16 dat den thoa thuan va ky hop dong

2 18 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:32

ĐẠT ĐẾN THỎA THUẬN VÀ KÝ HỢP ĐỒNG Hình thức gút lại bán hàng  Gút bán hàng ngay;  Gút hứa hẹn mua hàng ;  Gút để đưa lưa chọn khác;  Gút mua hàng theo thời hạn;  Gút ngầm Khởi thảo hợp đồng  Trước hai bên khởi thảo hợp đồng cho toàn trình thương lượng, nên tiến hành kiểm tra lại nội dung đàm phán lượt để cuối xác nhận đôi bên phương diện đạt thành thỏa thuận  Đối với vấn đề chưa thống nhất, có cần thiết tiến hành bàn bạc thỏa hiệp cuối hay không  Khi tất khơng nghi ngờ phát tín hiệu kết thúc thương lượng cho  Sau thoả thuận xong thứ, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng Tuy nhiên, làm ăn với đối tác nước ngoài, người bán nên giành lấy quyền khởi thảo hợp đồng lợi ích sau:  Người bán thông thạo pháp quy liên quan đến pháp luật nước nên dùng tiếng Anh khởi thảo, giúp làm cho hợp đồng phù hợp với pháp luật mình, sau thấy rắc rối, cần dẫn chứng điều pháp quy chủ động  Người bán làm chủ khởi thảo khiến bên thêm thuận lợi, tránh khỏi việc nhiều sửa đổi, mà khiến cho thương lượng kéo dài khó khăn; đồng thời, tránh khỏi việc đối tác lợi dụng hội thảo hợp đồng để lại chỗ “phục bút” khiến bị lừa gạt; Do người bán khởi thảo hợp đồng, nên đối tác đề xuất sửa đổi, có lợi cho việc tăng cường cân thương lượng cho phía người bán Kỹ thuật thảo luận hợp đồng  Câu văn viết phải sáng tỏ, dùng từ phải chuẩn xác để tránh hiểu nhầm;  Khi dùng đến ngoại ngữ để thảo hợp đồng, hai bên nên xác nhận hàm nghĩa để từ biểu đạt chuẩn xác ý nguyện bên;  Điều khoản hợp đồng phải dùng từ trí, kiện nên dùng thuật ngữ đồng nhất;  Khi trình bày điều khoản có quan hệ với quy định nhiều lần nhắc đến cần phải đảm bảo tính thống nhất;  Những quy định hợp đồng cần phải cụ thể, chi tiết, không nên viết chung chung  Khi hợp đồng thảo xong, hai bên kiểm tra lại chi tiết, sửa đổi, bổ sung trách nhiệm, quyền lợi … Sau đại diện đứng đầu hai bên cầm bút ký hợp đồng buổi lễ trang trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 dat den thoa thuan va ky hop dong , 16 dat den thoa thuan va ky hop dong