Sannam culture

5 34 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:47

GIỚI THIỆU VỀ SANNAM GROUP trust & innovation TS Hoàng Đình Phi 1969 Chủ tịch Sannam Group Ngoại ngữ: Anh, Nga,Trung, ý Nghiên cứu: Quản trị KD, QL Công nghệ, Tri thức, IP… Cố vấn pháp luật & kinh doanh cho DNNcN, DNVN; Giáo viên thỉnh giảng ĐHTM; cố vấn Khởi nghiệp VTV3… Giải thưởng: Sao đỏ 2002, Gương mặt trẻ tiêu biểu VN 2003… Sannam Group thành lập từ 1994 Hình thành Tập đồn Sáng tạo: Cơng ty cổ phần Giáo dục quốc tế Sannam-Wasi (sannam-wasi) Công ty cổ phần Công nghệ Sannam (sannamtek) Công ty cổ phần Giải pháp Sinnovasoft (sinnova) Công ty cổ phần Thương mại Điện tử Sannam (senmart) Công ty cổ phần Thực phẩm Sannam (sannamfood) Cơng ty cổ phần Đầu tư Sannam-Hòa Bình (sannampark) Cơng ty cổ phần Du lịch Hòa Bình (peace tour & travel) … Ngoài đối tác chiến lược Châu Á, Châu Âu, Mỹ, Sannam Group cổ đông sáng lập & tham gia quản lý số công ty cổ phần với DNNN lĩnh vực: đóng tàu, khí, xây dựng, thương mại, du lịch… Bằng khen Thủ tướng phủ cho tập thể Sannam Giải thưởng “Sao vàng đất việt 2003” cho Thương hiệu Sannam Giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2005”… SOME MEMBERS OF SANNAM GROUP trust & innovation SENMART Sannamtek machinery-technology Sannamfood Thùc phÈm s¹ch Sannampar k Golf-resorts-spa THỰC PHẨM SẠCH Rau xanh – rau rỪNG RƯỢU MƠ HOA QuẢ SẤY BÁNH NGỌT CHÂU ÂU CÁC THƯƠNG HiỆU CHÍNH CỦA SANNAMFOOD NGUỒN: BÁO CÁO TỔNG KẾT SANNAM 2007 trust & innovation • CÁC YẾU TỐ NỀN TẢNG CỦA VĂN HÓA SANNAM Sứ mệnh: Liên tục gia tăng giá trị công ty phục vụ tốt lợi ích cổ đơng, nhân viên khách hàng • Chiến lược: Đầu tư cho học tập & sáng tạo công nghệ để tạo sản phẩm dịch vụ có khả cạnh tranh quốc tế • Văn hóa: Nghiêm túc công việc & thân thiện sống “Học tập & lòng tốt sóng đại dương” Chúng phát triển mãi trust & innovation CÁC YẾU TỐ NỀN TẢNG CỦA VĂN HĨA SANNAM • Hữu hình: 1993-2007: Văn phòng tương đối chật hẹp Tên gọi, biển hiệu, trang phục … mang phong cách riêng • Chất lượng ban lãnh đạo & nhân viên: Xét đạo đức, trình độ chun mơn & khả hồn thành nhiệm vụ, có tăng nhanh số lượng chất lượng Từ 10 người lên tới 500 người Có thêm nhiều chuyên gia, thạc sỹ, tiến sỹ Gần 15 năm qua phải xử lý kỷ luật khoảng người vi phạm quy định kinh doanh văn hóa • • Các quy định văn hóa: “Nghiêm túc cơng việc & thân thiện sống” Thái độ ứng xử hành vi giao tiếp lịch “Học tập & lòng tốt sóng đại dương Chúng phát triển mãi…” Giá trị theo đuổi: Hợp tác SXKD lợi nhuận, lợi ích ý nghĩa sống We business for both profit, benefits & meanings of life Niềm tin vào sứ mệnh, chiến lược, lãnh đạo, thành công học tập & sáng tạo… Thực tốt trách nhiệm xã hội DN, có trách nhiệm pháp lý chất lượng sản phẩm, bảo vệ mơi trường, đóng góp phát triển cộng đồng… • • • • ...SOME MEMBERS OF SANNAM GROUP trust & innovation SENMART Sannamtek machinery-technology Sannamfood Thùc phÈm s¹ch Sannampar k Golf-resorts-spa THỰC PHẨM SẠCH Rau... SẤY BÁNH NGỌT CHÂU ÂU CÁC THƯƠNG HiỆU CHÍNH CỦA SANNAMFOOD NGUỒN: BÁO CÁO TỔNG KẾT SANNAM 2007 trust & innovation • CÁC YẾU TỐ NỀN TẢNG CỦA VĂN HĨA SANNAM Sứ mệnh: Liên tục gia tăng giá trị công... lòng tốt sóng đại dương” Chúng phát triển mãi trust & innovation CÁC YẾU TỐ NỀN TẢNG CỦA VĂN HÓA SANNAM • Hữu hình: 1993-2007: Văn phòng tương đối chật hẹp Tên gọi, biển hiệu, trang phục … mang
- Xem thêm -

Xem thêm: Sannam culture , Sannam culture