luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại công ty TNHH đầu tư thương mại phượng hoàng

52 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:48

TÓM LƯỢC Nền kinh tế nước ta ngày phát triển đăc biệt kể từ nhập tổ chức WTO nên doanh nghiệp Việt Nam có nhiều thuận lợi nhiều thách thức kinh doanh Để tồn không ngừng phát triển doanh nghiệp phải biết vượt qua khó khăn, hạn chế rủi ro cần phải coi công tác quản trị rủi ro việc làm quan trọng Trong trình thực tập Công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hồng, em nhận thấy cơng tác quản trị rủi ro khơng coi trọng có khơng hiệu Vì vậy, em định chọn đề tài “Hồn thiện công tác quản trị rủi ro Công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hồng” Bài khóa luận gồm có phần sau: Chương 1: Trình bày số lý luận công tác quản trị rủi ro, khái niệm rủi ro, công tác quản trị rủi ro, nội dung nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro Chương 2: Giới thiệu khái quát Công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hồng, phân tích đánh giá thực trạng quản trị rủi ro dựa số liệu, qua rút ưu điểm, nhược điểm nguyên nhân vấn đề quản trị rủi ro Công ty Chương 3: Đưa đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro Công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hoàng i LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn bảo, hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo PGS.TS Bùi Hữu Đức - giảng viên trường đại học Thương Mại cô chú, anh, chị ban lãnh đạo phòng ban Cơng ty TNHH đầu tư Thương mại Phượng Hồng giúp đỡ em hồn thành khóa luận Do hạn chế hiểu biết kiến thức chuyên môn nên khóa luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý, bảo thầy giáo PGS.TS Bùi Hữu Đức để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy! ii MỤC LỤC vi SXKD vi Sản xuất kinh doanh vi vi QTRR vi Quản trị rủi ro vi CHƯƠNG MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.Các khái niệm có liên quan 1.1.1.Khái niệm rủi ro phân loại rủi ro doanh nghiệp 1.2 Các nội dung lý luận quản trị rủi ro doanh nghiệp .4 1.2.1 Các nguyên tắc quản trị rủi ro 1.2.2 Các nội dung quản trị rủi ro - Phân tích rủi ro 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro doanh nghiệp 1.3.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp .8 1.3.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp 10 CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC 10 QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI .10 PHƯỢNG HOÀNG 10 2.1 Khái quát Công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hồng 10 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 10 2.1.2.Chức nhiệm vụ cấu tổ chức công ty .13 2.1.3 Đặc điểm kết sản xuất kinh doanh Cơng ty 16 (Nguồn:Phòng kế tốn Công ty) 16 2.2 Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro Công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hoàng từ năm 2015 đến năm 2017 20 2.2.1 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro Công ty 20 +/- 20 % 20 iii +/- 20 % 20 2.2.2 Phân tích thực trạng cơng tác quản trị rủi ro công ty 27 2.3 Đánh giá chung công tác quản trị rủi ro công ty 33 2.3.1 Ưu điểm 33 2.3.2 Nhược điểm 33 2.3.3 Nguyên nhân 34 iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Đo lường rủi ro Bảng 2.1:Danh sách sản phẩm công ty Sơ đồ 2.1:Bộ máy tổ chức quản lý công ty Bảng 2.2: Tổng hợp kết sản xuất kinh doanh Công ty qua năm: 2015 - 2017 Bảng 2.3 Số nhân viên tiếp thị có chun mơn nghiêp vụ cao Công ty Bảng 2.4: Bảng đội ngũ lãnh đạo Công ty năm 2017 Bảng 2.5 Bảng số liệu phân tích nguồn vốn Cơng ty năm 2015 – 2017 Bảng 2.6: Các khách hàng tiêu biểu Công ty Bảng 2.7 Một số đối thủ cạnh tranh tiêu biểu Công ty năm 2017 Sơ đồ 2.2: Thị phần đối thủ cạnh tranh với Công ty năm 2017 Sơ đồ 2.3: Thị phần đối thủ cạnh tranh với Công ty năm 2016 Bảng 2.8: Các nhà cung ứng cho Công ty năm 2017 Bảng 2.9: Các rủi ro thường gặp Công ty Bảng 2.10: Cơ cấu mặt hàng tiêu thụ Công ty năm 2017 Bảng 2.11: Các rủi ro kinh doanh thường gặp Công ty v DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT Ký hiệu KH KTCN IIA NPV IRR SXKD Giải thích Khoa học kỹ thuật cơng nghệ Hiệp hội Kiểm tốn nộ quốc tế Giá trị giá ròng Tỷ suất hoàn vốn nội Sản xuất kinh doanh QTRR Quản trị rủi ro vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài: Nền kinh tế nước ta ngày phát triển ln có cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp dù lớn, trung bình, hay nhỏ phải đối mặt với vơ vàn rủi ro, khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh Vì vậy, quản trị rủi ro hoạt động thiếu doanh nghiệp Với phát triển vũ bão khoa học cơng nghệ với hoạt động kinh doanh đa dạng, phong phú nên rủi ro theo phát sinh nhiều độ phức tạp cao Vấn đề làm đau đầu nhà quản trị doanh nghiệp, để có giải pháp xử lý phù hợp khắc phục hay hạn chế tối đa rủi ro gặp phải doanh nghiệp phải hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro doanh nghiệp Cơng ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hồng ln dự báo, phân tích rủi ro xảy có giải pháp phòng ngừa rủi ro hạn chế tổn thất Nhưng nguồn tài chưa nhiều, trình độ chun mơn, kỹ quản trị rủi ro ban lãnh đạo nên khiến cơng tác quản trị rủi ro Công ty gặp nhiều khó khăn Xuất phát từ vấn đề phát qua q trình thực tập Cơng ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hoàng nên em chọn đề tài khóa luận “Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro Công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hồng” 2.Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài: Qua q trình học thêm bên ngồi ngành quản trị kinh doanh tìm hiểu cơng tác quản trị rủi ro doanh nghiệp có số dẫn chứng minh họa Qua thời gian tìm hiểu, em biết trường Đại học Thương Mại, có số đề tài luận văn, đề tài nghiên cứu vấn đề quản trị rủi ro sau: • Đặng Thu Trang (2013), Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận Hậu, Đại học Thương mại Luận văn nêu tình hình thực trạng quản trị rủi ro công ty, nêu loạt vấn đề rủi ro cụ thể xảy công ty, nêu giải pháp phòng ngừa rủi ro hạn chế rủi ro cho Công ty Đề xuất số giải pháp hay giúp Công ty hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro • Nguyễn Thị Ngọc (2014), Giải pháp phòng ngừa giảm thiểu rủi ro hoạt động mua hàng đá Granite đá Marble Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thương mại An Thái, Đại học Thương Mại Luận văn phân tích rủi ro, có dẫn chứng cụ thể rủi ro hoạt động mua hàng Từ đó, đưa giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro hoạt động mua hàng Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thương mại An Thái • Phạm Thị Hoa Hoè (2013), Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro công ty TNHH Thương mại Dịch vụ công nghiệp Hưng Việt, Đại học Thương mại Luận văn nêu lên đầy đủ phần lý luận liên quan đến rủi ro Trong phần thực trạng tác giả nêu đa số rủi ro xảy công ty thời gian mà tác giả nghiên cứu, phân tích tình trạng phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro cơng ty từ đề xuất giải pháp phòng ngừa tối ưu cho cơng ty, nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro cơng ty Những khóa luận giúp em hiểu rõ vấn đề quản trị rủi ro doanh nghiệp Nhưng em xin khẳng định khóa luận em hồn tồn khác với tất khóa luận trên, vấn đề mà khóa luận em sâu nghiên cứu là: “Hồn thiện công tác quản trị rủi ro Công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hoàng” 3.Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận quản trị rủi ro doanh nghiệp - Phân tích đánh giá thực trạng thực trạng công tác quản trị rủi ro Công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hoàng - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro Cơng ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hồng 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận công tác quản trị rủi ro thực tiễn Công ty TNHH đầu tư Thương mại Phượng Hoàng Phạm vi nghiên cứu: - Các số liệu Công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hoàng từ năm 2013 đến năm 2016 - Thực trạng công tác quản trị rủi ro Cơng ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hồng, giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro Cơng ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hồng 5.Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp: •Phương pháp phiếu điều tra: Lập phiếu điều tra với câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến công tác quản trị rủi ro công ty •Phương pháp vấn: Soạn thảo sẵn câu hỏi liên quan đến quản trị rủi ro gặp trực tiếp hỏi nhân viên, cán công ty 5.2.Phương pháp thu thập liệu thứ cấp + Nguồn bên cơng ty: Báo cáo tài Công ty qua năm 2013, 2014, 2015, 2016 kế hoạch kinh doanh; bảng lao động… + Nguồn bên ngồi cơng ty: tìm mạng internet 6.Kết cấu khóa luận: Ngồi phần tóm lược, lời cảm ơn, phần mở đầu, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ - hình vẽ, danh mục từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài kết cấu thành ba chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận quản trị rủi ro doanh nghiệp Chương 2: Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro Công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hoàng Chương 3: Đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiệc cơng tác quản trị rủi ro Công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hoàng CHƯƠNG MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.Các khái niệm có liên quan 1.1.1.Khái niệm rủi ro phân loại rủi ro doanh nghiệp *Khái niệm Theo tiêu chuẩn quốc tế Hiệp hội Kiểm toán nội quốc tế (IIA) định nghĩa Rủi ro khả kiện xảy sẽ có ảnh hướng đến việc đạt mục tiêu Rủi ro đánh giá dựa tác động khả xảy Rủi ro bất trắc xảy liên hệ đến việc xuất biến cố không mong đợi Thuật ngữ rủi ro sử dụng kinh doanh hiểu nguy hiểm cần ngăn ngừa hay bảo hiểm Có nhiều khái niệm rủi ro, lĩnh vực khác nhau, tác giả khác đưa định nghĩa rủi ro khác nhau: Theo từ điển Tiếng việt: “Rủi ro điều không lành, không tốt, bất ngờ xảy đến” Theo từ điển Oxford: “Rủi ro khả gặp nguy hiểm, bị đau đớn, thiệt hại” Theo quan điểm nhà đầu tư, rủi ro lại định nghĩa “NPV IRR dự tính” Theo xác suất thống kê “rủi ro biến cố ngẫu nhiên đo lường xác suất” Theo quan điểm đại “rủi ro khả sẽ xảy kết có lợi hay khơng có lợi từ mối nguy hiểm hữu” Nhìn chung rủi ro hiểu theo nghĩa khả mà tổn thất thân nó, vật thể, chất có diện mối nguy hiểm Rủi ro kinh doanh bất trắc ý muốn xảy trình kinh doanh, sản xuất doanh nghiệp, tác động xấu đến tồn phát triển doanh nghiệp Rủi ro vừa mang đến hội tạo thách thức cho doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp nhận dạng, phân tích rủi ro cách kịp thời xác, doanh nghiệp tránh tổn thất rủi ro mang lại nắm bắt hội mà rủi ro đem lại * Phân loại rủi ro Rủi ro rủi ro cá biệt: Qua liệu thứ cấp thu thập công ty, Công ty chịu tổn thất chủ yếu từ rủi ro xuất phát từ khách hàng, nhà cung cấp, nguồn nhân lực…dưới kết cụ thể: Bảng 2.11: Các rủi ro kinh doanh thường gặp Công ty STT Rủi ro thường gặp Rủi ro từ khách hàng Tần suất Khá cao Rủi ro nhà cung cấp Cao Rủi ro hàng hóa hỏng xếp, bảo quản không Khá cao Rủi ro nhân viên bỏ việc, chuyển công tác Tần suất thấp xảy lần giai đoạn 2015-2017 Tổn thất Tổn thất tài chính, khách hàng tiềm năng, giảm uy tín Tăng chi phí kinh doanh, chậm tiến độ gây ấn tượng khơng tốt với khách hàng, khách hàng tiềm năng, giảm uy tín Lượng hàng hóa tồn kho hỏng hết hạn sử dụng chiếm trung bình khoảng 18,7% tổng giá trị số hàng kho hàng năm Có nhân viên kỹ thuật nhân viên hành nghỉ việc Nguyên nhân Do yêu cầu khách hàng khắt khe, khách hàng huỷ hợp đơng, tốn chậm Do Cơng ty có nhà cung cấp chính, bị lệ thuộc nhiều vào nhà cung cấp này, thường bị ép giá Do thiếu sở vật chất Hệ thống thiết bị bảo quản, xếp chưa đầy đủ Nguồn tài hạn hẹp Cơng tác quản lý nhân chưa tốt, mâu thuẫn nội (Nguồn: sinh viên tự điều tra) Cơng tác phân tích rủi ro Qua kết điều tra với câu hỏi “Trong cơng tác quản trị rủi ro Cơng ty giai đoạn giai đoạn thực chưa tốt” có 15/30 phiếu cho cơng tác phân tích rủi ro Công ty chưa tốt, chiếm 50% Kết phân tích rủi ro Cơng ty sau: Đối với rủi ro có nguồn gốc từ sở vật chất: rủi ro xảy nhiều, với nguyên nhân chủ yếu chưa đầy đủ, số hạn sử dụng, số chất lượng trang thiết bị không tốt Công ty tiến hành bổ sung, thay sửa chữa số trang thiết bị công ty Đối với rủi ro có nguồn gốc xuất phát từ nguồn nhân lực công ty: lượng lao động chủ yếu thời vụ, không ổn định, nghỉ việc chừng mà không báo trước, làm việc uể oải, khơng hiệu quả, trình độ quản lý chưa tốt Điều xảy phần Công ty chưa có chế độ đãi ngộ tối ưu cho nhân viên thời vụ 31 Đối với rủi ro đến từ khách hàng: chủ yếu khách hàng huỷ hợp đồng đột ngột, tốn khơng hạn, dẫn đến tình hình tài Cơng ty không ổn định, không thực hoạt động theo kế hoạch Đối với rủi ro đến từ nhà cung cấp: Cơng ty có nhà cung cấp mà khơng có nhà cung cấp dự phòng, thường bị nhà cung cấp ép giá, bị phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp Cơng tác kiểm sốt rủi ro Cơng ty áp dụng phương pháp: phòng ngừa, né tránh, giảm thiểu rủi ro Việc áp dụng phương pháp sẽ vào tình hình kinh nghiệm xử lý rủi ro tương tự trước Đánh giá chất lượng cơng tác kiểm sốt rủi ro: hầu hết nhân viên nhà quản trị cho công tác chưa tốt Đánh giá hành động ứng phó giải rủi ro nhà quản lý: kết điều tra từ nhân viên cho thấy nhà quản lý ứng phó chậm, chưa kịp thời số ý kiến cho trưởng phòng Ban giám đốc bị động, khơng có sẵn phương án giải rủi ro xảy Đánh giá mức độ phối hợp nhà quản trị nhân viên: kết tổng hợp cho thấy: phối hợp thành viên chưa tốt, xảy mâu thuẫn không thống ý kiến hành động nhân viên nhà quản trị Điều có nghĩa Cơng ty kết hợp phương án nhằm kiểm soát rủi ro xảy vấn đề kĩ giải rủi ro nhà quản trị phối hợp nhân viên nhà quản trị Công ty Qua đây, Công ty cần đưa phương pháp nhằm nâng cao kĩ xử lý vấn đề nhà quản trị phối hợp thành viên Công ty Một số cách kiểm sốt rủi ro mà Cơng ty thực sau: + Đối với rủi ro xuất phát từ sở vật chất, chủ yếu xuất phát từ kho bãi, đề phòng ngừa rủi ro cháy nổ, hàng hố va chạm, hỏng hóc… Cơng ty tiến hành mở rộng thêm hệ thống kho bãi, bổ sung thêm số thiết bị chữa cháy… + Để giảm thiểu rủi ro phía khách hàng huỷ hợp đồng, tốn chậm, Cơng ty tiến hành soạn thảo hợp đồng cách kỹ lưỡng hơn, quy định trách nhiệm hai bên rõ ràng, toán chậm hay huỷ hợp đồng bên sẽ phải chịu bồi thường 32 + Để né tránh rủi ro từ nhà cung cấp, Công ty định dừng việc hợp tác với nhà cung cấp khơng uy tín trước đây, hợp tác với nhà cung cấp mới, nhà cung cấp giá có cao thị trường nhà cung cấp uy tín Cơng tác tài trợ rủi ro Theo kết điều tra, có 12/30 phiếu (chiếm khoảng 40%) cho công tác tài trợ rủi ro Công ty chưa tốt, xảy hầu hết công ty địa bàn Hà Nội Công tác tài trợ rủi ro Công ty hiệu quả, nguồn tài Cơng ty hạn chế sử dụng gói bảo hiểm khơng lớn thủ tục bảo hiểm rườm rà Do làm ảnh hưởng đến khả giải tổn thất Công ty rủi ro xảy Trong năm 2015 Công ty lập quỹ dự phòng cho rủi ro 2.100.000.000 đồng năm 2016 2.500.000.000 đồng để phòng ngừa rủi ro Chính nhờ quỹ dự phòng mà năm 2017 Cơng ty chủ động việc đối phó với rủi ro Công ty việc bị đối tác phạt vi phạm hợp đồng buộc phải giảm giá dịch vụ Hơn nữa, nhờ việc mua bảo hiểm cho hàng hóa q trình vận chuyển giúp cho Công ty giảm thiểu đối đa rủi ro Bên cạnh việc lập quỹ dự phòng chưa lập thường xuyên, nên nhiều Công ty cần nguồn tài trợ cho rủi ro Cơng ty bắt đầu huy động để lập qũy, bị gián đoạn phải chờ huy động vốn Công ty mức tài trợ khơng đủ tài trợ rủi ro 2.3 Đánh giá chung công tác quản trị rủi ro công ty 2.3.1 Ưu điểm - Đã ngăn ngừa, giảm thiểu tổn thất mà rủi ro gây thơng qua cơng tác kiểm sốt biện pháp tài trợ mua bảo hiểm cho nhân viên lập quỹ bảo hiểm - Xây dựng khu dự trữ hàng hóa thơng thống, sẽ nhằm hạn chế số lượng hàng hóa bị hỏng, bao bì ẩm mốc thời tiết gây so với nhà kho cũ - Thu thập ý kiến đóng góp nhân viên qua buổi họp hỗ trợ nhà quản trị nhiều công tác quản trị rủi ro Công ty phát đa số rủi ro xảy tiến hành ngăn ngừa kiểm soát tương đối hiệu 2.3.2 Nhược điểm Mặc dù Cơng ty có quan tâm đến công tác quản trị rủi ro trình hoạt động kinh doanh mình, cơng tác quản trị rủi ro chưa thực cách có hiệu Thơng qua việc nghiên cứu phiếu điều tra trắc nghiệm, 33 từ nguồn tài liệu công ty, em nhận thấy bên cạnh thành cơng đạt ngun nhân khác công tác quản trị rủi ro Công ty tồn nhiều hạn chế cần phải khắc phục: - Nhà quản lý chưa dự đoán triệt để rủi ro xảy ra, làm cho Công ty phải chịu rủi ro tổn thất khơng đáng có - Nhận thức tầm quan trọng quản trị rủi ro Cơng ty chưa có nhân quản trị rủi ro riêng biệt, chủ yếu nhân viên phòng ban tự thực cơng tác quản trị rủi ro Chính điều đơi tạo áp lực khối lượng công việc lớn cho nhân viên, không đào tạo chuyên sâu quản trị rủi ro nên việc gặp phải khó khăn cơng tác quản trị rủi ro việc không tránh khỏi - Công tác đo lường, đánh giá rủi ro Cơng ty nhiều khó khăn Do Cơng ty chưa xây dựng hệ thống đo lường, đánh giá rủi ro rõ ràng, với tiêu đo lường, đánh giá chưa cụ thể nên việc thực công tác chưa thực hiệu Các kết nhận xét mức độ rủi ro thường mang tính chủ quan, khơng xác thiếu thuyết phục - Trong cơng tác ngăn ngừa né tránh rủi ro, Công ty áp dụng biện pháp mang tính tạm thời nhằm giải nhũng tổn thất xảy rủi ro mà sử dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro, chưa xây dựng quy trình quản trị rủi ro với giám sát chặt chẽ hoạt động quản trị rủi ro công ty - Công tác tài trợ rủi ro Công ty chưa thực chủ động, mang tính chắp vá, giải tổn thất mang tính tức thời, khơng thường xuyên liên tục Các quỹ lập dự phòng cho rủi ro lập ngắn hạn Và với mức ngân quỹ ít, nhiều khơng đủ cho Cơng ty chi phí cho biện pháp tài trợ rủi ro 2.3.3 Nguyên nhân - Các nhà quản trị thấy tầm quan trọng công tác quản trị rủi ro cố gắng thực công tác quản trị rủi ro cách có hiệu - Nhà quản lý thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh biên động yếu tố mơi trường, để dự đốn rủi ro xảy có định đắn - Nâng cao nhận thức trách nhiệm nhân viên công việc họ cách yêu cầu họ thu thập thông tin thị trường cố xảy ra, rõ quản trị rủi ro không công việc nhà quản trị mà lại trách nhiệm thành viên Công ty 34 - Năng lực nhà quản trị chưa thực tốt Các kỹ nhận dạng rủi ro giải tổn thất rủi ro yếu - Nhận thức ý thức nhân viên chưa đồng đắn công tác quản trị rủi ro - Năng lực làm việc nhân viên thấp thiếu sót nhiều kỹ - Chính sách kế hoạch đưa chưa đa dạng thiếu rõ ràng, chưa phù hợp với hồn cảnh, thiếu tầm nhìn - Mối quan hệ nhân viên nhân viên, nhân viên nhà quản trị chưa quan tâm nhiều - Nguồn lực tài yếu nên giới hạn quy mô quỹ bảo hiểm - Hệ thống tổ chức đơn giản, chưa nâng cấp, cải thiện CHƯƠNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỢNG HOÀNG 3.1 Phương hướng hoạt động Cơng ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hồng thời gian tới Để thích ứng với thay đổi thị trường, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, khả phát triển tương lai, ban lãnh đạo Công ty đề kế hoạch phát triển Công ty với mục tiêu phương hướng thực tổng quát sau: Mục tiêu: đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, giải phóng lượng hàng tồn kho, ổn định hoạt động kinh doanh an toàn hiệu quả, xử lý nhanh khoản nợ phải thu tồn đọng nhằm đảm bảo an tồn tài cơng ty, làm tảng mở rộng hoạt động kinh doanh năm Doanh thu trung bình năm tăng 17% Lợi nhuận trung bình năm tăng 13,5% 35 Phương hướng thực hoàn thiện tổ chức máy chế quản lý, nâng cao lực đội ngũ nhân viên, qua nâng cao sức cạnh tranh Cơng ty giảm thiểu chi phí bán hàng chi phí quản lý Cơng ty; xây dựng sách phát triển nhân lực, nâng cao trình độ, tay nghề; trọng sách tiết kiệm phải tính tốn thiết kế tiết kiệm chi phí từ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh 3.2 Quan điểm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro cơng ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hoàng: Quan điểm 1: Nhận dạng nhiều loại rủi ro tốt Trong hoạt động kinh doanh tồn tai vô số rủi ro, gây tổn thất khác nhau, có loại rủi ro dễ dàng nhận biết có rủi ro khó nhận biết Các nhà quản trị cần nâng cao khả nhận dạng rủi ro để nhận biết hầu hết rủi ro hữu tổn thất, từ phòng ngừa giảm thiểu tối đa tổn thất mà Công ty phải chịu Quan điểm 2: Theo dõi thường xuyên chương trình quản trị rủi ro Sau rủi ro nhận dạng, kế hoạch ngăn ngừa phòng tránh rủi ro thiết lập Nhà quản trị rủi ro lại việc giám sát theo dõi chương trình rủi ro cần thiết Theo thời gian, yếu tố kinh doanh thay đổi Những thay đổi mang lại tổn thất tiềm cho tổ chức Nhà quản trị rủi ro phải thấy dấu hiệu thay đổi môi trường hợp pháp công ty, sở điều chỉnh kịp thời chương trình quản trị rủi ro Cơng ty Quan điểm 3: Sử dụng linh hoạt hiệu biện pháp kiểm sốt tài trợ rủi ro Cơng ty cần phải kết hợp linh hoạt biện pháp kiểm soát né tránh, phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro với công cụ tài trợ lập quỹ bảo hiểm mua bảo hiểm Tuy nhiên, nhà quản trị cần ý đến việc không làm hội kinh doanh Theo quan điểm đại rủi ro rủi ro đem lại tổn thất hội tốt cho công ty Một dự án tiềm ẩn nhiểu rủi ro kết mà đem lại cao, hấp dẫn Vì thế, nhà quản trị cần xem xét kỹ lường trước định Hơn nữa, việc kiểm sốt khơng có nghĩa sẽ hạn chế hiệu hoạt động kinh doanh mà hỗ trợ, đảm bảo để hoạt động nhanh chóng đạt mục tiêu Quan điểm 4: Cần có hợp tác doanh nghiệp quan, ban ngành hữu quan: 36 Sự hợp tác đóng vai trò quan trọng Nó thể thơng qua việc Cơng ty báo cáo kết hoạt động thường kì, thơng tin, kế hoạch lên quan hữu quan Như vậy, tổ chức, quan nắm rõ hoạt động cơng ty, hỗ trợ tư vấn cho Công ty nhiều vấn đề Điều sẽ giảm thiểu rủi ro việc chưa nắm quy định, pháp lý khu vực thực hoạt động kinh doanh, giúp Công ty quản trị rủi ro tốt 3.3 Các đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản tị rủi ro công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hoàng 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện nội dung quản trị rủi ro 3.3.1.1.Tăng cường cơng tác nhận dạng rủi ro: Qua nghiên cứu thấy công tác nghiên cứu nhận dạng rủi ro công ty thực chưa tốt, chưa nhận dạng hầu hết rủi ro xảy Việc nghiên cứu nguồn rủi ro đối tượng rủi ro phải trọng tránh dẫn đến bị động hoạt động ứng phó xảy rủi ro thiệt hại bị tăng thêm lý Có nhiều nguồn rủi ro khác hoạt động kinh doanh cơng ty Nguồn rủi ro nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, nguồn rủi ro lại có tác động khác đến hoạt động kinh doanh cơng ty Vì vậy, cơng ty cần phân chia hợp lý bao quát đầy đủ nhằm chủ động hạn chế rủi ro xảy Việc nhận dạng rủi ro thực dựa kết nghiên cứu nguồn rủi ro đối tượng rủi ro Các nhà quản trị rủi ro công ty cần sử dụng biện pháp khác để nhận dạng tối đa rủi ro trình ký kết hợp đồng, trình thực thi hợp đồng Một số biện pháp để nhận dạng rủi ro áp dụng là: phân tích báo cáo tài chính, phương pháp phân tích hợp đồng, phương pháp nghiên cứu số lượng tổn thất khứ Đối với phương pháp phân tích tài chính, sau quý hay năm tài cơng ty nên dựa báo cáo tài cơng ty để nhận rủi ro mà cơng ty gặp phải thời gian vừa qua để có biện pháp xử lý Bên cạnh phương pháp phân tích báo cáo tài cơng ty mang tính dài hạn cơng ty cần có biện pháp quản trị rủi ro phận, phòng ban cụ thể để nhận dạng rủi ro cách nhanh chóng xác 37 Sau tuần, hợp đồng kinh tế ký được, hay cơng trình lắp đặt trang thiết bị, máy móc thể thao xong người phụ trách nhóm, phận cần phải báo cáo cho nhân viên quản trị rủi ro để nắm bắt tình hình khó khăn từ có biện pháp quản trị rủi ro phù hợp Đồng thời nhận dạng rủi ro, công ty nên thực việc nhận dạng thường xuyên, liên tục, có hệ thống có kết hợp nhiều phương pháp nhận dạng với Ngoài việc nghiên cứu nhận dạng rủi ro nên ý đến tổn thất bất thường, rủi ro xảy lần đồng thời không nghiên cứu nhận dạng rủi ro bên cơng ty mình, mà cơng ty Phượng Hồng cần phải tập hợp thơng tin rủi ro từ công ty khác ngành ngồi ngành để nhận dạng rủi ro cách tốt Viêc nhận dạng rủi ro đòi hỏi phải nguy xảy xếp chúng theo tần xuất xuất Để xếp nguy rủi ro cách hợp lý, nhà quản trị cần sử dụng số liệu cơng ty mình, công ty khác ngành Việc sử dụng đa dạng nguồn số liệu thống kê sẽ giúp nhà quản trị nhận dạng rủi ro cách hoàn chỉnh 3.3.1.2 Nâng cao hiệu cơng tác phân tích rủi ro công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hồng: Để phân tích hiểm họa cho cơng ty, cần sử dụng biện pháp điều tra mẫu điều tra khác Vì vào tình cơng ty mà nhà quản trị thiết kế lên danh sách nhắc nhở người kiểm tra mối hiểm họa có cơng ty Việc phân tích ngun nhân rủi ro, công ty cần xác định nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan để tìm nguyên nhân gây rủi ro xác Nếu việc phân tích ngun nhân khơng rõ ràng, xác sẽ ảnh hưởng tới việc phân tích tổn thất công ty công ty sẽ không đưa biện pháp phù hợp Phân tích tổn thất bước chiếm vị trí quan trọng cơng tác quản trị rủi ro cơng ty Phân tích tổn thất tiến hành dựa số liệu khứ tổn thất công ty từ nguồn thơng tin từ bên ngồi cơng ty Kết phân tích tổn thất phải phản ánh mức độ tổn thất, tỷ lệ tổn thất nguyên nhân tổn thất 38 Những tổn thất mà công ty gặp phải là: bị phạt vi phạm hợp đồng, dịch vụ lắp đặt khơng đạt u cầu, uy tín cơng ty bị giảm… Muốn nâng cao hiệu công tác phân tích nhà quản trị rủi ro cần chia tách riêng tổn thất Và để có thơng tin liệu phục vụ cho phân tích tổn thất, nhà quản trị công ty cần vào phân tích hiểm họa nguyên nhân rủi ro, từ đưa dự đốn xảy 3.3.1.3 Xây dựng phương án kiểm soát rủi ro: Để nâng cao hiệu công tác này, công ty cần xây dựng phương án cách chi tiết, phù hợp với hoạt động kinh doanh cơng ty Trong q trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng có nhiều rủi ro, nguồn lực cơng ty có hạn thể, cơng ty nên chọn rủi ro gây tổn thất lớn cho cơng ty để có biện pháp phòng ngừa Ngồi biện pháp mang tính cấp bách công ty cần triển khai biện pháp phòng ngừa mang tính chất dài hạn Qua điều tra thấy biện pháp mà cơng ty thường áp dụng để phòng ngừa rủi ro trình hoạt động kinh doanh chủ yếu phòng ngừa rủi ro có liên quan đến số lượng hợp đồng, chất lượng dịch vụ rủi ro ro biến đổi nhà nhà cung cấp rủi ro xảy thường xuyên chịu ảnh hưởng nhiều bời yếu tố chủ quan nên khó kiểm sốt Vì thời gian tới cơng ty cần có biện pháp để hạn chế rủi ro như: Cần xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng dịch vụ cách chặt chẽ, quán triệt đến cá nhân có liên quan q trình lắp đặt, cá nhân cần tuân thủ theo tiêu chuẩn chất lượng để tạo dịch vụ lắp đặt hay tư vấn đảm bảo chất lượng cao nhất… 3.3.1.4 Nâng cao công tác tài trợ rủi ro Cơng ty phải đóng bảo hiểm cho người lao động, đặc biệt với đối tượng lao động trực tiếp tham gia vào trình cung cấp dịch vụ lắp đặt cho khách hàng, nhằm giảm mức rủi ro xuống có rủi ro xảy Công ty nên mua bảo hiểm cho sản phẩm để tránh rủi ro trình vận chuyển, lắp đặt, đặc biệt sản phẩm có giá trị lớn sản phẩm phải vận chuyển đường dài phải có u cầu hỗ trợ từ phía nhà cung cấp Công ty nên sử dụng lợi nhuận kinh doanh cơng ty để lập quỹ dự phòng, để bù đắp khoản rủi ro 39 Qũy dự phòng phải lập thường xuyên phải lập dài hạn, theo mức độ nghiêm trọng rủi ro mà công ty dự báo trước 3.3.2 Giải pháp tăng cường hoàn thiện nguyên tắc quản trị rủi ro Cơng ty phải có hệ thống đo lường đánh giá rủi ro riêng cho phòng ban phận, hoạt động khác cơng ty là: Cần xây dựng hệ thống đo lường riêng cho việc tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm nhà cung cấp hoạt động cung cấp dịch vụ lắp đặt cho khách hàng Các tiêu chí đưa hệ thống đánh gía, đo lường phải vào đặc trưng phòng ban, hoạt động tác nghiệp khác công ty Đồng thời, trước đưa tiêu đo lường, đánh giá rủi ro cho cơng ty, cần có u cầu sau: Có độ tin cậy cao; hữu ích; đảm bảo tính hệ thống; tiết kiệm Thứ nhất, cần phải có tham gia tất phòng ban hoạt động thu thập liệu tổn thất Thêm vào đó, cần xây dựng thức hóa quy trình thu thập liệu tổn thất Quy trình phải linh hoạt để cập nhật nguồn thông tin phản ánh khả rủi ro hoạt động môi trường kinh doanh thay đổi Quy trình cần thơng báo rộng rãi thống tồn cơng ty Thứ hai, sở thu thập liệu rủi ro, tổn thất nội bên ngồi, Cơng ty đo lường rủi ro theo phương pháp: Đo lường định tính định lượng Đối với đo lường định lượng việc lưu trữ liệu quan trọng phải lưu trữ năm liệu rủi ro hoạt động chất lượng liệu phải có kiểm sốt chặt chẽ để đảm bảo tính đắn việc tính tốn Thứ ba, Cơng ty cần xác định rủi ro hoạt động theo phòng/ban nghiệp vụ, nhằm mục đích giám sát hàng ngày chuẩn mực điều kiện tổ chức cấp độ từ lên dựa hoạt động kinh doanh, thường xuyên rà soát lại quy trình rủi ro xác định Từ đó, phân tích sát loại rủi ro hoạt động liên quan đến mảng kinh doanh Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm có hiệu lực, coi biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro hoạt động Để xác định rủi ro chính, Cơng ty dựa số rủi ro (KRI) xây dựng cho lĩnh vực kinh doanh Thứ tư, Cơng ty phải phân loại mức độ rủi ro hoạt động theo cấp độ quan trọng từ thấp đến cao hoạt động xác định cấp độ báo cáo cho phù hợp Đồng thời, đưa phương pháp cách thức để đánh giá kiểm soát rủi ro 40 nhiều mức độ khác (cấp lãnh đạo, quản lý hay cán bộ…) Việc đánh giá kiểm soát rủi ro phảii diễn thường xuyên áp dụng cho tồn phòng/ban, nghiệp vụ kinh doanh hệ thống công ty Thứ năm, công cụ thường sử dụng QTRR hoạt động phân tích kịch Lợi ích phân tích kịch hỗ trợ ban lãnh đạo Công ty rút thông tin cần thiết cho hoạt động điều hành, khơng ngừng cải thiện quy trình QLRR hoạt động, thực giám sát rủi ro chủ động để bổ sung cho việc phân tích liệu tổn thất sau Để xác định kịch bản, Công ty cần lưu ý điều kiện tiên quyết: Những xảy gần đây? Những xảy điều kiện tại, xảy tới? Xác suất ước tính bao nhiêu? Tổn thất dễ xảy gì? Những rủi ro cần tính đến trường hợp xấu nhất? Các biện pháp để giảm rủi ro này? Với kịch lựa chọn, Cơng ty ước tính rủi ro hoạt động sở toàn hoạt động kinh doanh tồn phận, đồng thời rà sốt mức độ mà tổn thất lớn xảy Dựa vào đó, Cơng ty sẽ tính tốn hay điều chỉnh giá trị rủi ro phân bổ vốn kinh doanh cho hợp lý Thứ sáu, Công ty cần sớm xây dựng hệ thống báo cáo nhằm đáp ứng yêu cầu qua trình hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu quản trị nội ban lãnh đạo Công ty nên triển khai quy trình để thường xuyên giám sát hồ sơ rủi ro hoạt động nguy trọng yếu gây tổn thất Cơ chế báo cáo phù hợp cần phải có cấp độ ban điều hành, đơn vị kinh doanh nhằm tạo điều kiện chủ động QTRR hoạt động Thứ bảy, cần trọng công tác quản trị nội bộ, giúp Công ty chủ động nắm bắt biến động thị trường, nhìn nhận dấu hiệu rủi ro cảnh báo sớm rủi ro Để quản trị nội tốt, ban lãnh đạo cần nâng cao nhận thức tầm quan trọng QTRR hoạt động Cơng ty mình, thường xun cập nhật q trình đánh giá rủi ro hoạt động, đặc biệt rủi ro phát triển sản phẩm triển khai hoạt động kinh doanh Thứ tám, Công ty cần nâng cao hiệu hệ thống kế toán nội Định kỳ, kiểm toán nội đánh giá hoạt động kinh doanh, tập trung vào rủi ro chiến lược rủi ro hoạt động, từ đưa khuyến nghị để cấp quản lý rà soát, xác định giải 41 Yêu cầu phận kế tốn nội phải có hiểu biết tồn diện tồn hoạt động cơng ty, vấn đề pháp lý quy định 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 Kiến nghị với nhà nước Vai trò Nhà nước ban ngành quan trọng việc xây dựng quy định công tác quản trị rủi ro kiểm sốt việc thực cơng tác tất doanh nghiệp Để doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ này, trước tiên Nhà nước cần phải: Đổi hoàn thiện đồng văn pháp lý điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp, hoạt động thị trường thành phần kinh tế Khung pháp luật phải đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng nhằm tạo nên mơi trường thuận lợi, lành mạnh tạo nên hành lang an tồn cho phát triển có hiệu hoạt động kinh tế xã hội Loại bỏ thủ tục rườm rà, nhiều thời gian thực Mọi quan Nhà nước nên áp dụng công nghệ thông tin để thủ tục pháp lý giải nhanh chóng, xác Hơn nữa, thơng qua trang mạng điện tử, sẽ nâng cao tính minh bạch tất thông tin trao đổi Nhà nước doanh nghiệp Có vậy, doanh nghiệp sẽ hạn chế nhiều rủi ro từ pháp luật, đảm bảo tốt hoạt động kinh doanh đầu tư Định hướng phát triển thị trường phù hợp với trình hội nhập kinh tế Các kế hoạch, chương trình phát triển khơng đảm bảo lợi ích kinh tế các thành phần tham gia mà giúp Nhà nước đạt mục tiêu chung: dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh Những sách kinh tế mang tính định hướng phải phù hợp với xu chung giới đất nước Về mặt kinh tế, chúng phải tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp nước Nhà nước sẽ định hướng hoạt động doanh nghiệp theo mục tiêu chung không can thiệp sâu 3.4.2 Kiến nghị với quan quản lý Quy định trách nhiệm, vai trò ban ngành, quan liên quan: Các tổ chức, quan nhà nước cầu nối Nhà nước doanh nghiệp Vì vậy, Bộ quan ban ngành phải theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc thực công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp, hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp gặp khó khăn, thu thập ý kiến đóng góp doanh nghiệp quy định quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh, đề xuất chúng với Quốc hội nhằm hoàn thiện hệ thống pháp lý 42 Áp dụng công cụ quản lý kinh tế nhằm hạn chế ảnh hưởng kinh tế suy thoái, lạm phát, giúp doanh nghiệp tránh rủi ro Nhà nước xây dựng sách tài khóa sách tài nhằm ổn định kinh tế Các công cụ thuế, lãi suất, tỷ giá hối đối, hạn mức tín dụng… sẽ trực tiếp tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Trong tình hình suy thối, lạm phát kinh tế, cơng cụ sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế nhiều rủi ro 43 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như thay đổi yếu tố môi trường khác, hoạt động kinh doanh doan nghiệp lớn nhỏ thị trường chứa đựng khả rủi ro Những rủi ro xảy sẽ gây thiệt hại khơng nhỏ cho cơng ty, giảm uy tín, hình ảnh cơng ty, giảm lợi nhuận đưa Cơng ty tới bờ vực phá sản Đối với Công ty, công tác quản trị rủi ro nhiều tiếu sót, nhiên, thành việc phát triển mở rộng thị trường công ty, không kể đến đóng góp cơng tác quản trị rủi ro Cơng ty dần hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro để giảm thiểu tối đa tổn thất mà Công ty phải chịu Tuy nhiên, quản trị rủi ro lĩnh vực khó khăn, phức tạp, đòi hỏi Cơng ty ln phải nghiên cứu tìm tòi sáng tạo khơng ngừng nhằm tìm giải pháp tối ưu nhất, để ngăn ngừa rủi ro xảy ra, nâng cao chất lượng công tác rủi ro Với thời gian trình độ kiến thức hạn chế, nội dung khóa luận em chắn khơng tránh khỏi có nhiều thiếu sót Em mong thầy cho ý kiến nhận xét giúp em khắc phục hạn chế Em xin chân thành cảm ơn tới thầy giáo PGS.TS Bùi Hữu Đức cô chú, anh chị Cơng ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hồng tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành khóa luận vii DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Quang Thu (2008), Quản trị rủi ro bảo hiểm doanh nghiệp, NXB Thống Kê Trần Hùng (2017), Giáo trình Quản trị rủi ro, NXB Hà Nội Dương Hữu Hạnh (2009), Quản trị rủi ro xí nghiệp kinh tế toàn cầu– nguyên tắc thực hành , NXB Tài Bài giảng Quản trị rủi ro (2012), Bộ mơn Ngun lí quản trị, Trường Đại học Thương Mại Báo cáo kết hoạt động kinh doanh từ năm 2015 – 2017 Công ty TNHH đầu tư Thương mại Phượng Hoàng viii ... trạng công tác quản trị rủi ro Công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hồng - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro Công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hoàng 4.Đối tư ng phạm... năm 2016 - Thực trạng công tác quản trị rủi ro Công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hồng, giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro Công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hoàng 5.Phương pháp... VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC 10 QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI .10 PHƯỢNG HOÀNG 10 2.1 Khái quát Công ty TNHH đầu tư thương mại Phượng Hoàng 10 2.1.1 Lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại công ty TNHH đầu tư thương mại phượng hoàng, luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại công ty TNHH đầu tư thương mại phượng hoàng, Sơ đồ 2.1:Bộ máy tổ chức quản lý của công ty:

Từ khóa liên quan