16 quy dinh congviec trinh tu cua NVBH

1 25 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:39

QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ CƠNG VIỆC NHÂN VIÊN BÁN HÀNG HÀNG NGÀY I/ PHẠM VI Áp dụng cho nhân viên bán hàng toàn hệ thống, bao gồm nhân viên cửa hàng, siêu thị II/ NỘI DUNG: ĐẦU GIỜ:  Thực vòng 30’ trước mở cửa hàng - Nhân viên tiếp tân: + Vệ sinh sân, cửa + Vệ sinh máy, loa + Lau sàn nhà - Nhân viên trung tâm: + Lau kệ, trưng bày, lau hàng sào kệ + Vệ sinh Toilette - Nhân viên Cashier: + Trưng bày thay đổi sản phẩm cho Búpbê, móc treo + vệ sinh Búpbê + Vệ sinh quầy Cashier, đọc sổ bàn giao, thông báo cho hai nhân viên lại GIỮA GIỜ: - Phân công thực công việc lúc vằng khách - Thực công tác kiểm tra sản phẩm, vệ sinh theo khu vực trực Các công việc phải Manager phân công ngày, ghi vào sổ trực phải kiểm tra vào ngày hôm sau CUỐI GIỜ: - Tiếp tân + trung tâm: kiểm tra theo dõi hàn trước 60’, có bán thêm chỉnh sữa sau - Cashier kiểm tiền, hoàn tất sổ sách, xếp quầy Cashier, niêm phong tiền - Cả nhân viên thu dọn âm thanh, ánh sáng, đèn cửa hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 quy dinh congviec trinh tu cua NVBH , 16 quy dinh congviec trinh tu cua NVBH