Tap huan luat 2013

30 34 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:48

Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012 Quốc hội Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi hợp đồng lao động trả lương cho người lao động Khi xây dựng sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải: - Tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động sở - Công bố công khai nơi làm việc người lao động trước thực - Gửi quan quản lý nhà nước lao động cấp huyện nơi đặt sở sản xuất, kinh doanh người sử dụng lao động Mức lương thấp (khởi điểm) công việc chức danh thang lương, bảng lương công ty xác định sở mức độ phức tạp công việc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực công việc chức danh Mức lương thấp công việc chức danh giản đơn điều kiện lao động bình thường Mức lương thấp cơng việc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể lao động doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao 7% so với mức lương tối thiểu vùng Chính phủ quy định Mức lương công việc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít 5%; cơng việc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao 7% so với mức lương công việc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc điều kiện lao động bình thường Mức lương thấp cơng việc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Khoảng cách chênh lệch hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chun mơn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài 5% Ngày thường Ngày nghỉ tuần Ngày nghỉ lễ, Ngày nghỉ có hưởng lương Ban ngày 150% 200% 300% (400% lương ngày) Ban đêm 150% X 130% + 20% 200% x 130% + 20% 300% (400%) x 130% + 20% Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012 Quốc hội Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Thời làm việc bình thường ≤ giờ/ngày 48 giờ/tuần Thời làm việc bình thường (theo tuần) ≤ 10 giờ/ngày 48 giờ/tuần Thời làm việc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ≤ giờ/ngày Được đồng ý người lao động Số làm thêm ≤ 50% số làm việc bình thường/ngày Số làm thêm (theo tuần) + số làm việc bình thường ≤ 12 giờ/ngày; Làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết ngày nghỉ tuần ≤ 12 giờ/ngày ≤ 30 giờ/tháng ≤ 200 giờ/năm, trừ trường hợp: Sản xuất, gia công xuất sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản; Sản xuất, cung cấp điện, viễn thơng, lọc dầu; cấp, nước; Các trường hợp khác phải giải công việc cấp bách, trì hỗn (có thơng báo văn cho quan quản lý nhà nước) ≤ 300 giờ/năm Sau đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục/tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù cho số thời gian không nghỉ Nghỉ làm việc theo quy định Nghỉ giải lao theo tính chất công việc Nghỉ cần thiết trình lao động tính định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên người Thời nghỉ ngày 60 phút lao động nữ nuôi 12 tháng tuổi Nghỉ ngày 30 phút lao động nữ thời gian hành kinh Thời phải ngừng việc không lỗi người lao động Thời học tập, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Thời hội họp, học tập, tập huấn yêu cầu người sử dụng lao động người sử dụng lao động đồng ý Thời hội họp, học tập, tập huấn cơng đồn cấp triệu tập cán cơng đồn khơng chun trách theo quy định pháp luật cơng đồn 10 Thời làm việc rút ngắn ngày 01 người lao động cao tuổi năm cuối trước nghỉ hưu -Làm việc liên tục 08 06 (đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) nghỉ ≥ 30 phút, tính vào thời làm việc - Làm việc ban đêm nghỉ ≥ 45 phút, tính vào thời làm việc Làm việc ngày từ 10 trở lên kể số làm thêm nghỉ thêm 30 phút tính vào làm việc CA TRƯỚC NGHỈ ≥ 12 GIỜ CA SAU Người lao động nghỉ ≥ 24 liên tục/tuần Trong trường hợp đặc biệt chu kỳ lao động nghỉ tuần, nghỉ bình quân ≥ 04 ngày/tháng Người lao động có đủ 12 tháng làm việc nghỉ năm sau: - 12 ngày làm việc người làm cơng việc điều kiện bình thường; - 14 ngày làm việc người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm người làm việc nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt lao động chưa thành niên lao động người khuyết tật; - 16 ngày làm việc người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm người làm việc nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt Người lao động có 12 tháng làm việc thời gian nghỉ năm tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ năm sau tham khảo ý kiến người lao động phải thông báo trước cho người lao động Người lao động thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ năm thành nhiều lần nghỉ gộp tối đa 03 năm lần Khi nghỉ năm, phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đường 02 ngày từ ngày thứ 03 trở tính thêm thời gian đường ngày nghỉ năm tính cho 01 lần nghỉ năm Cứ 05 năm làm việc số ngày nghỉ năm tăng thêm tương ứng 01 ngày Khi nghỉ năm, người lao động tạm ứng trước khoản tiền tiền lương ngày nghỉ Người lao động miền xuôi làm việc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo người lao động vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo làm việc miền xi người sử dụng lao động toán tiền tàu xe tiền lương ngày đường Do việc, bị việc làm lý khác mà chưa nghỉ năm chưa nghỉ hết số ngày nghỉ năm tốn tiền ngày chưa nghỉ Số ngày nghỉ năm 12 tháng làm việc = số ngày nghỉ năm + số ngày nghỉ tăng thêm theo thâm niên làm 12 X số tháng a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch); b) Tết Âm lịch 05 ngày (01 ngày cuối năm 04 ngày đầu năm âm lịch 02 ngày cuối năm 03 ngày đầu năm âm lịch) - Người sử dụng lao động báo phương án nghỉ trước 30 ngày ; c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng dương lịch); d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng dương lịch); đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng dương lịch); e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng âm lịch) Lao động công dân nước làm việc Việt Nam nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc 01 ngày Quốc khánh nước họ Nếu ngày nghỉ trùng vào ngày nghỉ tuần, người lao động nghỉ bù vào ngày Người lao động nghỉ việc riêng mà hưởng nguyên lương: a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày; b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày; c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết chồng chết; chết: nghỉ 03 ngày Người lao động nghỉ không hưởng lương 01 ngày phải thông báo với người sử dụng lao động ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết Trường hợp khác, người lao động thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương Thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động theo cam kết hợp đồng học nghề, tập nghề Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau làm việc cho người sử dụng lao động Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo quy định Thời gian nghỉ việc không hưởng lương người sử dụng lao động đồng ý cộng dồn không 01 tháng Thời gian nghỉ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cộng dồn không tháng Thời gian nghỉ ốm đau cộng dồn không 02 tháng Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định Thời gian nghỉ để hoạt động cơng đồn theo quy định Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không lỗi người lao động 10 Thời gian nghỉ bị tạm đình cơng việc 11 Thời gian bị tạm giữ, tạm giam trở lại làm việc quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội ... + 20% 300% (400%) x 130% + 20% Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012 Quốc hội Nghị định 45 /2013/ NĐ-CP ngày 10/5 /2013 của Chính phủ Thời làm việc bình thường ≤ giờ/ngày 48 giờ/tuần Thời làm việc bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tap huan luat 2013 , Tap huan luat 2013