10 phat trien tuong lai cua nhom

4 19 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:31

PHÁT TRIỂN NHÓM TỚI TƯƠNG LAI Xây dựng mục tiêu Mục tiêu điều sống hoạt động tồn nhóm Chúng bảo đảm sản phẩm giao làm hài lòng khách hàng, bảo đảm tiến độ công việc bảo đảm giá thành sản phẩm, tiêu chuẩn khác Chúng tiêu chuẩn so sánh để dựa vào mà khen thưởng Dùng mục tiêu để thúc đẩy nhóm Hãy thúc đẩy nhóm đạt tới mục tiêu đặc biệt, cách trình bày mục tiêu chủ yếu xem thách thức cần đạt tới qua việc kết hợp khả nỗ lực họ Việc co giãn tiêu Thách thức lớn bạn phải “co giãn” tiêu Lúc bạn cần phải phân nhỏ mục tiêu phần việc cá nhân, chúng rõ ràng, xuyên suốt, thiết thực kinh tế Việc thay đổi tiêu Các tiêu co giãn hay khơng dính líu đến kế hoạch Hãy đặt tiêu vào hàng lối với tình Điều thúc đẩy nhóm nhiều Đó điều mà nhóm phải giải quyết, có kế hoạch sau cải thiện cần dựa vào kế hoạch ban đầu Khen thưởng Lan truyền gương điển hình Khi cá nhân đạt thành tích tiêu thành quả, để động viên khen thưởng họ, tổ chức, quan cần đưa gương điển hình cho người biết thừa nhận hình thức truyền thơng Đặt mức khen thưởng Cần có đánh giá kinh nghiệm để đặt hệ thống khen thưởng Khắt khe hào phóng gây bất lợi Thích ứng hội Tiên liệu thay đổi Qua q trình hoạt động nhóm, điều khơng tránh nhiệm vụ thay đổi mặt hỉ tiêu, vận hành, ýêu tố chi phí, hay hạn định Để thành cơng, nhóm cần sẵn sàng thay đổi nhanh theo hồn cảnh Giúp nhóm am hiểu Hãy thơng báo thay đổi trả lời vấn đề, thay đổi ảnh hưởng thành viên nhóm nên họ có quyền phản ứng Hãy lắng nghe phản ứng nhóm Nhóm quan tâm đến họ dễ chấp nhận, có khó khăn Nắm lấy hội Những dao động thị trường, tiến kỹ thuật, đối thủ cạnh tranh mới, hay cần thị hiếu thị trường đặt mối đe dọa nhóm, kể khơng dễ chịu gì, thay đổi dùng nguồn sức bật để đổi quy trình Hoạch định mục tiêu tương lai Phát triển nhóm bạn Người lãnh đạo nhóm giỏi cần hiểu rõ thành đạt nhóm tùy thuộc hồn toàn vào việc phát triển thành viên Hãy quan tâm đến việc bồi dưỡng đào tạo thành viên nhóm Hãy giúp họ thăng tiến tay nghề cách phát triển tài tự nhiên tăng cường việc đào tạo, đưa thử thách, mục tiêu thiết thực Để người phát triển Nhóm lớn dễ hốn chuyển, thành viên có nhiều hội phát triển nghề nghiệp việc thay đổi vai trò tăng tiến Mặc dù tăng tiến thường theo chiều thẳng, tay nghề nhóm lại thường tăng tiến theo chiều ngang, nghĩa học hỏi lẫn Hãy để thành viên đựơc quyền tìm hướng phát triển đừng cản trở họ Xây dựng nghiệp Dù bạn hay đồng nghiệp việc đến đâu vấn đề thành viên phải biết họ có trách nhiệm hồn tồn nghiệp họ Hãy khuyến khích thành viên coi việc làm việc nhóm phần việc thăng tiến, lúc mở hội để học hỏi, giúp họ tiến tới đường nghiệp – dù họ có thuyên chuyển đâu Việc xây dựng nghiệp ln hiệu đích nhắm người có óc cầu tiến để họ vững vàng bước tới thành cơng Điều hành buổi họp nhóm Thực mục tiêu bạn Mỗi buổi họp cần có mục tiêu rõ ràng dựa việc trao đổi thông tin Cần xác định mục tiêu buổi họp Hướng dẫn dự bàn thảo nhấn mạnh mục tiêu, cần nhắm đến đồng thuận nhóm Tần số hội họp Thường ta cần tổ chức họp hai tuần lần nhằm giúp thành viên nhóm ghi nhớ kế hoạch thời hạn công việc, đồng thời, giữ cho nhịp độ thông tin liên lạc đặn Ngồi buổi họp thức hình thức thơng tin khác trì Tốc độ diễn biến họp Khi điều hành buổi họp thân bạn phải chuẩn bị nghị trình trước Đến họp tiến hành chương trình làm việc Lý tưởng buổi họp kéo dài tối đa chùng 75 phút, thời hạn mà ngừơi tập trung vào vấn đề Cố gắng diễn giải vấn đề ngắn gọn, rõ ràng ... nhóm, kể khơng dễ chịu gì, thay đổi dùng nguồn sức bật để đổi quy trình Hoạch định mục tiêu tương lai Phát triển nhóm bạn Người lãnh đạo nhóm giỏi cần hiểu rõ thành đạt nhóm tùy thuộc hoàn toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 phat trien tuong lai cua nhom , 10 phat trien tuong lai cua nhom