buoi 1 dao tao va phat trien nhan sux

27 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:47

Chuyên đề: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ 7/3/2008 HRM Assistant Training • • • • • • Huấn luyện viên: Trần Thị Hồng Liên Nơi làm việc: Gami Group Bộ phận: Đào tạo Tuổi: 26 Tình trạng hôn nhân: Độc thân Đào tạo: ĐH Kinh tế quốc dân (cử nhân sau đại học) 7/3/2008 HRM Assistant Training Quy trình tổ chức đào tạo • Lập • Phê duyệt Lập kế hoạch đào tạo 7/3/2008 Chuẩn bị tổ chức đào tạo • Truyền thơng • Hậu cần • Hậu cần • Quản lý Tổ chức đào tạo HRM Assistant Training Đánh giá sau đào tạo • Đánh giá • Cơng bố kết Kết cấu chương trình Buổi 1: Đào tạo nhân •Lập kế hoạch đào tạo •Truyền thơng trước khóa học •Hậu cần trước khóa học •Quản lý lớp học 7/3/2008 Buổi 2: Đào tạo nhân Buổi 3: Phát triển nhân •Hậu cần khóa học diễn •Thủ tục sau khóa học kết thúc •Đào tạo bên ngồi/nước ngồi •Tạo khơng khí học tập tích cực •Hỗ trợ lập kế hoạch thăng tiến nhân •Tổ chức hội nghị phát triển nhân •Soạn thảo định thăng tiến nhân HRM Assistant Training tuần: Huấn luyện từ xa •Học viên thực tập •Huấn luyện thảo luận tư vấn cho học viên Buổi 1: Đào tạo nhân Mục tiêu: 7/3/2008 • Nắm vững quy trình tổ chức chương trình đào tạo doanh nghiệp • Hiểu thực hành kỹ tổ chức chương trình đào tạo HRM Assistant Training B1: Nội dung Lập kế hoạch đào tạo Truyền thông trước khóa học Hậu cần trước khóa học Quản lý lớp học 7/3/2008 HRM Assistant Training Một kế hoạch ñào tạo bao gồm nội dung gì? 7/3/2008 HRM Assistant Training Lập kế hoạch đào tạo • - Nội dung kế hoạch Các Các chương trình đào tạo Đối tượng đào tạo Hình thức tổ chức đào tạo Kinh phí dự kiến Thời gian dự kiến Phê duyệt 7/3/2008 HRM Assistant Training Làm ñể lập kế hoạch ñào tạo? 7/3/2008 HRM Assistant Training Lập kế hoạch đào tạo • Thu thập xử lý thông thông tin - Nhu cầu đào tạo CBNV/Bộ phận/Đơn vị - Năng lực thời gian giảng viên nội - Dịch vụ đào tạo bên - Các sản phẩm, dịch vụ phục vụ đào tạo khác 7/3/2008 HRM Assistant Training 10 Lập kế hoạch đào tạo • • - Thơng tin dịch vụ đào tạo bên ngồi: Loại chương trình Giảng viên Giá Uy tín tổ chức Nguồn: Tờ giới thiệu chương trình (mẫu) Bộ đề xuất kỹ thuật (mẫu) 7/3/2008 HRM Assistant Training 13 Lập kế hoạch đào tạo • Thơng tin dịch vụ đào tạo bên ngồi - Ra thơng báo nhu cầu đào tạo • Đánh giá giảng viên/tổ chức cung cấp dịch vụ - Hội đồng đánh giá - Xem xét hồ sơ vấn - Bảng tiêu chuẩn đánh giá - Ra định lựa chọn 7/3/2008 HRM Assistant Training 14 Lập kế hoạch đào tạo Dự tốn kinh phí đào tạo Loại chi phí Đơn giá Số lượng Thành tiền Giảng viên viên/ Dịch vụ đào tạo Địa điểm trang thiết bị Ăn cho học viên Tài liệu Quản lý 7/3/2008 HRM Assistant Training 15 Truyền thơng trước khóa học • - Thơng báo chương trình đào tạo Nội dung đào tạo Đối tượng Thời gian Địa điểm Nội quy Chế tài với trường hợp không tuân thủ 7/3/2008 HRM Assistant Training 16 Truyền thơng trước khóa học Gửi thông báo Nhận phản hồi từ đơn vị Chốt danh sách học viên 7/3/2008 HRM Assistant Training 17 Hậu cần trước khóa học Cơ sở vật chất Yêu cầu kỹ thuật Phòng học Sức chứa… Người Máy chiếu ….pt Màn chiếu Rộng… Dài… Cao… Số ghế, bàn Loại, cách kê (chữ U…) Tài liệu …bộ Giấy viết ….tờ Bút viết …chiếc Bảng tên … Bảng trắng ….Chiếc; dài… rộng… Bút … chiếc; màu… Máy tính …chiếc 7/3/2008 HRM Assistant Training Số lượng 18 Hậu cần trước khóa học Cơ sở vật chất Phòng Yêu cầu kỹ thuật Số lượng …người/phòng Phương tiện di chuyển học viên Các bữa ăn Chương trình sau học Người phụ trách thiết bị Bàn phục vụ tea break Đĩa, tách, ly Giấy trắng Ao, A3 7/3/2008 HRM Assistant Training 19 Chun viên đào tạo làm học? 7/3/2008 HRM Assistant Training 20 Quản lý lớp học • • • • • • Thu hút học viên vào phòng học Giới thiệu khóa học, giảng viên, học viên Phát tài liệu Điểm danh Kiểm sốt q trình làm thi/kiểm tra Tổ chức lễ bế giảng/tổng kết khóa học 7/3/2008 HRM Assistant Training 21 Quản lý lớp học • - Lễ bế giảng/tổng kết khóa học: Tổng kết thơng tin khóa học Phát biểu lãnh đạo đơn vị Phát biểu giảng viên Phát biểu học viên Trao chứng nhận/chứng 7/3/2008 HRM Assistant Training 22 Có phải chuyện lúc sn sẻ? Những câu chuyện khó xử • • • • Thay đổi học viên vào phút chót Ảnh hưởng tới chi phí hậu cần Khơng học muốn ghi danh Bỏ dở Tình Một giám đốc đơn vị có tên danh sách học viên khóa học Kỹ đánh giá nội bộmột khóa học quan trọng có cấp chứng Những người có chứng kiểm soát nội Vị giám đốc hồn tồn khơng học buổi nói với bạn “em ghi tên đầy đủ cho chị nhé” Bạn làm tình này? Kinh nghiệm • Giữ liên lạc thường xuyên với phận/đơn vị • Trừ …% số lượng học viên dự kiến • Trừ …% chi phí hậu cần dự kiến • Quy định chế tài học tập tuân thủ nghiêm ngặt • Văn hóa tổ chức ... Training 10 Lập kế hoạch đào tạo • - Thu thập thơng tin nhu cầu đào tạo: Phiếu điều tra nhu cầu đào tạo Đề xuất đào tạo cá nhân/đơn vị Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo 7/3/2008 HRM Assistant Training 11 ... viên Buổi 1: Đào tạo nhân Mục tiêu: 7/3/2008 • Nắm vững quy trình tổ chức chương trình đào tạo doanh nghiệp • Hiểu thực hành kỹ tổ chức chương trình đào tạo HRM Assistant Training B1: Nội dung... 15 Truyền thơng trước khóa học • - Thơng báo chương trình đào tạo Nội dung đào tạo Đối tượng Thời gian Địa điểm Nội quy Chế tài với trường hợp không tuân thủ 7/3/2008 HRM Assistant Training 16
- Xem thêm -

Xem thêm: buoi 1 dao tao va phat trien nhan sux, buoi 1 dao tao va phat trien nhan sux