Ky nang thuyet trinh

42 34 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:44

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa CON NGƯỜI SỢ NHẤT LÀ • • • • • • • • • • • Nói trước đám đông Độ cao Côn trùng & sâu bọ Khó khăn tài Nước sâu Bệnh tật Chết Bay Cơ đơn 10 Chó Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa Thuyết trình hiệu • Chuẩn bị cho thuyết trình • Soạn nội dung thuyết trình • Thực thuyết trình hiệu Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa CHUẨN BỊ THUYẾT TRÌNH Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa Xác định mục đích thuyết trình Tìm hiểu cử tọa bạn Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa SOẠN NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa n i a r B ! ! ! g n i m d r n o i t M s ! ! ! g n i p p a m Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa KỸ THUẬT BƯỚC • • • • Bước 1: Giới thiệu Bước 2: Định nội dung Bước 3: Thân Bước 4: Kết luận Kỹ thuật bước công cụ tiết kiệm thời gian nhằm giúp diễn giả triển khai thuyết trình chất lượng lượng thời gian ngắn Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa BƯỚC 1: GIỚI THIỆU • GIỚI THIỆU • Một đến hai câu • Đặt vấn đề • Nêu bật chủ đề • Định mục đích thuyết trình • Tỏ rõ thái độ, quan điểm • Đề nghị có) Đào tạo giảng viên (nếu Nguyễn Văn Hóa Eye contact!!! Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa • • • • • • Smile Open gesture Forward Leaning Touch Eye contacts Node Đào tạo giảng viên : Mỉm cười : Cởi mở : Hướng tới trước : Tiếp xúc : Mắt nhìn : Gật đầu Nguyễn Văn Hóa NHỮNG CỬ CHỈ NÊN TRÁNH • • • • • • • • • • • Gõ ngón tay, xoay ngón cái, bẻ đốt ngón tay Gõ bút xuống bàn, nhịp chân Bứt, giật gấu áo Nhún vai Đi qua lại hăng hái Gãi Mắm môi, liếm môi, cắn mơi Chống nạnh, chắp tay, khoanh tay Ngốy mũi Sờ cằm Nghịch đồ vật túi quần áo, đồ trang sức Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa GIỌNG NĨI • Đa số khơng nghĩ đến giọng nói • Cơ hồnh & quản • Độ cao giọng: cao, vừa, thấp, đơn điệu? • Âm lượng • Tốc độ nói, tạm ngừng, im lặng Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa KHỐNG CHẾ SỰ CĂNG THẲNG Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa KHỐNG CHẾ SỰ CĂNG THẲNG Nắm thật r vấn đề trình by Thực tập khả trình by (video taped) Sử dụng kỹ thuật thích hợp Nhớ tn thính giả Thiết lập tin cậy từ thính giả Sử dụng “mắt” để thiết lập cc mối quan hệ Dự đốn trước cu hỏi v vấn đề pht sinh Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa KHỐNG CHẾ SỰ CĂNG THẲNG • • • • • Kiểm tra cc thiết bị sử dụng Thu thập thơng tin từ thính giả Kiểm sốt bề ngồi bạn Thả lỏng để bạn khơng qu căng thẳng Sử dụng phong cch ring bạn, hy cố thn mật nhĩm đồng ý Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa KHỐNG CHẾ SỰ CĂNG THẲNG • Hãy ln nghĩ thính giả “phe ta” khơng phải “phe địch” • Hãy tự giới thiệu trước nhóm • Hãy tạo ấn tượng thật sâu đậm phút • Hãy ln tưởng tượng có khả hùng biện thật tuyệt vời Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa Đặt câu hỏi • Câu hỏi mở • Câu hỏi đóng • Câu hỏi thăm dò y để thính giả có thời gian suy ngh Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa Giải câu hỏi cách hiệu • Chuẩn bị cẩn thận câu hỏi • Dự đốn trước câu hỏi xảy • Lắng nghe cẩn thận, lặp lại, nhấn mạnh để thật hiểu câu hỏi • Ln cảm ơn người đặt câu hỏi • Trả lời cách ngắn gọn & tập trung vào điểm Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa Giải câu hỏi cách hiệu • Trả lời tất thính giả (trong khoảng thời gian cho phép) • Nếu bạn khơng có câu trả lời, đừng giả vờ có • Đừng để thính giả làm chủ diễn đàn • Hãy nói: “Đây câu hỏi cuối cùng” để đóng lại phần hỏi đáp Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa Mọi người thường lầm tưởng rằng: Hùng biện bẩm sinh, không tập Những nhà diễn thuyết tài ba không bị lúng túng trước đám đông Người nói giỏi khơng cần cầm giấy Người nói giỏi khơng cần thực hành Tơi khơng nói hay Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa Phương pháp nâng cao hiệu trình bày • Càng ngắn gọn tốt • Tìm hiểu trước khán giả & mong muốn họ • Nên sử dụng dụng cụ nghe nhìn • Nên tơn trọng giấc • Báo thời gian dự kiến trình bày, thời gian giải đáp thắc mắc • Khi không trả lời câu hỏi – chấp nhận Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa Phương pháp nâng cao hiệu trình bày • Ăn mặc thích nghi • Dùng từ đơn giản tốt • Khôi hài phải phù hợp, khơng nên cơng kích • Cố gắng phát tài liệu đọc thêm vào cuối buổi • Thực tập, thực tập thực tập nhiều Đào tạo giảng viên Nguyễn Văn Hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Ky nang thuyet trinh , Ky nang thuyet trinh