Giải pháp xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh 7 thành phố hồ chí minh (luận văn thạc sĩ kinh tế)

105 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆTNAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Minh Hải TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 TÓM TẮT Từ trước đến nay, nợ xấu vấn đề tồn đọng nhiều ngân hàng hoạt động tín dụng ln chứa đựng nhiều rủi ro Với khoản nợ xấu phát sinh khiến cho ngân hàng phải bỏ chi phí để trích lập dự phòng làm giảm lợi nhuận, ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Hậu nợ xấu vô nan giải, chúng tác động tiêu cực đến kinh tế nói chung hoạt động Ngân hàng thương mại (NHTM) khách hàng nói riêng Vì vậy, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh – TP Hồ Chi Minh (Vietinbank CN7) coi việc xử lý nợ xấu nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu hoạt động kinh doanh mình, ln đưa biện pháp liệt, tích cực để thu hồi nợ xấu cho ngân hàng, nâng cao lợi nhuận, uy tín Vietinbank CN7 Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) q trình đổi mới, đại hóa để phát triển hội nhập với kinh tế giới Do đó, luận văn thực nhằm đưa giải pháp nâng cao hiệu xử lý nợ xấu Vietinbank CN7 Bằng việc sử dụng phương pháp thống kê, mô tả, so sánh, tác giả tiến hành nghiên cứu quy trình xử lý nợ xấu, biện pháp xử lý nợ xấu áp dụng Vietinbank CN7 đánh giá thực trạng xử lý nợ xấu Ngân hàng giai đoạn 2014 – 2018, từ nhận định tồn yếu đề giải pháp khắc phục Kết nghiên cứu cho thấy, Vietinbank CN7 nỗ lực thúc đẩy nhanh trình xử lý nợ xấu với nhiều phương án khách Tuy nhiên, công tác xử lý nợ xấu Vietinbank CN7 nhiều hạn chế, xuất phát từ nguyên nhân khách quan chủ quan từ phía thân Ngân hàng khách hàng Vì vậy, tác giả đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu xử lý nợ xấu Vietinbank CN7 Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam số kiến nghị Chính phủ, Cơ quan hữu quan để tạo thuận lợi cho Ngân hàng trình triển khai giải pháp Tóm lại, luận văn có đóng góp mặt thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu xử lý nợ xấu Vietinbank CN7 Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi thực Những thông tin nội dung nêu đề tài dựa nghiên cứu thực tế, số liệu tài liệu trích dẫn có nguồn gốc đáng tin cậy Luận văn hồn thành sau q trình học tập, nghiên cứu thực tiễn thân hướng dẫn tận tình thầy TS Nguyễn Minh Hải Tác giả luận văn Nguyễn Thị Tường Vi LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành Tài – Ngân hàng, sở tảng để thực luận văn áp dụng vào thực tiễn công việc Đặc biệt, chân thành tri ân vai trò định hướng khoa học TS Nguyễn Minh Hải, giúp tơi hình thành ý tưởng nghiên cứu dìu dắt tơi giai đoạn suốt q trình nghiên cứu để hồn thiện luận văn đề tài “Giải pháp xử lý nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh – Thành phố Hồ Chí Minh” Tôi chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, anh/chị Lãnh đạo phòng đồng nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh – Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi công tác, đồng thời hỗ trợ, tư vấn cho tơi q trình thực luận văn Cuối cùng, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè ln động viên, chia sẻ tiếp thêm nguồn lực cho để hoàn thành luận văn Do kinh nghiệm kiến thức hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp từ Q Thầy Cơ, đồng nghiệp bạn học viên Tôi chân thành cảm ơn MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH/ BIỂU ĐỒ/ LƯU ĐỒ iv PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 1.1 Tổng quan nợ xấu 11 1.1.1 Các quan điểm về nợ xấu 11 1.1.2 Nguyên nhân phát sinh nợ xấu 14 1.2 Các tác động nợ xấu .16 1.3 Các biện pháp xử lý nợ xấu ngân hàng thương mại 18 1.3.1 Nhóm biện pháp đề xuất lộ trình để khách hàng để rút giảm dư nợ 18 1.3.2 Nhóm biện pháp lý nợ 19 1.3.3 Biện pháp xử lý nợ xấu quỹ dự phòng 21 1.3.4 Các biện pháp xử lý khác 22 1.4 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu nước giới học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 23 1.4.1 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu số ngân hàng tiêu biểu giới 24 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Vietinbank xử lý nợ xấu 29 Kết luận chương .32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NỢ XẤU VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 33 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi Nhánh – Thành phố Hồ Chí Minh 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 33 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Vietinbank CN7 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Vietinbank CN7 36 2.1.4 Kết hoạt động Vietinbank CN7 giai đoạn 2014-2018 37 2.2 Thực trạng xử lý nợ xấu Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2014-2018 .44 2.2.1 Quy trình xử lý nợ xấu Vietinbank CN7 44 2.2.2 Các biện pháp xử lý nợ xấu áp dụng Vietinbank CN7 47 2.2.3 Đánh giá thực trạng xử lý nợ xấu Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 50 Kết luận chương .61 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 62 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh, quản lý rủi ro xử lý nợ xấu Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 62 3.1.1 Về hoạt động kinh doanh 62 3.1.2 Về quản lý rủi ro xử lý nợ xấu 64 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu xử lý nợ xấu Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh .65 3.2.1 Nâng cao lực xử lý nợ giáo dục đạo đức nghề nghiệp 65 3.2.2 Kiểm soát, nâng cao chất lượng tài sản 66 3.2.3 Nhận diện sớm nợ xấu 66 3.2.4 Xây dựng thông tin đầy đủ công khai khoản nợ xấu 66 3.2.5 Về việc xử lý nợ xấu kiểm soát, hạn chế nợ xấu phát sinh 67 3.3 Kiến nghị nâng cao hiệu xử lý nợ xấu Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 68 3.3.1 Tiếp tục hoàn thiện quy trình, quy chế triển khai pháp luật xử lý nợ xấu 68 3.3.2 Kiến nghị công nghệ cấu tổ chức 68 3.3.3 Nâng cao hiệu công ty quản lý nợ khai thác tài sản trực thuộc NHTMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank AMC) 68 3.4 Kiến nghị nâng cao hiệu xử lý nợ xấu với Chính phủ quan hữu quan 70 3.4.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp lý liên quan đến thể chế tài xử lý nợ xấu 70 3.4.2 Hoàn thiện quy định xử lý tài sản đảm bảo 70 3.4.3 Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia công khai 71 3.4.4 Xây dựng hoàn thiện chế thị trường mua bán nợ 72 3.4.5 Hoàn thiện pháp luật cho vay 72 Kết luận chương 74 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .77 PHỤ LỤC 82 i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Giải nghĩa tiếng Anh Current Account Savings Account Giải nghĩa tiếng Việt Không kỳ hạn CASA CB Cán CBTD Cán tín dụng CIC CVĐ Có vấn đề DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DPRR Dự phòng rủi ro FDI Foreign Direct Investment Vốn đầu tư trực tiếp nước GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội 10 GHTD Giới hạn tín dụng 11 HĐKD Hoạt động kinh doanh 12 HĐTD Hợp đồng tín dụng 13 HĐXLTD Hội đồng xử lý tín dụng 14 KH Khách hàng 15 KHBL Khách hàng bán lẻ 16 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 17 LĐP Lãnh đạo phòng 18 NCVĐ Nợ có vấn đề 19 NHNN Ngân Hàng Nhà Nước 20 NHTM Ngân Hàng Thương Mại 21 NHTMCP Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần 22 NIM 23 PLN Phân loại nợ 24 QLKN Quản lý khoản nợ Credit Information Center Net Interest Margin Trung tâm thơng tin tín dụng Biên lãi ròng ii Small and Medium Enterprise Doanh nghiệp nhỏ vừa 25 SME 26 SPDV Sản phẩm dịch vụ 27 TCHC Tổ chức hành 28 TCTD Tổ Chức Tín Dụng 29 TH Tổng hợp 30 TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh 31 TSBĐ Tài sản bảo đảm 32 TTQT Thanh toán quốc tế 33 TTTM Tài trợ thương mại Vietnam Asset Management Company Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam 34 VAMC 35 Vietnam Joint Stock Ngân hàng Thương mại cổ phần VIETINBANK Commercial Bank For Công Thương Việt Nam Industry And Trade 36 VIETINBANK AMC Công ty quản lý nợ khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 37 VIETINBANK CN7 Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh – Thành phố Hồ Chí Minh 38 WTO 39 XLKN Xử lý khoản nợ 40 XLRR Xử lý rủi ro World Trade Organization Tổ chức thương mại giới 79 Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định số 1058/QĐ-TTg, phê duyệt đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020” ngày 19/07/2017 Thủ tướng Chính phủ (2013), Nghị định số 843/QĐ-TTg, phê duyệt đề án “xử lý nợ xấu hệ thống tổ chức tín dụng” đề án “thành lập công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng việt nam” ngày 31/05/2013 Thủ tướng Chính phủ (2015), Nghị định số 55/NĐ-CP, sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ngày 09/06/2015 Thủ tướng Chính phủ (2018), Nghị định số 116/2018/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung số điều nghị định số 55/2015/nđ-cp ngày 09 tháng năm 2015 phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nông thôn ngày 07/09/2018 Tô Ngọc Hưng (2012), Kinh nghiệm xử lý nợ xấu số quốc gia học cho Việt Nam, https://www.sbv.gov.vn Trúc Minh (2018), Kinh nghiệm Ấn Độ xử lý nợ xấu từ Bộ luật toán phá sản, theo KTTD, vietnambiz, https://doisongtieudung.vn Trung Vũ (2017), Kinh nghiệm ngoại giúp xử lý nợ xấu nội, theo thanhtravietnam, https://tapchitaichinh.vn  Thông tin doanh nghiệp Vietinbank - Chi nhánh (2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Phương hướng kinh doanh, Báo cáo hàng năm Vietinbank - Chi nhánh (2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Kết kinh doanh, Báo cáo hàng năm  Tài liệu nước 80 Alex Addae-Korankye (2014), “Causes and Control of loan default/delinquency in Microfinance institutions in Ghana”, American International Journal of Contemporary Research, Vol 4, No 12, December 2014, P.36-45 Basel Committee on Banking Supervision (2005), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (A Revised Framework) Dimitrios P Louzis, Angelos T Vouldis, Vasilios L Metaxas (2012), “Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios”, Journal of Banking & Finance, vol 36(4), P.1012-1027 Eighteenth Meeting of the IMF Committee on Balance of Payments Statistics Washington, D.C., (June 27-July (2005)), The Treatment of Nonperforming Loans Evelyn Richard (2010), Factors that cause non-performing loans in commercial banks in Tanzania and strategies to resolve them, Proceedings of the 11th annual Conference John Wiley&Sons and Joel Basis (1998), Rick Management in Banking Ng’etich Joseph Collins Kenneth Wanjau (2011), “The effects of interest rate spead on the level of non-performing assets: A case of commercial banks in Kenya”, International Journal of Business and Public Management, Vol 1(1), P.58-65 Mohd Zaini Abd Karim, Sok-Gee Chan Sallahudin Hassan (2010), “Bank efficiency and non-performing loans: evidence from Malaysia and Singapore”, Prague Economic Papers, P.119-132 Rajiv Ranjan and Sarat Chandra Dhal (2003), Non-performing loans and terms of credit of public sector banks in India: An empirical assessmemt, Reserve bank of India occasional papers (Vol 24, No 3, Winter 2003) 81  Các Website www.Vietinbank.vn www.Sbv.gov.vn https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-andfinance/financial-supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-andfinancial-institutions/non-performing-loans-npls_en 82 PHỤ LỤC QUY TRÌNH XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI VIETINBANK CN7  Bước 1: Phát dấu hiệu khoản nợ CVĐ thực phân loại nợ NGƯỜI NỘI DUNG THỰC HIỆN THỰC HIỆN * Phát dấu hiệu khoản nợ CVĐ CB.QLKN Kiểm tra báo cáo tài khách hàng; giao dịch với ngân hàng, tiếp xúc trực tiếp với KH nguồn thông tin khác * Phát dấu hiệu khoản nợ CVĐ - Gặp gỡ khách hàng/trao đổi qua điện thoại phát dấu hiệu khoản nợ CVĐ Kiểm tra lại thơng tin, tìm hiểu ngun nhân, đơn đốc khách hàng trả nợ Trường hợp khách hàng không trả nợ vòng 10 ngày, CB.QLKN lập tờ trình báo cáo lãnh đạo phòng đề xuất biện pháp xử lý kịp thời như: + Chưa xem xét cho vay HĐTD CB.QLKN + Cơ cấu nợ khách hàng gặp khó khăn tạm thời tài (trường hợp cấu lại nợ giúp khách hàng vượt qua khó khăn, trả nợ ngân hàng theo lịch cấu lại nợ) + Thực biện pháp xử lý khẩn cấp để giảm thiểu rủi ro tạm dừng giải ngân HĐTD ký, giảm hạn mức tín dụng thu hồi nợ trước hạn trường hợp: 83  Khách hàng cung cấp thông tin sai thật, sử dụng vốn sai mục đích, vi phạm HĐTD cam kết khác  Có dấu hiệu bất lợi cho HĐKD, tài sản tài khách hàng, làm suy giảm khả trả nợ vay  Khách hàng thực chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi, cổ phần hóa doanh nghiệp khơng thực nghĩa vụ quy định HĐTD  Khách hàng thuộc diện giải thể, phá sản + Đánh giá thực chất khoản nợ, trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt nhóm nợ tương ứng thực chất khoản nợ (nhóm nợ rủi ro cao nhóm nợ hệ thống tự động phân loại) để có biện pháp xử lý kịp thời - Sau có phê duyệt Cấp có thẩm quyền, CB.QLKN thực phân loại theo quy định để có biện pháp xử lý kịp thời - Tiến hành phân loại nợ, kiểm tra số tiền trích lập dự phòng khách hàng theo quy định hàng tháng đột xuất có yêu cầu - Kiểm tra thông tin, ký tắt trang tờ trình CB.QLKN, ghi ý kiến đề xuất biện pháp xử lý khoản nợ khẩn cấp, trình Cấp có thẩm quyền định biện pháp xử LĐP.QLKN lý - Kiểm tra việc phân loại nợ số tiền trích lập DPRR khách hàng CB.QLKN thực - Chuyển kết phân loại nợ, số tiền trích trích lập DPRR cho phòng XLKN để tổng hợp 84 CB.XLKN - Tổng hợp kết phân loại nợ, số tiền trích DPRR - Gửi báo cáo Phòng QLNCVĐ – TSC NHCT phận liên quan sau Cấp có thẩm quyền phê duyệt - Kiểm tra kết tổng hợp phân loại nợ, kết tính tốn LĐP.XLKN trích lập DPRR, ký kiểm sốt báo cáo tổng hợp trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết định biện pháp xử lý khẩn cấp phù hợp, giao nhiệm - vụ cho phòng QLKN thực đạo phòng ban có liên quan để phối hợp xử lý nợ Cấp có thẩm Cử thành viên Ban giám đốc trực tiếp tham gia xử lý - nợ (trong trường hợp cần thiết) quyền định - Yêu cầu phận liên quan bổ sung thông tin (nếu thấy cần thiết) - Phê duyệt kết phân loại nợ, ký báo cáo phân loại nợ trích lập DPRR  Bước 2: Kiểm tra hồ sơ khoản nợ CVĐ NGƯỜI THỰC NỘI DUNG THỰC HIỆN HIỆN - Kiểm tra hồ sơ khách hàng, hồ sơ khoản tín dụng, hồ sơ TSBĐ theo quy định Quy trình kiểm tra, giám sát trình vay vốn, sử dụng vốn vay trả nợ khách hàng hệ thống NHCT CB.QLKN - Lập báo cáo trình Lãnh đạo phòng tình hình hồ sơ vay vốn, TSBĐ, tồn hồ sơ - Đề xuất biện pháp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ qua việc kiểm tra hồ sơ phát chưa thấy đầy đủ, chưa đảm bảo 85 yếu tố pháp lý theo quy định - Kiểm soát báo cáo CB.QLKN tình hình hồ sơ vay vốn, TSBĐ, tồn hồ sơ Báo cáo đề xuất biện LĐP.QLKN pháp bổ sung, hồn thiện hồ sơ trình Cấp có thẩm quyền - Chỉ đạo CB.QLKN thực sau Cấp có thẩm quyền phê duyệt - Cấp có thẩm Quyết định biện pháp xử lý hoàn thiện hồ sơ, giao nhiệm vụ cho CB.QLKN/ LĐP.QLKN thực Trường hợp quyền cần thiết cử thành viên Ban giám đốc trực tiếp tham định gia giải  Bước 3: Định giá lại TSBĐ (trường hợp cho vay có bảo đảm tài sản) Tùy theo trường hợp thực định giá lại TSBĐ NGƯỜI NỘI DUNG THỰC HIỆN THỰC HIỆN - Tiến hành định giá lại TSBĐ theo Quy định bảo đảm cấp tín dụng NHCT CB.QLKN - Nghiên cứu, báo cáo đề xuất LĐP.QLKN khả năng, biện pháp bổ sung TSBĐ trường hợp giá trị TSBĐ bị suy giảm/ giá trị TSBĐ sau định giá lại không đủ để đảm bảo cho dư nợ LĐP.QLKN Tiến hành định giá lại TSBĐ theo Quy định bảo đảm cấp tín dụng NHCT - Báo cáo Cấp có thẩm quyền tình hình TSBĐ khách hàng, đề xuất ý kiến xử lý 86  Bước 4: Gặp gỡ thảo luận với khách hàng Trường hợp cần thiết Cán bộ/ Lãnh đạo phòng QLKN, Cán bộ/ Lãnh đạo phòng XLKN, Cấp có thẩm quyền tham gia NGƯỜI THỰC NỘI DUNG THỰC HIỆN HIỆN * Trước gặp khách hàng - Thông báo cho khách hàng dự kiến thời gian, nội dung buổi làm việc, thành phần tham gia - Yêu cầu khách hàng chuẩn bị cung cấp thơng tin cần thiết để có biện pháp xử lý thích hợp: Báo cáo cơng nợ, tình hình CB.QLKN tài chính, nợ phải thu, … thời điểm gần nhất; kế hoạch SXKD; biện pháp cụ thể nhằm khắc phục khó khăn; kê hoạch trả nợ, nguồn thu để trả nợ cụ thể * Gặp gỡ thảo luận với khách hàng - Tìm hiểu, kiểm tra thơng tin chưa rõ nghi ngờ - Trao đổi khả hợp tác với Ngân hàng để giải khoản nợ CVĐ: giảm dư nợ bổ sung TSBĐ, giảm nhanh hàng tồn kho, thu hồi công nợ, xử lý TSBĐ … Trường hợp CB.QLKN cần thiết báo cáo quan chủ quản quan ban ngành liên quan hỗ trợ - Thảo luận biện pháp quản lý tiền hàng tiền gửi ngân hàng khách hàng; thảo luận kế hoạch, tiến độ phương án giải nợ CVĐ - Soạn thảo nội dung ký Biên làm việc với khách hàng/ 87 bên có liên quan  Bước 5: Xây dựng thực phương án xử lý nợ NGƯỜI THỰC NỘI DUNG THỰC HIỆN HIỆN * Xây dựng phương án xử lý nợ: CB/LĐP.QLKN; - Phương án xử lý nợ bao gồm nhiều biện pháp xử lý nợ Tùy theo tình hình SXKD, tài CB/LĐP.XLKN; chính, thái độ hợp tác khách hàng, khả trả nợ Cấp có thẩm khách hàng để xây dựng phương án xử lý nợ phù quyền định hợp nhằm đạt kết thu hồi nợ tối ưu * Trình phê duyệt biện pháp xử lý nợ cụ thể: - Chuẩn bị hồ sơ, lập tờ trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt biện pháp xử lý nợ trường hợp cấp tín dụng trì hoạt động/ cấu lại thời gian trả nợ/ rút/ giảm dư nợ/ bổ sung TSBĐ khoản nợ - Chuẩn bị cung cấp hồ sơ cho phòng XLKN phối hợp với Phòng XLKN việc lập tờ trình trình Cấp có thẩm quyền biện pháp xử lý nợ: xử lý nợ xấu, nợ CB.QLKN XLRR, nợ CPXL, bán nợ cho VAMC; Phối hợp với phòng XLKN thực biện pháp xử lý thu hồi nợ: xử lý TSBĐ, giảm miễn lãi, bán nợ thông thường, chuyển nợ vay thành vốn góp; Đề nghị quan pháp luật hỗ trợ xử lý thu hồi nợ, trình khoanh nợ, xóa nợ/xuất tốn nợ,… - Dự thảo tờ trình, hồ sơ trình TSC NHCT 88 trường hợp việc cấp tín dụng trì hoạt động, cấu lại thời gian trả nợ vượt thẩm quyền Chi nhánh - Trực dõi, đôn đốc, thu hồi nợ khách hàng thực xong nghĩa vụ trả nợ ngân hàng - Kiểm tra, rà sốt lại tính xác thực hồ sơ, tờ trình CB.QLKN, ghi rõ ý kiến tờ trình biện pháp xử lý NCVĐ, ký tắt trang tờ trình - Trình Cấp có thẩm quyền định việc cấp tín dụng trì hoạt động/ cấu lại thời hạn trả nợ/ rút/ giảm dư nợ/ bổ sung TSBĐ khoản nợ LĐP.QLKN - Phối hợp với phòng XLKN việc chuẩn bị hồ sơ, tờ trình biện pháp xử lý nợ: xử lý nợ xấu, nợ XLRR, nợ CPXL, bán nợ cho VAMC; Phối hợp với phòng XLKN thực biện pháp xử lý thu hồi nợ: xử lý TSBĐ, giảm miễn lãi, bán nợ thông thường, chuyển nợ vay thành vốn góp; Đề nghị quan pháp luật hỗ trợ xử lý thu hồi nợ, trình khoanh nợ, xóa nợ/xuất tốn nợ,… - Phối hợp với phòng QLKN việc chuẩn bị hồ sơ, lập tờ trình tái thẩm định trình Cấp có thẩm quyền biện pháp xử lý nợ: xử lý nợ xấu, nợ XLRR, nợ CPXL, bán nợ cho VAMC; Thực biện pháp xử lý thu hồi nợ: xử lý TSBĐ, giảm miễn lãi, bán nợ thông CB.XLKN thường, chuyển nợ vay thành vốn góp; Đề nghị quan pháp luật hỗ trợ xử lý thu hồi nợ, trình khoanh nợ, xóa nợ/xuất tốn nợ,… - Dự thảo tờ trình, cung cấp hồ sơ trình TSC NHCT trường hợp việc xử lý nợ biện pháp vượt 89 thẩm quyền vượt khả xử lý Chi nhánh - Kiểm tra, rà soát lại tính xác thực hồ sơ, tờ trình CB.XLKN, ghi rõ ý kiến tờ trình biện pháp xử lý NCVĐ, ký tắt trang tờ trình LĐP.XLKN Trình Cấp có thẩm quyền định việc xử lý nợ: xử lý nợ xấu, nợ XLRR, nợ CPXL, bán nợ cho VAMC; Thực biện pháp xử lý thu hồi nợ: xử lý TSBĐ, giảm miễn lãi, bán nợ thông thường, chuyển nợ vay thành vốn góp; Đề nghị quan pháp luật hỗ trợ xử lý thu hồi nợ, trình khoanh nợ, xóa nợ/xuất tốn nợ,… - Quyết định biện pháp xử lý cụ thể nhằm thực hiệu phương án xử lý nợ phê duyệt Cấp có thẩm - Ký trình TCS NHCT trường hợp việc phê duyệt biện pháp xử lý nợ vượt thẩm quyền không thuộc quyền định thẩm quyền xử lý Chi nhánh - Chỉ đạo triển khai biện pháp xử lý nợ CVĐ phê duyệt * Thực biện pháp xử lý nợ: Trên sở biện pháp xử lý phê duyệt, phận tiến hành triển khai thực có hiệu quả, nhằm giảm thiểu tối đa nợ CVĐ Chi nhánh - Trực tiếp thực biện pháp xử lý nợ cấp tín dụng trì hoạt động/ cấu lại thời gian trả nợ/ rút/ giảm dư nợ/ bổ sung TSBĐ khoản nợ sau CB.QLKN Cấp có thẩm quyền phê duyệt - Thực trực tiếp biện pháp xử lý nợ Cấp có thẩm quyền phê duyệt Phối hợp với Phòng XLKN 90 thực biện pháp xử lý nợ: xử lý nợ xấu, nợ XLRR, nợ CPXL, bán nợ cho VAMC; xử lý TSBĐ, giảm miễn lãi, bán nợ thông thường, chuyển nợ vay thành vốn góp; Đề nghị quan pháp luật hỗ trợ xử lý thu hồi nợ, trình khoanh nợ, xóa nợ/xuất tốn nợ,… theo phương án Cấp có thẩm quyền phê duyệt - Phối hợp với phòng XLKN theo dõi, đơn đốc, thu nợ khách hàng thực xong nghĩa vụ trả nợ ngân hàng - Báo cáo cho Lãnh đạo phòng theo định kỳ đột xuất kết thực phương án xử lý nợ: khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất biện pháp xử lý trường hợp phương án xử lý nợ có khả không thực thực không theo nội phê duyệt - Triển khai, đôn đốc CB.QLKN thực biện pháp xử lý nợ trường hơp cấp tín dụng trì hoạt động/ cấu lại thời hạn trả nợ/ rút/ giảm dư nợ/ bổ sung TSBĐ khoản nợ - Phối hợp với phòng XLKN thực có kết biện pháp thu hồi nợ CVĐ theo nội dung Cấp LĐP.QLKN có thẩm quyền phê duyệt - Báo cáo Cấp có thẩm quyền theo định kỳ đột xuất tình hình triển khai thực phương án xử lý nợ phòng QLKN làm đầu mối, kiến nghị, đề xuất biện pháp xử lý trường hợp phương án xử lý nợ có khả không thực thực không theo nội phê duyệt 91 - Đầu mối, phối hợp với Phòng QLKN thực biện pháp xử lý nợ: xử lý nợ xấu, nợ XLRR, nợ CPXL, bán nợ cho VAMC; Thực biện pháp xử lý thu hồi nợ: xử lý TSBĐ, giảm miễn lãi, bán nợ thơng thường, chuyển nợ vay thành vốn góp; Đề nghị quan pháp luật hỗ trợ xử lý thu hồi nợ, trình khoanh nợ, xóa nợ/xuất tốn nợ,… sau Cấp có thẩm quyền CB.XLKN phê duyệt - Báo cáo Lãnh đạo phòng theo định kỳ đột xuất kết thực phương án, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất biện pháp xử lý trường hợp phương án xử lý nợ có khả khơng thực thực không theo nội phê duyệt - Đầu mối, phối hợp với Phòng QLKN thực biện pháp thu hồi nợ CVĐ sau Cấp có thẩm quyền phê duyệt - Triển khai, đơn đốc CB.XLKN thực biện pháp xử lý nợ: xử lý nợ xấu, nợ XLRR, nợ CPXL, bán nợ cho VAMC; Thực biện pháp xử lý thu hồi nợ: xử lý TSBĐ, giảm miễn lãi, bán nợ thông thường, LĐP.XLKN chuyển nợ vay thành vốn góp; Đề nghị quan pháp luật hỗ trợ xử lý thu hồi nợ, trình khoanh nợ, xóa nợ/xuất tốn nợ,… - Báo cáo Cấp có thẩm quyền theo định kỳ đột xuất tình hình triển khai thực phương án xử lý nợ phòng XLKN làm đầu mối, kiến nghị, đề xuất biện pháp xử lý trường hợp phương án xử lý nợ có khả không thực thực không 92 theo nội phê duyệt - Các phòng ban Phối hợp với P.QLKN/P.XLKN việc thực biện pháp xử lý, thu hồi nợ CVĐ theo chức năng, liên quan khác nhiệm vụ có yêu cầu - Chỉ đạo triển khai thực biện pháp xử lý nợ CVĐ có hiệu Cấp có thẩm - quyền định Xem xét, giải khó khăn vướng mắc trình thực biện pháp xử lý nợ CVĐ - Định kỳ đột xuất tổ chức họp đánh giá kết thực triển khai biện pháp xử lý  Bước 6: Lưu hồ sơ NGƯỜI THỰC NỘI DUNG THỰC HIỆN HIỆN - Bản hồ sơ vay vốn, hồ sơ TSBĐ - Bản biên làm việc với khách hàng, biên định giá TSBĐ, phương án xử lý nợ nhóm tiềm ẩn nợ nhóm Cấp có thẩm quyền phê duyệt, hồ sơ, tờ trình cấp tín dụng trì hoạt động/ cấu lại thời gian trả nợ/ rút/ giảm dư nợ/ bổ sung TSBĐ khoản nợ CB.QLKN - Bản phương án xử lý nợ xấu, nợ XLRR, nợ CPXL, bán nợ cấp có thẩm quyền phê duyệt - Bản tờ trình P.XLKN phê duyệt Cấp có thẩm quyền liên quan đến việc xử lý nợ biện pháp: xử lý nợ xấu, nợ XLRR, nợ CPXL, bán nợ cho VAMC; xử lý TSBĐ, giảm miễn lãi, bán nợ thông thường, chuyển nợ vay 93 thành vốn góp; khoanh nợ, xóa nợ/xuất tốn nợ,… sau Cấp có thẩm quyền phê duyệt - Bản hồ sơ, tờ trình phê duyệt Cấp có thẩm quyền liên quan đến việc xử lý nợ biện pháp bán nợ - Bản kết phân loại nợ, tính tốn trích lập DPRR - Bản hồ sơ nợ xấu, nợ XLRR, nợ CPXL, nợ bán cho VAMC - Bản tờ trình P.QLKN - Bản phương án xử lý: nợ xấu, nợ XLRR, nợ CPXL, bán nợ thông thường, bán nợ cho VAMC Cấp có thẩm quyền phê duyệt Bản hồ sơ, tờ trình CB.XLKN phê duyệt Cấp có thẩm quyền liên đến việc xử lý nợ biện pháp: xử lý TSBĐ, giảm miễn lãi, bán nợ thông thường, chuyển nợ vay thành vốn góp; khoanh nợ, xóa nợ/xuất tốn nợ,… sau Cấp có thẩm quyền phê duyệt - Bản biên làm việc với khách hàng (nếu có tham gia) ... NỢ XẤU VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 33 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi Nhánh – Thành phố. .. TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆTNAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ... AMC Công ty quản lý nợ khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 37 VIETINBANK CN7 Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh – Thành phố Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh 7 thành phố hồ chí minh (luận văn thạc sĩ kinh tế) , Giải pháp xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh 7 thành phố hồ chí minh (luận văn thạc sĩ kinh tế)

Từ khóa liên quan