Ky nang giao tiep cho nv moi

18 17 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:50

KỸ NĂNG GIAO TIẾP Mục đích Cuối khóa học, học viên có thể: ✽ Đối xử với khách hàng & đồng nghiệp cách khéo léo lòch ✽ Làm hài lòng khách hàng đồng nghiệp ✽ Có tác phong công nghiệp làm việc: Văn minh - Lòch - Tích cực Huan luyen de cong Giao tiếp lòch thiệp gì? ✽ Đó cách đối xử với người khác cách tôn trọng, lòch nhiệt tình ✽ Đó quan tâm đến nhu cầu cảm xúc người khác Huan luyen de cong Bắt đầu chào hoi Huan luyen de cong Nên không nên chào hỏi • Không nên: Quá thân thiện vồn vả với người quen Nhìn nơi khác chào hỏi Hút thuốc, nhai kẹo, ngoái tai/mũi, đeo kính mát, đội mũ chào hỏi Gượng gạo không vui chào hỏi Huan luyen de cong Nên không nên chào hỏi • Nên:  Khi chào nên nhìn vào mặt người giao tiếp  Người nhỏ tuổi / cấp chào người lớn tuổi / cấp trước  Nam chủ động chào nữ trước  Khi đến nơi khác phải chủ động chào người trước Nếu không quen gật đầu, móm cười đủ  Người trước chào người lại Huan luyen de cong Thể giao tiếp lòch thiệp Căn dựa vào: Hành Lời nóiđộng Tác phong Huan luyen de cong Những điều nên làm ✽ Tươi vui giao tiếp Anh tên gì? Anh tìm ai? ✽ Chào khách hàng tên (Biểu lộ quan tâm tôn trọng ✽ khách Lời nói hàng) Lời nói tao Khéo léo, tế nhò Biểu lộ tán thành đồng ý với Huan luyen de cong khách hàng Lời nói phải - Xin vui ? - Tôi tiếc lòng cho báo • điều tuyệt diệu: chút ông ✽ Xin vui lòng ✽ Cám ơn ✽ Thưa chi ✽ Tôi tiếc ✽ Nhớ sử phải bò tiền cách vô lý - Thưa chi dụng tên khách giao tiếp Huan luyen de cong biết vận mạng - Xin cám ơn bà Hành động nên làm ? ✽ Quan tâm đến nhu cầu cảm xúc người khác ✽ Giữ thực lời hứa ✽ Cố gắng làm chút yêu cầu người khác ✽ Biểu lộ thành thật hối tiếc cho sai sót gây Huan luyen de cong 10 ✽ Hành động nên làm ? Chủ động đề nghò giúp đỡ, không đợi khách yêu cầu ✽ Đoán trước yêu cầu khách hàng ✽ Khi giao tiếp phải giữ tiếp xúc mắt ✽ Sử dụng tên khách thường ✽ xuyên Luôn Huan luyen de cong 11 ✽ Những lời khuyên cho thuật giao tế Luôn người đáng tin cậy ✽ Nhanh nhạy nắm bắt cảm xúc củakhách hàng ✽ Đừng bắt người khác gánh chòu chuyện cá nhân ✽ Hãy tôn trọng phong tục tập quán khách hàng ✽ Chân thành không vụ lợi ✽ Đừng cố che đậy lổi lầm gây Huan luyen de cong 12 Taùc phong ? ✽ Dáng vẻ ✽ n mặc ✽ Nét mặt Huan luyen de cong 13 Thế tác phong không tốt Tóc không chải Hơi thở hôi Người không thơm tho Trang điểm nhiều Quần áo dơ bẩn Không trang điểm không ủi  Không cạo râu Móng tay bẩn Giày không Huan luyen de cong đánh bóng 14 Những điều nên làm ✽ Cử chỉ, hành động  Đứng nghiêm chỉnh  Đi mạnh dạn  Ngồi ngắn (ngồi lệch với người đối diện khoảng 150 )  Tự tin bắt tay  Hướng dẫn rõ ràng ✽ Luôn chủ động quan tâm hỏi khách hàng Huan luyen de cong “Thưa ông cần chi” / “Tôi 15 Đi - Đứng - Ngồi  KHÔNG NÊN  NÊN • Đi: khoan thai, • Đi: lê dép, vẫy mạnh dạn, thẳng tay mạnh, rón thốn rén, khòm lưng, đút tay túi quần • Đứng: dựa dẫm, • Đứng: mạnh dạn, đút tay túi quần thẳng thốn • Ngồi: ngã lưng tựa vào ghế, • Ngồi: tự nhiên, chồm bò thoải mái, thẳng Huan luyen de cong 16 bàn, rung đùi lưng Khi bắt tay  Bắt tay nghi thức xã giao thể lòch nhiệt tình giao tiếp  Bắt tay giới thiệu làm quen  Lúc chúc mừng  Khi tạm biệt  Người giơ tay trước người có quyền ưu tiên: người lớn tuổi, cấp trên, phụ nữ Huan luyen de cong 17 Nên làm bắt tay  Bằng tay phải Không bắt tay  Giao tiếp mắt, mỉm cười chân thành & kèm theo lời chào  Nghiêng người phía trước tỏ lòng tôn trọng  Không xiết mạnh hay nhẹ  Không lắc tay mạnh giữ lâu  Không bắt tay mang găng tay bẩn, ướt (xin phép từ choái) Huan luyen de cong 18 ... trước chào người lại Huan luyen de cong Thể giao tiếp lòch thiệp Căn dựa vào: Hành Lời nóiđộng Tác phong Huan luyen de cong Những điều nên làm ✽ Tươi vui giao tiếp Anh tên gì? Anh tìm ai? ✽ Chào... Xin vui ? - Tôi tiếc lòng cho báo • điều tuyệt diệu: chút ông ✽ Xin vui lòng ✽ Cám ơn ✽ Thưa chi ✽ Tôi tiếc ✽ Nhớ sử phải bò tiền cách vô lý - Thưa chi dụng tên khách giao tiếp Huan luyen de cong... lộ thành thật hối tiếc cho sai sót gây Huan luyen de cong 10 ✽ Hành động nên làm ? Chủ động đề nghò giúp đỡ, không đợi khách yêu cầu ✽ Đoán trước yêu cầu khách hàng ✽ Khi giao tiếp phải giữ tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Ky nang giao tiep cho nv moi , Ky nang giao tiep cho nv moi