Nghiên cứu một số hoạt tính sinh học của cao chiết ethanol từ lá và quả cây đủng đỉnh (Caryota mitis L.). đánh giá khả năng điều hòa glucose thông qua hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase

14 29 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:38

Hoạt tính tốt nhất phải kể đến là ức chế enzyme α-glucosidase. Với mong muốn cung cấp dữ kiện khoa học cho y học cổ truyền về bệnh đái tháo đường, khả năng điều hòa glucose đã được thực hiện trên chuột nhắt Balb/C. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION JOURNAL OF SCIENCE Tập 16, Số 12 (2019): 961-974  ISSN: 1859-3100  Vol 16, No 12 (2019): 961-974 Website: http://journal.hcmue.edu.vn Bài báo nghiên cứu* NGHIÊN CỨU MỘT SỐ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT ETHANOL TỪ LÁ VÀ QUẢ CÂY ĐỦNG ĐỈNH (Caryota mitis L.) ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐIỀU HỊA GLUCOSE THƠNG QUA HOẠT TÍNH ỨC CHẾ ENZYME -GLUCOSIDASE Lê Trọng Đức*, Nguyễn Nguyễn Cường Phát, Huỳnh Tiến Sỹ Trường THPT Hậu Nghĩa Tác giả liên hệ: Lê Trọng Đức – Email: letrongduc.c3haunghia@longan.edu.vn Ngày nhận bài: 18-11-2019; ngày nhận sửa: 25-11-2019; ngày duyệt đăng: 05-12-2019 * TÓM TẮT Hai mẫu cao chiết ethanol từ đủng đỉnh khảo sát hoạt tính sinh học cho kết hoạt tính tốt Kết nghiên cứu cho thấy, hầu hết hoạt tính sinh học hoạt tính chống oxy hóa, ức chế enzyme -glucosidase, gây độc dòng tế bào ung thư gan người (Hep-G2), gây độc dòng tế bào ung thư phổi (A549) kháng vi sinh vật biểu tốt lá; riêng hoạt tính kháng viêm tốt 1,13 lần Hoạt tính tốt phải kể đến ức chế enzyme -glucosidase Với mong muốn cung cấp kiện khoa học cho y học cổ truyền bệnh đái tháo đường, khả điều hòa glucose thực chuột nhắt Balb/C Kết cho thấy hai mẫu cao chiết khơng gây độc tính bước đầu có khả điều hòa glucose Từ khóa: đủng đỉnh; chống oxy hóa; kháng viêm; ung thư gan người; ung thư phổi; -glucosidase Mở đầu Ngày nay, việc tìm kiếm loại thuốc có khả phòng chữa bệnh hiệu từ nguồn thảo dược thiên nhiên mối quan tâm hàng đầu nhà hóa sinh y dược học giới Nhưng nhiều thuốc thu hái chế biến theo kinh nghiệm dân gian mà chưa tiêu chuẩn hóa định tính định lượng, khó cho phép tạo sản phẩm tốt Chính vậy, việc khảo sát thành phần hóa học tác dụng sinh học thuốc tiền đề quan trọng để tạo sở khoa học, đánh giá nguồn dược liệu ứng dụng vào việc phòng chữa bệnh Trong số loại cỏ thiên nhiên phải kể đến loại mà có người biết tới với tác dụng chữa bệnh, đủng đỉnh (Caryota mitis L.) – định danh theo tác Cite this article as: Le Trong Duc, Nguyen Nguyen Cuong Phat, & Huynh Tien Sy (2019) An investigation of some biological activities of fruits and leaves extract from Caryota mitis L plant: Evaluating the ability to control glucose through -glucosidase activity Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 16(12), 961-974 961 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 16, Số 12 (2019): 961-974 giả Pham Hoang Ho (Pham, 2003) Đây loại mà theo dân gian có tác dụng tái tạo sụn nhanh chóng, người ta thường sử dụng để ngâm rượu làm thuốc xoa bóp lần bị đau nhức xương khớp… nhiên chưa có tài liệu khoa học nêu cách đầy đủ hoạt tính loại Trong nghiên cứu này, chúng tơi báo cáo việc định tính hợp chất đủng đỉnh công bố kết khảo sát hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase, chống oxy hóa, gây độc dòng tế bào ung thư gan người (Hep-G2), gây độc dòng ung thư phổi (A549), kháng viêm kháng vi sinh vật hai mẫu cao chiết từ loại Đồng thời báo công bố kết đánh giá khả điều hòa glucose thơng qua hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase Vật liệu phương pháp 2.1 Vật liệu Mẫu đủng đỉnh (Caryota mitis L.) thu hái huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Trong q trình thu hái, loại bỏ bị sâu, không đạt chuẩn Sau thu hái mẫu tiến hành phơi khô ánh nắng mặt trời xay nhuyễn thành bột để phục vụ cho việc nghiên cứu 2.2 Chủng vi sinh vật, dòng tế bào chủng chuột Các chủng vi sinh vật chuẩn cung cấp Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương bao gồm: vi khuẩn Gram (): Escherichia coli ATCC 8739 Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027; vi khuẩn Gram (+): Bacillus subtillis ATCC 6633 Staphylococcus aureus ATCC 6538; nấm sợi: Aspergillus niger ATCC 9763 Fusarium oxysporum ATCC 48112; nấm men: Candida albicans ATCC 10231 Saccharomyces cerevisiae ATCC 16404 Tế bào RAW 264.7, tế bào ung thư gan người (Hep-G2) tế bào ung thư phổi (A549) cung cấp Viện Hóa học Hợp chất Thiên nhiên – Viện Hàn lâm Khoa học Cơng nghệ Việt Nam Chuột nhắt chủng dòng Balb/C khỏe mạnh, 6-8 tuần tuổi, không phân biệt giống, khối lượng 25 ± gam cung cấp Phòng Thí nghiệm Chăm sóc Sử dụng Động vật – Viện Tế bào gốc – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2.3 Hóa chất Dimethyl sulfoxide (DMSO), enzyme -glucosidase, p-nitrophenyl -Dglucopyranoside, môi trường Saboraud 4% Dextrose Agar (SDA), môi trường Tryptic Soy Agar (TSA), môi trường Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM), lypopolyschacride (LPS), thuốc thử Griess, 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH), 3-(4,5dimetylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) có nguồn gốc từ Cơng ti Merck (Cộng hòa Liên bang Đức) Các hóa chất lại sử dụng nghiên cứu hóa chất tinh khiết AR (Trung Quốc) 962 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lê Trọng Đức tgk 2.4 Thiết bị Mật độ quang đo máy Infinite F50 Phổ hồng ngoại (IR) chất đo máy Shimadzu FTIR Affinity - 1S theo phương pháp ép viên với KBr 2.5 Thiết kế thí nghiệm Quy trình nghiên cứu thực theo sơ đồ Hình Hình Quy trình nghiên cứu 2.5.1 Tạo cao chiết Bột từ đủng đỉnh ngâm dầm dung mơi ethanol 96o nhiệt độ phòng Trong suốt thời gian ngâm, ngày khuấy dung dịch lần nhằm giúp q trình hòa tan hợp chất thiên nhiên diễn thuận lợi Sau 12 ngày ngâm dầm, dịch chiết ethanol cô quay đuổi dung môi áp suất thu loại cao từ kí hiệu LA TR Quy trình chiết cao thể Hình Hình Quá trình chiết cao từ đủng đỉnh 2.5.2 Khảo sát sơ thành phần hóa học Hai mẫu cao chiết từ đủng đỉnh nồng độ 100 mg/mL định tính với thuốc thử theo mô tả tài liệu (Vo et al., 2017) trình bày Bảng Kết định tính số hợp chất thiên nhiên có hai mẫu cao chiết báo cáo Bảng 963 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 16, Số 12 (2019): 961-974 Bảng Thí nghiệm định tính số hợp chất thiên nhiên Hợp chất định tính Phenolic tanin Flavonoid Quinone Hợp chất định tính Thực thí nghiệm 50 µL dung dịch cao chiết + 500 µL H2O + 2-3 giọt FeCl3 5% 50 µL dung dịch cao chiết + 500 µL Pb(CH3COO)2 10% 50 µL dung dịch cao chiết + 3-4 giọt dung dịch HCl Coumarin Alkaloid Terpenoid Thực thí nghiệm 50 µL dung dịch cao chiết + 750 µL NaOH 10% 50 µL dung dịch cao chiết + vài giọt thuốc thử Wagner 50 µL dung dịch cao chiết + 500 µL CHCl3 + 2-3 giọt H2SO4 đặc Phương pháp phổ hồng ngoại (FT-IR) sử dụng để xác nhận có mặt loại nhóm chức nhằm khẳng định tồn loại hợp chất việc định tính Kết tín hiệu đặc trưng phổ hồng ngoại (FT-IR) trình bày Bảng 2.5.3 Khảo sát hoạt tính sinh học a Hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase Việc khảo sát hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase hai mẫu cao chiết LA TR thực theo mô tả tài liệu (Nguyen et al., 2018) thực phiến vi lượng 96 giếng, thể tích phản ứng 200 µl/giếng Các thành phần phản ứng bao gồm: chất p-nitrophenyl -D-glucopyranoside 2,5 mM, đệm phosphate 100 mM (pH 6,8), -glucosidase 0,2 U/mL mẫu thử (10 µL 200 µL hỗn hợp phản ứng) nồng độ khác Mẫu thử pha loãng DMSO 100% đến nồng độ mẫu phản ứng 256; 64; 16; 4; µg/mL Ở mẫu đối chứng âm, mẫu thử thay đệm phosphate 100 mM acarbose sử dụng làm đối chứng dương Hỗn hợp phản ứng enzyme ủ 37o, sau 30 phút, phản ứng dừng Na2CO3 0,1 M Độ hấp thụ quang phản ứng xác định bước sóng 405 nm Khả ức chế enzyme -glucosidase mẫu thử xác định qua công thức: Tỉ lệ ức chế (%) = [(A(đối chứng âm) – A(mẫu thử))/A(đối chứng âm)]  100% Giá trị IC50 (nồng độ chất thử mà ức chế 50% hoạt động enzyme -glucosidase) xác định phần mềm TableCurve AISN Software b Hoạt tính chống oxy hóa Hoạt tính chống oxy hóa xác định khả bẫy gốc tự tạo DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) mô tả tài liệu (Williams et al., 1995) Mẫu cao chiết (pha DMSO 100% với nồng độ mg/mL) nhỏ phiến vi lượng 96 giếng với dung dịch DPPH để nồng độ cuối mẫu thử từ 200 µg/mL 964 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lê Trọng Đức tgk đến 12,5 µg/mL ủ 37oC 30 phút đo mật độ quang (OD) bước sóng 515nm Acid ascorbic mM sử dụng làm chứng dương tính Khả trung hòa gốc tự (SC%) tính theo cơng thức SC% = {[100  (OD(thí nghiệm) – OD(DMSO))]/OD(chứng âm)}  100 Giá trị SC50 (nồng độ chất thử mà trung hòa 50% gốc tự do) xác định phần mềm TableCurve AISN Software c Hoạt tính kháng viêm Hoạt tính kháng viêm tế bào khảo sát thông qua khả ức chế sản sinh NO theo mô tả tài liệu (Le et al., 2017) Tế bào RAW 264.7 nuôi cấy 48 môi trường DMEM 37oC, 5% CO2, 10% FBS (Fetal Bovine Serum) Sau dịch tế bào chuyển lên phiến vi lượng 96 giếng với mật độ 2,5.105 tế bào/giếng Tế bào kích thích với µL LPS (0,1 mg/mL) 24 bổ sung chất thử nồng độ 30 µg/mL 100 µg/mL Cardamonin sử dụng làm đối chứng dương Dịch huyền phù tế bào ủ với thuốc thử Griess, NaNO2 nồng độ khác để xây dựng đường chuẩn Đo mật độ quang hỗn hợp phản ứng bước sóng 570 nm Tỉ lệ ức chế sản sinh NO (UC%) xác định theo công thức UC% = ([XTB]mẫu – [XTB]LPS)/([XTB]ĐC – [XTB]LPS)  100 Trong [XTB] nồng độ NO trung bình tính dựa đường chuẩn NaNO2 Phần tế bào lại sau sử dụng để đánh giá hoạt tính bổ sung dung dịch MTT (0,5 mg/mL), ủ tủ ấm 5% CO2 37oC Sản phẩm chuyển hóa hòa tan DMSO đo mật độ quang 540 nm Tỉ lệ sống sót tế bào (CS%) tính theo cơng thức CS% = (ODmẫu/ODĐC âm)  100 d Hoạt tính gây độc dòng tế bào ung thư Khả gây độc tế bào ung thư gan người (Hep-G2) tế bào ung thư phổi (A549) thực theo phương pháp MTT mô tả tài liệu (Mosmann, 1983) Đây phương pháp đánh giá quy chuẩn cho hiệu sàng lọc nhanh chất có hoạt tính gây độc ức chế tăng sinh tế bào Nguyên tắc phương pháp gián tiếp xác định hoạt tính chất thử qua khả ức chế enzyme oxidoreductase phụ thuộc NAD(P)H tế bào Enzyme ti thể xúc tác phản ứng khử thuốc nhuộm tetrazolium MTT thành dạng formazan không hòa tan, có màu tím, qua phản ánh tương quan số lượng tế bào phát triển đo bước sóng 540/720 nm Khả ức chế tăng sinh tế bào (%) tính theo công thức Tỉ lệ ức chế tế bào = [1 – (ODmẫu/ODĐC âm)]  100 e Hoạt tính kháng vi sinh vật Hoạt tính kháng vi sinh vật hai mẫu cao chiết LA TR thực theo phương pháp Vander Bergher Vlietlinck (1991) 965 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 16, Số 12 (2019): 961-974 Mẫu xác định có hoạt tính khơng có phát triển vi sinh vật nồng độ thử nghiệm so với chứng âm Mẫu biểu hoạt tính thử nghiệm nồng độ khác để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC, µg/mL) – nồng độ thử nghiệm thấp mà vi sinh vật bị ức chế Giá trị MIC ≤ 200 µg/mL xem có hoạt tính 2.5.4 Đánh giá khả điều hòa glucose thơng qua hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase Chuột nhắt Balb/C phân lô (BT: chuột bình thường, TR: chuột uống cao TR, LA: chuột uống cao LA) với cỡ mẫu thử nghiệm Liều sử dụng 0,12 g/kg thể trọng, thời gian sử dụng cao 10 sáng ngày liên tục tuần đo glucose máu lúc sáng Kết glucose máu ghi nhận ngày/lần trình bày đồ thị Hình kết dung nạp glucose ngày thứ 14 trình bày Bảng Hình 2.6 Xử lí số liệu Các thí nghiệm lặp lại lần số liệu xử lí phần mềm Microsoft Excel 2016 với sai số ý nghĩa p < 0,05 Kết thảo luận 3.1 Khảo sát sơ thành phần hóa học Việc khảo sát sơ thành phần hóa học nhằm giúp đánh giá tồn loại hợp chất thiên nhiên cây, từ có định hướng cho việc nghiên cứu hoạt tính sinh học nghiên cứu để lập riêng hợp chất có Kết thí nghiệm định tính thành phần hóa học hai mẫu cao chiết trình bày Bảng Bảng Kết định tính số hợp chất thiên nhiên Kết Hợp chất định tính Hợp chất định tính Phenolic tanin TR LA Kết tủa màu xanh đen Kết tủa màu xanh đen Coumarin Flavonoid Kết tủa màu vàng Kết tủa màu vàng Alkaloid -Quinone - - Terpenoid Kết TR LA Kết tủa màu đỏ Kết tủa đỏ gạch Kết tủa màu đỏ Kết tủa xanh Ghi chú: (-): không tượng Chỉ tiêu đánh giá: quan sát tượng màu sắc trước sau phản ứng để ghi nhận có khơng có hợp chất tự nhiên cao chiết (mẫu khơng có tượng khơng có hợp chất cao chiết) Trên phổ hồng ngoại (FT-IR) mẫu cao chiết xuất tín hiệu cho biết sơ có mặt loại nhóm chức hợp chất có Kết tín hiệu phổ hai mẫu cao chiết ghi nhận Bảng 966 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lê Trọng Đức tgk Bảng Các tín hiệu phổ hồng ngoại Loại nhóm chức Phenol Carbonyl Alkane Aromatic Ether Dao động hóa trị/biến dạng liên kết O-H C=O Csp3-H Csp2-H (thơm); C=C C-O ether Mẫu LA (cm-1) 3341 1709 2922 3009; 1614 1036 Mẫu TR (cm-1) 3275 2920 3000; 1607; 1515 1034 Phổ hồng ngoại hai mẫu cao chiết LA TR thể tín hiệu tù rộng khoảng 3200-3300 cm-1 loại hợp chất phenol Sự có mặt hợp chất chứa liên kết đôi xác nhận thơng qua dao động hóa trị Csp2-H 3009 cm-1 với mẫu LA 3000 cm-1 với mẫu TR Các dao động thường có cường độ yếu dễ bị che lấp tín hiệu Csp3-H nên khó quy kết rạch ròi tín hiệu Các hợp chất carbonyl tìm thấy mẫu LA với tín hiệu sắc nhọn 1709 cm-1 mẫu TR khơng thấy tín hiệu nhóm carbonyl Thay vào đó, tín hiệu nhọn 1607 cm-1 mẫu TR chứng minh rõ nét tồn vòng thơm, với dao động biến dạng liên kết C-H 775; 818 cho thấy vòng thơm có nhóm Ở mẫu LA có tồn hợp chất chứa vòng benzen với nhóm vị trí meta thơng qua có mặt tín hiệu 721  820 cm-1 Dao động hóa trị liên kết C-O ether (hoặc C-O ancol) tìm thấy 1036 cm-1 với mẫu LA 1034 cm-1 với mẫu TR Cùng với có mặt nhóm carbonyl tín hiệu nhóm O-H vùng 3000 cm-1 cho phép dự đốn mẫu LA có chứa hợp chất acid mẫu TR có chứa hợp chất ancol Như vậy, việc xác định sơ cấu trúc hợp chất thiên nhiên có loại cao chiết LA TR phổ hồng ngoại giúp nhận định mối liên quan cấu trúc hoạt tính (chẳng hạn hợp chất phenol thường có hoạt tính chống oxy hóa tốt…), từ có sở cho việc thăm dò hoạt tính sinh học hai mẫu cao chiết 3.2 Khảo sát hoạt tính 3.2.1 Hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase -glucosidase enzyme quan trọng trình thủy phân carbohydrate ta ̣o glucose thể Do đó, chất ức chế -glucosidase làm chậm q trình giải phóng hấp thụ glucose, qua khơng làm tăng đường huyết sau ăn Vì vậy, chất ức chế - glucosidase Acarbose sử dụng rộng rãi điều trị tiểu đường type (Le et al., 2016) Kết ức chế enzyme -glucosidase hai mẫu cao chiết LA TR trình bày Bảng Kết cho thấy khả ức chế enzyme mẫu cao chiết từ 967 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 16, Số 12 (2019): 961-974 tốt từ So với chất tham khảo thực acarbose (IC50 = 123,5 µg/mL) mẫu TR cho kết tốt gấp 69 lần mẫu LA cho kết tốt gấp 11 lần Bảng Kết hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase STT Chất tham khảo Tên mẫu Acarbose TR LA Giá trị IC50 (µg/mL) 123,5 ± 1,21 1,78 ± 0,07 11,1 ± 0,56 Từ kết bước đầu cho thấy tiềm ứng dụng việc điều trị đái tháo đường thông qua hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase mẫu cao chiết khảo sát 3.2.2 Hoạt tính chống oxy hóa Khả bẫy gốc tự hai mẫu cao chiết từ đủng đỉnh trình bày Bảng Bảng Kết hoạt tính chống oxy hóa STT Kí hiệu mẫu Chứng (+) [acid ascobic] Chứng (-) [DPPH/EtOH+DMSO] TR LA Khả trung hòa gốc tự (SC, %) SC50 (µg/mL) 86,53 ± 0,3 12,6 µg/mL 0,0 ± 0,0 - 90,21 ± 1,9 53,46 ± 2,3 28,57 µg/mL 46,8 µg/mL Kết hai mẫu cao chiết LA TR thể hoạt tính chống oxy hóa, mẫu cao chiết TR cho hoạt tính tốt mẫu LA Tuy nhiên mẫu có hoạt tính so với chứng dương tính acid ascobic (vitamin C) Hoạt tính chống oxy hóa có có lẽ có mặt hợp chất phenolic flavonoid hàm lượng chúng thấp nên dẫn đến việc biểu hoạt tính khơng tốt so với chứng dương tính Hàm lượng phenolic flavonoid thấp lí giải thơng qua q trình thực nghiệm chiết cao Do bột ngâm dầm lọc lấy dịch lọc đem quay q trình lọc chưa loại bỏ hết tạp chất trình ngâm dầm chưa chiết kiệt hết chất có hoạt tính chống oxy hóa vitamin C dùng nghiên cứu sản phẩm tinh nên có hiệu chống oxy hóa cao Việc bổ sung chất chống oxy hóa tự nhiên có lợi với bệnh nhân đái tháo đường lẽ nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kháng insulin, rối loạn lipid máu, rối loạn chức tế bào, giảm dung nạp glucose cuối dẫn đến đái tháo đường type gia tăng gốc tự Các chất chống oxy hóa có khả làm gốc tự có hại cho thể ngăn chặn tiến triển đái tháo đường (Nguyen et al., 2019) 968 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lê Trọng Đức tgk Kết ức chế enzyme -glucosidase chống oxy hóa góp phần khẳng định tác dụng chống đái tháo đường từ cao chiết ethanol đủng đỉnh Đây đóng góp mới, góp phần tạo loại thuốc đặc hiệu đến từ thiên nhiên để điều trị đái tháo đường tương lai 3.2.3 Hoạt tính kháng viêm Viêm đáp ứng bảo vệ thể hệ miễn dịch tác nhân có hại Q trình viêm q mức gây nhiều loại bệnh như: ung thư, tim mạch, đái tháo đường, suy giảm thần kinh trung ương… Hiện nay, người ta mong muốn tìm đến loại thuốc kháng viêm đến từ thiên nhiên lẽ sử dụng loại thuốc kháng viêm gây tác dụng phụ khơng mong muốn (Le et al., 2017) Kết (trình bày Bảng 6) cho thấy khả kháng viêm tốt khơng gây độc cho tế bào, mẫu LA có khả kháng viêm tốt mẫu TR 1,13 lần với khả ức chế sản sinh NO 100 µg/mL đến 93,81% tỉ lệ tế bào sống sót lên đến 99,61% Đây tín hiệu tốt cho việc nghiên cứu loại thuốc kháng viêm đến từ thiên nhiên loại thuốc điều trị đái tháo đường Bảng Kết hoạt tính kháng viêm STT Tên mẫu Nồng độ mẫu Đối chứng (-) Đối chứng (+) [Cardamonin] LPS 0,3 µM 3,0 µM 30 µg/mL 100 µg/mL 30 µg/mL 100 µg/mL LA TR Tỉ lệ ức chế sản sinh NO (%) 100,0±1,3 25,85±2,12 86,93±0,96 0,0±0,9 28,87±0,9 93,81±0,69 60,31±0,76 82,99±0,45 Tỉ lệ tế bào sống sót (%) 104,76±0,15 86,46±0,21 71,8±0,51 100,0±0,13 99,66±1,34 99,61±2,51 99,64±1,3 91,39±1,87 3.2.4 Hoạt tính gây độc dòng tế bào ung thư Theo báo cáo tổ chức Y tế giới (WHO), Việt Nam quốc gia có tỉ lệ ung thư cao với dân số 96 triệu người số ca mắc ung thư năm 2018 164.671 ca, có 114.871 người chết Loại ung thư mắc phải phổ biến ung thư gan (25.335 người – 15,4%) ung thư phổi (23.667 người – 14,4%) (World Health Organization, 2019) Chính lí đó, việc tìm loại thuốc chống ung thư vấn đề quan tâm hàng đầu nay, kết khảo sát khả gây độc tế bào ung thư thực tế bào ung thư gan người (Hep-G2) tế bào ung thư phổi (A549) trình bày Bảng 969 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 16, Số 12 (2019): 961-974 Bảng Kết gây độc tế bào ung thư STT Kí hiệu mẫu TR LA Tỉ lệ ức chế tế bào (%) Hep-G2 A549 52,81 ± 2,1 55,96 ± 1,1 35,8 ± 2,8 34,11 ± 2,3 Kết cho thấy mẫu TR có khả gây độc dòng tế bào ung thư gan phổi mẫu LA khơng có Điều phù hợp với kinh nghiệm dân gian ngâm rượu thuốc uống từ đủng đỉnh Kết cung cấp chứng khoa học để tái khẳng định khả chống ung thư đủng đỉnh từ dân gian Tuy tỉ lệ ức chế tế bào mẫu TR khoảng 52-55% kết đáng khích lệ cho nghiên cứu ung thư loại 3.2.5 Hoạt tính kháng vi sinh vật Ngày nay, việc tìm kiếm loại thuốc có khả kháng khuẩn hiệu quan trọng chống lại loại vi khuẩn kháng thuốc vấn đề quan tâm nhiều nhà nghiên cứu nước giới, đặc biệt việc nghiên cứu dược liệu có nguồn gốc thiên nhiên Hai mẫu cao chiết từ đủng đỉnh khảo sát hoạt tính kháng vi sinh vật kết trình bày Bảng Bảng Kết hoạt tính kháng vi sinh vật Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC: µg/ml) S T T Kí hiệu mẫu Vi khuẩn Gram (-) Vi khuẩn Gram (+) Nấm mốc Nấm men E coli P aeruginosa B subtillis S aureus A niger F oxyspotrum S cerevisiae C albican TR (-) (-) 100 100 100 100 (-) 100 LA (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Ghi chú: (-): không biểu hoạt tính (có giá trị MIC > 200 µg/mL) Ở nồng độ 100 µg/ml, mẫu TR cho kết dương tính với chủng vi khuẩn Gram (+): Bacillus subtillis, Staphylococcus aureus, chủng nấm mốc: Aspergillus niger, Fusarium oxyspotrum chủng nấm men Candida albican mẫu LA khơng biểu hoạt tính kháng vi sinh vật Kết khảo sát cho thấy kháng loại vi khuẩn vi nấm tạo nhiều lợi ích cho người cung cấp liệu cho nghiên cứu sau thuốc kháng sinh có nguồn gốc thiên nhiên 3.2.6 Đánh giá khả điều hòa glucose thơng qua hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase Nồng độ glucose máu chuột sử dụng hai mẫu cao chiết 14 ngày ghi nhận trình bày Hình 970 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lê Trọng Đức tgk Hình Nồng độ glucose máu chuột uống cao chiết Kết cho thấy thay đổi đường huyết nhóm chuột thí nghiệm (uống cao LA cao TR) nồng độ khảo sát khơng có khác biệt thống kê so với lô chuột không uống cao chiết Mặt khác, chưa ghi nhận tình trạng tử vong sau dùng cao chiết sau tuần sử dụng Sức sống chuột không thay đổi sau dùng cao, không ghi nhận biểu như: sốc thuốc (cao chiết), xù lông, rụng lông, sụt cân Từ kết nhận định rằng, cao chiết LA TR khơng gây ảnh hưởng mức glucose bình thường chuột, không gây ảnh hưởng đến sức sống không gây ngộ độc cấp tuần sử dụng Kết dung nạp glucose ghi nhận ngày 14 trình bày Bảng Bảng Kết dung nạp glucose Trước dung nạp phút phút 15 phút 30 phút 60 phút 120 phút BT 126 ± 4,3 84 ± 7,1 242 ± 14,5 264 ± 11,0 166 ± 9,5 130 ± 16,0 125 ± 5,9 TR 131 ± 5,0 82 ± 8,0 195 ± 22,6 217 ± 28,5 193 ± 8,6 140 ± 16,8 126 ± 7,9 LA 125 ±4,0 84 ± 5,3 194 ± 36,5 238 ± 42,7 189 ± 23,6 134 ± 7,2 126 ± 8,0 Chuột sử dụng loại cao chiết LA TR (liều 0,12g/kg) tuần chưa cho thấy ảnh hưởng rõ rệt thử nghiệm dung nạp glucose so sánh thống kê với lô không sử dụng BT (độ tin cậy sử dụng 95%) 971 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 16, Số 12 (2019): 961-974 Hình Kết dung nạp glucose Theo đồ thị Hình 4, bước đầu nhận thấy có điều hòa glucose máu sử dụng loại cao chiết LA TR Trong đó, lơ chuột dùng cao TR có lượng đường tăng chậm so với lô chuột dùng cao LA lô chuột BT Bên cạnh đó, lượng đường lơ chuột dùng cao LA TR giữ ổn định lô chuột BT từ thời điểm 15 phút sau ăn đến đường huyết trở bình thường Kết cộng với khả ức chế enzyme -glucosidase loại cao chiết thử nghiệm cho thấy cao chiết từ đủng đỉnh có khả điều hòa đường huyết theo chế ức chế hoạt động enzyme thủy phân tinh bột -glucosidase Điều giúp bổ sung sở khoa học đái tháo đường từ đủng đỉnh cho y học cổ truyền Kết luận Phân tích định tính phương pháp phổ hồng ngoại (FT-IR) cho thấy hai mẫu cao chiết ethanol từ đủng đỉnh tồn hợp chất thiên nhiên như: phenolic, tanin, flavonoid, alkaloid terpenoid Đồng thời hai mẫu cao chiết biểu hoạt tính sinh học phong phú như: hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase, hoạt tính chống oxy hóa, hoạt tính kháng viêm, hoạt tính gây độc tế bào ung thư gan người (Hep-G2), gây độc tế bào ung thư phổi (A549), hoạt tính kháng vi sinh vật Tất cho hoạt tính tốt, cao chiết từ cho hoạt tính tốt từ lá, riêng hoạt tính kháng viêm tốt Việc thử nghiệm in vivo cho thấy hai mẫu cao chiết không gây độc cấp tính bước đầu có khả điều hòa glucose, mẫu cao chiết từ cho kết tốt Đây đóng góp cho y học cổ truyền dược tính đủng đỉnh  Tuyên bố quyền lợi: Các tác giả xác nhận hồn tồn khơng có xung đột quyền lợi  Lời cảm ơn: Chân thành cảm ơn Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam hỗ trợ việc thử nghiệm hoạt tính sinh học Cảm ơn ThS Bùi Nguyễn Tú Anh – Viện Tế bào gốc giúp đỡ việc đánh giá khả điều hòa glucose chuột; ThS Nguyễn Thị Tuyết Hoa hỗ trợ nội dung nghiên cứu 972 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Lê Trọng Đức tgk TÀI LIỆU THAM KHẢO Le Dinh To, Nguyen Trung Kien, Tran Linh Thuoc, & Dang Thi Phuong Thao (2017).  Optimization of an anti-inflammatory screening model on the RAW 264.7 macrophage cell [Toi uu hoa mo hinh sang loc hop chat khang viem tren te bao macrophage RAW 264.7] Science & Technology Development Journal, 5, 18-26 Le Quoc Duy, Nguyen Minh Chon, & Nguyen Pham Tuan (2016) Screening α-amylase and αglucosidase inhibitor activities of traditional medicinal plants in diabetes treatment [Khao sat kha nang uc che enzyme α -amylase α -glucosidase cua mot so cay thuoc dan gian dieu tri benh dai thao duong] Tra Vinh University Journal of Science, 22, 139-147 Mosmann, T (1983) Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: Application to proliferation and cytotoxicity assays Journal of Immunological Methods, 65, 55-63 https://doi.org/10.1016/0022-1759(83)90303-4 Nguyen Thi Xuan Thu, Dang Duc Long, & Thanh Thi Thu Thuy (2019) Study of antihyperglycaemic activity in streptozotocin induced diabetic mice and antioxidant activities of medicinal plant extracts [Nghien cuu tac dung duong huyet chong oxy hoa cua mot so cao chiet thuc vat] Journal of Biology, 41(2), 119-128 https://doi.org/10.15625/0866-7160/v41n2.13783 Nguyen, V B., Wang, S L., Nhan, N T., Nguyen, T H., Nguyen Phuong, D N., Do, H N., & Cuong, N M (2018) New records of potent in-vitro antidiabetic properties of dalbergia tonkinensis heartwood and the bioactivity-guided isolation of active compounds Molecules, 23 https://doi.org/10.3390/molecules23071589 Pham Hoang Ho (2003) Vietnamese plants [Cay co Viet Nam], 3, Tre Publishing house VandenBergher, & Vlietinck (1991) Screening methods for antibacterial and ativiral agent from higher plants Methods in Plant Biochemistry, Academic Press., USA, Vo Thi Kieu Ngan, Nguyen Thi Ngoc Mai, Nguyen Thanh Hoang, Trang Hong Duc, & Nguyen Duc Do (2017) Determination of total phenolic and flavonoid content, antioxidant and antibacterial activities of ethanolic and methanolic extracts of Imperata cylindrica rhizomes and leaves [Khao sat ham luong phenolic tong, flavonoid tong, hoat tinh chong oxy hoa va haot tinh khang khuan cua cao chiet ethanol va methanol cua la va than re cay Co tranh (Imperata cylindrica)] Can Tho University Journal of Science, 52, 16-22 https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2017.119 Williams, W B., Cuvelier, M E., & Berset, C (1995) Use of a Free Radical Method to Evaluate Antioxidant Activity Lebensm.-Wiss u.-Technol, 28, 25-30 https://doi.org/10.3906/sag1411-35 World Health Organization (2019) The Global Cancer Observatory 973 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 16, Số 12 (2019): 961-974 AN INVESTIGATION OF SOME BIOLOGICAL ACTIVITIES OF FRUITS AND LEAVES EXTRACT FROM Caryota mitis L PLANT: EVALUATING THE ABILITY TO CONTROL GLUCOSE THROUGH -GLUCOSIDASE ACTIVITY Le Trong Duc*, Nguyen Nguyen Cuong Phat, Huynh Tien Sy Hau Nghia High Shool Corresponding author: Le Trong Duc – Email: letrongduc.c3haunghia@longan.edu.vn Received: November 18, 2019; Revised: November 25, 2019; Accepted: December 05, 2019 * ABSTRACT Two of the ethanol extracts which are from the leaves and fruits of Caryota mitis L have been studied on the biological activities The results indicate that the biological activities such as: anti-oxidant, -glucosidase inhibitor, anticancer (Hep-G2 and A549), and anti-microbial of the fruits are better than those of the leaves Meanwhile, the anti-inflammatory activities of the leaves are 1,13 times better than those of the fruits The best one is -glucosidase inhibitor With the aim to provide data for traditional medicine for the treatment of diabetes, the ability to regulate glucose has been implemented on Balb/C mice The results indicate that there is no toxicity in these two extracts, and they initially can regulate blood glucose levels Keywords: fishtail palm; Caryota mitis L.; anti-oxidant; anti-inflammatory; anticancer Hep-G2; anticancer A549; -glucosidase 974 ... tháo đường thông qua hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase mẫu cao chiết khảo sát 3.2.2 Hoạt tính chống oxy hóa Khả bẫy gốc tự hai mẫu cao chiết từ đủng đỉnh trình bày Bảng Bảng Kết hoạt tính chống... vi sinh vật hai mẫu cao chiết từ loại Đồng thời báo công bố kết đánh giá khả điều hòa glucose thơng qua hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase Vật liệu phương pháp 2.1 Vật liệu Mẫu đủng đỉnh (Caryota. .. µg/mL) – nồng độ thử nghiệm thấp mà vi sinh vật bị ức chế Giá trị MIC ≤ 200 µg/mL xem có hoạt tính 2.5.4 Đánh giá khả điều hòa glucose thơng qua hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase Chuột nhắt Balb/C
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số hoạt tính sinh học của cao chiết ethanol từ lá và quả cây đủng đỉnh (Caryota mitis L.). đánh giá khả năng điều hòa glucose thông qua hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase, Nghiên cứu một số hoạt tính sinh học của cao chiết ethanol từ lá và quả cây đủng đỉnh (Caryota mitis L.). đánh giá khả năng điều hòa glucose thông qua hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase

Từ khóa liên quan