3 nhiệt độ Thời gian theo dõi kéo dài 14 ngày Mẫu cá chết thử nghiệm độc lực A hydrophila phân tích diện vi khuẩn cách nghiền cơ, pha lỗng, trải mơi trường BHI, ủ 28oC/16h Các khuẩn lạc mọc kiểm tra PCR với cặp mồi AerF/R cho kích thước 191bp A hydrophila hoang dã kiểm tra cặp mồi aroF5/R5 cho kích thước 2346bp A hydrophila đột biến Đối với mẫu cá chết thử nghiệm với E ictaluri, dịch gan tuỵ trải môi trường BHI, ủ 28oC/48h Các khuẩn lạc mọc kiểm tra PCR với cặp mồi đặc hiệu F2serC/R2serC cho kích thước 191 bp TẠP CHÍ SINH HỌC 2014, 36(1se): 1-7 Bảng Thí nghiệm tiêm/ngâm cá khảo sát độc lực chủng E ictaluri A hydrophila hoang dã, đột biến STT Số lượng cá/ bể 10 10 20 20 20 20 20 20 Tác nhân gây bệnh E ictaluriAG E ictaluriWzM E ictaluriAG E ictaluriWzM A hydrophila hoang dã A hydrophila hoang dã A hydrophila đột biến aroA A hydrophila đột biến aroA KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Vi khuẩn Edwardsiella ictaluri Aeromonas hydrophila hai loài gây nhiễm trùng máu cá, vậy, việc tiêm vi khuẩn vào cá phương pháp đánh giá độc lực trực tiếp Trong đó, phương pháp ngâm dùng để đánh giá khả xâm nhiễm so sánh với phương pháp tiêm Thử nghiệm độc lực chủng E ictaluri hoang dã, đột biến gen phương pháp tiêm ngâm cá tra giống Trong thử nghiệm tiêm, tất lô tiêm chủng E ictaluri AG nồng độ 104, 105, Phương pháp lây nhiễm Tiêm Tiêm Ngâm Ngâm Tiêm Ngâm Tiêm Ngâm Liều lây nhiễm 104, 105, 106CFU/cá 105, 106, 107 CFU/cá 105, 106, 107 CFU/ml 105, 106, 107 CFU/ml 102,103,104,105,106CFU/cá 105, 106, 107 CFU/ml 104, 105, 106 CFU/cá 107 CFU/ml 106 CFU/cá có tỷ lệ chết cao 26,67%, 43,33% 63,33% (hình 1) Các khuẩn lạc phân lập từ mẫu cá chết kiểm tra phương pháp PCR Kết điện di sản phẩm PCR cho thấy có kích thước 191 bp, phù hợp với kích thước đặc trưng E ictaluri (hình 2) Trong lơ tiêm chủng E ictaluri WzM nồng độ 105, 106, 107CFU/cá có tỷ lệ chết thấp 6,67%, 3,33% 3,33% (hình 1) Mẫu cá chết lô không biểu bệnh không phân lập khuẩn lạc đặc trưng E ictaluri từ mẫu bệnh phẩm Kết cho thấy độc lực chủng E ictaluri WzM giảm nhiều so với chủng hoang dã Hình Tỷ lệ cá chết tích luỹ theo ngày thử nghiệm đánh giá độc lực chủng E ictaluri hoang dã đột biến cá phương pháp tiêm Tran Hanh Triet et al 200bp Hình Kết điện di sản phẩm PCR khuẩn lạc phân lập từ cá chết Giếng 1-7 mẫu cá chết sau tiêm E ictaluri hoang dã nồng độ 104CFU/cá; Chứng (+); Chứng (-); M Thang DNA 100bp Trong thử nghiệm ngâm, lô cá ngâm chủng E ictaluri AG nồng độ 105, 106, 107 CFU/ml có tỷ lệ chết cao 37,7%, 53,3% 73,3% (hình 3) Kết điện di sản phẩm PCR khuẩn lạc phân lập từ mẫu cá chết có kích thước 191 bp, phù hợp với kích thước đặc trưng E ictaluri (hình 4) Ngược lại, lô ngâm chủng E ictaluri WzM nồng độ 105, 106, 107 CFU/ml có tỷ lệ chết thấp, 1,7%, 3,3% 3,3% Tương tự thử nghiệm tiêm, mẫu cá chết lô không phân lập khuẩn lạc đặc trưng E ictaluri Hình Tỷ lệ cá chết tích lũy theo ngày thử nghiệm đánh giá độc lực chủng E ictaluri hoang dã đột biến cá phương pháp ngâm 200bp Hình Kết điện di sản phẩm PCR khuẩn lạc phân lập từ cá chết Giếng 1-6 Mẫu cá chết sau ngâm E ictaluri hoang dã nồng độ 106 CFU/cá; Chứng (+); Chứng (-); M Thang DNA 100 bp TẠP CHÍ SINH HỌC 2014, 36(1se): 1-7 Khi so sánh kết tiêm ngâm hai thử nghiệm trên, tỷ lệ cá chết chủng E Ictaluri phương pháp tương đương Chủng E ictaluri WzM gây chết cá tỷ lệ thấp:
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh khả năng xâm nhiễm của vi khuẩn Edwardsiella Ictaluri và Aeromonas Hydrophila trên cá tra (Pangasius Hypophthalmus), So sánh khả năng xâm nhiễm của vi khuẩn Edwardsiella Ictaluri và Aeromonas Hydrophila trên cá tra (Pangasius Hypophthalmus)

Từ khóa liên quan