10 lam gi de thanh cong khi giao tiep voi khach hang

2 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:31

LÀM GÌ ĐỂ THÀNH CƠNG KHI GẶP GỠ KHÁCH HÀNG Chờ đợi khách hàng tiềm Nguyên nhân khiến người bán hàng phải chờ đợi do: người bán đến sớm hơn, khách hàng bận, khách hàng cố tình đến trễ để thăm dò thái độ người bán trước tiếp xúc Vì thế, người bán hàng cần dự trù thời gian hẹn vào kế hoạch tiếp xúc khách hàng Cách xử lý để tranh thủ thời gian chờ đợi: - Lập báo cáo bán hàng; - Nghiên cứu sản phẩm mới; - chuẩn bị kế hoạch chào hàng; - Chuẩn bị bổ sung thơng tin bán hàng; - Nắm lại tình hình hoạt động Cơng ty mình,v.v… Khi khách hàng trễ hẹn, cần nắm thời gian phải đợi trường hợp lâu ảnh hưởng đến hẹn cần lịch đề nghị hẹn khác Giới thiệu ban đầu - Là khoảnh khắc quan trọng ảnh hưởng đến kết bước - Nếu gây ấn tượng tốt đưa đến kết khách hàng chăm lắng nghe - Nếu khơng gây ấn tượng tốt hình thành hàng rào chắn mà người bán khó vượt qua - Yếu tố then chốt để đạt hiệu thích nghi người bán với tình phát sinh tiếp xúc với khách hàng: văn phòng, qn cà phê, qn ăn, khu giải trí, v.v - Một số hình thức chào hỏi ban đầu dân tộc: Gây ấn tượng mạnh - Phong cách chuyên nghiệp; - Y phục chỉnh tề; - Thể trải, dáng đi, nhịp chân khoan thai, thái độ từ tốn; - Ánh mắt, nụ cuời thân thiện nở môi; - Phát âm chuẩn xác tên khách hàng, đặc biệt tiếp xúc khách nước Bắt tay - Là nghi thức ban đầu khởi đầu cho việc mời chào khách mua hàng; - Tại văn phòng khách: Khách hàng người chủ động bắt tay; - Người bán hàng cần nhanh nhẹn bắt tay khách hàng với chân thành thái độ sáng, niềm nở; - Biểu tượng sức mạnh tinh thần người bán thể tính cách, thái độ người bán khách hàng: niềm nở hay hờ hững, thiếu quan tâm, vồn vã mức v.v… - Người giao tiếp có quyền đưa tay lúc gặp hay chia tay, cần quan tâm phong tục tập quán địa phương, địa vị, tuổi tác giới tính,v.v… - Khi bắt tay, kết hợp đan xen yếu tố bản: § Thái độ bắt tay: tư tin, thân thiện, nhiệt tình, hờ hững; § ánh mắt, nụ cừời bắt tay; § Chiều sâu ngón tay đan xen; § Thời gian bắt tay; § Mức độ ẩm lòng bàn tay thể trạng thái tâm lý phía đối tác ... quan tâm, vồn vã mức v.v… - Người giao tiếp có quyền đưa tay lúc gặp hay chia tay, cần quan tâm phong tục tập quán địa phương, địa vị, tuổi tác gi i tính,v.v… - Khi bắt tay, kết hợp đan xen yếu... thân thiện, nhiệt tình, hờ hững; § ánh mắt, nụ cừời bắt tay; § Chiều sâu ngón tay đan xen; § Thời gian bắt tay; § Mức độ ẩm lòng bàn tay thể trạng thái tâm lý phía đối tác
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 lam gi de thanh cong khi giao tiep voi khach hang , 10 lam gi de thanh cong khi giao tiep voi khach hang