Mô hình điểm số z để nhận diện khả năng phá sản đối với các doanh nghiệp tại việt nam (luận văn thạc sĩ kinh tế)

100 40 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN DƯƠNG BẰNG MƠ HÌNH ĐIỂM SỐ Z ĐỂ NHẬN DIỆN KHẢ NĂNG PHÁ SẢN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8.34.02.01 Nguời hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồ Thủy Tiên TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 TĨM TẮT Có thể nói, doanh nghiệp tế bào kinh tế Doanh nghiệp khỏe, vững mạnh kinh tế khỏe, phát triển Vì việc dự báo, phát doanh nghiệp phá sản kiệt quệ tài điều cần thiết hữu ích cho chủ thể kinh tế Chính điều đặt nhu cầu tìm cách phát doanh nghiệp phá sản, kiệt quệ tài để chủ doanh nghiệp điều chỉnh lại cấu thân doanh nghiệp hay nhà đầu tư chủ nợ tránh định sai lầm đến cấp vốn doanh nghiệp Năm 1968, Edward I Altman đưa mơ hình Z-score (Điểm số Z) để phân biệt doanh nghiệp phá sản, kiệt quệ tài với doanh nghiệp lành mạnh Mơ hình Điểm số Z mơ hình tính tốn số đơn giản mang lại kết dự đoán xác Mơ hình kiểm chứng phù hợp áp dụng nhiều quốc gia giới Đối với kinh tế Việt Nam, việc kiểm định tính phù hợp tiến đến áp dụng rộng rãi mơ hình Điểm số Z nhận diện doanh nghiệp phá sản, kiệt quệ tài hỗ trợ nhiều cho chủ thể kinh tế Chính vậy, luận văn tiến hành kiểm định tính phù hợp Mơ hình Điểm số Z để từ ứng dụng mơ hình Điểm số Z vào phân tích khả phá sản doanh nghiệp niêm yết Việt Nam, đưa ứng dụng cho Mơ hình Việt Nam Kết kiểm định luận văn cho thấy, Mơ hình Điểm số Z phù hợp với kinh tế Việt Nam với kết tương tự kinh tế khác tiến hành kiểm định với mơ hình Ngồi ra, mơ hình thể hữu dụng phân tích tình hình tài doanh nghiệp nhằm đưa định ứng xử phù hợp Nguyễn Dương Bằng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hỗ trợ Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Hồ Thủy Tiên Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Tp.Hồ Chí Minh, tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Dương Bằng Nguyễn Dương Bằng LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh, giảng viên trường nói chung Khoa Sau đại học nói riêng tạo điều kiện cho tơi hồn thành chương trình học thực đề tài nghiên cứu Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Hồ Thủy Tiên tận tình hướng dẫn tơi q trình tìm hiểu, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Dương Bằng MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu hình Mở đầu 11 CHƯƠNG PHÁ SẢN, KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP; MƠ HÌNH ĐIỂM SỐ Z CỦA ATLMAN VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TRƯỚC ĐÂY TẠI VIỆT NAM 15 1.1 PHÁ SẢN, KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 15 1.1.1 Phá sản, kiệt quệ tài 15 1.1.2 Tiêu chí xác định tình trạng phá sản, kiệt quệ tài 16 1.1.3 Tác động phá sản doanh nghiệp kinh tế 17 1.2 TIỀN ĐỀ CHO NGHIÊN CỨU CỦA ALTMAN 17 1.2.1 Phân tích truyền thống 17 1.2.2 Phân tích đa biệt thức 18 1.3 MÔ HÌNH ĐIỂM SỐ Z CỦA ALTMAN 20 1.3.1 Xây dựng mơ hình Điểm số Z 20 1.3.1.1 Chọn mẫu 20 1.3.1.2 Lựa chọn biến 20 1.3.1.3 Mơ hình Điểm số Z ý nghĩa biến 21 1.3.2 Các kiểm định mơ hình Điểm số Z 23 1.3.3 Các mơ hình Điểm số Z điều chỉnh 26 1.3.3.1 Mơ hình Điểm số Z’ 26 1.3.3.2 Mơ hình Điểm số Z’’ 27 1.3.4 Đánh giá mơ hình Điểm số Z Altman 27 Nguyễn Dương Bằng 1.4 SO SÁNH MƠ HÌNH ĐIỂM SỐ Z VÀ MỘT SỐ MƠ HÌNH DÙNG NHẬN DIỆN PHÁ SẢN KHÁC 28 1.4.1 Một số phương pháp phân tích khác xây dựng mơ hình nhận diện phả sản doanh nghiệp 28 1.4.1.1 Phương pháp Mạng thần kinh nhân tạo 28 1.4.1.2 Phương pháp Logistic 29 1.4.1.3 Phương pháp Cây định 29 1.4.2 So sánh mơ hình Điểm số Z mơ hình nhận diện phá sản khác 29 1.5 CÁC KIỂM ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG MƠ HÌNH ĐIỂM SỐ Z Ở VIỆT NAM TRƯỚC ĐÂY 31 1.5.1 Kiểm định Điểm số Z Việt Nam trước 31 1.5.1.1 Các kiểm định kết 31 1.5.1.2 Đánh giá nghiên cứu kiểm định 33 1.5.2 Các ứng dụng mơ hình Việt Nam 34 Tóm tắt chương 36 CHƯƠNG KIỂM ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG MƠ HÌNH ĐIỂM SỐ Z VÀO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 37 2.1 KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP CỦA MƠ HÌNH ĐIỂM SỐ Z TẠI VIỆT NAM 37 2.1.1 Mơ hình lựa chọn phương pháp kiểm định 37 2.1.1.1 Mơ hình lựa chọn kiểm định 37 2.1.1.2 Phương pháp kiểm định 38 2.1.2 Kết kiểm định 39 2.1.2.1 Nguyễn Dương Bằng Nhóm doanh nghiệp phá sản kiệt quệ 39 2.2 2.1.2.2 Nhóm doanh nghiệp khơng kiệt quệ 42 2.1.2.3 Kết tổng hợp hai nhóm kết luận kiểm định 43 ỨNG DỤNG MƠ HÌNH ĐIỂM SỐ Z VÀO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 45 2.2.1 Doanh nghiệp thủy sản 45 2.2.1.1 Một số thông tin ngành thủy sản 45 2.2.1.2 Điểm số Z’’ số doanh nghiệp thủy sản 47 2.2.1.3 Phân tích Điểm số Z’’ doanh nghiệp ngành thủy sản 49 2.2.2 Doanh nghiệp bất động sản 54 2.2.2.1 Một số thông tin ngành bất động sản 54 2.2.2.2 Điểm số Z’’ số doanh nghiệp bất động sản 54 2.2.2.3 Phân tích Điểm số Z’’ doanh nghiệp ngành bất động sản 56 2.2.3 Doanh nghiệp ngành cao su 60 2.2.3.1 Một số thông tin ngành cao su 60 2.2.3.2 Điểm số Z’’ số doanh nghiệp cao su 61 2.2.3.3 Phân tích Điểm số Z’’ doanh nghiệp ngành cao su 63 2.2.4 Doanh nghiệp ngành thép 67 2.2.4.1 Một số thông tin ngành thép 67 2.2.4.2 Điểm số Z’’ số doanh nghiệp ngành thép 68 2.2.4.3 Phân tích Điểm số Z” doanh nghiệp ngành thép 70 Tóm tắt chương 74 CHƯƠNG GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỂM SỐ Z CỦA DOANH NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG MƠ HÌNH ĐIỂM SỐ Z TẠI VIỆT NAM 75 3.1 GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỂM SỐ Z CỦA DOANH NGHIỆP 75 Nguyễn Dương Bằng 3.1.1 3.1.1.1 Tài trợ hợp lý nâng cao hiệu sử dụng tài sản 75 3.1.1.2 Giảm dùng nợ cấu trúc vốn 76 3.1.1.3 Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 77 3.1.1.4 Tăng cường giữ lại lợi nhuận 77 3.1.2 3.2 Giải pháp chung cho doanh nghiệp 75 Giải pháp cho doanh nghiệp bốn ngành khảo sát 78 3.1.2.1 Doanh nghiệp ngành thủy sản 78 3.1.2.2 Doanh nghiệp ngành bất động sản 79 3.1.2.3 Doanh nghiệp ngành cao su 79 3.1.2.4 Doanh nghiệp ngành thép 80 ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG ĐIỂM SỐ Z TẠI VIỆT NAM 81 3.2.1 Đối với doanh nghiệp 81 3.2.2 Đối với chủ nợ nhà đầu tư 82 3.2.3 Đối với riêng ngân hàng 82 Tóm tắt chương 85 Kết luận 86 Tài liệu tham khảo 87 Phụ lục 89 Nguyễn Dương Bằng Danh mục từ viết tắt Từ viết tắt Nguyên nghĩa BCTC Báo cáo tài BĐS Bất động sản CTCP Cơng ty cổ phần EBIT Lợi nhuận trước thuế lãi vay HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh LNGL Lợi nhuận giữ lại LNST Lợi nhuận sau thuế LNSTCPP Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối MDA Multiple Discriminant Analysis – Phân tích đa biệt thức ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu TTS Tổng tài sản VCSH Vốn chủ sở hữu XHTN Xếp hạng tín nhiệm Nguyễn Dương Bằng Danh mục bảng biểu hình Danh mục bảng biểu Bảng 1.1 Trung bình biến kiểm định mức ý nghĩa 23 Bảng 1.2 Kết phân loại mẫu gốc thời gian năm 23 Bảng 1.3 Kết phân loại mẫu gốc thời gian năm 24 Bảng 2.5 Kết đánh giá mơ hình nhận diện phá sản 30 Bảng 1.4 Kết kiểm định doanh nghiệp nhóm Việt Nam 32 Bảng 1.5 Độ xác mơ hình giới 32 Bảng 1.6 Kết kiểm định nhóm nhóm Việt Nam 33 Bảng 2.1 Danh sách doanh nghiệp kiểm định nhóm 39 Bảng 2.2 Kết kiểm định nhóm Việt Nam 41 Bảng 2.3 Kết kiểm định nhóm Việt Nam 42 Bảng 2.4 Kết toàn mẫu kiểm định Việt Nam 43 Bảng 2.6 Điểm số Z’’ doanh nghiệp thủy sản 47 Bảng 2.7 Điểm số Z’’ CTCP Thủy sản Mekong 49 Bảng 2.8 Điểm số Z’’ CTCP XNK Thủy sản Sài Gòn 51 Bảng 2.9 Điểm số Z’’ doanh nghiệp bất động sản 54 Bảng 2.10 Điểm số Z’’ CTCP Tập đoàn Đất Xanh 56 Bảng 2.11 Điểm số Z’’ CTCP ĐT PT Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương 58 Bảng 2.12 Điểm số Z’’ doanh nghiệp cao su 61 Bảng 2.13 Điểm số Z’’ CTCP Cao su Thống Nhất 63 Bảng 2.14 Điểm số Z’’ CTCP Đầu tư cao su Quảng Nam 65 Bảng 2.15 Điểm số Z’’ doanh nghiệp ngành thép 68 Bảng 2.16 Điểm số Z’’ CTCP Tập đồn Hòa Phát 70 Bảng 2.17 Điểm số Z’’ CTCP Thép Pomina 73 Bảng 3.1 Điểm số EMS ứng với XHTN S&P 82 Nguyễn Dương Bằng 85 Tóm tắt chương Ngồi tính phân loại doanh nghiệp tốt Điểm số Z’’, mơ hình cho thấy khả phát vấn đề doanh nghiệp tốt Trong chương sử dụng phát vấn đề phát để đề biện pháp cải thiện tình hình an tồn doanh nghiệp thơng qua nâng cao Z’’ Điểm số Z’’ phương pháp bổ sung hữu hiệu với nhiều phương pháp khác để hỗ trợ phân tích nhận diện tình hình phá sản kiệt quệ tài hay lành mạnh doanh nghiệp Cùng với đó, chương đề xuất số ứng dụng mơ hình vào Việt Nam phương diện thân doanh nghiệp, nhà đầu tư chủ nợ Đặc biệt, phần cuối chương đưa đề xuất xây dựng mô hệ thống XHTN dựa mô hình Điểm số Z’’ để ứng dụng vào Việt Nam Nguyễn Dương Bằng 86 Kết luận Trên thực tế, không chủ sở hữu muốn doanh nghiệp rơi vào phá sản hay kiệt quệ tài chính, nhà chủ doanh nghiệp ln muốn nhận diện tình hình doanh nghiệp Điểm số Z Altman nghiên cứu hữu ích khơng cho chủ sở hữu mà cho nhà đầu tư chủ nợ việc nhận diện, dự báo doanh nghiệp rơi vào an tồn tài Luận văn tiến hành kiểm định tính hợp lý mơ hình Điểm số Z’’ thị trường Việt Nam, kết thu tương đồng với kiểm định khác Altman tác giả khác kết luận rút Mơ hình Điểm số Z’’ phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam có khả dự báo tình trạng kiệt quệ phá sản doanh nghiệp nước Ngoài ra, nghiên cứu dùng Điểm số Z’’ ứng dụng vào số doanh nghiệp nước để nhận diện tình hình phân tích tính an tồn vấn đề doanh nghiệp Điểm số Z’’ việc đánh giá phù hợp Việt Nam dễ sử dụng có tính tổng hợp khái qt cao Điểm số Z’’ phương pháp bổ sung hữu hiệu để hỗ trợ phân tích nhận diện tình hình phá sản kiệt quệ tài hay lành mạnh doanh nghiệp Tuy đánh giá phù hợp Việt Nam việc áp dụng mơ hình xây dựng cho thị trường nước ngồi vào doanh nghiệp nước chắc phát sinh khác biệt Vì hướng phát triển đề tài thực xây dựng mơ hình hồn tồn sở liệu doanh nghiệp Việt Nam dựa theo phương pháp phân tích đa biệt thức mơ hình mơ hình Điểm số Z Altman Nguyễn Dương Bằng 87 Tài liệu tham khảo Tác giả nước Dương Kim Thế Nguyên (2017) “Khái niệm phá sản, thủ tục phá sản liên hệ đến luật phá sản 2014” Báo điện tử Thông tin Pháp luật Dân (thongtinphapluatdansu.edu.vn) Huỳnh Cát Tường (2008) Khánh kiệt tài ứng dụng mơ hình Z-score dự báo khánh kiệt tài Luận văn Thạc sĩ kinh tế Đại học kinh tế Tp HCM Lâm Minh Chánh (2007) “Chỉ số Z: Công cụ phát nguy phá sản xếp hạng định mức tín dụng” “Dùng Chỉ số Z để ước tính hệ số tín nhiệm” Báo Nhịp cầu đầu tư ngày 30/07/2007, 06/08/2007, 12/08/2007 Lê Cao Hoàng Anh – Nguyễn Thu Hằng (2012) “Kiểm định mơ hình Chỉ số Z Altman dự báo thất bại doanh nghiệp Việt Nam” Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng 74 3-9 Phan Thế Anh – Nguyễn Thành Cường (2010) Đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng việc cho vay Doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam Trường Đại học Nha Trang Tp Nha Trang Tác giả nước David L Olson, Dursun Delen, Yanyan Meng (2011) Comparative analysis of data mining methods for bankruptcy prediction Edward I Altman (2000) Predicting financical distress of companies: Revisiting the Zscore and Zenta model Edward I Altman (2005) An Emerging market Credit scoring system for Corporate bonds Văn luật Nguyễn Dương Bằng 88 Chính phủ (2012) Nghị định: Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật chứng khoán số 58/2012/NĐ-CP Hà Nội ngày 20/07/2012 Quốc hội (2014) Luật phá sản số 51/2014/QH13 Hà Nội ngày 19/06/2014 Số liệu, báo cáo từ tổ chức Báo cáo tài doanh nghiệp qua năm Blomberg, 2011, Thống kê giá cao su thị trường Singapore 2010-2018 Tổng cục Thống kê Thống kê doanh nghiệp qua năm Tổng cục thủy sản Việt Nam Thống kê số liệu ngành thủy sản Hiệp hội chế biến Xuất nhập Thủy sản Việt Nam – Vasep Thống kê số liệu ngành thủy sản Hiệp hội Gỗ Lâm sản Việt Nam (Vifores) Thống kê số liệu ngành cao su Hiệp hội Thép Việt Nam Thống kê số liệu ngành thép Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam Thống kê số liệu bất động sản Nguyễn Dương Bằng 89 Phụ lục Phụ lục 1: Chi tiết Điểm số Z’’ doanh nghiệp Bảng: Chi tiết Điểm số Z’’ doanh nghiệp kiểm định nhóm Thời gian M C K Chỉ số X1 X2 X3 X4 M C K Z'' -1 0,0273 0,0222 0,0556 0,2318 -2 0,0268 0,0186 0,0811 0,1991 -0,0097 0,0158 0,0771 0,1986 0,7146 0,0028 0,0234 0,0882 0,2119 0,9098 -5 0,0026 0,0212 0,0881 0,1861 -1 -0,3568 -0,2880 -0,2640 0,0256 0,1405 0,1374 0,0910 0,3154 -5 Chỉ số X1 X2 X3 X4 Z'' 0,8683 0,0482 -0,1031 0,0157 1,0475 1,1857 0,9902 0,0248 -0,0920 -0,0299 0,7413 0,4397 0,0277 -0,0409 -0,0260 0,7598 0,6716 0,3193 0,0064 0,0119 0,7578 2,9906 0,8741 0,3049 0,0112 0,0176 0,7235 2,9148 0,0417 -5,0096 0,4781 -4,4068 -1,4237 0,9234 -19,8270 0,1796 0,8638 2,7400 0,3040 -0,7271 -0,0561 0,8668 0,1571 0,1168 0,6956 0,1511 -0,5164 -0,4607 0,8786 -2,8653 0,0000 0,1132 0,9544 0,1982 0,0042 0,0963 1,4345 3,4677 - - - - - 0,0735 -0,0520 -0,0335 0,8522 0,9817 -1 0,1142 -1,0394 -0,1263 0,0091 -3,4784 -2,0697 -2,5354 0,0085 -0,6441 -22,4614 -2 0,1857 -0,6649 -0,0831 0,1370 -1,3640 -2,1551 -2,5646 -2,2847 -0,6471 -38,5309 0,2542 -0,4955 0,0176 0,2455 0,4278 0,0025 0,0284 0,0332 0,2262 0,5692 0,2625 -0,4619 0,0220 0,2238 0,5991 0,0034 0,0488 0,0591 0,2622 0,8538 -5 0,1475 -0,2040 -0,0298 0,0989 0,2061 -0,0015 0,0533 0,0883 0,2907 1,0624 -1 0,4290 -0,2929 -0,0767 0,0207 1,3660 0,0521 -0,0993 -0,0097 0,2516 0,2172 -2 0,4722 -0,1919 -0,1376 0,1273 1,6807 0,3816 0,0110 0,0513 0,3374 3,2383 0,5114 -0,0251 -0,0159 0,2957 3,4763 0,1057 0,0482 0,0596 0,3068 1,5734 0,4408 0,0090 0,0693 0,3227 3,7251 0,1114 0,0551 0,0632 0,4188 1,7743 -5 0,4143 -0,0369 0,0269 0,2682 3,0599 0,1832 0,0873 0,0293 0,9560 2,6871 -1 -0,3321 -0,6592 -0,1182 0,7000 -4,3867 -0,6220 -0,2708 -0,3212 -0,1347 -7,2634 -0,1459 -0,3722 -0,2433 0,8853 -2,8759 -0,2120 -0,1216 -0,0631 0,2133 -1,9878 0,0338 -0,0214 -0,0149 1,7545 1,8943 -0,0814 0,0026 0,0644 0,4008 0,3284 0,0323 -0,0065 0,0030 1,9104 0,0682 0,0017 0,0970 0,4056 1,5302 -5 0,0389 -0,0169 0,0004 1,1259 1,3846 0,0056 0,0013 0,1119 0,4703 1,2864 -1 -0,4562 -0,6965 -0,5134 -0,2901 -9,0178 -0,5279 0,6187 -0,2579 0,0076 -3,1712 -2 0,0583 -0,0756 -0,0419 0,1095 -0,0307 -0,2504 0,3388 -0,0771 0,2722 -0,7702 0,1079 0,0044 0,0414 0,1900 1,1997 -0,0538 -0,0160 0,0223 0,1992 -0,0458 0,1166 0,0054 0,0491 0,2260 1,3499 -0,0568 0,0171 0,0536 0,2121 0,2657 0,1047 0,0088 0,0651 0,2194 1,3834 0,0659 0,0677 0,1645 0,4277 2,2071 0.0873 -0.0444 -0.0154 0.4296 0.7753 0,0838 -0,0220 0,0186 0,2978 0,9153 0.0998 -0.0205 -0.3845 0.3698 0,1087 -0,0153 0,0530 0,4313 1,4723 -0.0223 -0.0015 0.0329 0.3498 0,1202 -0,0322 0,0028 0,3873 1,1094 -3 -4 -2 -3 -4 -3 -4 -3 -4 -2 -3 -4 -3 -4 T V M L S P X A B H T K H L L 4 -5 -1 -2 -3 S D Nguyễn Dương Bằng 2,7131 3,8314 2,2169 -1.6077 0.4366 S A V V N H A T A K S S G T T V L F P I T 90 -4 -0.0523 0.0073 0.0361 0.3210 0.2599 0,1958 0,0012 0,0417 0,5781 2,1755 -5 -0.0653 0.0022 0.0365 0.2323 0.0686 0,3187 0,0156 0,1064 0,9802 3,8857 -1 -0,0873 -0,4619 -0,0990 2,1516 -0,4846 0,0331 -0,0955 -0,0329 0,2779 -0,0232 -2 -0,0178 -0,3082 -0,0329 2,2184 0,9869 0,0490 -0,0274 0,0366 0,3412 0,8363 0,0027 -0,2707 -0,2533 2,7233 -0,0121 -0,0392 -0,0043 0,2973 0,0765 0,2640 0,0090 0,0251 7,0337 9,3155 -0,0455 -0,0030 0,0238 0,3875 0,2584 -5 0,2640 0,0538 0,1024 4,1547 6,9573 0,0173 0,0040 0,0363 0,3800 0,7698 -1 0,1656 -0,0477 -0,0188 0,2706 1,0887 0,0653 0,0643 0,0699 0,4537 1,5842 0,2531 -0,0117 0,0119 0,3195 2,0373 0,0396 0,0248 0,0560 0,3940 1,1305 0,0316 0,0250 0,0599 0,3801 1,0905 0,0312 0,0301 0,0888 0,4117 1,3315 1,6335 0,0229 0,0324 0,0800 0,3726 1,1848 0,8380 0,0857 0,0837 0,1258 0,6982 2,4133 0,1094 0,1408 1,1097 2,5433 -3 -4 -2 -3 -4 S A P P X I 0,2925 V O S B T 0,1512 0,0233 0,0379 0,2958 -5 0,0388 0,0065 0,0175 0,4237 -1 0,1792 -1,5166 -1,6451 3,4944 -11,1541 0,0114 -2 0,1056 0,0949 -0,0055 162,4304 171,5173 0,1060 0,0777 0,0791 0,9399 2,4670 0,6106 0,0923 0,0484 9,9384 15,0669 0,0259 0,1282 0,1732 1,4941 3,3205 0,2943 0,0938 0,0981 7,4519 10,7197 -0,0224 0,1280 0,2396 0,8371 2,7596 -5 0,0752 0,0158 0,1869 4,3725 6,3918 0,1757 0,1167 0,2611 1,2614 4,6122 -1 -0,0891 -0,5386 -0,0804 0,1872 -2,6839 -0,0187 0,0370 0,0677 0,6422 1,1272 -0,0847 -0,4118 -0,0939 0,2484 -2,2689 -0,0004 -0,2572 0,1285 0,4175 0,0458 -0,2492 -0,2542 0,1249 -5 0,2270 0,0074 0,0649 0,4348 -1 0,2434 -0,1412 -0,0389 1,8504 -2 0,2401 -0,0850 0,0186 0,1608 -0,0820 0,0391 -5 -1 -2 -3 -4 -2 V H G N H S 0,1283 0,0254 0,1065 0,7091 2,3842 -0,0303 0,0201 0,1897 0,5129 1,6800 0,0790 0,0199 0,2497 0,5432 2,8314 2,4057 0,0859 0,0958 0,2012 0,8878 3,1605 2,8178 -0,5399 -0,6982 -0,6620 -0,2351 -10,5134 1,5125 3,0105 0,0614 0,0496 0,0544 0,3268 1,2728 0,0340 1,3658 2,4501 0,0633 0,0465 0,0766 0,3597 1,4595 -0,0732 0,0251 1,0419 1,2809 0,0678 0,0453 0,0826 0,2599 1,4199 0,1911 -0,0714 -0,0332 0,8200 1,6588 0,0021 0,0371 0,0917 0,3244 1,0917 0,0265 -0,2467 0,0337 0,5817 0,2063 -0,2081 -0,1153 -0,1074 0,7442 -1,6809 -0,0331 -0,2875 0,0092 0,4774 -0,5910 -0,1018 0,0157 0,0260 0,6802 0,2725 0,0222 -0,2663 0,0406 0,6144 0,0701 0,0117 0,0503 0,8090 1,6856 -0,0531 -0,2542 -0,1993 0,5261 -1,9639 0,0670 0,0104 0,0479 0,8983 1,7386 -5 0,2557 0,0374 0,0986 1,3861 3,9174 0,1382 0,0155 0,0156 1,1323 2,2509 -1 0,3150 0,0465 0,0191 0,7860 3,1719 -0,1229 -0,2723 -0,0308 0,1086 -1,7872 0,3671 0,1092 0,0008 1,0682 3,8911 -0,2936 -0,1538 -0,0433 0,2508 -2,4543 0,4869 0,1796 0,1358 1,5118 6,2801 -0,1821 -0,0233 0,0437 0,4348 -0,5205 0,3944 0,1446 0,1885 0,7794 -0,1899 0,0238 0,0570 0,4761 -0,2856 -5 0,3625 0,1115 0,1058 0,7161 4,2044 -0,1096 0,0299 0,0528 0,7103 0,4797 -1 -0,0832 -0,0186 0,0055 0,5470 0,0042 -0,0591 -0,1411 -0,0663 0,0997 -1,1890 -2 -0,1097 -0,0046 0,0214 0,6348 0,0759 -0,1074 -0,1086 -0,0727 0,1248 -1,4160 -0,0630 0,0054 0,0131 0,8061 0,5392 -0,1625 -0,0251 0,0032 0,2167 -0,8989 0,0861 0,0036 0,0082 0,9539 1,6335 -0,1424 0,0153 0,0742 0,2476 -0,1259 0,2453 0,0068 0,0117 1,1297 2,8961 -0,1034 0,0434 0,0845 0,2751 0,3199 -3 -4 -3 -4 -3 -4 -2 -3 -4 -3 -4 -5 O G C P T L O C H P V C S D D Nguyễn Dương Bằng 0,4611 -2,0887 0,1952 5,1437 S E C A V F M T G D C T V S T 91 -1 0,0021 0,4475 2,1416 -0,2114 0,0031 0,5182 2,6251 -0,3031 -0,0882 0,0548 0,3497 -0,2108 -0,1444 0,1470 -5 0,5668 -0,0429 0,0087 0,3253 -1 0,0275 -0,0226 -0,0822 2,4917 -2 0,0810 0,0729 0,1038 0,3198 0,0517 0,3568 0,0642 -2 -3 -4 -3 -4 C I G H K B 0,3480 -0,1917 0,4191 0,1774 0,3913 -0,1793 -0,0579 0,0924 1,6902 0,4540 -0,1183 -0,0661 0,1612 2,3177 0,5116 -0,0512 -0,0761 0,2510 2,9412 0,6163 0,0446 0,0031 0,3911 4,6199 3,9789 0,8265 0,0891 0,1093 0,5500 7,0245 2,1706 -0,4266 -0,1783 -0,0191 0,2124 -3,2851 2,5006 4,0921 -0,3556 -0,1628 -0,0561 0,3019 -2,9234 0,0267 1,2592 3,7675 -0,2613 -0,0896 -0,0076 0,3968 -1,6408 0,1191 1,8970 5,3424 0,7291 -0,0778 -0,0353 0,5494 4,8688 5.0749 0,7509 -0,0312 -0,0139 0,7159 5.4827 -1,1853 -0,2854 -0,2699 -0,0273 0,0203 -2,9147 0,1072 -0,1545 -0,1335 -0,0448 0,1040 -1,6406 -0,0063 -0,0021 0,0784 0,1883 0,6764 0,0502 0,0240 0,0923 0,2169 1,2557 -0,3594 0,7909 N V N V N I -5 0,2827 0,5535 0,0911 0,7653 -1 -0,2175 -0,1923 -0,1127 1,5482 -2 -0,1110 -0,0697 -0,1088 1,7084 0,2264 0,0323 0,0293 1,5627 3,4282 0,3068 0,0414 0,0479 1,2451 3,7766 -5 0,2848 0,0000 0,0097 1,6083 3,6223 0,1127 0,0326 0,1130 0,3190 1,9401 -1 -0,0788 -0,0829 -0,0977 1,0500 -0,3406 -0,0090 -0,0234 0,0265 0,3338 0,3939 -0,0066 -0,0131 -0,0281 1,0094 0,7853 0,0184 -0,0254 0,0022 0,4685 0,5446 1,0750 0,0183 0,0017 0,0327 0,4167 0,7834 0,0766 0,0495 0,0810 0,4922 1,7248 3,2018 0,2112 0,0884 0,1167 0,5844 3,0713 -0,1350 -0,0230 0,1641 -0,3441 -3 -4 -2 -3 H P M P P I H S I P O M 0,0008 0,0253 0,0339 0,7238 -0,3144 0,0330 0,0342 0,6145 -5 0,3900 0,0083 0,0103 0,5211 -1 0,0016 -0,0090 0,0056 1,5567 1,6530 0,0119 -2 -0,1626 -0,0657 -0,0785 1,4723 -0,2624 0,0164 0,0011 0,1142 0,2585 1,1503 0,1894 0,0237 0,0214 1,0339 2,5488 0,0131 -0,0045 0,0836 0,2004 0,8436 -0,0135 0,0298 0,0301 1,0622 1,3260 0,0676 -0,0064 0,0652 0,2624 1,1355 -5 0,2048 0,0627 0,0295 1,4254 3,2430 0,0284 0,0000 0,0629 0,2355 0,8560 -1 -0,0249 -0,3192 -0,0820 0,1361 -1,6123 0,0220 -0,1296 -0,1194 0,3372 -0,7267 -2 0,0666 -0,1517 -0,0936 0,2264 -0,4487 0,1363 0,0149 0,0954 0,6158 2,2298 0,2660 -0,0278 0,0147 0,2729 0,1399 0,0490 0,0396 0,6677 2,0445 0,3898 -0,0737 -0,0384 0,2087 2,2778 0,3062 0,1364 0,1724 1,0445 4,7084 -5 0,3196 -0,0261 -0,0128 0,2969 2,2375 0,3170 0,0000 0,2214 1,1142 4,7371 -1 0,6222 -0,6400 -0,2521 1,7772 2,1673 0,0561 -0,0836 -0,0524 1,8726 1,7094 0,7160 -0,2713 -0,2367 2,7045 5,0618 0,0518 -0,0103 -0,0248 1,4889 1,7032 0,5954 0,0042 0,2686 1,7362 7,5472 0,1546 0,0696 0,0616 1,4222 3,1487 5,3306 0,2546 0,0611 0,0838 1,0495 3,5345 3,5647 0,1413 0,0231 0,0541 1,3889 2,8246 -3,7276 -0,1120 -0,2601 -0,1582 0,1500 -2,4882 -0,8303 0,0453 -0,0150 0,0601 0,2845 0,9506 0,0848 0,0402 0,1071 0,3367 1,7606 0,1227 0,0709 0,1462 0,5779 2,6249 0,0210 0,0632 0,1341 0,7340 2,0155 -0,0932 -0,0971 0,0081 0,0529 -0,8184 0,1176 0,0093 0,0708 0,1467 1,4320 -4 -3 -4 -3 -4 -2 -3 -4 S D A D L R P P E -1,0798 2,0401 0,5189 0,0050 0,1120 1,1026 -5 0,4515 -0,1294 0,0031 0,9561 -1 -0,3532 -0,2073 -0,1187 0,0595 -2 -0,1447 -0,0746 0,0195 0,2202 -0,1635 -0,0803 0,0240 0,2622 -0,8983 0,2028 -0,1647 0,0334 0,2552 1,2861 -0,0573 -0,1313 -0,0293 0,3340 -0,6500 -0,0574 -0,0357 -0,0193 0,2279 -0,3829 0,0079 0,0185 0,0327 0,2450 0,5889 -3 -4 P N C -5 -1 -2 H V Nguyễn Dương Bằng H L A S B C A L P C L P C N 92 -3 G -4 T 0,0983 0,0392 0,0352 0,2188 1,2387 0,0109 0,0148 0,0952 0,1433 0,9097 0,1790 0,0665 0,0797 0,3826 2,3282 0,0523 0,0229 0,0617 0,1565 0,9963 1,8584 0,0301 -0,2215 -0,1051 0,0000 0,0340 0,1534 0,5869 -0,2531 -0,1151 0,0122 0,1560 0,0718 -2,2755 -0,0328 0,0664 0,1885 1,0081 0,0416 0,0290 0,1241 0,2522 1,4659 0,0968 0,0704 0,1297 0,2767 2,0264 -5 0,1348 0,0764 0,0540 0,3446 -1 -0,1328 -0,0101 -0,0180 0,7651 -2 -0,1244 0,0144 0,0151 0,7846 -0,0876 0,0566 0,0604 0,8703 -0,0766 0,0602 0,0596 0,8664 1,0041 -5 -0,0352 0,0870 0,1144 0,9819 1,8522 0,1623 0,0000 0,0833 0,3201 1,9604 -1 0,1592 -1,1761 -0,1155 1,4332 -2,0608 -0,4129 -0,6712 -0,3442 -0,2213 -7,4422 0,2266 -0,9240 -0,3951 1,9953 -2,0858 -0,1401 -0,1495 -0,0899 0,0688 -1,9382 0,2227 -0,3647 0,0252 2,2083 2,7599 -0,0070 0,0059 0,0939 0,2557 0,8727 0,1239 -0,3909 -0,2179 2,2631 -0,0653 0,0218 0,0782 0,3525 0,5382 -5 0,2080 -0,1230 -0,2001 2,1114 1,8362 0,0046 0,0000 0,0639 0,3952 0,8741 -1 0,3596 0,0544 0,0820 0,6882 3,8103 -0,1971 -0,0839 0,0402 1,5627 0,3447 -2 0,7261 -0,0474 0,0281 3,8051 8,7928 -0,1918 -0,0925 -0,0443 1,5605 -0,2192 0,2788 -0,2574 0,0166 0,9033 2,0493 -0,0084 -0,0117 0,0208 2,4960 2,6676 0,0987 -0,2118 0,0724 0,5786 1,0508 0,0901 0,0793 0,1058 7,7960 9,7460 -5 -0,1825 -1,0904 0,0032 0,3148 -4,3999 0,0717 0,0000 0,0850 5,7568 7,0864 -1 0,1003 0,0684 0,0830 0,6074 2,0763 -0,1270 -0,2461 0,1003 1,0565 0,1481 -2 0,0424 0,0438 0,0588 0,6964 1,5470 -0,1747 -0,3103 0,0480 0,8072 -0,9875 0,0494 0,0424 0,0786 0,5703 -0,0987 -0,3106 0,0339 0,7316 -0,6643 0,0661 0,0177 0,0703 0,6263 1,6211 0,0836 -0,2946 -0,1386 0,6131 -0,6998 -5 0,0126 0,0498 0,1029 0,3731 1,3283 -0,2096 0,0000 -0,0772 0,4608 -1,4103 -1 0,1328 0,0359 0,0651 0,5578 2,0118 -0,1499 -0,1802 0,0535 0,2862 -0,9110 0,1031 0,0310 0,0873 0,4917 1,8802 -0,2470 -0,1652 -0,0395 0,2501 -2,1621 0,2110 0,0149 0,0704 0,5306 2,4630 -0,2507 -0,0326 0,0000 0,3592 -1,3737 1,2307 0,0517 0,0152 0,0299 0,5704 1,1888 0,9537 0,1826 0,0000 0,0422 0,5921 2,1031 -0,1383 0,0411 0,5753 1,5306 -3 -4 -2 -3 -4 -3 -4 -3 -4 -2 -3 -4 N P S S T T S S N B H S G 0,9299 0,4499 1,5892 F D G P X M D R H M H C S G T 0,0486 0,0803 0,0645 0,2067 -5 0,0257 0,0597 0,0619 0,1665 -1 0,0865 -0,1133 -0,0051 0,2279 0,4031 0,1678 -2 0,0379 -0,0803 -0,0778 0,2579 -0,2654 0,1471 -0,1448 -0,0409 0,5834 0,8302 0,1426 0,0302 -0,0117 0,3590 1,3323 0,1530 -0,0369 -0,0018 0,5702 1,4701 0,2941 0,0778 0,0590 0,5599 3,1674 0,1872 0,0322 0,0863 0,6461 2,5911 -5 0,2821 0,0463 0,0435 0,4638 2,7808 0,2747 0,0000 0,0901 0,9577 3,4135 -1 -0,1988 -0,3954 -0,0473 0,0383 -2,8706 0,2848 -0,0568 0,0136 0,4011 2,1957 0,1514 0,0557 0,0372 0,5071 1,9571 0,1178 0,0183 0,0590 0,4527 0,1047 0,0010 0,0576 0,3312 -5 0,0689 0,0025 0,0711 0,3168 -1 -0,2370 -0,2167 -0,0608 0,0890 -0,1401 -0,1012 -0,0013 0,2001 -1,0476 -0,1269 -0,0574 0,0425 0,2190 -0,5040 -0,2084 -0,0585 -0,0411 0,2140 -1,6095 -3 -4 -2 -3 -4 -2 -3 -4 C Y C T T F V N A Nguyễn Dương Bằng H A X 0,4401 -0,0703 -0,0547 0,3945 2,7044 -0,1112 -0,0140 -0,0165 0,5953 -0,2609 -0,2122 0,1047 0,1373 0,9585 0,8782 1,2707 0,0862 0,0000 0,2890 1,4299 4,0091 -2,5764 0,1983 -0,0860 0,0415 0,5058 1,8308 0,0736 -0,1332 -0,0736 0,5041 0,0838 0,1701 -0,0076 0,0411 0,7414 2,1453 0,3158 0,0618 0,1151 1,2921 4,4032 1,7049 1,4244 S J S S D H 93 -5 -0,1657 0,0244 0,0270 0,3161 0,1735 -0,4942 0,0000 0,0778 0,4240 2,1062 Bảng: Chi tiết Z’’ doanh nghiệp kiểm định nhóm Thời gian M C K Chỉ số X1 X2 X3 X4 0,2284 0,0204 0,0656 1,7553 3,8490 0,5299 0,0378 0,0934 1,7798 6,0958 0,5673 0,0303 0,1384 2,3719 7,2410 0,5076 0,0419 0,1439 1,7253 -5 0,4681 0,0402 0,1315 1,5169 -1 0,1762 0,0858 0,1105 0,8084 -2 0,2187 0,0792 0,1058 0,9810 0,1387 0,1240 0,1086 0,6834 2,7613 0,3252 0,0888 0,1191 0,6883 3,9457 -5 0,3078 0,0801 0,1106 0,6772 -1 0,2749 0,0731 0,0306 1,0031 -2 0,2464 0,0616 0,0296 0,8939 0,2654 0,1057 0,1025 0,9384 0,0720 0,0639 0,0463 0,8911 1,9271 -5 0,0616 0,0828 0,0683 0,5590 -1 0,2871 0,4770 0,2819 0,0761 0,3692 0,0265 -1 -2 -3 -4 -3 -4 -3 -4 -2 -3 -4 A B T A D C A G M A P C Z'' M C K Chỉ số X1 X2 X3 X4 0,6291 0,2581 0,0558 2,5464 8,0169 0,6249 0,2914 0,1057 6,1842 12,2527 0,5818 0,3942 0,1365 4,5121 10,7570 0,5758 0,3610 0,1144 5,1037 11,0817 5,6785 0,5629 0,3448 0,1331 7,1332 13,2013 3,0268 0,2758 0,0695 0,0814 0,5660 3,1769 3,4337 0,3099 0,0775 0,0874 0,5884 3,4911 0,2244 0,0752 0,0791 0,5096 2,7842 0,1728 0,0862 0,0900 0,5238 2,5687 3,7346 0,2001 0,0864 0,1052 0,6883 3,0242 3,3006 0,1984 0,2205 0,1849 1,1256 4,4448 2,9548 0,1501 0,1547 0,1136 0,6227 2,9061 0,1532 0,1687 0,1195 0,6419 3,0327 0,1650 0,1884 0,1159 0,6909 3,2007 1,7197 0,2185 0,2395 0,1507 0,7737 4,0393 9,0227 14,8070 0,6109 0,2373 0,3586 2,7209 10,0481 0,2128 7,9879 11,5197 0,5482 0,2296 0,3185 2,4045 9,0098 0,2694 0,1639 4,4547 6,8308 0,4978 0,2239 0,2810 2,9776 9,0102 5,5813 0,4121 0,2530 0,2195 1,9188 7,0178 4,0151 0,3841 0,1877 0,2002 1,9637 6,5389 0,1607 0,1335 0,6037 2,9398 6,2450 3,7595 E V E F C N F P T G D T Z'' 0,0463 0,1899 0,1565 3,4352 -5 0,0328 0,1517 0,1128 2,4259 -1 0,2289 0,0899 0,0273 1,2697 3,3116 0,1349 -2 0,1235 0,0878 0,0504 1,6397 3,1564 0,0824 0,1195 0,1263 0,7073 2,5217 0,3565 0,0645 0,0855 1,7117 4,9207 0,2224 0,0871 0,1417 0,7305 3,4621 0,2484 0,0078 0,1044 1,7418 4,1854 0,2155 0,1390 0,0934 0,6850 3,2134 -5 0,4194 0,0000 0,0714 0,4909 3,7466 0,1430 0,0952 0,1195 0,5648 2,6449 -1 0,1300 0,2239 0,2266 1,6523 4,8399 0,3196 0,0057 0,0349 3,8592 6,4018 -0,0808 0,1209 0,1073 1,0393 1,6763 0,5860 0,0061 0,0135 3,8420 7,9890 -0,1135 0,0990 0,1075 0,8438 0,2244 0,0485 0,0395 0,9038 2,8451 -0,1514 0,0608 0,1114 0,6381 0,3964 0,1065 0,1059 3,6860 7,5295 -5 - - - - 0,2652 0,0342 0,0394 9,0080 11,5745 -1 0,4808 0,0726 0,1057 2,7314 0,1587 0,0504 0,0929 0,6917 2,5559 0,5694 0,0753 0,1234 8,2988 13,5242 0,6133 0,0999 0,1587 7,0586 12,8269 0,6172 0,1386 0,1781 8,2941 14,4066 -3 -4 -2 -3 -4 -2 -3 -4 A T S A V C B B C 1,1866 0,6236 G T N 6,9691 0,5011 0,0685 0,0932 2,6114 6,8791 0,4381 0,0846 0,1048 2,3418 6,3125 0,3721 0,0640 0,0852 2,5449 5,8944 Nguyễn Dương Bằng G I L H A D 94 -5 0,2953 0,0433 0,0711 2,7875 5,4826 0,6226 0,1632 0,2775 6,9446 13,7730 -1 0,5335 0,0764 0,0949 6,6312 11,3492 0,6469 0,0567 0,0762 0,9112 5,8967 0,5766 0,1139 0,1395 8,3297 13,8376 0,6242 0,0474 0,0535 0,8834 5,5360 0,5359 0,1340 0,1805 9,0932 0,5812 0,0495 0,0619 1,1272 5,5733 0,4907 0,1421 0,1876 8,5300 0,5107 0,0303 0,0328 0,9914 4,7103 -5 0,4005 0,1571 0,2261 4,9036 9,8075 0,4696 0,0478 0,0375 0,8094 4,3382 -1 0,4486 0,0511 0,0552 5,7320 9,4991 0,1456 0,0715 0,0828 2,2274 4,0836 0,4613 0,0534 0,0532 6,7528 10,6482 0,3654 0,0225 0,0832 1,8373 4,9587 0,4066 0,0768 0,0605 4,6537 8,2106 0,2825 0,0092 0,0889 1,3668 3,9156 0,4342 0,1786 0,1032 6,6479 11,1048 0,2964 0,0112 0,1009 1,6360 4,3765 -5 0,3442 0,1695 0,3623 3,6758 9,1045 0,2789 0,0063 0,1007 1,6243 4,2329 -1 0,4847 0,1204 0,2034 5,7875 11,0158 0,6828 0,0851 0,0387 20,3752 26,4102 -2 0,5508 0,1869 0,2723 3,8696 10,1159 0,6750 0,0640 0,0493 35,9687 42,7347 0,6003 0,1838 0,2745 4,7636 11,3829 0,7397 0,0969 0,1766 15,6254 22,7616 0,6615 0,1677 0,2530 8,1722 15,1673 0,3676 0,1020 0,0962 1,0775 4,5218 -5 0,6139 0,1566 0,2976 7,7472 14,6723 0,4407 0,1350 0,1212 2,7269 7,0089 -1 0,3880 0,0559 0,0890 0,6914 4,0514 0,4943 0,1037 0,1048 1,4800 5,8389 0,4250 0,0791 0,1138 0,8637 4,7170 0,6232 0,0906 0,0904 2,1074 7,2039 0,3906 0,0566 0,0879 0,9456 4,3304 0,6188 0,0764 0,0899 1,6001 6,5928 0,3698 0,0527 0,0831 1,0650 0,6375 0,1230 0,1550 1,6152 7,3205 -5 0,2744 0,0458 0,0788 0,8727 3,3948 0,6411 0,1327 0,1797 1,8584 7,7970 -1 0,6692 0,0357 0,1018 3,1604 8,5089 0,2744 0,2527 0,1842 1,5708 5,5110 -2 0,6478 0,0404 0,1100 3,0444 8,3166 0,1865 0,2855 0,2402 1,4840 5,3269 0,6205 0,0396 0,1207 2,8610 8,0152 0,0754 0,2176 0,1663 1,3104 3,6969 0,6238 0,0575 0,1343 2,6918 8,0083 0,1235 0,1854 0,1865 1,1652 3,8917 -5 0,6350 0,0561 0,1726 2,4749 8,1067 0,0546 0,1145 0,1198 0,7043 2,2764 -1 0,0853 0,0613 0,0747 2,0308 3,3939 -0,0699 0,0294 0,0626 0,8056 0,9036 -2 0,1660 0,0530 0,0634 2,4823 4,2941 -0,0695 0,0271 0,0537 1,1559 1,2068 0,1102 0,0394 0,0486 2,3810 -0,0628 0,0218 0,0453 1,8290 1,8836 0,3169 0,0951 0,1432 2,9325 6,4307 0,0048 0,0314 0,0470 2,3890 2,9581 -5 0,5357 0,1408 0,1805 4,8819 10,3119 0,0162 0,0361 0,0574 3,9143 4,7193 -1 0,3769 0,0264 0,0535 0,9251 3,8891 0,6593 0,1841 0,0582 1,3406 6,7241 0,3262 0,0019 0,0991 0,6926 3,5394 0,6575 0,1582 0,0684 1,4282 6,7885 0,3027 0,0037 0,0806 0,6918 3,2655 0,6634 0,1305 0,0601 1,4305 6,6831 3,5304 0,6180 0,0895 0,0454 0,9187 5,6154 3,4100 0,2768 0,0673 0,0316 0,5317 2,8062 22,1272 0,7506 0,0718 0,0760 1,7559 7,5125 19,2883 0,7521 0,0591 0,0745 1,2426 6,9316 0,7741 0,0315 0,0390 0,9608 6,4514 0,7511 0,0349 0,0449 0,9458 6,3356 0,7667 0,0039 -0,0842 1,2455 5,7847 0,5928 0,2785 0,2024 2,4878 8,7690 -2 -3 -4 -2 -3 -4 -3 -4 -2 -3 -4 -3 -4 -3 -4 -2 -3 -4 B L T B M C B M P B P C B S T B T W B X H 14,7130 13,8998 4,2745 3,6782 0,3171 0,0060 0,0970 0,7424 -5 0,2888 0,0034 0,1225 0,6486 -1 0,2817 0,0205 0,0271 19,0762 -2 0,2556 0,0608 0,0902 16,0069 0,2532 0,0717 0,1078 11,1949 14,3733 0,3161 0,0833 0,1245 15,7083 19,6757 0,3875 0,0777 0,1216 14,9477 19,3075 0,2608 0,0934 0,0355 1,1007 3,4096 -3 -4 C A G -5 -1 C Nguyễn Dương Bằng H D C H H C H H S H L D H P G H S T K B C K D H K 95 -2 A N 0,2144 0,0834 0,0076 1,0214 2,8019 0,2437 0,1173 0,0813 1,0672 3,6484 -4 0,2871 0,1268 0,1205 1,4348 -5 0,2757 0,0999 0,1223 1,4708 -1 0,3178 0,1385 0,2049 1,2250 -2 0,3949 0,1917 0,2187 1,8563 0,3766 0,3156 0,3416 2,0393 7,9368 0,1556 0,1864 0,2171 1,2069 4,3552 -5 0,0914 0,1796 0,2234 1,1913 -1 0,1226 0,0897 0,1493 0,0629 0,1412 0,0965 0,1107 0,1057 -5 -1 K C 0,4492 0,2397 0,2732 1,0852 6,7038 0,3324 0,0321 -0,1192 0,7539 2,2756 4,6131 0,2774 0,1326 0,0950 0,4718 3,3859 4,5005 0,3618 0,1703 0,1213 0,6851 4,4626 5,1993 0,6200 0,1318 0,0993 14,8169 20,7220 6,6342 0,0322 0,0467 0,0476 2,6937 3,5118 0,2277 0,0979 0,1147 15,4526 18,8089 0,0910 0,0103 0,0122 0,2182 0,9415 3,9372 0,6038 -0,0173 0,0046 7,4153 11,7217 0,7613 2,8990 0,2567 0,1481 0,1868 20,9936 25,4654 0,1499 0,5198 2,4257 0,1189 0,4566 0,0997 0,1181 0,5135 0,0989 0,0836 0,1195 0,4310 0,0527 0,0762 0,1275 2,0897 0,3629 0,1038 0,1555 3,6315 7,5766 0,3840 0,1153 0,1710 4,5944 8,8683 0,1547 0,0410 0,0561 2,5332 4,1856 -5 0,1674 0,0146 0,0935 1,8805 -1 0,4574 0,1991 0,1933 1,3530 -2 0,3319 0,1397 0,2028 0,9388 0,2835 0,1009 0,1878 0,7799 4,2694 0,3269 0,1285 0,1438 0,7183 4,2841 -5 0,3621 0,1315 0,1563 0,9299 -1 0,0201 0,0155 0,0404 0,1095 0,0573 0,1833 0,1430 -5 -3 -3 -4 -2 C A P K P F 0,0856 0,1194 0,1473 12,6279 15,2003 -0,0804 0,0428 0,0983 2,0865 2,4628 0,0011 0,0734 0,0583 3,9237 4,7583 2,1765 -0,0031 0,0292 0,0089 3,4133 3,7187 3,6455 0,2502 0,0398 0,0422 0,5739 2,6575 0,3712 0,0550 0,0350 0,7702 3,6584 0,4867 0,0570 0,0463 1,5498 5,3168 0,4554 0,0130 0,0321 0,7504 4,0330 3,7488 0,4268 0,0096 0,0443 0,6815 3,8441 6,3695 0,3306 0,0149 0,0106 0,4933 2,8070 4,9814 0,2889 0,0158 0,0127 0,6502 2,7146 0,2007 0,0068 0,0104 0,3923 1,8205 -0,1259 0,0081 0,0171 0,5156 -0,1434 4,8307 -0,2048 0,0065 0,0297 0,7101 -0,3770 0,4403 0,9167 0,1373 0,1144 0,1012 0,7857 2,7787 0,1160 0,6533 2,3704 0,1703 0,0967 0,1190 0,6892 2,9558 0,0983 0,1395 0,7504 3,2483 0,1656 0,0854 0,1179 0,6926 2,8845 0,1386 0,1403 0,6605 0,1383 0,0526 0,1274 0,7142 2,6851 0,2128 0,1434 0,1785 0,7158 3,8147 0,1296 0,0380 0,0808 0,6501 2,2001 -1 0,4501 0,0692 0,0757 0,5181 4,2310 0,2109 0,2737 0,2064 0,6703 4,3668 -2 0,4114 0,0339 0,0512 0,4108 3,5842 0,2465 0,1633 0,2653 1,1408 5,1305 0,4437 0,0355 0,0631 0,5298 4,0067 0,3901 0,2238 0,3056 3,0677 8,5634 0,4589 0,0366 0,0640 0,5389 4,1257 0,3356 0,2999 0,1032 2,1437 6,1231 -5 0,3971 0,0220 0,0560 0,4457 3,5208 0,3376 0,2596 0,2727 2,4421 7,4577 -1 0,3818 0,1366 0,0941 1,7121 5,3804 0,2505 0,0144 0,0596 0,6674 2,7916 -2 0,5456 0,1118 0,1430 3,4790 8,5576 0,3056 0,0332 0,1272 0,9056 3,9185 0,4865 0,1173 0,1179 2,6627 0,4578 0,1014 0,1876 1,6322 6,3078 0,1881 0,0535 0,1045 1,0622 0,4431 0,1687 0,1854 1,6128 6,3959 -5 0,1098 0,0099 0,1219 0,8441 2,4580 0,3495 0,1329 0,1969 1,2809 5,3945 -1 0,3031 0,0769 0,1124 1,5331 4,6036 0,3679 0,0518 0,1129 2,7824 6,2623 0,3016 0,0609 0,1503 1,2840 4,5349 0,3626 0,0593 0,1114 2,7949 6,2555 0,2887 0,0606 0,1508 1,2370 4,4040 0,3765 0,0600 0,1270 2,8008 6,4596 -3 -4 -2 -3 -4 -3 -4 -2 -3 -4 -3 -4 -3 -4 -2 -3 C A V C D N C L C C S M D D D C L D N M Nguyễn Dương Bằng 2,2721 2,3511 3,0266 7,1619 3,2257 N H A S C R S D U S F C S L S S R C S T C 96 -4 0,2682 0,0955 0,1997 1,0964 4,5638 0,3732 0,0092 0,1403 2,0328 5,5557 -5 0,1558 0,0988 0,2118 0,7159 3,5193 0,2941 0,0047 0,1291 1,5546 4,4450 -1 0,9029 0,0910 0,1140 10,9160 18,4478 0,3039 0,1392 0,1161 0,6276 3,8865 -2 0,8703 0,0568 0,0840 8,6541 15,5457 0,2747 0,1257 0,0836 0,6875 3,4958 0,8603 0,0377 0,0587 11,8744 0,2213 0,0965 0,0786 0,5752 2,8985 0,8366 0,0214 0,0298 15,1360 21,6505 0,2042 0,0898 0,0723 0,5676 2,7141 -5 0,7199 0,0449 0,0669 7,2112 12,8905 0,1626 0,0707 0,0774 0,5035 2,3462 -1 0,3507 0,0431 0,0831 3,6216 6,8022 0,3688 0,2338 0,2819 23,0445 29,2722 0,4867 0,0653 0,1461 6,1427 10,8368 0,1517 0,0271 0,0729 10,9541 13,0754 0,5721 0,0951 0,1724 3,6040 9,0058 0,1491 0,1006 0,2207 10,5492 13,8655 13,8727 0,0677 0,1048 0,2521 4,8577 7,5803 13,8271 0,0947 0,0314 0,0445 3,3604 4,5508 0,1445 0,1345 2,0736 5,8551 -3 -4 -2 -3 -4 D P C D P M 18,6292 T A C T E T 0,6089 0,1454 0,1273 8,1414 -5 0,5823 0,1885 0,2287 7,4818 -1 0,2683 0,1478 0,0797 3,0551 5,9855 0,3511 -2 0,2625 0,1678 0,0557 3,3429 6,1537 0,2134 0,0749 0,0690 0,8549 3,0056 0,2681 0,1920 0,0568 3,7010 6,6528 0,4016 0,0863 0,0954 0,9865 4,5931 0,2609 0,2140 0,0787 4,0332 7,1728 0,3482 0,1002 0,0828 1,3384 4,5730 -5 0,3304 0,2362 0,1244 3,7893 7,7521 0,4061 0,0966 0,0958 1,4089 5,1019 -1 0,5369 0,0902 0,0846 2,4120 6,9169 0,3511 0,1445 0,1345 2,0736 5,8551 0,5183 0,1205 0,1609 2,6540 7,6606 0,2134 0,0749 0,0690 0,8549 3,0056 0,5546 0,1318 0,1792 2,5563 0,4016 0,0863 0,0954 0,9865 4,5931 0,4806 0,1388 0,1745 1,1025 0,3482 0,1002 0,0828 1,3384 4,5730 0,4679 0,0830 0,1501 0,0743 0,0507 0,0796 0,1155 0,0893 0,2009 0,9886 1,2046 1,3205 0,4061 0,5044 0,5111 0,0966 0,0797 0,0707 0,0958 0,0874 0,0727 1,4089 13,4333 17,4114 5,1019 18,2612 0,1357 0,1466 0,1868 1,1381 3,8185 0,5271 0,0673 0,0486 16,2253 21,0409 0,1014 0,1577 0,1711 0,9589 3,3356 0,5223 0,0721 0,0643 9,7636 14,3446 -5 0,1143 0,1180 0,1694 0,7631 3,0740 0,5375 0,1320 0,1161 9,9286 15,1618 -1 0,5320 0,2072 0,2897 8,1674 14,6879 0,1709 0,0884 0,0935 5,3998 7,7072 0,4453 0,1746 0,2988 5,8459 11,6367 0,1353 0,0582 0,0456 4,9241 6,5541 0,4981 0,2082 0,2825 5,3330 11,4440 0,1671 0,0376 0,0382 5,9481 7,7205 0,4117 0,1931 0,2552 4,6135 9,8899 0,2714 0,0905 0,1036 10,3126 13,5999 -5 0,3478 0,1610 0,2360 3,4871 8,0542 0,3153 0,0992 0,1379 2,6513 6,1021 -1 0,4982 0,0727 0,1360 0,8295 5,2900 0,6006 0,0412 0,0546 1,5606 6,0804 -2 0,5572 0,1217 0,1534 1,7465 6,9161 0,5200 0,0549 0,0689 1,8182 5,9624 0,4114 0,1069 0,1526 0,9830 5,1049 0,5675 0,0229 0,0273 2,4311 6,5336 0,3993 0,1060 0,1233 0,9853 4,8283 0,5238 0,0369 0,0477 1,8503 5,8196 -5 0,3176 0,0663 0,0953 1,0472 4,0394 0,4151 0,0298 0,0426 1,4249 4,6022 -1 0,5306 0,1337 0,0555 3,0165 7,4565 0,1478 0,1215 0,0793 1,3645 3,3309 0,4784 0,1551 0,1054 2,0997 6,5570 0,1254 0,1371 0,0852 1,3128 3,2208 0,3756 0,1419 0,0803 1,7307 5,2839 0,1878 0,1432 0,0969 1,2234 3,6346 0,3257 0,1313 0,0648 1,7542 0,1227 0,1300 0,0942 0,9525 2,8619 0,3367 0,1241 0,0435 2,1758 0,0864 0,1238 0,0866 0,9421 2,5418 -3 -4 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -2 -3 -4 -3 -4 -2 -3 -4 -5 D P R D Q C D R C D V P D X G E L C Nguyễn Dương Bằng 7,9562 5,9357 5,1259 2,5748 3,9804 4,8421 5,1907 T I X T L G T N C T R C T X M V S A 22,3541 97 Bảng: Chi tiết Z’’ doanh nghiệp ngành thủy sản Thời gian M C K -1 -2 -3 -4 A A M Chỉ số X1 X2 X3 X4 Z'' X1 X2 X3 X4 Z'' 0,7504 0,0677 0,0527 22,7232 29,3566 0,3068 -0,1721 -0,0773 0,6024 1,5645 0,7827 0,0817 0,0612 18,9538 25,7135 0,3257 -0,0802 -0,0792 0,8752 2,2613 0,6255 0,0799 0,0748 3,4539 8,4935 0,2172 0,0185 0,0184 0,9539 2,6103 12,2442 0,1969 0,0293 0,0248 0,8913 2,4900 11,8181 0,2091 0,0218 0,0343 0,8210 2,5353 3,8490 0,3832 0,0718 0,0603 0,7609 3,9521 6,0958 0,3596 0,0544 0,0820 0,6882 3,8103 0,7261 -0,0474 0,0281 3,8051 8,7928 0,2788 -0,2574 0,0166 0,9033 2,0493 0,0987 -0,2118 0,0724 0,5786 1,0508 Z'' 0,6553 0,0739 0,1374 6,4585 -5 0,6433 0,0758 0,1721 5,8994 -1 0,2284 0,0204 0,0656 1,7553 -2 0,5299 0,0378 0,0934 1,7798 0,5673 0,0303 0,1384 2,3719 7,2410 0,5076 0,0419 0,1439 1,7253 6,2450 -5 0,4681 0,0402 0,1315 1,5169 5,6785 -1 0,1020 0,0224 0,0575 0,5618 1,7185 0,1990 0,0594 0,0522 0,6975 2,5824 0,2712 0,0551 0,0494 1,1561 3,5042 0,1553 0,0443 0,0730 1,0306 2,7357 0,0314 0,0000 0,0836 1,2098 2,0380 -3 -4 -2 -3 -4 A B T D A T -5 Chỉ số M C K I C F S S N Bảng: Chi tiết Z’’ doanh nghiệp ngành BĐS Thời gian M C K Chỉ số X1 X2 X3 X4 Z'' -1 0,4943 0,1037 0,1048 1,4800 -2 0,6232 0,0906 0,0904 0,6188 0,0764 0,6375 -5 M C K Chỉ số X1 X2 X3 X4 5,8389 -0,0832 -0,0186 0,0055 0,5470 0,0042 2,1074 7,2039 -0,1097 -0,0046 0,0214 0,6348 0,0759 0,0899 1,6001 6,5928 -0,0630 0,0054 0,0131 0,8061 0,5392 0,1230 0,1550 1,6152 7,3205 0,0861 0,0036 0,0082 0,9539 1,6335 0,6411 0,1327 0,1797 1,8584 7,7970 0,2453 0,0068 0,0117 1,1297 2,8961 -1 0,6469 0,0567 0,0762 0,9112 5,8967 -0,0788 -0,0829 -0,0977 1,0500 -0,3406 -2 0,6242 0,0474 0,0535 0,8834 5,5360 -0,0066 -0,0131 -0,0281 1,0094 0,7853 0,5812 0,0495 0,0619 1,1272 0,0008 0,0253 0,0339 0,7238 1,0750 0,5107 0,0303 0,0328 0,9914 -0,3144 0,0330 0,0342 0,6145 -1,0798 0,4696 0,0478 0,0375 0,8094 0,3900 0,0083 0,0103 0,5211 3,2018 -3 -4 -3 -4 -5 H L D H D C Nguyễn Dương Bằng 5,5733 4,7103 4,3382 S D D P P I 98 -1 -2 -3 -4 D X G -5 0,4982 0,0727 0,1360 0,8295 5,2900 0,5572 0,1217 0,1534 1,7465 6,9161 0,4114 0,1069 0,1526 0,9830 5,1049 0,3993 0,1060 0,1233 0,9853 4,8283 0,3176 0,0663 0,0953 1,0472 4,0394 Bảng: Chi tiết Z’’ doanh nghiệp ngành cao su Thời gian M C K Chỉ số X1 X2 X3 X4 -1 0,2683 0,1478 0,0797 3,0551 -2 0,2625 0,1678 0,0557 0,2681 0,1920 0,2609 -5 -1 Chỉ số X1 X2 X3 X4 5,9855 0,1709 0,0884 0,0935 5,3998 7,7072 3,3429 6,1537 0,1353 0,0582 0,0456 4,9241 6,5541 0,0568 3,7010 6,6528 0,1671 0,0376 0,0382 5,9481 7,7205 0,2140 0,0787 4,0332 7,1728 0,2714 0,0905 0,1036 10,3126 13,5999 0,3304 0,2362 0,1244 3,7893 7,7521 0,3153 0,0992 0,1379 2,6513 6,1021 0,0830 0,0507 0,0893 1,2046 2,5748 0,1792 -1,5166 -1,6451 3,4944 -11,1541 0,1501 0,0796 0,2009 1,3205 3,9804 0,1056 0,0949 -0,0055 162,4304 171,5173 0,1357 0,1466 0,1868 1,1381 0,6106 0,0923 0,0484 9,9384 15,0669 0,1014 0,1577 0,1711 0,9589 0,2943 0,0938 0,0981 7,4519 10,7197 -5 0,1143 0,1180 0,1694 0,0752 0,0158 0,1869 4,3725 6,3918 -1 0,5044 0,0797 0,0874 0,5111 0,0707 0,0727 0,5271 0,0673 0,0486 -4 0,5223 0,0721 0,0643 0,7631 13,433 17,411 16,225 9,7636 -5 0,5375 0,1320 0,1161 9,9286 -3 -4 -2 -3 -4 -2 -3 D P R D R C T N C Z'' M C K 3,8185 3,3356 T R C V H G 3,0740 Z'' 18,2612 22,3541 21,0409 14,3446 15,1618 Bảng: Chi tiết Z’’ doanh nghiệp ngành thép Thời gian M C K Chỉ số X1 X2 X3 X4 Z'' -1 0,2744 0,2527 0,1842 1,5708 -2 0,1865 0,2855 0,2402 1,4840 0,0754 0,2176 0,1663 1,3104 0,1235 0,1854 0,1865 1,1652 3,8917 0,0546 0,1145 0,1198 0,7043 2,2764 -0,0189 0,0600 0,0879 0,2956 0,9721 0,0189 0,1148 0,1716 0,4913 2,1673 -3 -4 H P G -5 -1 -2 H S Nguyễn Dương Bằng M C K Chỉ số X1 X2 X3 X4 5,5110 0,1626 0,0145 0,0458 0,5711 2,0219 5,3269 0,0111 0,0006 0,0480 0,3335 0,7473 -0,0932 -0,0408 0,0151 0,5268 -0,0895 -0,0596 -0,0092 0,0553 0,4048 0,3764 -0,0601 -0,0168 0,0528 0,3259 0,2476 0,1279 0,1025 0,1225 0,7858 2,8212 0,0540 0,0126 0,0730 0,6112 1,5274 3,6969 V I S P O Z'' 99 -3 G -0,0015 0,1649 0,1319 0,5747 2,0180 -4 -0,0476 0,1059 0,0788 0,3711 -5 -0,0067 0,1062 0,1095 -1 0,1673 0,1451 0,1162 -2 0,0910 0,0661 -0,0212 -3 -4 -5 D T L M 0,0071 -0,0298 0,0408 0,4994 0,7477 0,9522 -0,0090 -0,0234 0,0265 0,3338 0,3939 0,4263 1,4864 0,0184 -0,0254 0,0022 0,4685 0,5446 0,9098 3,3062 0,0982 0,5775 2,0788 0,0020 -0,0071 0,4521 0,2945 0,0103 0,0291 0,0326 0,5266 0,9341 0,0301 0,0485 0,0415 0,4834 1,1418 Nguyễn Dương Bằng ... có nhận diện doanh nghiệp phá sản, kiệt quệ tài Việt Nam? Một số doanh nghiệp Việt Nam nhận diện tình hình tài theo mơ hình Điểm số Z? Có thể ứng dụng mơ hình Điểm số Z vào thực tiễn nào? Đối. .. tính phù hợp Mơ hình Điểm số Z kinh tế Việt Nam để áp dụng vào phân tích, nhận diện khả phá sản, kiệt quệ tài đối doanh nghiệp nước cách rộng rãi ứng dụng Mơ hình Điểm số Z Việt Nam cần thiết Mục... HÌNH ĐIỂM SỐ Z VÀ MỘT SỐ MƠ HÌNH DÙNG NHẬN DIỆN PHÁ SẢN KHÁC Ngồi mơ hình mơ hình Điểm số Z xây dựng theo phương pháp Phân tích đa biệt thức để nhận diện khả phá sản, kiệt quệ tài doanh nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình điểm số z để nhận diện khả năng phá sản đối với các doanh nghiệp tại việt nam (luận văn thạc sĩ kinh tế) , Mô hình điểm số z để nhận diện khả năng phá sản đối với các doanh nghiệp tại việt nam (luận văn thạc sĩ kinh tế)

Từ khóa liên quan