Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện chính sách giá sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội

10 35 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:37

Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 phần: Phần 1 - Lí luận cơ bản về chính sách giá sản phẩm sách giáo dục và thiết bị trường học, phần 2 - Thực trạng chính sách giá sản phẩm tại Côngty TNHH MTV Sách – Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội năm 2009 – 2011 và phần 3 - Mục tiêu phát triển và giải pháp hoàn thiện chính sách giá sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội. Mời các bạn tham khảo! MỞ ĐẦU GD - ĐT với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội ngày trở nên quan trọng với phát triển đất nước Cùng với nghiệp GD - ĐT, SGD TBTH công cụ để thực mục tiêu Khi tham gia vào kinh tế thị trường, SGD TBTH trở thành loại hàng hóa đặc thù, trao đổi buôn bán thị trường trở thành mặt hàng cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh Vì hàng hóa đặc thù nên doanh nghiệp kinh doanh SGD TBTH trở thành doanh nghiệp đặc thù Mặc dù Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị Xây dựng trường học Hà Nội doanh nghiệp phát hành sách, thiết bị giáo dục có uy tín thị trường, Cơng ty phải đối mặt với nhiều khó khăn để tồn phát triển Đó xuất ngày nhiều đối thủ cạnh tranh Sự cạnh tranh doanh nghiệp phần lớn thực hai cơng cụ chất lượng giá Trong Việt Nam chủ yếu cạnh tranh giá Chính sách giá cho sản phẩm SGD TBTH Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị Xây dựng trường học Hà Nội chưa đề cao chưa giúp doanh nghiệp đạt kết mong muốn Những lí cho thấy việc tìm hiểu hồn thiện sách giá để phát triển kinh doanh Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị Xây dựng trường học Hà Nội chế thị trường việc làm cần thiết Chính thế, tơi chọn chọn đề tài cho luận văn thạc sĩ là: “ Hồn thiện sách giá sản phẩm Cơng ty TNHH MTV Sách – Thiết bị xây dựng trường học Hà Nội.” CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH GIÁ SẢN PHẨM SÁCH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Trong chương 1, tác giả làm rõ vấn đề sau: Thứ khái niệm, phân loại sản phẩm sách giáo dục thiết bị trường học Sách giáo dục đóng vai trò chủ yếu việc cung cấp cho em học sinh tri thức khoa học Đồng thời SGD mang đến cho em kiến thức nâng cao vấn đề khoa học khác Thiết bị trường học hệ thống đối tượng vật chất, phương tiện dạy học giáo viên, học sinh sử dụng trình dạy học nhằm đạt mục tiêu dạy học đề Nếu phân chia theo chủng loại, sách giáo dục phân thành hai loại chủ yếu: sách giáo khoa sách tham khảo SGK loại sách cung cấp kiến thức, biên soạn với mục đích dạy học STK tài liệu có liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu, trình bày Thiết bị trường học phân loại thành nhóm thiết bị sau: * Các TB trực quan - Tài liệu trực quan tượng trưng: sơ đồ, bảng biểu, đồ, … - Đồ dùng trực quan tạo hình: tranh ảnh, mơ hình, mẫu vật, … * Các TB thí nghiệm Là đồ dùng để tái tạo tượng Ví dụ: chai lọ, ống nghiệm, … * Máy móc TB khác - Các loại TB hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn điện, pin, acquy sử dụng phải theo quy trình mở/đóng máy tính, máy chiếu, ti vi, đầu đĩa, băng hình, … - Các đồ dùng khác phục vụ cho giảng dạy học tập: bảng, bàn, ghế, … - Các loại VPP: giấy, vở, bút, thước, … Nếu phân chia theo hoạt động kinh doanh, SGD TBTH phân thành hai loại chủ yếu: kinh doanh ủy thác tự doanh Kinh doanh ủy thác: Mặt hàng SGK mặt hàng thiết yếu, đặc thù, mang tính độc quyền Với mặt hàng này, NXB Giáo dục Việt Nam ủy thác cho Công ty Phát hành sách, Công ty Sách – TBTH địa phương để phát hành phân phối, phục vụ nhu cầu GV HS cấp theo năm học Tự doanh: Với mặt hàng STK TBTH, công ty tiến hành lựa chọn nhà cung ứng thích hợp, kí kết hợp đồng mua bán bán sản phẩm thị trường Thứ hai khái niệm, vai trò, chức sách giá sản phẩm Theo học thuyết giá trị giá biểu tiền giá trị hàng hoá, đồng thời biểu nhiều mối quan hệ lớn kinh tế Chính sách giá sản phẩm tập hợp cách thức quy tắc xác định mức giá sở sản phẩm, quy định biên độ dao động cho phép thay đổi mức giá sở điều kiện kinh doanh định Chính sách giá phát huy hiệu công cụ marketing hỗn hợp Đối với nhà doanh nghiệp, giá yếu tố định mức độ lẫn khả bù đắp chi phí sản xuất đạt đến mức độ lợi nhuận định Đối với người tiêu dùng, giá tác động yếu tố định việc lựa chọn người mua Chính sách giá sản phẩm có chức sau đây: - Chức thông tin - Chức phân bổ nguồn lực kinh tế - Chức thúc đẩy tiến kỹ thuật - Chức phân phối phân phối lại thu nhập quốc dân, thu nhập cá nhân Thứ ba, tác giả xin nêu rõ nội dung sách giá sản phẩm sách giáo dục thiết bị trường học Các nội dung bao gồm: - Quy trình định giá sản phẩm SGD TBTH - Các giai đoạn trình quản trị giá SGD TBTH - Các kiểu chiến lược giá SGD TBTH Thứ tư, tác giả làm rõ đặc điểm kinh doanh chủ yếu doanh nghiệp sách – thiết bị trường học Bao gồm: đặc điểm sản phẩm, đặc điểm thị trường tiêu thụ đặc điểm khách hàng Trong đó, đặc điểm sản phẩm bao gồm: Sản phẩm GD hàng hóa đặc thù; sản phẩm GD ln tăng nhanh số lượng chất lượng; sản phẩm GD mang tính thời vụ cao; xu hướng sử dụng sản phẩm GD điện tử Đặc điểm thị trường tiêu thụ: Thị trường giáo dục có tham gia cạnh tranh khốc liệt đơng đảo lực lượng Do thị trường Hà Nội ngày trở nên phức tạp đa dạng hóa theo quy luật kinh tế thị trường Đặc điểm khách hàng: Số lượng giáo viên học sinh phổ thông nhóm đối tượng sử dụng sản phẩm GD chiếm phần đông đảo Số lượng HS phổ thông địa bàn Thủ có biến động ln có xu hướng tăng lên năm sau cao năm trước Cuối nhân tố ảnh hưởng đến sách giá sách thiết bị trường học Những nhân tố bao gồm nhân tố khách quan (hệ thống pháp luật Nhà nước; môi trường kinh tế quốc dân; môi trường cạnh tranh; xu hướng mua sắm) nhân tố chủ quan (mục tiêu kinh doanh cơng ty; sách bán hàng; nguồn cung ứng sách TBTH; tiềm lực doanh nghiệp trình độ nhân viên) CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH GIÁ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÁCH – THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI TỪ NĂM 2009 – 2011 Phần phân tích thực trạng sách giá sản phẩm Cơng ty TNHH MTV Sách – Thiết bị Xây dựng trường học Hà Nội, tác giả nghiên cứu vấn đề sau Vấn đề thứ nhất: Đặc điểm kinh doanh Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị Xây dựng trường học Hà Nội Khái quát số thông tin công ty TNHH MTV Sách – TB XD trường học Hà Nội về: Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm kinh doanh Vấn đề thứ hai: Kết sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị Xây dựng trường học Hà Nội Tác giả số tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước thu nhập bình qn Cơng ty 03 năm (từ 2009 – 2011) Qua tiêu này, thấy Cơng ty kinh doanh có hiệu với mức doanh thu, lợi nhuận năm sau cao năm trước Vấn đề thứ ba: Thực trạng sách giá sản phẩm Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị Xây dựng trường học Hà Nội Đây nội dung trọng tâm chương Để làm rõ thực trạng sách giá sản phẩm Cơng ty, tác giả phân tích khía cạnh sau: Tác giả phân tích tỉ trọng doanh thu nhóm sản phẩm Trong nhóm sản phẩm này, thấy thấy mặt hàng SGD đem lại doanh thu cao cho Công ty dù chủng loại sản phẩm khơng phong phú nhóm mặt hàng TBTH Tác giả phân tích quy trình xây dựng mức giá sản phẩm Công ty theo chủng loại sản phẩm: mặt hàng kinh doanh ủy thác mặt hàng tự doanh Trong trọng vào sách giá mặt hàng tự doanh mặt hàng đem lại lợi nhuận lớn cho Công ty Cụ thể là: * Mặt hàng STK: Với NXB địa phương NXB TP Hồ Chí Minh, NXB Đồng Nai, NXB Đà Nẵng, NXB Thanh Hóa, mức chiết khấu nhà cung cấp cho Công ty dao động từ 50 đến 55% Với dòng STK NXB Giáo dục, mức chiết khấu cho Công ty phụ thuộc vào loại sách Có loại sách hưởng mức chiết khấu cao từ 32 đến 35%, có loại chiết khấu từ 20 đến 25% * Mặt hàng VPP đồ dùng khác: Công ty định giá dựa chi phí mức lợi dự kiến : Giá bán = Zv * thuế VAT/ (1 – r) đó: Zv: Giá vốn r: lợi nhuận mục tiêu cơng ty tính tổng chi phí (Giá trị r khoảng 25 – 30%) Cuối cùng, tác giả phân tích số sách điều chỉnh giá sản phẩm Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị Xây dựng trường học Hà Nội Với mặt hàng STK, Cơng ty áp dụng sách chiết khấu số lượng, chiết khấu theo mùa Với mặt hàng TBTH, Cơng ty có chương trình khốn doanh số, sách hoa hồng sách bình ổn giá Vấn đề thứ tư: Đánh giá thực trạng sách giá sản phẩm Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị Xây dựng trường học Hà Nội Trong phần đánh giá thực trạng, tác giả nêu ưu điểm nhược điểm sách giá sản phẩm Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị Xây dựng trường học Hà Nội nguyên nhân nhược điểm (bao gồm nguyên nhân khách quan chủ quan) CHƯƠNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH GIÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÁCH – THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI Tác giả đề cập đến 03 vấn đề sau: Thứ mục tiêu định hướng phát triển Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị Xây dựng trường học Hà Nội Mục tiêu phát triển Công ty trở thành trung tâm phát hành sách TBGD lớn miền Bắc Để hồn thiện sách giá, Cơng ty định hướng phân biệt rõ nhóm hàng hóa sau: - Nhóm hỗ trợ - Nhóm hưởng hoa hồng/ chiết khấu - Nhóm tự doanh Cơng ty chủ trương thực giữ vững, ổn định nâng cao hiệu kinh doanh thị trường cũ, mở rộng thị trường sang tỉnh lân cận Cơng ty định hướng hồn thiện hình thức bán hàng, phương thức tốn, sách hoa hồng, sách chiết khấu nhằm thu hút khách hàng Thứ hai giải pháp hồn thiện sách giá sản phẩm Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị Xây dựng trường học Hà Nội Các giải pháp bao gồm: xây dựng chiến lược hình thành giá giải pháp phương pháp tính giá (áp dụng cho mặt hàng sách tham khảo mặt hàng văn phòng phẩm đồ dùng khác) Cụ thể là, tác giả phân chia lại mức chiết khấu cho mặt hàng sách tham khảo (dựa vào nguồn NXB phát hành) Với mặt hàng VPP, tùy theo mức biến động quan hệ cung – cầu sản phẩm VPP, Cơng ty điều chỉnh thay đổi giá trị r (lợi nhuận tính tổng chi phí) cơng thức tính giá sản phẩm Để hồn thiện sách giá sản phẩm, Cơng ty cần ý đến công tác nghiên cứu thị trường có giải pháp quản lý giá hữu hiệu Những giải pháp quản lý giá bao gồm: - Hoàn thiện công tác cung ứng sản phẩm - Đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi máy móc thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc nhằm tăng suất lao động - Đối với chi phí quản lý, phòng ban đơn vị sản xuất đặt mục tiêu giảm khoản chi phí - Một biện pháp để ổn định giá Công ty nên tăng mức tiêu thụ có kế hoạch dự trữ để đáp ứng nhu cầu thị trường tăng đột biến dịp khai giảng năm học Cuối cùng, Công ty cần đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn, khả đội ngũ cán việc nghiên cứu, đề sách giá khả lực lượng quản trị viên bán hàng tiếp xúc, kiểm tra, hỗ trợ đại lý Thứ ba kiến nghị Với Nhà nước: - Tiếp tục nâng cao chất lượng xuất SGD - Tăng cường quản lý tích cực hoạt động xuất bản, phát hành sách TBGD - Tăng cường đầu tư kinh phí nhằm phát triển hệ thống thư viện trường học Đối với NXB Giáo dục Sở GD – ĐT Hà Nội: Để nâng cao hiệu hoạt động phát hành SGD, NXB cần ban hành nghiêm chỉnh thực quy định vấn đề NXB Giáo dục cần có kế hoạch cung ứng đầy đủ, đồng SGK phục vụ cho hoạt động Cơng ty, tránh tình trạng “sốt sách” thị trường Đồng thời cần đẩy mạnh biện pháp chống SGK in lậu, in nối phát hành SGK trái tuyến NXB cần tiếp tục củng cố đội ngũ tác giả biên soạn STK, tăng cường sử dụng phương tiện kỹ thuật in có giá sách hợp lý Sở GD – ĐT Hà Nội cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nhà in thuộc NXB thuộc đơn vị khác nhằm quản lý nội dung STK KẾT LUẬN Qua 30 năm hoạt động, bên cạnh thuận lợi Công ty gặp nhiều khó khăn phức tạp thị trường Vì vậy, để đứng vững phát triển mơi trường cạnh tranh đầy gay gắt này, đòi hỏi Cơng ty phải hoàn thiện khâu nghiệp vụ kinh doanh Qua phân tích đánh giá trên, Công ty TNHH MTV Sách – TB XD trường học Hà Nội thiết lập áp dụng mơ hình quản lý gọn nhẹ phù hợp với điều kiện doanh nghiệp, môi trường hoạt động Công ty có nhiều thuận khơng khó khăn Tuy nhiên để phát triển bền vững lâu dài, Công ty cần phát huy mạnh mình, tận dụng hội khắc phục khó khăn, yếu Thực đồng biện pháp, hồn thiện sách nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn cách đắn Do trình độ thời gian có hạn, luận văn tơi khơng tránh khỏi sai sót, mong nhận bảo giúp đỡ thầy giáo, giáo bạn để tơi hồn thiện luận văn ... THÀNH VIÊN SÁCH – THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI TỪ NĂM 2009 – 2011 Phần phân tích thực trạng sách giá sản phẩm Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị Xây dựng trường học Hà Nội, tác giả nghiên... Đặc điểm kinh doanh Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị Xây dựng trường học Hà Nội Khái quát số thông tin công ty TNHH MTV Sách – TB XD trường học Hà Nội về: Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm kinh doanh... phát triển Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị Xây dựng trường học Hà Nội Mục tiêu phát triển Công ty trở thành trung tâm phát hành sách TBGD lớn miền Bắc Để hồn thiện sách giá, Cơng ty định hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện chính sách giá sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội, Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện chính sách giá sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội

Từ khóa liên quan