5 quy trinh giam sat cua PGL

3 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:31

QUI TRÌNH GIÁM SÁT CỦA PGL INPUT:  Chỉ tiêu bán hàng ngày/tuần/tháng quán (Phối hợp với Sales) Vì tiêu bán hàng số ước đốn để phấn đấu, thời gian đầu không khả thi Nên lưu ý để điều chỉnh mức thu nhập tiền thưởng cho hợp lý  Hồ sơ ghi kỹ năng, lực nhân viên sau tốt nghiệp khoa huấn luyện Công ty  Tài liệu huấn luyện kỹ giám sát (supervisory skills) STEPS:  Phỏng vấn tuyển dụng (Phối hợp với Nhân Field Trainer)  Huấn luyện nhân viên:  Tại trường  Các buổi họp  Gửi học tập trung khố Cơng ty Training Manager lập  Kiểm tra OUTPUT:  Báo cáo tổng hợp PG cấp  Báo cáo phân tích hiệu bán hàng  Báo cáo tình hình phát triển kỹ nhân viên  Kiến nghị giải pháp để tăng doanh số BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT/KIỂM TRA THỰC HIỆN Hoạt động PGL kiểm tra phương pháp sau:  Huấn luyện:  Khi vừa gia nhập Công ty Qui trình Introduction cho PGL  Thường xun ơn luyện Tài liệu huấn luyện vào rảnh (tranh thủ không gặp khách hàng VD sáng sớm, lúc chờ đợi khách hàng khách hàng vắng)  Huấn luyện trường SM, Field Trainer, Training Manager cấp cao  Đánh giá chất lượng viếng thăm theo Qui trình đánh giá viếng thăm  Báo cáo doanh số bán hàng/Sản lượng bán hàng so với tiêu  Bảng Kế hoạch đào tạo nhân viên PDP (Chi tiết Qui trình kiểm tra nêu xem tài liệu đính kèm) HƯỚNG DẪN CHI TIẾT Do đặc điểm ngành hàng thức uống, PG lực lượng có vai trò lớn việc bán sản phẩm Tuy nhiên, nhân viên có lực chịu làm nghề Là PG leader, bạn cần thông cảm kiên nhẫn đào tạo họ  Lẽ dĩ nhiên, người thực khơng phù hợp khơng nên tuyển dụng, bạn đừng lừa dối đào tạo họ thời gian ngắn  Doanh số nhân viên chưa hẳn nói lên điều Điều quan trọng nhân viên cách họ làm để đạt kết  Thực tế nay, PGL phải quản lý đến 40 nhân viên, vấn đề kinh phí, Cơng ty chịu đựng lượng nhân viên giám sát theo tỷ lệ người quản lý người Các bạn phải phối hợp với lực lượng Srep, ASM, Field trainer để giúp bạn phát điểm yếu cần khắc phục PG (trong điều kiện kỹ PG yếu phân tích trên) Là PGL, công việc bạn gồm:  Tuyển dụng (phối hợp với phận Nhân sự)  Huấn luyện (phối hợp với Training Manager), huấn luyện trường quan trọng khơng có thay kinh nghiệm  Kiểm tra: - Với mục đích xem cơng việc có thực ý bạn muốn - Với mục đích phát kỹ nhân viên cần huấn luyện: o Lý tưởng mà nói, nên huấn luyện kỹ vào lần (lựa kỹ ưu tiên mơi trường an tồn trước cho thực tế) o Việc huấn luyện đòi hỏi phải kiên nhẫn Với mục đích phát hội sáng tạo, đưa giải pháp để cải thiện suất bán hàng, đẩy đối thủ cạnh tranh vào bị động đáp trả đích đáng  Trong trình làm việc, PGL phải thục số form mẫu sau đây: - Báo cáo ngày - Báo cáo tổng hợp tuần (trong trường hợp admin trợ giúp) - Bảng chấm cơng ... nhân viên chưa hẳn nói lên điều Điều quan trọng nhân viên cách họ làm để đạt kết  Thực tế nay, PGL phải quản lý đến 40 nhân viên, vấn đề kinh phí, Công ty chịu đựng lượng nhân viên giám sát theo... trainer để giúp bạn phát điểm yếu cần khắc phục PG (trong điều kiện kỹ PG yếu phân tích trên) Là PGL, công việc bạn gồm:  Tuyển dụng (phối hợp với phận Nhân sự)  Huấn luyện (phối hợp với Training... thiện suất bán hàng, đẩy đối thủ cạnh tranh vào bị động đáp trả đích đáng  Trong trình làm việc, PGL phải thục số form mẫu sau đây: - Báo cáo ngày - Báo cáo tổng hợp tuần (trong trường hợp khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 quy trinh giam sat cua PGL , 5 quy trinh giam sat cua PGL