4. Sơ đồ tổ chức CT du lịch

1 24 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:26

BAN GIÁM ĐỐC PHỊNG KẾ TỐN PHỊNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ PHÒNG KINH DOANH THIẾT KẾ SẢN PHẨM KD DU LỊCH TRONG NƯỚC QUẢN TRỊ WEB PHÒNG MARKETING PHÒNG ĐIỀU HÀNH MARKETING FB+ADW ĐIỀU HÀNH TOUR NƯỚC NGOÀI GIÁ SẢN PHẨM KD DU LỊCH NƯỚC NGOÀI MAIL+SMS ĐIỀU HÀNH TUOR TRONG NƯỚC BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KD VÉ MÁY MAY TRUYỀN THỐNG ĐIỀU HÀNH XE BẢO VỆ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG KD KHÁCH SẠN VÀ CHO THUÊ XE GIÁM SÁT NHÂN SỰ
- Xem thêm -

Xem thêm: 4. Sơ đồ tổ chức CT du lịch, 4. Sơ đồ tổ chức CT du lịch

Từ khóa liên quan