1 an tuong ban dau khi tiep xuc voi khach hang

2 37 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:32

ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU CỦA NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KHI TIẾP XÚC VỚI KHÁCH HÀNG Bản thân lịch Hành vi tốt tiếp xúc trực tiếp với khách hàng việc đối xử với họ với kính trọng, đặc biệt là:  Lịch ăn mặc chỉnh tề (dấu hiệu tự trọng);  Chú ý đến họ lập tức;  Thể thân thiện (nên bao gồm nụ cười giao tiếp mắt);  Không tự ngồi khách hàng chưa mời;  Chào hỏi khách hàng lời thân thiện lịch sự;  Tất người phải chào khách hàng gặp họ  Những cử thể quan trọng nói Tác phong chun nghiệp  Tự giới thiệu cách chuyên nghiệp: trao danh thiếp giới thiệu ngắn gọn cơng ty mình;  Tài liệu sổ sách bán hàng gọn gàng, ngăn nắp;  Đến (thể nghiêm túc ý thức tổ chức kỹ luật cao);  Tác phong động;  Bắt đầu giao tiếp khách hàng thật sẵn sàng vài câu nói chuẩn bị sẵn Những nguyên tắc  Tạo ấn tượng dễ chịu  Tạo khơng khí thỏai mái  Tạo khơng khí thân thiện cho giao tiếp  Xây dựng mối quan hệ hợp tác Khi bắt đầu câu chuyện cần tuân thủ theo hướng:  Thể mối quan tâm ta với khách hàng cần phải hiểu hầu hết khách hàng thích tâng bốc;  Làm cho khách hàng cảm thấy quan trọng bạn phải hỏi ý kiến họ;  Khách hàng cảm thấy thoải mái an toàn họ định “chọn mặt gủi vàng”;  Cho khách hàng hội thể tham gia vào q trình bán hàng Đó hội để bạn hiểu rõ khách hàng hơn;  Hãy tìm nhiều thơng tin khách hàng nắm băn khoăn, uớc muốn khách hàng Như vậy, bạn có điều kiện nắm nhiều tin tức quý giá thị trường, giá Khi kết thúc bán hàng, phải áp dụng phương pháp trực tiếp trả lời, cụ thể:  Tạo thoải mái cho khách hàng thân  Giữ ý khách hàng  Được khách hàng cảm nhận cho phép tiếp tục ... mối quan hệ hợp tác Khi bắt đầu câu chuyện cần tuân thủ theo hướng:  Thể mối quan tâm ta với khách hàng cần phải hiểu hầu hết khách hàng thích tâng bốc;  Làm cho khách hàng cảm thấy quan trọng... Làm cho khách hàng cảm thấy quan trọng bạn phải hỏi ý kiến họ;  Khách hàng cảm thấy thoải mái an tồn họ định “chọn mặt gủi vàng”;  Cho khách hàng hội thể tham gia vào q trình bán hàng Đó hội... khoăn, uớc muốn khách hàng Như vậy, bạn có điều kiện nắm nhiều tin tức quý giá thị trường, giá Khi kết thúc bán hàng, phải áp dụng phương pháp trực tiếp trả lời, cụ thể:  Tạo thoải mái cho khách
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 an tuong ban dau khi tiep xuc voi khach hang , 1 an tuong ban dau khi tiep xuc voi khach hang