luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại TNHH MTV dầu khí toàn cầu

91 33 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:49

NG UY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ỄN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CHÍ TH ỨC LUẬ N ĐINH VĂN PHÚC VĂ N TH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ẠC THƯƠNG MẠI TNHH MTV DẦU KHÍ TỒN CẦU SĨ KIN H TẾ LỚP : LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CH 18A – QL KT HÀ NỘI, NĂM 2018 NG UY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ỄN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CHÍ TH ỨC LUẬ ĐINH VĂN PHÚC N VĂ N TH ẠC SĨ KIN H PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV DẦU KHÍ TỒN CẦU CHUN NGÀNH : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60 34 02 01 TẾ LỚP : CH 18A LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN MINH – QL KT HÀ NỘI, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Tồn Cầu” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc cá nhân với hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình từ người hướng dẫn khoa học PGS, TS Nguyễn Văn Minh Các số liệu, thông tin sử dụng Luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực phép công bố Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả Luận văn Đinh Văn Phúc MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS,TS Nguyễn Văn Minh, người tận tình hướng dẫn mặt khoa học, chi tiết nội dung để tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn đến quý Thầy, Cô giáo Trường Đại học Thương mại giảng dạy, truyền đạt kiến thức q báu cho tơi suốt khố học, giúp cho vận dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế công việc làm Ngân hàng Qua đây, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, Khoa Sau đại học, Phòng chức Trường Đại học Thương Mại giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Điều hành, Ban Giám đốc Khối Kinh doanh Ngân hàng Dầu Khí Tồn Cầu, anh chị đồng nghiệp tồn hệ thống nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu thực tế thông tin cần thiết để tơi hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đinh Văn Phúc DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ANZ : Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) APEC : Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á, Thái Bình Dương ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ATM : Máy giao dịch tự động ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ ĐUTM : Điểm ứng tiền mặt GPBank :Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Tồn Cầu NAPAS : Cơng ty Cổ phần tốn Quốc gia Việt Nam NHĐL : Ngân hàng đại lý NHNN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHPH : Ngân hàng phát hành NHTM : Ngân hàng thương mại NHTT : Ngân hàng toán NSNN : Ngân sách nhà nước PIN : Mã số định danh cá nhân POS : Máy toán thẻ SPDV : Sản phẩm dịch vụ TCCMTC : Tổ chức chuyển mạch toán thẻ TCTQT : Tổ chức thẻ quốc tế TTT : Trung tâm thẻ Vietcombank : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietinbank : Ngân hàng TMCP Công thương WTO : Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ CÁC BẢNG Bảng 2.1: Danh sách tỉnh/ thành phố số lượng điểm giao dịch GPBank Bảng 2.2: Huy động vốn GPBank năm (2014-2016) Bảng 2.3: Dư nợ GPBank năm (2014-2016) Bảng 2.3: Thu phí dịch vụ GPBank năm (2014-2016) Bảng 2.5: Hạn mức giao dịch thẻ My Card Bảng 2.6: Hạn mức giao dịch thẻ My Style Bảng 2.7: Hạn mức giao dịch thẻ Mastercard Bảng 2.8: Số lượng thẻ phát hành GPBank năm (2014-2016) Bảng 2.9: Tỷ lệ thẻ không hoạt động GPBank năm (2014-2016) Bảng 2.10: Doanh số giao dịch qua máy ATM năm (2014-2016) Bảng 2.11: Biểu phí phát hành thẻ GPBank Bảng 2.12: Biểu phí thường niên thẻ GPBank Bảng 2.13: Biểu phí chiết khấu đơn vị chấp nhận thẻ CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ quy trình phát hành thẻ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức GPBank Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức Khối Kinh doanh PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, thẻ toán thực trở thành phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt phổ biến giới, không nước có kinh tế phát triển mà không ngừng mở rộng kinh tế phát triển Việt Nam Cũng phát triển mà thương hiệu thẻ tiếng toàn cầu ngày phát triển mở rộng Visa, Mastercard, JCB, American Express Diners Club Đồng thời nhiều ngân hàng giới cung cạnh tranh mạnh mẽ việc phát hành toán thẻ, đem lại nguồn thu nhập đáng kể tăng thu nhập từ dịch vụ thẻ tổng thu nhập ngân hàng Thực công đổi kinh tế đổi hoạt động ngân hàng, hệ thống ngân hàng Việt Nam năm qua có biện pháp cụ thể phát triển dịch vụ thẻ, góp phần giảm tỷ trọng tốn tiền mặt kinh tế đem lại tiện ích cho người dân, cho đơn vị cung ứng dịch vụ Tuy nhiên, dịch vụ thẻ chưa thực phát triển, chưa thực đem lại tiện ích cho chủ thẻ trở thành phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt phổ biến kinh tế Đồng thời xu hướng mở cửa thị trường dịch vụ tài theo cam kết cùa Việt Nam với tổ chức khu vực giới ASEAN, APEC, WTO,… đặt hội lớn thách thức không nhỏ ngân hàng thương mại Việt Nam Hiện nay, hầu hết ngân hàng giới nói chung Việt Nam nói riêng phát triển mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ nhằm chiếm lĩnh thị phần cung cấp dịch vụ ngân hàng qua phương tiện điện tử xem mạnh mũi nhọn giúp khác biệt hóa dịch vụ cung cấp, nâng cao khả cạnh tranh bối cảnh Đối với Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Tồn Cầu khơng nằm ngồi xu hướng Tuy nhiên, so với ngân hàng thương mại khác nước, dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Tồn Cầu chưa thực đa dạng, tiện ích đơn giản, mạng lưới kinh doanh hẹp, số lượng kênh phân phối điện tử thấp, ứng dụng công nghệ thông tin kinh doanh hạn chế, hoạt động truyền thơng marketing giá trị tiện ích dịch vụ thẻ q yếu… khiến cho số lượng khách hàng sử dụng thẻ đến q Chính vậy, việc tác giả lựa chọn đề tài “Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Tồn Cầu” xuất phát từ u cầu cấp bách Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề thẻ tốn nói chung dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại Việt Nam, lợi ích dịch vụ tính phù hợp với chủ trưởng Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tốn khơng dùng tiền mặt Qua việc phân tích, đánh giá thẻ dịch vụ thẻ Ngân hàng Dầu Khí Tồn Cầu giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, tìm điểm mạnh, điểm yếu, tồn cần khắc phục, từ đưa giải pháp có tính thực tiễn nhằm phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng Dầu Khí Tồn Cầu thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn phát - triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Tồn Cầu Phạm vi nghiên cứu: + Đề tài luận văn tập trung vào nghiên cứu thẻ toán phạm vi mà Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Tồn Cầu cung cấp + Luận văn đánh giá dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Tồn Cầu tồn quốc thời gian từ năm 2014 đến năm 2016 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài - Luận án tiến sỹ tác giả Hoàng Tuấn Linh, năm 2008, đề tài Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam Luận án hệ thống hóa lý luận dịch vụ thẻ, phân tích, đánh giá thực trạng dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại, từ đưa số kiến nghị để phát triển dịch vụ thẻ Việt Nam Nội dung đề tài có giá trị có điểm - chưa phù hợp, cập nhật với tính chất thời gian Luận văn Thạc sĩ kinh tế tác giả Lê Hoàng Duy, năm 2009, đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ATM Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Đề tài tiến hành đo lường chất lượng dịch vụ 10 thẻ ATM Vietcombank, từ việc đánh giá ý kiến khách hàng chất lượng dịch vụ thẻ ATM Đề tài giới hạn việc sử dụng thẻ khách hàng Vietcombank - đa phần khu vực thành phố Hồ Chí Minh Luận văn Thạc sĩ kinh tế tác giả Cao Thị Thùy Dung, năm 2015, đề tài Biện pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) Đề tài nói thực trạng dịch vụ thẻ Ngân hàng HDBank đề số giải pháp để phát triển dịch vụ thẻ HDBank theo hướng đại giới Đề tài chủ yếu tập trung vào phát triển kinh doanh thẻ HDBank, khơng bao hàm tồn nội dung phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp thu thập + Phương pháp thu thập liệu sơ cấp việc điều tra 200 khách hàng kết thu 182 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 91% Với tỷ lệ đủ tính đại diện + Phương pháp xử lý liệu sơ cấp việc tổng hợp cơng cụ excel để tính kết tiêu Ngoài ra, tác giả sử dụng số liệu năm gần Ngân hàng Dầu Khí Tồn Cầu để tổng hợp, phân tích đánh giá Kết cấu luận văn Luận văn xây dựng ba nội dung sau: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Tồn cầu Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Tồn cầu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan thẻ toán dịch vụ thẻ tốn 1.1.1 Khái niệm, tính loại hình thẻ tốn 1.1.1.1 Khái niệm thẻ tốn Có nhiều khái niệm để diễn đạt thẻ toán, cách diễn đạt nhằm làm bật nội dung Sau số khái niệm thẻ toán 77 + Tập trung phát triển số phương tiện hình thức toán mới, đại, phục vụ cho khu vực nơng thơn, vùng sâu, vùng xa, góp phần thúc đẩy Tài tồn diện (Financial Inclusion); tăng mạnh số người dân tiếp cận dịch vụ toán, nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng lên mức 70% vào cuối năm 2020 - Khuyến khích, tiến tới yêu cầu 100% doanh nghiệp nhà nước, cổ phần có vốn nhà nước trả lương qua tài khoản ngân hàng Điều tạo cộng hưởng lớn tồn hệ thống trị nói chung ngân hàng nói riêng - Đề xuất Quốc hội đưa quy định xử phạt đối tượng tiến hành giao dịch giả mạo nghiêm trọng hay có hành vi cố ý phá hoại tài sản phục vụ hoạt động tốn vào luật hình phá hoại máy ATM gây thiệt hại nghiệm trọng, dùng máy tính, cơng nghệ để ăn cắp thơng tin thẻ máy ATM mạng Internet - Cần có hành lang pháp lý để bảo vệ người mua hàng, bán hàng qua mạng Có vậy, người tham gia tin tưởng giao dịch thường xuyên, nhờ thúc đẩy việc mở tài khoản tốn thẻ toán 3.3.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước - Đề án tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 Bám sát đề án tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 Chính phủ để xây dựng hành lang pháp lý hỗ trợ ngân hàng việc phát triển dịch vụ thẻ dịch vụ khác đề án - Triển khai Thơng tư 19/2016/TT-NHNN Giao Vụ tốn kiểm sốt hoạt động cá nhân tổ chức thực theo quy định Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016, gồm có: Tổ chức phát hành thẻ, Tổ chức toán thẻ, Tổ chức chuyển mạch thẻ, Tổ chức bù trừ điện tử giao dịch thẻ, Đơn vị chấp nhận thẻ, Chủ thẻ tổ chức 78 khác có liên quan 79 Đồng thời, thường xuyên yêu cầu tổ chức, Hiệp hội ngân hàng báo cáo khó khăn, vướng mắc trình triển khai để kịp thời xử lý tháo gỡ - Ban hành số sách khuyến khích toán điện tử Một giải pháp để thực mục tiêu nghiên cứu triển khai số biện pháp hành kết hợp với biện pháp khuyến khích lợi ích kinh tế nhằm phát triển toán điện tử Cụ thể, nghiên cứu, ban hành số chế, sách để khuyến khích tốn điện tử việc: Thu, nộp thuế; giao dịch thương mại điện tử; thu phí, lệ phí, thủ tục hành chính; tốn cước, phí cho dịch vụ thường xuyên, định kỳ như: Điện, nước, điện thoại, Internet, truyền hình cáp; triển khai ứng dụng cơng nghệ tốn điện tử mới; khuyến khích sở bán lẻ hàng hóa, dịch vụ chấp nhận sử dụng phương tiện toán điện tử hỗ trợ khách hàng thực giao dịch tốn điện tử q trình mua bán hàng hóa, dịch vụ, khơng phân biệt tốn tiền mặt với phương tiện toán điện tử Ban hành chế, sách thích hợp phí dịch vụ tốn để khuyến khích tổ chức, cá nhân thực tốn khơng dùng tiền mặt; quy định mức phí tốn chuyển khoản mức phí nộp, rút tiền mặt tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước theo hướng tăng mức phí giao dịch tiền mặt giảm phí tốn khơng dùng tiền mặt; giảm mức phí áp dụng cho giao dịch toán liên ngân hàng; quy định cách thức tính phí, cấu phân bổ phí tổ chức vận hành hệ thống tốn, đảm bảo mức phí hợp lý, tạo lập thị trường cạnh tranh bình đẳng, tránh độc quyền Nghiên cứu, ban hành số chế, sách nhằm thúc đẩy tốn khơng dùng tiền mặt kết hợp với việc tăng cường kiểm sốt tốn, phát hành hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, chống thất thu thuế; ban hành văn quy định 80 tính pháp lý chứng từ điện tử, hướng dẫn sử dụng, lưu trữ chứng từ điện tử Ngồi ra, rà sốt, bổ sung, sửa đổi văn quy định việc mở sử dụng tài khoản toán; xem xét bổ sung quy định tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh phải mở tài khoản toán tổ chức cung ứng dịch vụ toán để thực giao dịch toán; ban hành quy định giao dịch mua bán bất động sản tài sản có giá trị lớn (như tơ, xe máy, tàu thuyền,…) thực tốn khơng dùng tiền mặt Phát triển tốn khơng dùng tiền mặt khu vực nơng thơn Đó xây dựng, phát triển hệ thống dịch vụ toán bán lẻ như: Tăng cường dịch vụ toán thẻ; xây dựng, phát triển Hệ thống bù trừ điện tử tự động cho giao dịch toán bán lẻ (ACH); hồn thiện hệ thống tốn nội ngân hàng; phát triển toán điện tử phục vụ thương mại điện tử; phát triển tốn khơng dùng tiền mặt khu vực nơng thơn Trong đó, tăng cường dịch vụ toán thẻ, tiếp tục phát triển (cả số lượng chất lượng) kết hợp với xếp hợp lý, nâng cao chất lượng, hiệu mạng lưới POS; phát triển mạng lưới POS dùng chung, toán POS thiết bị di động (mPOS); tăng cường chấp nhận toán thẻ giao dịch toán trực tuyến; mở rộng sở y tế, bệnh viện, trường học Nghiên cứu, áp dụng cơng nghệ tốn đại với chi phí hợp lý, tốc độ tốn nhanh, đơn giản, tiện dụng chất lượng cao; khuyến khích phát triển loại thẻ đa dụng, đa năng, thẻ phi vật lý, thẻ khơng tiếp xúc (để thu phí cầu đường, mua xăng dầu, mua vé xe buýt, taxi, chi trả bảo hiểm xã hội, thu học phí ) Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng phương tiện mơ hình tốn/chuyển tiền đại, dễ sử dụng phù hợp với điều kiện nông thôn (thanh toán qua điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số…) nhằm thúc đẩy tốn khơng 81 dùng tiền mặt khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo đối tượng chưa có tài khoản ngân hàng, sở sử dụng mạng lưới sẵn có tổ chức tín dụng, mạng lưới bưu điện, mạng lưới tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian toán, số tổ chức ngân hàng khác, gắn với việc xây dựng chương trình; kế hoạch triển khai thúc đẩy Tài Tồn diện Việt Nam 82 - Đẩy mạnh toán điện tử khu vực dịch vụ hành cơng Cần đẩy mạnh tốn điện tử khu vực Chính phủ, dịch vụ hành cơng Cụ thể, hồn thiện, tăng cường kết nối xử lý giải pháp trao đổi thông tin liệu quan ngành Tài (Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan) với hệ thống ngân hàng để đáp ứng tốt yêu cầu phối hợp thu ngân sách nhà nước phương thức điện tử; thu, nộp thuế điện tử để hỗ trợ công tác quản lý, thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho phủ, doanh nghiệp người dân thực đa dạng, linh hoạt dịch vụ toán điện tử việc thu, nộp thuế điện tử Triển khai lắp đặt thiết bị POS, mPOS, ứng dụng phương thức toán điện tử tiên tiến đơn vị hành chính, nghiệp cơng để thực việc thu phí, lệ phí thủ tục hành chính, dịch vụ cơng, y tế, giáo dục, giao thông dịch vụ công khác; phát triển ứng dụng sản phẩm, dịch vụ toán điện tử phục vụ chi tiêu công vụ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước Tăng tỷ lệ chi trả trợ cấp xã hội, lương hưu thơng qua phương tiện tốn điện tử, tài khoản toán cho đối tượng thụ hưởng, kết hợp với mở rộng điểm tiếp cận tiền mặt (bưu điện, đại lý) hình thức tốn mới, đại, tiện lợi, có chi phí hợp lý Tiếp tục mở rộng triển khai việc trả lương, thu nhập qua tài khoản; có biện pháp vận động, khuyến khích để cán bộ, cơng chức, người lao động tăng cường sử dụng phương tiện toán không dùng tiền mặt thông qua tài khoản (thực chuyển khoản trực tiếp máy ATM, sử dụng toán qua POS, sử dụng dịch vụ toán đại khác) - An toàn cho hoạt động thẻ + Ngân hàng nhà nước cần ban hành quy định, tăng cường biện pháp 83 đảm bảo an ninh, an tồn, bảo mật, phát đấu tranh, phòng ngừa ngăn chặn xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực toán thẻ, ATM, POS phương thức tốn sử dụng cơng nghệ cao + Giám sát chặt chẽ lộ trình chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip tiến độ đề nhằm sớm ổn định đảm bảo an ninh, an tồn, bảo mật thơng tin, ngăn chặn hành vi gian lận hoạt động phát hành toán thẻ - Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố cần triển khai + Chỉ đạo NHTM địa bàn xếp lại, bố trí mạng lưới POS đảm bảo hoạt động cách hiệu quả, thực chất; tiếp tục phát triển mở rộng mạng lưới, tăng cường lắp đặt POS nơi có điều kiện tiềm phát triển toán thẻ + Tổ chức kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh vi phạm toán qua POS theo quy định Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tiền tệ ngân hàng; công bố công khai đơn vị vi phạm + Tiếp tục đạo NHTM thực trả lương qua tài khoản kết hợp với đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt, tốn thẻ qua POS; vận động, khuyến khích cán bộ, cơng chức sử dụng toán qua POS nhằm tạo lan tỏa tồn xã hội 84 TĨM LƯỢC CHƯƠNG Từ thực trạng phát triển thẻ toán Ngân hàng Dầu Khí Tồn Cầu, tác giả đề xuất giải pháp nhằm khắc phục hạn chế tồn nhằm mục đích đẩy mạnh phát triển thẻ toán GPBank thời gian tới Bên cạnh đó, tác giả mạnh dạn đưa số kiến nghị Chính phủ Ngân hàng Nhà nước vấn đề cần thiết nhằm bước hồn thiện, chuẩn hóa chế tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển nâng cao chất lượng thẻ tốn nói riêng đề án tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 Chính phủ 85 KẾT LUẬN Luận văn nêu vấn đề lý luận thẻ lợi ích thẻ ngân hàng, khách hàng lợi ích thẻ quản lý nhà nước Trên sở vận dụng, kết hợp với phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh, dựa vào kết phân tích, vận dụng kiến thức kinh nghiệm thực tế, nghiên cứu thông qua số liệu hoạt động thẻ toán, tác giả đưa nhận định, đánh giá thực trạng phát triển thẻ toán Ngân hàng Dầu Khí Tồn Cầu Từ kết phân tích đánh giá thực trạng phát triển thẻ toán, tác giả thành tựu hạn chế, xác định nguyên nhân yếu kém, hạn chế hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng Dầu Khí Tồn Cầu Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp thiết thực nhằm khắc phục hạn chế tồn phát triển thẻ toán GPBank Trong giải pháp, tác giả nêu gợi ý cụ thể, có tính khả thi cao phù hợp với tình hình thực tế GPBank Là ngân hàng thương mại nhà nước từ năm 2015 có lợi định Tuy vậy, kết thực thu năm vừa qua lại khiêm tốn yếu tố chưa thỏa mãn nhu cầu khách hàng, đặc biệt sở vật chất đầu tư trang thiết bị Hy vọng giải pháp mà tác giả đề xuất luận văn góp phần phát triển thẻ toán, bước đưa GPBank trở thành ngân hàng thương mại có tỷ lệ tăng trưởng thẻ toán cao, xứng tầm với tiềm năng, vị vốn có GPBank Hạn chế luận văn hướng nghiên cứu tiếp theo: - Hạn chế luận văn: Thứ nhất, Ngân hàng Dầu Khí Tồn Cầu khó khăn tài hoạt động kéo dài nhiều năm, số ngân hàng chưa đầy đủ thuyết phục 86 Thứ hai, luận văn đánh giá dựa định tính nên kết thu chưa đạt mong muốn tối ưu từ khách hàng Việc dùng mơ hình định lượng theo thuật tốn mà cụ thể mơ hình kinh tế lượng không sử dụng nghiên cứu - Hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu cần vào định lượng để kết nghiên cứu đưa mơ hình định lượng, xác định nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thẻ tốn Ngân hàng Tuy có nhiều nỗ lực, cố gắng nghiên cứu thực đề tài này, khó tránh khỏi hạn chế định, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp xây dựng người quan tâm TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2010 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Nghị định số 101/2012/NĐ-CP tốn khơng dùng tiền mặt Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2016), Quyết định số 2545/QĐ-TTg việc triển khai đề án toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012), Thông tư số 35/2012/TT-NHNN quy định phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012), Thông tư số 36/2012/TT-NHNN quy định trang bị, quản lý, vận hành đảm bảo an toàn cho hoạt động máy giao dịch tự động Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016), Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định hoạt động thẻ ngân hàng Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2016 Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Tồn Cầu (2017), Quyết định số 363/2017/QĐ-TGĐ việc ban hành quy trình nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ ghi nợ nội địa Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017 Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Tồn Cầu (2017), Quyết định số 122/2017/QĐ- TGĐ việc ban hành quy trình nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ ghi nợ quốc tếGPBank Vision Debit Mastercard Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017 Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Tồn Cầu (2016), Quyết định số 1055/2016/QĐ-TGĐ việc ban hành quy trình phát triển quản lý đơn vị chấp nhận thẻ Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016 10 Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (2016), Quyết định số 500/2016/QĐTGĐ việc ban hành hướng dẫn thu phí dịch vụ qua hệ thống ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Tồn Cầu Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016 11 Nguyễn Văn Tiến (2013), Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 12 Đinh Thị Thanh Vân & Đoàn Thị Thùy Trang (2017), Một số vấn đề phát triển dịch vụ mobile banking Việt Nam Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, số 20 13 Châu Đình Linh (2015), Thẻ ngân hàng, ATM, phí dịch vụ: Những nghịch lý đua Tạp chí Ngân hàng- tài 14 Hoàng Tuấn Linh (2008), đề tài Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam 15 Lê Hoàng Duy (2009), đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ATM Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 16 Cao Thị Thùy Dung (2015), đề tài Biên pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) Các website: 10 11 12 13 14 15 16 www.chinhphu.vn www.sbv.gov.vn www.gpbank.com.vn www.tapchinganhang.com.vn www.tapchitaichinh.vn www.thoibaonganhang.vn www.vneconomy.vn www.cafef.vn www.vnexpress.net www.bizlive.vn www.baomoi.com www.napas.com.vn www.vietinbank.vn www.vietcombank.com.vn www.acb.com.vn www.anz.com/vietnam PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV DẦU KHÍ TỒN CẦU Kính gửi: Q Khách hàng GPBank, Tơi Đinh Văn Phúc, học viên cao học khố CH22A chun ngành Tài ngân hàng, Trường Đại học Thương mại Hiện thực luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Tồn Cầu”, nhằm khảo sát đánh giá dịch vụ thẻ Ngân hàng Dầu Khí Tồn Cầu (GPBank), Kính mong Anh/ Chị dành chút thời gian để điền vào phiếu khảo sát Những thông tin mà Anh/ Chị đóng góp có ý nghĩa quan trọng với cơng trình nghiên cứu tơi Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ hợp tác Anh/Chị Cam kết bảo mật thông tin: Các liệu thu thập từ phiếu khảo sát nhằm cung cấp cho người viết hiểu thực trạng phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng Dầu Khí Tồn Cầu Các liệu đánh giá Anh/ Chị cung cấp sử dụng phạm vi nghiên cứu khoa học đề tài luận văn Thạc sĩ Tài Ngân hàng, hồn tồn khơng có mục đích kinh doanh hay mục đích khác Tơi xin cam kết bảo mật phi thương mại hoá liệu thu thập phiếu khảo sát Đánh dấu “X” vào câu trả lời mà anh chị lựa chọn phù hợp Phần 1: Thông tin cá nhân Anh/Chị vui lòng cho biết họ tên, tỉnh/thành phố Anh/Chị sinh sống? Họ tên: …………………………… Tỉnh/Thành phố: …………… Xin vui lòng cho biết giới tính Anh/Chị?  Nam  Nữ Xin vui lòng cho biết độ tuổi Anh/Chị?  18-29  30-40  41-55  Trên 55 Ngành nghề Anh/Chị?  Công chức/ Làm thuê  Công nhân  Chủ kinh doanh  Nội trợ  Đang học  Khác Thời gian sử dụng thẻ ATM/ thẻ tín dụng nói chung Anh/Chị ?  Dưới năm  Từ - năm  Từ 1-2 năm  Trên năm Phần 2: Đánh giá chung dịch vụ thẻ GPBank Anh/Chị biết đến dịch vụ thẻ GPBank?  Thẻ ghi nợ nội địa My Card  Thẻ ghi nợ Mastercard  Thẻ ghi nợ nội địa My Style Anh/Chị có thường xuyên sử dụng thẻ ATM?  Thường xuyên  Thỉnh thoảng Số tiền bình quân Anh/Chị sử dụng thẻ ATM thực giao dịch máy ATM  < 3.000.000 VND  3.000.000 – 10.000.000 VND  > 10.000.000 VND Anh/Chị biết đến dịch vụ thẻ GPBank qua kênh nào?  Tivi, radio, Internet  Sự giới thiệu nhân viên ngân hàng  Báo, tạp chí  Bạn bè, người thân giới thiệu  Băng rơn, áp phích, tờ rơi Mục đích sử dụng thẻ Anh/Chị?  Rút tiền, tốn hóa đơn chuyển khoản qua ATM  Mua sắm siêu thị, nhà hàng,… qua máy POS  Thanh toán trực tuyến  Nhận lương hàng tháng  Tất Phần 3: Mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ GPBank Anh/Chị cho biết mức độ hài lòng Anh/Chị dịch vụ sử dụng theo tiêu chí: Sản phẩm thẻ nhiều tiện ích Thủ tục quy trình sử dụng thẻ đơn Khơng đồng ý  Đồng ý  Rất đồng ý                    giản, nhanh chóng, thuận tiện Phí dịch vụ cạnh tranh Thơng tin khuyến mại ưu đãi thẻ cập nhật Nhân viên ln lịch nhiệt tình giải đáp thắc mắc khách hàng Các chi nhánh, phòng giao dịch sang trọng tiện nghi Nhân viên trả lời thỏa đáng giải khiếu nại nhanh chóng, kịp thời Phần 4: Mức độ rủi ro sử dụng thẻ GPBank Khi sử dụng dịch vụ thẻ Anh/Chị thường gặp phải vấn đề sau ảnh hưởng đến thay đổi thái độ sử dụng thẻ Anh/Chị: Sự cố máy ATM (máy hết tiền, bị kẹt thẻ, máy giao dịch chậm…) Chưa an tâm mức độ an toàn, bảo mật thẻ ATM Bị trừ tiền không rõ nguyên nhân Khúc mắc không nhân viên ngân Chưa bao Thỉnh Thường Rất thường thoảng xuyên xuyên                 hàng giải thỏa đáng 11 Anh/Chị có ý định giới thiệu khuyên người khác sử dụng thẻ ATM Ngân hàng Dầu Khí Tồn Cầu khơng?  Có  Khơng CẢM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA QUÝ ANH/CHỊ ... trạng phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Tồn cầu Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Tồn cầu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN... thẻ phát triển không ngừng 1.4 Bài học kinh nghiệm từ phát triển dịch vụ thẻ số ngân hàng thương mại nước tổ chức phát hành thẻ quốc tế 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ số ngân hàng thương. .. tài Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam Luận án hệ thống hóa lý luận dịch vụ thẻ, phân tích, đánh giá thực trạng dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại, từ đưa số
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại TNHH MTV dầu khí toàn cầu , luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại TNHH MTV dầu khí toàn cầu , Kết cấu của luận văn, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, Dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng là dịch vụ cung cấp cho khách hàng gắn với sản phẩm chính mà đơn vị bán hàng cung cấp cho khách hàng. Trong thời đại công nghệ và cạnh tranh hiện nay thì dịch vụ giá trị gia tăng càng nhiều thì càng được khách hàng , - Các dịch vụ giá trị gia tăng khác mà khách hàng thường xuyên được bổ sung trong quá trình sử dụng., CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV DẦU KHÍ TOÀN CẦU, Đối với dịch vụ thẻ, GPBank hiện tại đang cung cấp không nhiều các giá trị gia tăng cho khách hàng, cụ thể như sau:, - Chương trình hỗ trợ, chăm sóc dành cho khách hàng có tần suất sử dụng thường xuyên và doanh số sử dụng cao. Do còn khó khăn về tài chính nên Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu rất ít chương trình chăm sóc thực sự rộng khắp dành cho các khách hàng sử dụng thẻ, c, 3 Đánh giá chung về phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV DẦU KHÍ TOÀN CẦU, 3 Một số giải pháp và kiến nghị về phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn cầu, TÓM LƯỢC CHƯƠNG 3, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm