19 20 cau hoi dat ra cho nhom quan ly cua minh

5 18 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:31

20 CÂU HỎI ĐẶT RA CHO NHÓM QUẢN LÝ CỦA MÌNH 20 câu hỏi nhằm giúp bạn tiếp cận với khả thời công ty việc quản lí phương hướng chiến lược, chương trình /dự án hoạt động vận hành Mỗi chủ đề bao gồm số câu hỏi với lời khuyên để giúp bạn thực cách hiệu nhất… Nhóm 1: Suy nghĩ chiến lược kế hoạch kinh doanh Câu 1: Chiến lược kinh doanh có hiệu khơng ? Chiến lược kinh doanh phải miêu tả phương hướng kinh doanh cho tương lai Đồng thời hình thành bối cảnh cho yêu cầu thay đổi định giám sát liên tục nhà quản lí có kinh nghiệm song song với việc update tuỳ theo thay đổi môi trường kinh doanh Câu 2: Các cổ đông xác định chưa ? Đây cá nhân hay tập thể có quyền lợi, có liên quan hay bị ảnh hưởng hoạt động kết sáng kiến thay đổi Việc xác định mối quan tâm giải xung đột mục tiêu họ quan trọng Câu 3: Những sáng kiến đang/dự định thay đổi có đóng góp cho chiến lược cách thức chủ đề chiến lược? Chủ đề chiến lược thách thức mà công ty phải đương đầu coi “yếu tố thành cơng chiến lược”, cần miêu tả chi tiết để xác định ưu tiên, chọn lựa thứ tự Câu 4: Các ưu tiên xác định chưa ? Quyết định loạt sáng kiến cần ưu tiên cần phải dựa yếu tố cần cân nhắc : khả sẵn sàng đương đầu với thay đổi công ty, nhu cầu với phát triển bắt buộc, áp lực bên ngồi mơi trường kinh doanh … Câu 5: Cơng ty có khả cơng suất để đưa thay đổi yêu cầu không ? Cần thiết phải có q trình làm phù hợp chất lượng, số lượng, thời gian nguồn vật lực nhân lực đến những nguồn lực thực cần thiết Câu 6: Cơng ty có chọn đuợc hội để phát triển khơng ? Hãy tìm kiếm ví dụ thực tế học hỏi từ đổi thành cơng để hình thành định kế hoạch kinh doanh hoạt động sau Nên có vị trí cơng ty chuyên chịu trách nhiệm việc tìm kiếm cách thức, khơng gian làm việc … Nhóm 2: Xác định chương trình hoạt động quản lí Câu 7: Cơng ty có hồn thành danh mục kế hoạch xác định chấp thuận không? Danh mục chương trình phải bao gồm tất chương trình thay đổi cơng ty Các chương trình đạt yêu cầu phải đưa nhiệm vụ cho nguồn lực giai đoạn khởi đầu kế hoạch chương trình thay đổi Câu 8: Phương pháp tiếp cận chương trình kế hoạch có hiệu khơng ? Bạn phải đảm bảo người có liên quan hiểu rõ kết mong đợi tất bất đồng mục tiêu cần phải giải Câu 9: Chương trình thay đổi quản lí ? Các chế có hợp lí để đảm bảo cơng ty học tập từ kinh nghiệm quản lí chương trình khơng ? c Các u cầu có nắm rõ không ? Bạn phải đảm bảo vấn đề sau: Quản lí, kiểm tra phận có liên quan; Đánh giá thức hoạt động công ty so với mục tiêu đề ra; Bản lưu giữ kinh nghiệm thu trình thực chương trình; Các yêu cầu hoạt động; Cơ chế hoạt động thực tế Nhóm 3: Quản lí hoạt động kinh doanh Câu 10: Các yêu cầu công ty thực tốt đến đâu? Việc quản lí nhu cầu khách hàng đòi hỏi phải có thay đổi chiến lược Các giám đốc dịch vụ cần phải tiên phong thực việc quản lí nhu cầu khách hàng, cần phải tiên đoán trước nhu cầu tương lai Câu 11: Kế hoạch quản lí lợi nhuận có hiệu không ? Các kế hoạch phaỉ cách nào, đâu, thu lợi nhuận có trách nhiệm liên quan…? Câu 12: Mối quan hệ khách hàng, nhà cung cấp/ đối tác có tốt khơng ? Khơng có tranh luận, mong chờ hai bên hiểu rõ chấp thuận,mục tiêu kinh doanh hai phía tương thích với nhau, q trình làm việc hai bên chọn lựa hiểu rõ Câu 13: Việc phân phát dịch vụ có chấp nhận khơng ? Một lưu giữ mức độ dịch vụ đạt tính liên tục cần phải mức độ phân phát dịch vụ giới hạn chấp nhận Câu 14: Những thoả thuận hợp đồng có hiệu qua khơng ? Hợp đồng phải thể thành đạt đựơc việc chuyển nhượng nguồn vật lực, nhân lực, dịch vụ đáp ứng yêu cầu kinh doanh chi phí, chất lượng, thời gian… Câu 15: Hoạt động vận hành có vừa ý khơng ? Kế hoạch quản lí hoạt động giúp bạn so sánh việc thực hoạt động với mục tiêu đề Nhóm 4: Quản lí thay đổi nguy rủi ro Câu 16: Có chương trình quản lí hiệu nguy rủi ro lớn với công ty không ? Bạn phải ý thức rủi ro đến với kế hoạch bạn Các kế hoạch nguy rủi ro phải thừa nhận rủi ro tiềm hoạt động cần thiết để giảm thiểu tối đa nguy Câu 17 : Sau thay đổi lực cơng ty có cải thiện không ? Hãy kiểm tra thay đổi chiến lược cải thiện lực nguồn nhân, vật lực, trình việc phân phát dịch vụ, khả quản lí… Nhóm 5: Quản lí cơng ty Câu 18: Chương trình thay đổi quản lí ? Chương trình quản lí phải hợp lí sách tiêu chuẩn, giá trị thơng số… Nhóm 6: Tiếp thu quản lí kiến thức tổ chức Câu 19: Cơng ty học hỏi toàn kinh nghiệm hoàn thành thay đổi kinh doanh không? Kinh nghiệm phải ghi nhận kế hoạch hướng dẫn cho định tương lai sửa đổi cách thức làm việc Nhóm 7: Quản lí hoạt động tổ chức Câu 20: Việc tiến hành thực chiến lược có cải thiện hoạt động cơng ty khơng? Những mong đợi nhà quản lí cấp cao có thực suốt q trình hoạt động khơng ? Cần phải có: - Đánh giá hoạt động cải thiện công ty - Bản ghi chép kinh nghiệm thu trình thực kế hoạch chiến lược - Hoạt động chiến lược quản lí - Những thành đạt dự án ... nắm rõ khơng ? Bạn phải đảm bảo vấn đề sau: Quản lí, kiểm tra phận có liên quan; Đánh giá thức hoạt động công ty so với mục tiêu đề ra; Bản lưu giữ kinh nghiệm thu trình thực chương trình; Các... phaỉ cách nào, đâu, thu lợi nhuận có trách nhiệm liên quan ? Câu 12: Mối quan hệ khách hàng, nhà cung cấp/ đối tác có tốt khơng ? Khơng có tranh luận, mong chờ hai bên hiểu rõ chấp thuận,mục tiêu... phải đưa nhiệm vụ cho nguồn lực giai đoạn khởi đầu kế hoạch chương trình thay đổi Câu 8: Phương pháp tiếp cận chương trình kế hoạch có hiệu khơng ? Bạn phải đảm bảo người có liên quan hiểu rõ kết
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 20 cau hoi dat ra cho nhom quan ly cua minh , 19 20 cau hoi dat ra cho nhom quan ly cua minh