7 tinh phoi hop trong khi lam viec

4 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:31

TÍNH PHỐI HỢP TRONG KHI LÀM VIỆC NHĨM Để hỗ trợ đánh giá nỗ lực xây dựng tinh thần làm việc theo nhóm, chúng tơi xin nêu câu hỏi mà bạn nên trả lời đầy đủ để chúng giúp nhóm bạn hoạt động hiệu công việc Dù câu trả lời ‘có‘ hay ‘khơng’, bạn nên ghi chép lại lí bạn chọn phương án bạn làm để cải thiện Các câu hỏi là: Bạn có nhóm tham gia tuyển dụng? Bạn làm việc với đồng nghiệp lực khoảng 18 tháng.cThế lãnh đạo cho tốt khác xa với ý kiến nhóm Hãy để thành viên tiếp xúc với người tuyển dụng trước định đưa lắng nghe phản hồi họ Bạn có biết cản trở nhóm, bạn làm để giải vấn đề đó? Cần tìm người gây ảnh hưởng xấu đến nhóm suy xét lí họ làm Các nhân viên có thấy tầm nhìn, nhiệm vụ, mục tiêu, hiệu dự định nhóm? Điều quan trọng kim Nam cho thành cơng nhóm.Vì người nhóm phải có nhìn thật thấu đáo tới vấn đề Các thành viên có cam kết cho thành cơng nhóm? Đây khơng việc đặt câu hỏi mà phải quan sát hành động thể gắn bó họ Hơn thiếu nhiệt tình dễ nhận dấu hiệu họ bị nhắc nhở nhiệm vụ giao.Việc hay phàn nàn, động, thiếu ý thức cho thấy họ người thiển cận, thiếu trách nhiệm, làm việc thiếu hiệu quả, khơng có mục đích chẳng có dự định Các thành viên nhóm có trang bị kĩ phối hợp làm việc theo nhóm? Các khố học dạng có tổ chức? Loại hình phát triển bạn tham dự nào, cá nhân nên hợp thành nhóm để tham gia lớp học Người lãnh đạo nhóm có nắm rõ vai trò họ? Có nhiều người làm lãnh đạo lại không đủ khả làm việc Lãnh đạo kĩ phải phát triển Ngồi kĩ làm việc theo nhóm bản, họ phải đào tạo kĩ riêng nhiều lĩnh vực ví dụ tạo điều kiện làm việc thuận lợi dàn xếp công việc nhóm Bạn bắt đầu xây dựng mối quan hệ với thành viên sau chưa? Trong mai bạn dần thành viên Họ bỏ việc, chuyển cơng tác sang làm việc cho nhóm khác công ty Khi nhận thông tin này, bạn phải có thành viên tiềm để thay hay chí người có ý định gia nhập nhóm Xây dựng mối quan hệ với họ việc bạn cần làm từ trước Các buổi họp thường kì bạn có giúp ích cho thành viên? Để biết điều bạn phải thường xuyên thăm dò ý kiến họ Nếu họ thấy họp nhóm tốn thời gian tức bạn tổ chức nhiều chuẩn bị bạn chưa tốt Còn họ ln muốn cập nhật thơng tin bạn q lơ việc họp nhóm Các buổi họp bạn có bao gồm yếu tố thơng tin thúc đẩy khơng ? Bạn cần có hai điều Hãy sử dụng loại sirơ ho hương anh đào Có thể tạm hiểu này, bạn mua sirô ho hương anh đào mục đích bạn làm thuốc chữa ho Nếu muốn hương anh đào bạn tìm đến cửa hàng soda Vậy họ lại kết hợp hương anh đào với thuốc chữa ho? Đơn giản làm thuốc dễ uống Cũng vậy, bạn tổ chức họp cách thú vị, thoải mái có mục đích thơng tin bạn đưa nhanh chóng người đón nhận Họ ln cần ‘như nào’ ‘để làm gì’ Mối quan hệ người có tốt khơng? Trong liên hệ nhóm thông tin nên đưa ra: thành viên muốn thông tin câu chuyện phiếm, ý kiến đóng góp trích Các thành viên có trao đổi thơng tin hữu ích khơng khí cởi mở trung thực khơng? Trong cơng ty lớn thành viên có thơng báo đủ thơng tin? Điều quan trọng nhóm khơng hoạt động riêng lẻ, họ phải biết cách hoà vào tập thể lớn hỗ trợ cho hoạt động công ty Họ cần nhà lãnh đạo tài ba thành viên nhóm Nhóm hay cơng ty có nỗ lực để tạo phối hợp xuyên suốt? Đặt người khác đội làm việc với khó họ đội Bạn có nỗ lực để gắn kết họ với nhau? Nhóm bạn có đối mặt với vài vấn đề khó khăn suốt tháng khơng có sao? Việc tảng lờ vấn đề quan trọng chẳng giúp ích Sau hai tháng chưa giải quyết, vấn đề khơng người quan tâm trước khơng hồn thành hạn Hãy giải khó khăn trước trở thành nỗi ám ảnh với thành viên Bạn đề xuất với lãnh đạo họ giải sao? Lãnh đạo nhóm cơng ty lớn bên bờ biển Bắc nói với tơi điều làm ơng thất vọng có người sếp có tính ‘ba phải’, người khơng đề xuất nhóm cần với ban lãnh đạo Sếp bạn có trao đổi sáng kiến điều cần thiết với ban lãnh đạo khơng? Nếu có họ có giải hợp lí cho bạn thấy ý kiến họ khơng? Sếp bạn có bỏ thời tìm hiểu thành viên để biết q giá với họ, họ thích hay khơng thích điều với họ việc cần thiết khơng? Mỗi người ln có mục tiêu riêng, nhà lãnh đạo không hiểu động lực họ chẳng nhóm phối hợp cách ăn ý Nhóm giải xung đột cách dễ dàng hiệu không? Các thành viên có học cách giải xung đột họ có nhóm rút giải pháp để giải vấn đề chắn nảy sinh này? Tuy nhiên chiến lược nhóm ưu tiên việc quan trọng, giai đoạn khó khăn Các thành viên có sẵn sàng lắng nghe ý kiến góp ý? Hay có sếp đưa ý kiến góp ý ? Khi nhóm viên đưa sáng kiến giúp người làm việc hiệu hơn, liệu thành viên lại có sẵn sàng đón nhận? Bạn nêu số đổi cụ thể nhóm đạt q vừa qua? Bạn đổi hay làm công việc đơn giản theo cách bạn làm trì cơng việc tình trạng đó? Việc thưởng cho nỗ lực đổi khơng thể thiếu nỗ lực khơng thành công Đặt thách thức cho thành viên thử điều mẻ Bạn có lên lịch năm cho nhóm khơng? Các nhóm phải đạt kết thời gian họ hoạt động Bạn thành viên có biết mục tiêu năm nhóm phải đạt khơng? Hãy lên kế hoạch buổi họp nhóm để biến sáng kiến thành kết cụ thể Các thành viên có thấy mối liên hệ thành cơng cá nhân thành cơng nhóm? Bạn có thưởng cho thành viên công nhận họ, không họ đạt mà đóng góp cho thành cơng nhóm? Mối liên hệ cần phân tích xem xét nhóm muốn hoạt động hiệu Bạn tổ chức lễ kỉ niệm nào, thân mật hay long trọng để bày tỏ cảm kích tạo thân thiện nhóm chưa? Hãy đánh giá kết đạt cách định kì, sau thường xuyên tổ chức lễ kỉ niệm thú vị cho nỗ lực thành cơng nhóm Nếu may mắn, bạn nhận nhiều khích lệ Còn không, bạn không tự kỉ niệm thành cơng mình? ... đầu xây dựng mối quan hệ với thành viên sau chưa? Trong mai bạn dần thành viên Họ bỏ việc, chuyển công tác sang làm việc cho nhóm khác cơng ty Khi nhận thơng tin này, bạn phải có thành viên tiềm... khơng? Trong liên hệ nhóm thơng tin nên đưa ra: thành viên muốn thông tin câu chuyện phiếm, ý kiến đóng góp trích Các thành viên có trao đổi thơng tin hữu ích khơng khí cởi mở trung thực khơng? Trong. .. đoạn khó khăn Các thành viên có sẵn sàng lắng nghe ý kiến góp ý? Hay có sếp đưa ý kiến góp ý ? Khi nhóm viên đưa sáng kiến giúp người làm việc hiệu hơn, liệu thành viên lại có sẵn sàng đón nhận?
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 tinh phoi hop trong khi lam viec , 7 tinh phoi hop trong khi lam viec

Từ khóa liên quan