luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu qu tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện vũ thư, ỉnh thái bình

71 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:48

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập riêng với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn Các số liệu, kết luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng xuất phát từ thực tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình Tác giả Nguyễn Thị Linh 1 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa Sau đại học thầy giáo, cô giáo trường Đại học Tài - Ngân hàng Hà Nội đặc biệt thầy giáo PGS TS Hoàng Trần Hậu- người hướng dẫn viết luận văn nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng nghiên cứu, khai thác tài liệu, học hỏi người làm công tác thực tiễn xong luận văn tránh khỏi sai sót Kính mong góp ý thầy giáo, giáo độc giả để luận văn hồn thiện Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018 2 MỤC LỤC TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Chữ viết tắt NHNN ĐVT NHTM NHNo&PTNT NH DN KH TG QĐ CBTD CNH - HĐH TCTD UBND NQH CIC ADB PTNT SXKD SXNN DNNN TMDT NTNT KHKT Viết đầy đủ Ngân hàng Nhà nước Đơn vị tính Ngân hàng thương mại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Ngân hàng Doanh nghiệp Khách hàng Tiền gửi Quyết định Cán tín dụng Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa Tổ chức tín dụng Ủy ban nhân dân Nợ q hạn Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng phát triển châu Á Phát triển nông thôn Sản xuất kinh doanh Sản xuất nông nghiệp Doanh nghiệp nhà nước Thương mại điện tử Nông nghiệp nông thôn Khoa học kỹ thuật DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG đồ 4 CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU Bối cảnh nghiên cứu Trong môi trường cạnh tranh gay gắt NHTM địa bàn chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình gặp khơng khó khăn Sự bùng nổ số lượng ngân hàng dịch vụ ngân hàng với đội ngũ nhân viên trẻ, động, sản phẩm dịch vụ đa dạng, làm thu hẹp thị phần NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, mà đặt NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình trước u cầu phải cải cách thích ứng, đổi hoạt động đại hóa trình tồn phát triển Trong năm qua, với tăng trưởng phát triển không ngừng lượng, NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình trọng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho nhân viên, mở rộng mạng lưới hoạt động, động huy động vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay tín dụng khách hàng Trong hoạt động tín dụng, ngân hàng mạnh dạn cho vay thành phần kinh tế, đặc biệt cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa, đồng thời mở rộng nhiều hình thức cho vay như: Cho vay tiêu dùng, trả góp, thực chiết khấu, cho vay đồng tài trợ Với việc đa dạng hố hoạt động tín dụng, NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thu kết đáng kể, chất lượng tín dụng ngày mở rộng cải thiện Hiện NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nỗ lực triển khai đồng nghiệp vụ tín dụng, gia tăng sản phẩm dịch vụ để hoàn thiện, vươn lên phát triển Là ngân hàng thương mại quốc doanh, NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình góp phần quan trọng nghiệp phát triển kinh tế nói chung phát triển nơng nghiệp nơng thơn nước ta nói riêng, mở quan hệ tín dụng trực tiếp đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn thành phần kinh tế để không ngừng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân địa bàn Song hoạt động kinh doanh khác, hoạt động tín dụng phải thay đổi theo môi trường hoạt động để thích nghi với mơi trường, nên chế sách phải ln đổi Trước bối cảnh hoạt động NHTM nói chung, vấn đề hiệu tín dụng đặt cấp thiết cần nghiên cứu có hệ thống nhằm làm rõ sở lý luận, đề xuất tiêu chí để đánh giá từ tổng thể đến cụ thể để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, quán từ quan niệm nhận thức đến đánh giá hiệu tín dụng ngân hàng Hiện nay, hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhHánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đạt hiệu chưa cao Thực trạng khơng ảnh hưởng tới phát triển bề vững Ngân hàng mà tác động tới phát triển kinh tế, đặc biệt giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế Từ thực tiễn nói trên, đòi hỏi phải triển khai nghiên cứu để tìm giải pháp đồng nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thời gian tới Xuất phát từ yêu cầu đó, đề tài nghiên cứu “Nâng cao hiệu tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.” chọn làm đối tượng nghiên cứu luận văn Lý chọn đề tài Việt Nam tiến trình cơng nghiệp hố, đại hoá (CNH – HĐH) đất nước với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp đại Vì vậy, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển lớn, vốn cho vay đầu tư Nhà nước nguồn quan trọng để thực mục tiêu chủ yếu kinh tế Đó tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế, phát triển ngành, lĩnh vực khu vực kinh tế, xã hội (KT-XH) Chính sách cho vay đầu tư Nhà nước triển khai nước ta từ năm 2000, tính đến 15 năm Trong giai đoạn phát triển, Chính phủ đưa nội dung ưu đãi phù hợp để khuyến khích đầu tư, thể qua danh mục dự án vay vốn, điều kiện cho vay, thời gian vay vốn, lãi suất cho vay, bảo đảm tiền vay Bằng ưu đãi này, sách cho vay đầu tư Nhà nước phát huy hiệu tích cực có nhiều đóng góp phát triển chuyển dịch cấu kinh tế Ngân hàng Phát triển Việt Nam ngân hàng sách, hoạt động theo mơ hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, với chức nhiệm vụ huy động, tiếp nhận vốn tổ chức ngồi nước để thực sách TDĐT sách TDXK Nhà nước Trong đó, cho vay đầu tư coi hoạt động quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ vay NHPT Trong năm qua, công tác cho vay đầu tư hệ thống ngân hàng No&PTNT nói chung Chi nhánh No&PTNT Vũ Thư Thái Bình nói riêng đạt thành cơng định đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước địa phương No&PTNT bước vượt qua khó khăn, thách thức, thực nhiệm vụ trị giao với vai trò cơng cụ Chính phủ việc thực sách TDĐT, TDXK Nhà nước; No&PTNT tích cực thực giải pháp Chính phủ việc tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư doanh nghiệp cho dự án phát triển, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển kinh tế, góp phần vào chuyển dịch cấu kinh tế, phát triển KT - XH đất nước Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường qua, No&PTNT bộc lộ khiếm khuyết, bất cập mơ hình tổ chức chế hoạt động, giải pháp tổ chức điều hành với rủi ro đạo đức, nghề nghiệp phận nhỏ cán viên chức Với mơ hình tổ chức Ngân hàng, thực tế, hoạt động tổ chức tài chính, No&PTNT chưa vận hành Ngân hàng thực thụ, thể rõ nét chế huy động vốn, lãi suất (kể lãi suất huy động, lãi suất cho vay), trích lập dự phòng rủi ro xử lý rủi ro, chế tài hồn tồn tình trạng bị động có giai đoạn bị sức ép tăng trưởng tín dụng nóng khơng tương xứng với khả tài lực, kinh nghiệm quản trị hoạt động, tổ chức điều hành dẫn đến hiệu quả, chất lượng tín dụng số dự án, khoản vay thấp chuẩn làm cho nợ hạn, nợ xấu tăng cao vài năm gần No&PTNT Việt Nam tổ chức thực hoạt động tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Vì vậy, cần phải nâng cao vai trò, chức NHPT Việt Nam từ đưa sách nhằm hồn thiện hoạt động cấp tín dụng thực thơng qua tổ chức Do vậy, việc nghiên cứu cần tiến hành cách có khoa học Xuất phát từ thực tiễn, nhận thức tầm quan trọng hoạt động cho vay đầu tư Nhà nước phát triển KT-XH địa phương, chọn nghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiệu tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình” làm đề tài tốt nghiệp thạc sỹ Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan Từ chuyển sang chế thị trường, hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng xác lập phát triển Vì vậy, có cơng trình nghiên cứu lĩnh vực hoạt động có liên quan đến TDNH, hiệu TDNH Trong số có số cơng trình tiêu biểu như: - “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam nay”, Luận án tiến sĩ Kinh tế Phạm Thị Bích Phương, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội thực năm 2016 Tác giả tiếp cận hiệu hoạt động NHTM từ góc độ khách hàng, từ góc độ xã hội hiệu xét phía NHTM (với tiêu: quy mô lợi nhuận; ROE; ROA; chênh lệch lãi suất bản; tiêu đánh giá thu nhập - chi phí; tiêu đánh giá khả tốn) khả sinh lời Đưa nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động kinh doanh NHTM bao gồm nhân tố chủ quan thuộc NHTM nhân tố khách quan Đặc biệt, tác giả luận án bàn luận giải pháp nâng cao hiệu NHTM Việt Nam là: nâng cao lực tài NHTM; cải thiện chất lượng quản trị ngân hàng; xử lý nợ; xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả; cấu lại NHTM; tăng cường quản lý rủi ro; xây dựng tập đoàn tài - “Nâng cao hiệu tín dụng ngân hàng phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Ninh” , Luận án tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Thành Chung (2002), Học viện Ngân hàng, Hà Nội Tác giả trình bày phương thức xác định hiệu tín dụng ngân hàng xét phạm vi tổng thể ngân hàng mẹ xét mức độ vi mô chi nhánh ngân hàng cụ thể, hiệu tín dụng ngân hàng NHNo&PTNT tỉnh Quảng Ninh Cơng trình phân tích hiệu tín dụng ngân hàng xét phương diện khách hàng - ngân hàng – xã hội, làm rõ hai nhóm nguyên nhân khách quan chủ quan ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng NHNo&PTNT Quảng Ninh Tác giả đề xuất hệ thống giải pháp tham khảo để nâng cao hiệu qủa tín dụng phục vụ nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn Quảng Ninh -“ Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng ngân hàng phát triển vnông nghiệp, nông thôn vùng đồng sông Cửu Long”, Luận án tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Trí Tâm (2003), Học viện Ngân hàng, Hà Nội Tác giả nhấn mạnh khía cạnh hiệu tín dụng nghiệp phát triển nơng nghiệp, nơng thơn Ngồi việc làm rõ đặc điểm nhân tố ảnh hưởng tín dụng nơng nghiệp nơng thơn nước ta, phân tích biện pháp nâng cao hiệu tín dụng nơng nghiệp nơng thơn số nước giới, tác giả khẳng định tín dụng đòn bẩy, cơng cụ quan trọng để triển khai thực thắng lợi chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước ta mặt trận kinh tế nói chung nơng nghiệp nơng thơn nói riêng Cơng trình phân tích thực trạng đầu tư tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước tổ chức tín dụng, đặc biệt NHNo&PTNT vùng Đông sông Cửu Long, qua khía cạnh: huy động vốn, đầu tư tín dụng Các cơng trình làm rõ số lý luận chung TDNH, hiệu TDNH, chuyển dịch cấu kinh tế đưa giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu tín dụng ngân hàng Mục tiêu nghiên cứu - Đưa hệ thống sở lý thuyết tín dụng hiệu tín dụng - Phân tích thực trạng hiệu tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm tới Câu hỏi nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài, luận văn giải câu hỏi sau: - Thực trạng hiệu tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn chi nhánh Vũ Thư tỉnh Thái Bình - Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng NH gì? - Những kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hoạt động tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Vũ Thư tỉnh Thái Bình - Để hồn thiện việc: nâng cao hiệu tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Vũ Thư tỉnh Thái Bình.trong thời gian tới cần áp dụng giải pháp nào? Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu hiệu tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình bao gồm tiêu, nhân tố ảnh hưởng biện pháp nâng cao hiệu tín dụng - Thời gian nghiên cứu: Thời gian khảo sát để đánh giá hiệu tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình xem xét giai đoạn 2014- 2015 Các giải pháp nâng cao hiệu tín dụng đề xuất đến năm 2020 - Không gian nghiên cứu: Hoạt động tín dụng hiệu hoạt động tín dụng nghiên cứu NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình - Nội dung nghiên cứu: Hiệu TDNH vừa thể lợi ích mang lại ngân hàng (hiệu kinh tế) vừa thể lợi ích mang lại xã hội (hiệu xã hội) mối quan hệ với đồng vốn ngân hàng đầu tư Luận văn tập trung nghiên cứu góc độ mang lại hiệu kinh tế tức mang lại cho ngân hàng lợi ích kinh tế Phương pháp nghiên cứu Trong trình triển khai nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp tổng hợp sử dụng để tổng thuật tình hình nghiêncứu nước liên quan đến đề tài vấn đề lý luận phần đánh giá khái quát - Phương pháp phân tích, kết hợp phân tích với tổng hợp dựa cácsố liệu thống kê, báo cáo NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, tài liệu tham khảo ấn phẩm xuất cơng trình nghiên cứu nghiệm thu sử dụng để đánh giá thực trạng hiệu tín dụng Ngân hàng - Phương pháp so sánh hiệu tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình với NHTM khác địa bàn sử dụng - Phương pháp quy nạp diễn dịch, ngoại suy để đề xuất giảipháp nâng cao hiệu tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 10 nhiệm vụ quan trọng ngành ngân hàng việc đẩy mạnh cơng nghiệp hố - đại hố nơng nghiệp & nơng thơn, phải nói đến vị trí, vai trò chủ lực hệ thống ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam với hàng chục triệu nông dân người bạn đồng hành tin cậy lâu dài Để thực mục tiêu định hướng trên, ngân hàng huyện Vũ Thư phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm Huyện, triển khai công tác kế hoạch kinh doanh phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội Huyện theo thời kỳ Mọi khoản cho vay thực nghiêm quy trình nghiệp vụ ngành, không cho vay hộ buôn bán lòng thòng, thua lỗ, hạn chế cho vay doanh nghiệp tư nhân chưa có định đất đai, tài sản chấp rõ ràng, không cho vay đảo nợ, dự án khơng có hiệu kinh tế, không đủ hồ sơ pháp lý theo quy định Đối với hộ sản xuất cần quan tâm mức Trong năm qua việc mở rộng cho vay hộ sản xuất thu hiệu đáng kể kinh tế, trị song số hạn chế cần khắc phục, tháo gỡ để giải phóng lực sản xuất Nhu cầu vay vốn hộ sản xuất lớn, hộ đủ điều kiện vay vốn nhiều, ngân hàng đáp ứng 60% nhu cầu theo thời kỳ, chủ yếu cho vay ngắn hạn, nhu cầu cho vay trung hạn chưa đáng kể, đặc biệt hộ nông dân có sức sản xuất, có đất, có ruộng, tìm hướng sản xuất, tìm ngành sản xuất Để đáp ứng nhu cầu vay vốn hộ sản xuất NH tập trung vào giải pháp: Đa dạng hố hình thức cho vay trực tiếp, gián tiếp, phối hợp chặt chẽ với đồn thể hội nơng dân, hội phụ nữ để tổ chức có trách nhiệm tín chấp, theo dõi hướng dẫn người vay sử dụng vốn mục đích, trả nợ hạn Đầu tư tín dụng tạo điều kiện cho q trình chuyển dịch cấu kinh tế, đặc biệt lĩnh vực kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá Tổ chức thẩm định dự án, kiểm tra thường xuyên, đột xuất, quy định cụ thể thông tin kinh tế chế độ báo cáo 4.4.1.4 Mục tiêu phát triển tín dụng NHNo&PTNT huyện Vũ Thư Các mục tiêu chủ yếu chi nhánh NHNo&PTNT huyên Vũ Thư đến năm 2020: - Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản 15%/năm - Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình qn hàng năm 10% - 15% Trong dư nợ trung, dài hạn chiếm tỷ trọng tối đa 40%/tổng dư nợ - Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn bình quân hàng năm từ 15% - 20% 57 - Tỷ lệ thu ngồi tín dụng: tăng trưởng bình qn hàng năm từ 10-15% - Tỷ lệ nợ xấu: Dưới 2% - Lợi nhuận: Tăng trưởng bình quân hàng năm 10% Đảm bảo đủ hệ số tiền lương theo chế khoán ngành 4.4.2 Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Vũ Thư Thái Bình 4.4.2.1 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay a Tăng cường hoạt động cho vay nhóm khách hàng Thực tiễn lý luận khẳng định: Hoạt động kinh doanh ngân hàng phụ thuộc vào khách hàng cho vay vốn khách hàng vay vốn Do đó, NHTM muốn tồn phát triển bền vững phải có sách khách hàng phù hợp - Cần phải phân loại khách hàng, nhằm mục tiêu quản lý khai thác khách hàng có hiệu Ngân hàng cần chuyển đổi cấu khách hàng theo hướng tích cực để tránh bị động vào số lượng khách hàng định Cần phân loại khách hàng theo tiêu chí tiền gửi, tiền vay, sử dụng dịch vụ chuyển tiền để có định hướng tiếp thị, mở rộng tín dụng - Thiết lập mối quan hệ tốt lâu bền với khách hàng, nhằm đánh giá chất lượng khách hàng, tiết kiệm chi phí tiếp thị, chi phí thảm định, chi phí kiểm tra giám sát Đây cách tốt để thu nhập thông tin khách hàng Thường xuyên tiến hành trao đổi ý kiến NH khách hàng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, thuỷ chung, bền vững ngân hàng khách hàng Ngân hàng người đồng hành hiệu khách hàng Khách hàng đối tác tin cậy NH - Cần có sách chăm sóc khách hàng, đặc điểm kinh doanh NHTM phụ thuộc chủ yếu vào khách hàng Vì vậy, để trì khách hàng truyền thống phát triển khách hàng NHNo&PTNT hun Vũ Thư khơng ngừng tự hồn thiện phong cách giao dịch, sách chăm sóc sau sử dụng dịch vụ, tặng quà sinh nhật cho khách hàng có số dư tiền vay, tiền gửi lớn, chương trình q tặng,…Đội ngũ cán tín dụng cần thực tốt phương châm “mang phồn thịnh đến khách hàng” Đối với khách hàng truyền thống cần áp dụng sách ưu đãi lãi suất Ưu đãi cao khách hàng có quan hệ vay trả nhiều lần, vay trả sòng phẳng, khách hàng vay lớn Áp dụng cho vay theo hạn mức khách hàng có lich sử quan hệ tín dụng tốt b Kết hợp cho vay với phát triển sản phẩm dịch vụ Đối với khách hàng vay vốn NH, đặc biệt doanh nghiệp, NH cần xây dựng 58 sách phát triển sản phẩm dịch vụ, khuyến khích doanh nghiệp, người vay sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng thơng qua sách giá, phí dịch vụ phù hợp, ưu đãi, chất lượng dịch vụ tốt nhất, tiện lợi nhất, nhanh Sự phát triển dịch vụ tạo chu trình khép kín, gắn dịch vụ tín dụng với trả lương qua tài khoản, dịch vụ thẻ, thu nợ qua tài khoản, toán với khách hàng qua tài khoản…Giải pháp vừa góp phần tăng tỷ trọng thu cho hoạt động ngồi hoạt động tín dụng đồng thời giúp ngân hàng nắm bắt hoạt động doanh nghiệp, kiểm sốt dòng tiền khách hàng, dễ thu nợ, giảm rủi ro Hiện nay, số lượng thẻ ATM Agribank phát hành lớn cho khách hàng địa bàn kinh doanh Nhưng nhìn chung, khách hàng chủ yếu sử dụng rút tiền mặt máy ATM chủ yếu, tiện ích khác như: chuyển khoản, tốn hố đơn hàng hố sử dụng, hệ thống Agribank cung cấp tiện ích tảng công nghệ đại Điều xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nguyên nhân phía ngân hàng Do vậy, để đẩy mạnh việc gia tăng tiện ích sử dụng thẻ, bên cạnh thực chương trình quảng bá, tiếp thị ngân hàng cần thực sách tư vấn, hỗ trợ khách sử dụng tiện ích này, Chi nhánh, Phòng Giao dịch phải bố trí trẻ hiểu biết sâu rộng nghiệp vụ thẻ để trực tiếp hướng dẫn khách hàng Xây dựng đề án phát triển dịch vụ Mobilebanking, Internetbanking để có sách qn, lộ trình phát triển cụ thể nhằm không ngừng đẩy mạnh dịch đến khách hàng c Nâng cao khả huy động vốn chỗ Mục tiêu giải pháp nhằm động viên nguồn vốn nhàn rỗi dân, tổ chức kinh tế - xã hội gửi tiền vào ngân hàng Vì vậy, quan điểm đề xuất giải pháp phải thoả mãn yêu cầu chung khách hàng “thuận lợi, an toàn, bảo toàn giá trị thực mang lại lợi ích kinh tế cho người gửi tiền” Đây giải pháp có tính chất điều kiện cần để ngân hàng mở rộng cho vay Về phía ngân hàng phải đảm bảo huy động tối đa nguồn vốn kinh tế để đáp ứng nhu cầu mở rộng tín dụng , đồng thời, nguồn vốn huy động phải có chi phí thấp, đảm bảo khả cạnh tranh mang lại lợi nhuận cho ngân hàng cấp tín dụng Để đạt mục tiêu đề ra, Ngân hàng cần phải: Một là: Đa dạng hố hình thức kỳ hạn huy động vốn địa bàn Mục 59 đích đối tượng khách hàng dân cư gửi tiền ngân hàng nhằm an tồn, tích luỹ sinh lợi Chính vậy, muốn thu hút nguồn này, ngân hàng cần phải đa dạng hố hình thức kỳ hạn huy động cách để thoả mãn yêu cầu mà khách hàng đặt nhằm động viên nguồn tiền nhàn rỗi có đặc thù khác đưa vào ngân hàng Ngân hàng cần phải tiếp tục bổ sung, điều chỉnh hình thức huy động truyền thống như: gửi khơng kỳ hạn, có kỳ hạn, kỳ phiếu đồng Việt Nam, ngoại tệ, vàng, tiền gửi tiết kiệm có khả chuyển nhượng, tiền gửi tiết kiệm gửi nơi lấy nơi kể nơi ngân hàng khác hệ thống, có tạo thuận lợi cho người gửi tiền gửi vào, lấy theo nhu cầu, kế hoạch họ, vừa đảm bảo an tồn, bí mật uy tín người gửi Hai là, vấn đề lãi suất huy động Để phát huy hiệu hình thức huy động, hình thức huy động vốn dài hạn, cần giải tốt vấn đề lãi suất, cần có sách lãi suất cạnh tranh, linh hoạt lãi suất cố định, lãi suất thay đổi hình thức đảm bảo giá trị tiền gửi đảm bảo vàng, USD Ba là, tạo thuận lợi việc rút gửi tiền Thực tế cho thấy, yếu tố lãi suất, thuận lợi việc gửi rút tiền ảnh hưởng mạnh đến định lựa chọn nơi gửi khách hàng Với người nông dân chủ thể khác có tiền gửi khơng lớn, lãi thu từ khoản tiền gửi nhiều khơng quan trọng nhường chỗ cho u cầu thuận tiện Đối với cách thức gửi tốn lãi, NH nên áp dụng hình thức gửi tiền nơi, rút tiền nhiều nơi, vốn gốc gửi nhiều lần, lãi nhập tháng, thủ tục nhận tiền gửi phải đảm bảo nhanh gọn, xác Tiền lãi rút tháng hay rút lần đến hạn, thủ tục trả lãi cần đơn giản hoá, tránh tâm lý nặng nề nhân viên ngân hàng với người gửi Điều tạo thuận tiện cho nhiều nhu cầu gửi tiền khác để họ lựa chọn, từ đó, động viên tối đa nguồn lực dân cư vào NH - Bốn là, Đổi phong cách làm việc, nâng cao uy tín tăng cường cơng tác tuyên truyền ngân hàng Yếu tố tâm lý, trình độ dân trí dân tộc có ảnh hưởng đến việc huy động vốn Hoạt động Ngân hàng trước hết động viên thu hút nguồn vốn nhàn rỗi, xã hội để nhằm mục đích đầu tư cho phát triển kinh tế Do đó, muốn thu hút nhiều vốn Ngân hàng phải tìm hiểu yếu tố tâm lý, nhu cầu khách hàng để thoả mãn bước điều kiện Đặc biệt điều kiện Ngân hàng phải cạnh tranh để thu hút khách hàng Phong cách làm việc, 60 mạng lưới hoạt động uy tín ngân hàng tạo thuận tiện cho người gửi tiền niềm tin họ ngân hàng; nhanh, gọn, xác rút gửi tiền Từ đó, tạo nên nếp nghĩ, thói quen sống họ khơng thể thiếu ngân hàng, có tiền đầu tư vào ngân hàng, cần tiền đến ngân hàng rút hay vay để dùng, tiền mặt tiền để dành bao gồm túi họ két ngân hàng 4.4.2.2 Giải pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro a Tăng cường thẩm định tín dụng, lực thẩm định phương án, dự án đầu tư Thẩm định cho vay khâu quan trọng, tiền đề định việc cho vay hiệu vốn đầu tư Hiện tồn thực trạng có chi nhánh huy động vốn cho vay cho vay khơng thể thu hồi nợ Vì vậy, muốn mở rộng cho vay cách hiệu quả, công việc quan trọng nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Để thực điều này, ngồi việc phải xây dựng đội ngũ CBTD có đạo đức nghề nghiệp giỏi chuyên môn, ngân hàng, cần phải: - Xây dựng quy trình cho vay nói chung quy trình thẩm định tín dụng nói riêng chặt chẽ - Tăng cường công tác tổ chức điều hành lãnh đạo cơng tác tín dụng, có chế độ khuyến khích cán hồn thành cơng việc xuất sắc giao, thường xuyên kiểm tra việc thực quy trình - Bố trí CBTD theo hướng chuyên trách theo vùng, ngành nghề hẹp để nâng cao khả am hiểu CBTD lĩnh vực, ngành nghề phụ trách - Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn ngắn, dài hạn cơng tác thẩm định tín dụng nhằm cung cấp bổ sung thông tin cho CBTD đồng thời nâng cao nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp Từ đó, giúp CBTD lựa chọn chủ thể vay, đối tượng cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, phù hợp - Tổ chức lớp tập huấn giới thiệu vai trò nguồn thơng tin, nguồn thông tin cần thu thập, kênh thông tin thu thập kinh nghiệm thu thập xử lý thông tin phục vụ cho công tác thẩm định tín dụng Việc nâng cao khả thẩm định tín dụng, thẩm định phương án đầu tư ln có vị trí quan trọng cơng tác cho vay ngân hàng, khơng giúp cho CBTD tìm kiếm địa đầu tư đắn mở rộng khách hàng cho vay, gia tăng dư nợ mà giúp cho họ am hiểu sâu sắc kỹ thuật ngành nghề đầu tư, tính tốn dự kiến tất tình 61 xảy trình đầu tư mức sinh lợi, thời gian hồn vốn, rủi ro xảy ra, Qua tư vấn cho khách hàng vay vốn nhận thức tình xấu xảy để khách hàng có biện pháp ngăn ngừa, từ hạn chế rủi ro cho vay ngân hàng b Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát danh mục cho vay Ngân hàng định cho vay tiến hành phân tích tín dụng đầy đủ khách hàng, xác định ý chí khả trả nợ họ Tuy nhiên, ý chí khả trả nợ bị thay đổi nhiều lý khoản vay tiến hành hay phân tích tín dụng khơng thể đạt đến mức dự đốn hồn tồn xác hay chí yếu cơng tác phân tích tín dụng dẫn đến có khoản cho vay bị sai lầm từ đầu Do vậy, để hạn chế tối đa tổn thất ngân hàng, cần phải tiến hành phân loại danh mục cho vay dựa việc ước tính mức độ rủi ro tiềm tàng khoản cho vay (thậm chí khả trả nợ khách hàng) Mục đích việclàm cho phép ngân hàng có nhận định chung danh mục cho vay bảng cân đối ngân hàng, phát sớm khoản cho vay có khả bị tổn thất chệch khỏi sách cho vay ngân hàng để làm sở để gia tăng giám sát điều chỉnh khoản cho vay xác định mức dự phòng rủi ro cho vay c.Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội Kiểm tra, kiểm sốt vấn đề vơ quan trọng hoạt động kinh doanh chế thị trường, mặt giúp nhận biết sửa chữa sai sót kịp thời, mặt khác nâng cao ý thức trách nhiệm cán cơng nhân viên Vì thế, phải coi trọng cơng tác kiểm tra, kiểm soát, nhằm phát ngăn ngừa kịp thời sai sót thực quy trình nghiệp vụ, thể lệ chế độ, từ đưa hoạt động kinh doanh thực luật vào nề nếp Ngồi ra, thơng qua kết kiểm tra đối chiếu công khai khách hàng để có sở nhận xét đánh giá chất lượng tín dụng trình độ lực CBTD Muốn nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng cần: - Tăng cường lực lượng đội ngũ kiểm tra, bố trí cán có trình độ, lực qua nghiệp vụ tín dụng để bổ sung cho phòng kiểm tra kiểm tốn nội - Phải tăng cường số kiểm tra năm, thực việc kiểm tra thường xuyên theo hàng tháng, hàng quý Ngoài ra, chi nhánh nên thành lập tổ kiểm tra đối chiếu đột xuất địa bàn với - Nội dung kiểm tra phải toàn diện, không dàn trải mà vào chiều sâu, sai phải 62 tìm nguyên nhân xử lý trường hợp cụ thể, dứt điểm - Ngoài ra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiểm tra, đặc biệt vấn đề chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kinh nghiệm Khơng ngừng hồn thiện đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra Cần quy định rõ trách nhiệm cán kiểm sốt, có chế độ khuyến khích, thưởng phạt để nâng cao ý thức trách nhiệm cơng tác kiểm tra d Tích cực xử lý nợ xấu nợ hạn Một dấu hiệu ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng Ngân hàng đặc trưng nợ xấu, nợ hạn mức cao có xu hướng tăng Để nâng cao chất lượng tín dụng, ngân hàng cần tìm biện pháp hữu hiệu để xử lý nợ xấu nợ hạn nhằm đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng Tuỳ theo nguyên nhân mà Ngân hàng đưa biện pháp hợp lý để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng tạo điều kiện cho Ngân hàng thu hồi vốn vay NH dùng biện pháp khai thác khách hàng vay: khách hàng vay gặp rủi ro mà chưa cần đến quan pháp luật xử lý NH làm tư vấn cho khách hàng đưa biện pháp tháo gỡ khó khăn, chuyển hướng sản xuất kinh doanh, tích cực thu hồi nợ, tiết kiệm chi phí, giải hàng tồn đọng, chí NH cho khách hàng vay vốn để phục hồi lại tình trạng kinh doanh khách hàng… Ngân hàng vận dụng xử lý phù hợp với khách hàng: giảm nợ cho vay liên vụ thêm thời hạn hạ lãi suất vay, tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ Tuy nhiên, biện pháp có mặt trái nên ngân hàng cần đánh giá xác khả trả nợ khách hàng sau Ngoài việc phân nợ thành nhóm nợ theo quy định tai Quyết định 493/ĐQNHNN, ngân hàng cần phân loại nợ theo nhiều nguyên nhân khác như: phân theo nguyên nhân chủ quan, khách quan, theo khả thu hồi, khơng có khả thu hồi, nợ hạn có khả vốn từ có sở tìm biện pháp khắc phục hạn chế rủi ro triệt để khả Nợ hạn, nợ xấu phát sinh ro yếu tố chủ quan từ phía cán tín dụng phận khác Ngân hàng có biện pháp mạnh, xử lý kiên theo mức kỷ luật hành bồi thường vật chất có nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc hạn chế phần nhiều rủi ro tín dụng 4.4.2.3 Giải pháp hỗ trợ a Nâng cao chất lượng cơng tác thơng tin tín dụng 63 Thơng tin tín dụng có vai trò quan trọng ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Để nâng cao chất lượng cơng tác thơng tin tín dụng, ngân hàng phải: - Tiến hành phân loại khách hàng, đánh giá, chấm điểm, xếp loại khách hàng, có biện pháp lưu trữ thông tin khách hàng thường xuyên cập nhật thông tin cách kịp thời để làm sở cho việc áp dụng biện pháp đảm bảo tiền vay, có chế độ ưu đãi thực cấp tín dụng phù hợp với loại khách hàng nhằm giải nhanh chóng, giảm bớt phiền hà thủ tục cho vay phải đảm bảo an toàn cho ngân hàng - Thường xuyên tiếp cận khách hàng, nắm bắt thông tin khách hàng từ khâu nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng phục vụ khâu điều tra, thẩm định dự án xin vay, nắm bắt thơng tin q trình sử dụng vốn vay, tiêu thụ sản phẩm, nguồn tài trợ Ngân hàng tiến hành điều tra trực tiếp khách hàng, điều tra nơi hoạt động SXKD khách hàng, thông qua khách hàng doanh nghiệp, quan quản lý Nhà nước, quan thuế, phương tiện thông tin đại chúng hay thông tin từ Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN - Khi khoản vay có dấu hiệu xấu, ngân hàng cần phải phân tích thực trạng khoản vay, thu thập thơng tin cần thiết tình hình SXKD khách hàng, tài sản chấp, tình hình luân chuyển vốn tiền tệ, để từ đánh giá khả thu hồi đưa phương án xử lý tối ưu - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trang bị phương pháp tìm kiếm, thu thập, tra cứu, phân tích xử lý thơng tin cho CBTD - Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho hoạt động mình, ngân hàng khơng tích cực theo dõi, thu thập thông tin khách hàng để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro mà quan trọng ngân hàng cần phải tích cực khai thác thơng tin thị trường lĩnh vực, ngành nghề hoạt động kinh doanh thân khách hàng nhằm tư vấn, định hướng cho khách hàng việc phát triển SXKD b Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Với quan điểm nguồn nhân lực nguồn tài sản q giá nhất, cần có sách thu hút nhiều cán có chun mơn tài ngân hàng ngồi nước, lĩnh vự quản trị rủi ro cần tuyển dụng cán chuyên lĩnh vực này; Đào tạo nâng cao lực quản trị điều hành cán lãnh đạo ngân hàng Đào tạo, bồi dưỡng cán nhân viên chuyên sâu mặt chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp, am hiểu pháp luật lĩnh vực chuyên mơn mình, để đảm bảo tốt cơng việc 64 chuyên môn Ngân hàng đảm bảo xây dựng đội ngũ cán đủ tầm Cử cán chủ chốt học hởi kinh nghiệm nước ngồi để tiếp thu cải tiến mơ hình quy trình tác nghiệp đại nước giới Trong đó, giáo dục đạo đức nghề nghiệp Ngân hàng đặc biệt quan tâm, đội ngũ cán nghiệp vụ tăng cường chuyên môn đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cán tín dụng đầy đủ lĩnh, trình độ nhân cách + Đối với cán công tác Ngân hàng, Ngân hàng thực đào tạo chuyên sâu chuyên môn giáo dục đạo đức nghề nghiệp nhằm điều chỉnh hành vi theo quan điểm đạo chung ngân hàng + Đối với cán tuyển dụng, Ngân hàng bồi dưỡng kiến thức hội nhập, giáo dục tổng quan nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp ngân hàng Nhờ đó, sau khố học, nhận thức quản trị rủi ro tín dụng tất tầng bậc cán làm cơng tác tín dụng nâng cao Nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức cao việc kiểm sốt rủi ro tín dụng Bên cạnh đó, Ngân hàng cần xây dựng chế độ lương thưởng hợp lý, tạo hội thăng tiến yếu tố quan trọng động viên tinh thần nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán Tất ưu đãi nhằm đảm bảo cho cán tín dụng thoả mãn nhu cầu sống yên tâm công việc 65 CHƯƠNG V: TÓM TẮT, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 5.1 Tóm tắt nghiên cứu Chương 1: Nắm bắt vấn đề mục đích nghiên cứu Chương 2: Đã nêu lên vấn đề lý luận, khái quát tín dụng hiệu tín dụng NHTM cụ thể : Một là: nêu đặc điểm ngân hàng thương mại, tín dụng ngân hàng, đặc điểm tín dụng ngân hàng thương mại cho nông nghiệp, nông thôn Hai là: nêu quan niệm hiệu quả, tiêu đo lường hiệu tín dụng Ba là: phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng NH Chương 3: Đã phân tích đánh giả kết hoạt động NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình Qua ta thấy chi nhánh không ngừng phấn đấu vươn lên nâng cao hiệu tín dụng Tuy nhiên hoạt đơng tín dụng nhiều hạn chế tồn Qua việc phân tích làm rõ thực trạng hoạt động tín dụng làm rõ nguồn gốc dẫn đến làm giảm hiệu tín dụng để có sở đề suất phương án nâng cao hiệu tín dụng phục vụ cho phát triển chi nhánh Chương 4: Đã đề phương hướng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, cụ thể: Một là, nêu thuận lợi, khó khăn đề mục tiêu, phương hướng kinh doanh chi nhánh Hai là, từ đề giải pháp để nâng cao hiệu tín dụng chi nhánh Ba là, đưa kiến nghị với NHNo&PTNT tỉnh Thái Bình, NHNo&PTNT Việt Nam với nhà nước quyền địa phương để giúp đỡ nâng cao hiệu tín dụng chi nhánh 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị với ngân hàng NHNo&PTNT tỉnh Thái Bình - Một là, việc đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt đào tạo đào tạo lại cán tín dụng nhiều hạn chế NHNo&PTNT tỉnh dừng lại việc đào tạo theo hình thức đơn lẻ, chưa đại trà Theo đó, số cán đặc biệt cán chủ chốt tham gia đào tạo sau tập huấn lại cho cán chi nhánh Tuy nhiên, qua thực tế đợt tập huấn chi nhánh cho thấy chất lượng truyền tải nhiều bất cập, mang tính hình thức, chí qua loa, chiếu lệ Điều ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao trình độ đặc biệt kiến thức tín dụng cho cán tín dụng nguyên nhân gây nên sai sót tác nghiệp Để giải vấn đề này, 66 thời gian tới, đề nghị Trung tâm đào tạo NHNo&PTNT tỉnh định kỳ nên cử chuyên gia đầu ngành, cán cao cấp chi nhánh để tập huấn cho tồn thể cán tín dụng chun sâu theo chuyên đề Có chất lượng đội ngũ cán tín dụng cải thiện thực an tồn - Hai là, có chế hỗ trợ tài cho cán làm cơng tác thẩm định Hiện tại, với mức cơng tác phí theo quy định chung cho cán tín dụng thấp, để cơng tác thẩm định đạt hiệu cao, cán thẩm định ngân hàng phải thực tế thu thập số liệu khách hàng, dự án, liên hệ quan ban ngành để xin số liệu liên quan…Ngoài ra, việc thường xuyên kiểm tra trình sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng vốn vay sau cho vay tốn nhiều thời gian chi phí cán thẩm định - Ba là, rút ngắn thời gian xét duyệt khoản vay vượt mức phán Chi nhánh, đảm bảo hội kinh doanh cho khách hàng Đồng thời, hỗ trợ Chi nhánh việc xử lý nợ xấu giải pháp như: khai thác tài sản, sử dụng dự phòng rủi ro - Bốn là, cán công nhân viên Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tỉnh cần phối kết hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo NH nhằm nắm bắt kịp thời tình hình triển khai dịch vụ Ngân hàng bán lẻ đề xuất đưa ý kiến sách phát triển dịch vụ - sản phẩm mới, nâng cao tính cạnh tranh, tạo hoạt động thống hạn chế rủi ro tồn hệ thống NHNo&PTNT nói chung hoạt động Chi nhánh nói riêng - Năm là, tăng cường thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm soát nội hồ sơ cho vay dự án đầu tư trung, dài hạn từ Hội sở tỉnh đến chi nhánh loại III để sớm phát sai sót q trình tác nghiệp phận thẩm định - Sáu là, ngân hàng cần tiếp tục nâng cấp phần mềm toán, ký kết chương trình bảo mật tốn điện tử, tích cực tham gia vào liên minh thẻ, tăng cường kết hợp với nhà cung cấp dịch vụ để đa dạng hóa sản phẩm mở rộng thị phần khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng 5.2.2 Kiến nghị với với NHNo&PTNT Việt Nam - Hồn thiện hệ thống văn bản, quy trình tín dụng: Trong trình thực hiện, nhiều văn thiếu đồng khơng thống nhất, cấp chi nhánh thực khó khăn Quy trình tín dụng phải hoàn thiện sở phát triển nghiệp vụ theo mục tiêu, đồng thời, xác định rõ ràng trách nhiệm quyền lợi thành 67 viên hợp đồng tín dụng - Cơng tác thơng tin cho chi nhánh: NHNo&PTNT Việt Nam có ưu điều kiện thuận lợi việc thu thập, phân tích thơng tin tín dụng Do vậy, thơng tin thu từ Hội sở phải đóng vai trò sở phục vụ cho cơng tác thẩm định tín dụng Xây dựng mối quan hệ trao đổi mua bán thông tin NHNo&PTNT NHNN, tổ chức tín dụng ban ngành khác - Công tác đào tạo người: Tăng cường chương trình đào tạo đội ngũ CBTD kiến thức pháp luật, kỹ thuật thẩm định, Marketing ngân hàng Tiếp tục đào tạo đào tạo lại cán ngân hàng mà đặc biệt CBTD để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ tình hình nhằm nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng nói chung hiệu tín dụng nói riêng 5.2.3 Kiến nghị với nhà nước quyền địa phương - Nhà nước cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ quyền nhà nước từ trung ương đến địa phương, kết hợp lợi ích nhà nước, ngân hàng người lao động, tăng cường sở vật chất, nâng cao phúc lợi cho người lao động Gắn chặt nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương với hoạt động ngân hàng .- Cơ quan thi hành án cần thực nghiêm túc quy định cưỡng chế buộc người vay thi hành án Trung tâm bán đấu giá tài sản phối hợp với sở địa làm nhanh thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản bán đấu giá để tạo điều kiện cho người mua - Ngoài ra, nhà nước quyền địa phương cần hỗ trợ ngân hàng số sách sau: Chính sách ruộng đất Triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất, xây dựng văn thể chế hoá quyền người sử dụng đất theo luật định làm sở pháp lý cho người sử dụng đất yên tâm sản xuất, tránh tranh chấp xẩy Qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo cho nhân dân có đủ pháp lý để chấp vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế Kiến nghị cấp quyền tạo điều kiện thuận lợi cho dân, chưa cấp sổ đỏ cần cấp giấy chứng nhận sử dụng đất khơng có tranh chấp để họ vay vốn ngân hàng chấp, góp phần thực tốt định 67/ 1999/ QĐ - TT thủ tướng phủ số sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nơng nghiệp phát triển nơng thơn Chính sách đầu tư Nông nghiệp ngành sản xuất quan trọng chiếm tỷ trọng cao 68 cấu GĐP, vấn đề đầu tư cho phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn phải quan tâm mức Nhà nước giành phần đầu tư ngân sách thoả đáng cho nơng nghiệp, đồng thời có sách huy động vốn đầu tư thành phần kinh tế, ngành kinh tế khác Chính sách đầu tư nhà nước cho phát triển nông nghiệp nông thôn cần ưu tiên cho việc xây dựng kêt cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn như: Thuỷ lợi, giao thơng, điện, nước… sách đầu tư đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng, phát triển kinh tế số vùng trọng điểm, đồng thời phải có giải pháp thiết thực giúp vùng khó khăn vươn lên tập trung vào lĩnh vực, ngành có nhiều tiềm Chính sách thị trường nơng nghiệp, nơng thơn - Thị trường giữ vai trò quan trọng q trình chuyển nơng nghiệp tự túc sản xuất hàng hố nhỏ theo kiểu tiểu nơng sang kinh tế hàng hoá lớn Thị trường phát triển làm cho lưu thơng hàng hố thơng thống Thị trường nông thôn phát triển tạo điều kiện cho việc tiêu tụ sản phẩm nông – lâm – ngư nghiệp mà phân cơng lại lao động xã hội làm cải biến cấu kinh tế nơng thơn Hồn thiện sách Nhà nước phải có sách cung ứng yếu tố đầu vào cho nông dân cách hợp lý giá vật tư nông – lâm nghiệp, giá giống trồng vật ni… Mặt khác Nhà nước cần có sách bao tiêu sản phẩm cho hộ sản xuất, nước ta công nghiệp chế biến nông - lâm sản chưa phát triển, cạnh tranh sản phẩm nơng – lâm nghiệp nước ngồi gay gắt - Vấn đề chấp cầm cố, bảo lãnh vay vốn Ngân hàng với hộ gia đình cá thể tài sản chấp chủ yếu nhà đất( chiếm 70 – 80%) giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất chưa cấp đầy đủ Một số thực trạng nước nói chung huyện Vũ Thư nói riêng đa số hộ gia đình cá nhân chưa cấp giấy quyền sử dụng đất sở hữu nhà Vì khó cho Ngân hàng việc mở rộng cho vay khó khăn cho khách hàng có nhu cầu kinh doanh cần vốn khơng có giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp để chấp Kiến nghị UBND Sở địa có kế hoạch triển khai việc thực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà quyền sử dụng đất để tạo điều kiện cho hộ kinh doanh có đủ hồ sơ pháp lý hợp lệ để chấp vay vốn Ngân hàng 5.3 KẾT LUẬN Hoà chung với công đổi kinh tế, Ngân hàng Nhà nước phát triển nông thôn huyện Vũ Thư không ngừng đổi phát triển nhiều mặt, 69 đặc biệt hoạt động tín dụng hoạt động nắm vai trò quan trọng NHNo&PTNT Vũ Thư với cố gắng tồn thể cán công nhân viên giúp đỡ ban ngành, năm qua NH đạt thành tựu đáng kể, mang lại hiệu cho thân Ngân hàng mà góp phần làm tăng trưởng kinh tế huyện Tuy nhiên NHNo&PTNT huyện Vũ Thư gặp khơng khó khăn hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Để hoạt động kinh doanh thời gian tới với hiệu đòi hỏi lỗ lực tâm NH nhu hỗ trợ ban ngành liên quan Trước yêu cầu thực tế khách quan, luận văn : “Nâng cao hiệu tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình” hồn thành mục tiêu nghiên cứu đề ra: - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận hiệu tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng hiệu tín dụng NHNo&PTNT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình rõ kết quả, hạn chế nguyên nhân - Xây dựng số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu tín dụng chi nhánh Hoàn thành đề tài thân em hy vọng góp phần nhỏ bé cơng sức vào nghiệp phát triển ngành Ngân hàng nói chung cho NHNo&PTNT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nói riêng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS.Dương Đăng Chinh (2000), Lý thuyết tài chính, Nxb Tài chính, Hà Nội Lê Quốc Lý (2010), Chính sách kinh tế, tài tiền tệ Việt Nam thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội PGS - TS Lê Văn Tề, TS Hồ Diệu (2004), Ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2002), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh Ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Định hướng phát triển ngành Ngân hàng đến 2020, Hà Nội Luật tổ chức tín dụng, số 47 năm 2010/QH12 ngày 16/6/2010 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(2005), Quyết định số 493/2005/QĐ – NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc NHNN phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử 70 lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng tổ chức tín dụng, Hà Nội 10 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (2010), Quyết định số 666/QĐ-HĐQT-TDHo việc Ban hành qui định cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Hà Nội 11 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình( 2014,2015,2016), Báo cáo tổng kết hoạt động, Thái Bình 12 Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình(2014,2015,2016), Thống kê phòng tín dụng, phòng kinh doanh tình hình hoạt động chi nhánh, Thái Bình 13 Tổng hợp thơng tin từ Website: http://www.chinhphu.vn Cổng thơng tin điện tử Chính phủ Việt Nam http://www.mof.gov.nv Trang web Bộ Tài http://www.gso.gov.vn Trang web Tổng cục thống kê http://www.sbv.gov.vn Trang web Ngân hàng Nhà nước Việt Nam http://www.Agribank.com.vn Trang web ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam http://thaibinh.gov.vn/ Cổng thơng tin điện tử tỉnh Thái Bình 71 ... động tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Vũ Thư tỉnh Thái Bình - Để hồn thiện việc: nâng cao hiệu tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Vũ Thư tỉnh... TRẠNG “NÂNG CAO HIỆU QU TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH.” 3.1 Khái qu t chung NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư tỉnh Thái. .. nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thời gian tới Xuất phát từ yêu cầu đó, đề tài nghiên cứu Nâng cao hiệu tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu qu tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện vũ thư, ỉnh thái bình , luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu qu tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện vũ thư, ỉnh thái bình , Kết cấu luận văn, CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG “NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH.”, CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH GIẢI PHÁP VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG, Chương 3: Đã phân tích và đánh giả kết quả hoạt động của NHNo&PTNT chi nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Qua đó ta thấy được chi nhánh đã luôn không ngừng phấn đấu vươn lên nâng cao hiệu quả tín dụng. Tuy nhiên trong hoạt đông tín dụng vẫn còn nhiều

Mục lục

Xem thêm