9 ke hoach giao tiep chu dong voi khach hang

2 19 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:31

KẾ HOẠCH GIAO TIẾP CHỦ ĐỘNG VỚI KHÁCH HÀNG Trước giao tiếp  Lên lịch làm việc cho phù hợp;  Chuẩn bị chu đáo nội dung;  Có hỗ trợ chăm sóc khách hàng quan trọng Cơng ty;  Chuẩn bị đồn làm việc giao tiếp với khách hàng Xây dựng kế hoạch làm việc ngày  Những người ta sửa gặp:  khách hàng tiềm năng,  nhân vật có ảnh hưởng,  khách hàng có báo trước,  khách hàng không báo trước,  khách hàng quan trọng, mối ruột,  khách hàng nước ngoài,v.v…  Lý do, lợi ích mang lại đến gặp họ;  Chuẩn bị nội dung cần trao đổi với khách hàng tiềm năng;  Mục tiêu mà bạn muốn đạt giao tiếp với khách hàng;  Xem xét xếp thứ tự bước thực hiện;  Dự trù thời gian thực bước giao tiếp;  Hình dung trước tình phát sinh;  Điều chỉnh bước theo tiến độ thực hiện;  Những người bạn tiếp xúc sau gặp khách hàng Trong giao tiếp  Xử lý tình phát sinh trình giao tiếp  Điều chỉnh trình giao tiếp thực Sau giao tiếp  Đánh giá kết giao tiếp  Rút kinh nghiệm giao tiếp với khách hàng  Học tập kỹ giải vấn đề giao tiếp với khách hàng Tóm lại, khách hàng đánh giá doanh nghiệp qua cách ứng xử giao tiếp nhân viên Cái làm cho khách hàng nhớ đến cơng ty hình ảnh người mà họ gặp qua giao tiếp Điều thức cần thiết, làm việc với người nước ngồi có văn hóa khác với nhiều nhân tố khơng dễ thâm nhập cách trọn vẹn ... giao tiếp  Xử lý tình phát sinh trình giao tiếp  Điều chỉnh trình giao tiếp thực Sau giao tiếp  Đánh giá kết giao tiếp  Rút kinh nghiệm giao tiếp với khách hàng  Học tập kỹ giải vấn đề giao. .. lại, khách hàng đánh giá doanh nghiệp qua cách ứng xử giao tiếp nhân viên Cái làm cho khách hàng nhớ đến công ty hình ảnh người mà họ gặp qua giao tiếp Điều thức cần thiết, làm việc với người nước
- Xem thêm -

Xem thêm: 9 ke hoach giao tiep chu dong voi khach hang , 9 ke hoach giao tiep chu dong voi khach hang